Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Paul Edgar Thomassen

Rapportdato: 2023-09-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 311 og med ett samlet driftsresultat på -486. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
30east AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 0
Simis AS Styrets leder 2013 - Aktiv 1 311 -486
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 1 311 -486

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Thomassen Consulting Styrets leder 2013 - 2017
Risvollan Borettslag Vara­medlem 2008 - 2009

30east AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 30east AS - 920472125
Uoppgitt
Marie Sørdals veg 20b, 7036 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 5,6 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 24 24 30
Sum eiendeler 24 24 30
Sum egenkapital 24 24 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Simis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Simis AS - 912019128
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Leonardvegen 3, 7790 Malm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 10,3 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 311 000
Personalkostnader
1 374 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 000
Egenkapital
2 709 000
Gjeld
397 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 87 17
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 1 311 1 650 1 047
Driftsresultat -486 518 -1 105
Resultat før skatt -474 521 -1 099
Ordinært resultat -474 521 -1 099
Årsresultat -474 1 208 -427
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 33 47 39
Sum omløpsmidler 3 074 3 455 2 101
Sum eiendeler 3 106 3 501 2 140
Sum egenkapital 2 709 3 159 1 950
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 397 343 189

Thomassen Consulting

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thomassen Consulting - 999568548
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Marie Sørdals veg 20b, 7036 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 4,9 år

Risvollan Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Risvollan Borettslag - 846722092
Borettslag
Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 934 000
Personalkostnader
11 340 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
226 727 000
Egenkapital
89 546 000
Gjeld
156 381 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 12 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 77 62 58
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 77 934 67 330 65 620
Driftsresultat 22 208 15 682 10 935
Resultat før skatt 43 800 13 430 8 165
Ordinært resultat 43 800 13 430 8 165
Årsresultat 43 800 13 430 8 165
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 226 727 227 329 227 519
Sum omløpsmidler 19 201 11 599 9 063
Sum eiendeler 245 927 238 928 236 583
Sum egenkapital 89 546 45 745 32 315
Sum langsiktig gjeld 135 670 175 855 188 563
Sum kortsiktig gjeld 20 711 17 328 15 705