Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Egil André Jore

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 350 462 og med ett samlet driftsresultat på -74 393. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 14 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agderbygg Broneset AS Styrets leder 2019 - Aktiv 26 143 -1 530
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 26 143 -1 530
Agderbygg Prosjekt AS Styrets leder 2019 - Aktiv 49 451 -9 248
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 49 451 -9 248
Agderbygg Eiendom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 40 745 -28 930
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 40 745 -28 930
Agderbygg Arendal AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
Hellåslia AS Styrets leder 2019 - Aktiv 680 -16 550
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 680 -16 550
Agderbygg Kuholmsveien AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -2 424
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -2 424
Agderbygg AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 233 443 -15 711
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 233 443 -15 711

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Agderbygg Broneset AS Styre­medlem 2017 - 2019
Agderbygg Prosjekt AS Styre­medlem 2017 - 2019
Agderbygg Eiendom AS Styre­medlem 2017 - 2019
Agderbygg Arendal AS Styre­medlem 2017 - 2019
Hellåslia AS Styre­medlem 2017 - 2019

Agderbygg Broneset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbygg Broneset AS - 994860186
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 143 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
292 000
Egenkapital
2 370 000
Gjeld
14 185 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 8 2 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 143 24 073 30 585
Driftsresultat -1 530 -1 970 -2 118
Resultat før skatt -1 427 -2 193 -2 335
Ordinært resultat -1 427 -2 193 -2 335
Årsresultat -1 427 -2 193 -2 335
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 292 0 0
Sum omløpsmidler 16 264 32 027 51 779
Sum eiendeler 16 556 32 027 51 779
Sum egenkapital 2 370 3 798 5 991
Sum langsiktig gjeld 0 117 816
Sum kortsiktig gjeld 14 185 28 112 44 973

Agderbygg Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbygg Prosjekt AS - 967612642
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 451 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 149 000
Egenkapital
2 249 000
Gjeld
34 757 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 8 2 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 49 451 60 869 17 485
Driftsresultat -9 248 -838 527
Resultat før skatt -8 628 -2 613 -1 744
Ordinært resultat -8 628 -2 613 -1 744
Årsresultat -8 628 -2 613 -1 744
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 149 0 0
Sum omløpsmidler 34 857 73 839 118 528
Sum eiendeler 37 006 73 839 118 528
Sum egenkapital 2 249 5 962 9 034
Sum langsiktig gjeld 9 998 17 380 20 502
Sum kortsiktig gjeld 24 759 50 498 88 992

Agderbygg Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbygg Eiendom AS - 852600012
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 745 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 902 000
Egenkapital
-10 836 000
Gjeld
227 880 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 9 7 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 40 745 117 363 193 113
Driftsresultat -28 930 -3 419 22 603
Resultat før skatt -28 054 -7 481 10 097
Ordinært resultat -28 054 -7 481 10 097
Årsresultat -28 054 -7 481 10 097
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 902 2 436 2 860
Sum omløpsmidler 208 142 197 547 269 849
Sum eiendeler 217 044 199 983 272 709
Sum egenkapital -10 836 17 218 24 699
Sum langsiktig gjeld 1 819 2 934 5 413
Sum kortsiktig gjeld 226 061 179 830 242 597

Agderbygg Arendal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agderbygg Arendal AS - 887851352
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,3 år

Hellåslia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hellåslia AS - 992605081
Bygging av veier og motorveier
Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
680 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 749 000
Egenkapital
-13 187 000
Gjeld
22 263 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 680 0 0
Driftsresultat -16 550 654 654
Resultat før skatt -13 418 2 1
Ordinært resultat -13 418 2 1
Årsresultat -13 418 2 1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 749 0 0
Sum omløpsmidler 5 327 22 227 21 573
Sum eiendeler 9 076 22 227 21 573
Sum egenkapital -13 187 231 229
Sum langsiktig gjeld 0 37 39
Sum kortsiktig gjeld 22 263 21 959 21 305

Agderbygg Kuholmsveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbygg Kuholmsveien AS - 984824718
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
338 000
Gjeld
1 829 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 4 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 424 -609 -627
Resultat før skatt -2 453 -637 -492
Ordinært resultat -2 453 -637 -492
Årsresultat -2 453 -637 -492
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 167 3 228 4 041
Sum eiendeler 2 167 3 228 4 041
Sum egenkapital 338 2 790 3 428
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 829 438 614

Agderbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbygg AS - 963520913
Oppføring av bygninger
Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
233 443 000
Personalkostnader
33 468 000
Lederlønn
1 200 000
Anleggsmidler
20 917 000
Egenkapital
53 404 000
Gjeld
284 288 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 12 14
Kontantstrøm fra drift 0 3 5
Rentedekningsgrad 0 4 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 7 30 40
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 233 443 251 988 347 099
Driftsresultat -15 711 19 259 28 812
Resultat før skatt -21 037 3 766 11 570
Ordinært resultat -21 037 3 766 11 570
Årsresultat -21 037 3 766 11 570
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 20 917 21 965 17 916
Sum omløpsmidler 316 775 424 197 421 626
Sum eiendeler 337 692 446 162 439 542
Sum egenkapital 53 404 74 441 73 675
Sum langsiktig gjeld 28 743 37 602 28 065
Sum kortsiktig gjeld 255 545 334 119 337 802

Idda Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Idda Utvikling AS - 812855182
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kjøita 40, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
97 363 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
6 845 000
Gjeld
14 360 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 10
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 16 18 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 84 73 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 97 363 96 474 92 373
Driftsresultat 11 451 14 832 9 956
Resultat før skatt 8 458 11 146 7 262
Ordinært resultat 8 458 11 146 7 262
Årsresultat 8 458 11 146 7 262
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 0 0
Sum omløpsmidler 21 190 65 992 77 291
Sum eiendeler 21 205 65 992 77 291
Sum egenkapital 6 845 8 952 12 487
Sum langsiktig gjeld 0 13 613 12 764
Sum kortsiktig gjeld 14 360 43 428 52 040

Sameiet Idda Park 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Idda Park 1 - 917441383
Eiendomsforvaltning
Møllevannsveien 26, 4616 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
943 000
Personalkostnader
40 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
141 000
Gjeld
141 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 3 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 42 11 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 943 900 715
Driftsresultat 15 -86 209
Resultat før skatt 16 -85 210
Ordinært resultat 16 -85 210
Årsresultat 16 -85 210
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 282 649 386
Sum eiendeler 282 649 386
Sum egenkapital 141 126 210
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141 523 176

Kn Elvegata AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kn Elvegata AS - 992316039
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Marviksveien 140, 4632 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Kristiansand Næringsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiansand Næringsselskap AS - 924799064
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
648 874 000
Personalkostnader
6 727 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
219 972 000
Egenkapital
287 586 000
Gjeld
707 227 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 86 81 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 648 874 618 539 142 025
Driftsresultat 231 492 154 406 71 767
Resultat før skatt 187 020 129 477 11 209
Ordinært resultat 187 020 129 477 11 209
Årsresultat 187 155 130 461 11 864
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 219 972 468 665 758 260
Sum omløpsmidler 774 839 628 943 507 491
Sum eiendeler 994 811 1 097 608 1 265 751
Sum egenkapital 287 586 197 366 135 154
Sum langsiktig gjeld 459 301 768 525 1 097 038
Sum kortsiktig gjeld 247 926 131 717 33 561

Kn Consult AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kn Consult AS - 990642559
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Kn Parken 11 Syd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kn Parken 11 Syd AS - 991509356
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 448 000
Egenkapital
1 561 000
Gjeld
203 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 1 552
Driftsresultat -25 -116 1 533
Resultat før skatt -13 -162 1 203
Ordinært resultat -13 -162 1 203
Årsresultat -13 -162 1 203
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 448 1 448 1 448
Sum omløpsmidler 316 2 921 3 010
Sum eiendeler 1 765 4 370 4 459
Sum egenkapital 1 561 1 575 1 736
Sum langsiktig gjeld 203 2 775 2 723
Sum kortsiktig gjeld 0 20 0

Kn Kjøita AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kn Kjøita AS - 991014489
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Kn Parken 11 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kn Parken 11 AS - 991479082
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjøita 17 C/o Kr.sand Næringsselskap AS, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Kn Retail 7 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kn Retail 7 AS - 991655646
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringsselskap Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 860 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
17 761 000
Gjeld
11 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 10 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 24 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 860 978 796
Driftsresultat 3 453 -53 -276
Resultat før skatt 2 145 -498 -712
Ordinært resultat 2 145 -498 -712
Årsresultat 2 145 -498 -712
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 16 208 18 906
Sum omløpsmidler 17 772 11 248 1 358
Sum eiendeler 17 772 27 456 20 264
Sum egenkapital 17 761 15 616 9 186
Sum langsiktig gjeld 0 11 714 11 020
Sum kortsiktig gjeld 11 126 57

Kn Parken 12 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kn Parken 12 AS - 991479058
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wessels gate 8, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Kn Meieritomta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kn Meieritomta AS - 992033010
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 052 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000 000
Egenkapital
-11 148 000
Gjeld
84 681 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 31 65 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 052 29 949 29 250
Driftsresultat 6 881 19 141 18 808
Resultat før skatt -61 709 -1 101 -1 532
Ordinært resultat -61 709 -1 101 -1 532
Årsresultat -61 709 -1 101 -1 532
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 000 295 457 308 805
Sum omløpsmidler 67 533 57 102 29 500
Sum eiendeler 73 533 352 559 338 305
Sum egenkapital -11 148 17 627 3 972
Sum langsiktig gjeld 0 330 000 330 000
Sum kortsiktig gjeld 84 681 4 932 4 333