Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Bråten Øyen

Rapportdato: 2021-07-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 109 367 og med ett samlet driftsresultat på -8 591. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 23.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Dr.dropin AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 36 858 -8 697
Huma AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 1 597 -8 151
Andenes Ventures AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -633
Dypingen AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 201 114
First Fondene AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 70 711 8 789
Mimir Invest AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -13
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -13

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nhhs Fond for Kursvirksonhet Vara­medlem 2009 - 2011
Johan Chr Isdahls Legat for Nhh Vara­medlem 2009 - 2011
Norges Handelshøyskoles Jubileumsfond Vara­medlem 2009 - 2011
Skipsreder Jacob R og Hustru Johanne Georgine Olsens Legat Til Norges Handelshøyskole Vara­medlem 2009 - 2011
Engebret Erichsen og Hustrus Legat Vara­medlem 2009 - 2011

Dr.dropin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dr.dropin AS - 919149795
Allmenn legetjeneste
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
308
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 858 000
Personalkostnader
26 037 000
Lederlønn
501 000
Anleggsmidler
16 650 000
Egenkapital
11 679 000
Gjeld
20 696 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 2
Totalt 11 19 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 36 858 13 676 2 557
Driftsresultat -8 697 -4 577 -1 595
Resultat før skatt -8 931 -4 827 -1 599
Ordinært resultat -8 931 -4 827 -1 599
Årsresultat -8 931 -4 827 -1 599
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 650 5 110 0
Sum omløpsmidler 15 725 20 648 1 128
Sum eiendeler 32 375 25 758 1 128
Sum egenkapital 11 679 19 110 -305
Sum langsiktig gjeld 2 567 3 367 250
Sum kortsiktig gjeld 18 129 3 281 1 184

Huma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Huma AS - 912159329
Programmeringstjenester
Rådhusgata 23b, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 597 000
Personalkostnader
401 000
Lederlønn
318 000
Anleggsmidler
34 000
Egenkapital
19 098 000
Gjeld
1 617 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 17 46 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 597 5 704 6 159
Driftsresultat -8 151 210 -1 198
Resultat før skatt -8 131 220 -312
Ordinært resultat -8 131 220 -312
Årsresultat -8 131 220 -312
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 34 0 23
Sum omløpsmidler 20 681 9 348 11 377
Sum eiendeler 20 715 9 348 11 399
Sum egenkapital 19 098 7 731 7 511
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 617 1 617 3 888

Andenes Ventures AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Ventures AS - 821365252
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Rådhusgata 23b, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
531 000
Lederlønn
306 000
Anleggsmidler
41 667 000
Egenkapital
278 000
Gjeld
66 030 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 4 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 22 10
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -633 -1 106
Resultat før skatt 681 -428
Ordinært resultat 681 -428
Årsresultat 681 -428
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 41 667 16 667
Sum omløpsmidler 24 641 14 749
Sum eiendeler 66 308 31 416
Sum egenkapital 278 -404
Sum langsiktig gjeld 65 795 31 602
Sum kortsiktig gjeld 235 218

Dypingen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dypingen AS - 822084362
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
C/o Leif Olsen Øyen Hovholtkroken 4, 3931 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
201 000
Personalkostnader
18 000
Lederlønn
16 000
Anleggsmidler
85 000
Egenkapital
113 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 91
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 201
Driftsresultat 114
Resultat før skatt 90
Ordinært resultat 90
Årsresultat 90
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 85
Sum omløpsmidler 64
Sum eiendeler 149
Sum egenkapital 113
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 36

First Fondene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) First Fondene AS - 994832107
Fondsforvaltningsvirksomhet
Munkedamsveien 45e, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 711 000
Personalkostnader
30 699 000
Lederlønn
4 074 000
Anleggsmidler
3 940 000
Egenkapital
19 494 000
Gjeld
40 377 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 16 12 18
Kontantstrøm fra drift 18 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 66 53 72
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 70 711 60 702 71 076
Driftsresultat 8 789 4 765 9 721
Resultat før skatt 6 727 3 399 7 302
Ordinært resultat 6 727 3 399 7 302
Årsresultat 6 727 3 399 7 302
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 940 4 099 5 787
Sum omløpsmidler 55 931 50 980 52 985
Sum eiendeler 59 871 55 079 58 772
Sum egenkapital 19 494 23 444 23 444
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 377 31 635 35 328

Mimir Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mimir Invest AS - 918765808
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
John Colletts Allé 61, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,3 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-14 000
Gjeld
1 573 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 4 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -10 -8
Resultat før skatt -5 -26 -8
Ordinært resultat -5 -26 -8
Årsresultat -5 -26 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 960
Sum omløpsmidler 1 559 1 221 57
Sum eiendeler 1 559 1 221 1 017
Sum egenkapital -14 -9 17
Sum langsiktig gjeld 1 573 1 230 1 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Nhhs Fond for Kursvirksonhet

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nhhs Fond for Kursvirksonhet - 977152712
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Johan Chr Isdahls Legat for Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Johan Chr Isdahls Legat for Nhh - 977156106
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Norges Handelshøyskoles Jubileumsfond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norges Handelshøyskoles Jubileumsfond - 940657164
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Skipsreder Jacob R og Hustru Johanne Georgine Olsens Legat Til Norges Handelshøyskole

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skipsreder Jacob R og Hustru Johanne Georgine Olsens Legat Til Norges Handelshøyskole - 981311000
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Engebret Erichsen og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Engebret Erichsen og Hustrus Legat - 977156149
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Den Norske Banks Fond Til Norges Handelshøyskole

Foretaksinfo
(Inaktiv) Den Norske Banks Fond Til Norges Handelshøyskole - 977155398
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Adolph og Bianca Halvorsens Legat Til Reisestipend for Kandidater Fra Norges Handelshøyskole

Foretaksinfo
(Inaktiv) Adolph og Bianca Halvorsens Legat Til Reisestipend for Kandidater Fra Norges Handelshøyskole - 979474563
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Den Norske Bokhandlerforenings Gave Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Den Norske Bokhandlerforenings Gave Til Nhh - 977152690
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Malene Sophie Widding Helviks Legat Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Malene Sophie Widding Helviks Legat Til Nhh - 977152704
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Manufakturgrossistenes Fond Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Manufakturgrossistenes Fond Til Nhh - 971004622
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Konsul Chr M Kjær og Hustrus Legat Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Konsul Chr M Kjær og Hustrus Legat Til Nhh - 977152720
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Distribusjonsøkonomiske Forskningsprosjekter Ved Nhh

Foretaksinfo
(Aktiv) Distribusjonsøkonomiske Forskningsprosjekter Ved Nhh - 977152976
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
557 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
4 488 000
Gjeld
148 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 50 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 557 -150 405
Driftsresultat 307 -281 318
Resultat før skatt 307 -281 318
Ordinært resultat 307 -281 318
Årsresultat 307 -281 318
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 30 45
Sum omløpsmidler 4 621 4 209 4 469
Sum eiendeler 4 636 4 239 4 514
Sum egenkapital 4 488 4 181 4 462
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 148 58 52

Johan Petter Martens Handelshøyskolefond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Johan Petter Martens Handelshøyskolefond - 977152992
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Gavebrev Fra A/S Mowinckel Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gavebrev Fra A/S Mowinckel Til Nhh - 977152739
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Norsk Hydros Fond Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Hydros Fond Til Nhh - 977152747
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Norske Folk Livs og Pensjonsforsik- Ring AS Legat Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norske Folk Livs og Pensjonsforsik- Ring AS Legat Til Nhh - 977152755
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond Til Forskning og Høyskolens Beste

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond Til Forskning og Høyskolens Beste - 940544246
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 470 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 047 000
Egenkapital
37 925 000
Gjeld
676 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 50 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 470 -591 3 026
Driftsresultat 1 001 -3 206 870
Resultat før skatt 1 001 -3 206 870
Ordinært resultat 1 001 -3 206 870
Årsresultat 1 001 -3 206 870
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 047 2 483 2 740
Sum omløpsmidler 36 553 35 182 38 723
Sum eiendeler 38 600 37 665 41 463
Sum egenkapital 37 925 36 923 40 129
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 676 742 1 334

Storebrands Fond for Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storebrands Fond for Nhh - 977152763
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Willum Frederik Treschows Handelhøyskolefond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Willum Frederik Treschows Handelhøyskolefond - 977152771
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Ellert Wallendahls Legat for Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ellert Wallendahls Legat for Nhh - 977152798
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Professor Ingvard Wedervangs Minnefond Til Nhh

Foretaksinfo
(Inaktiv) Professor Ingvard Wedervangs Minnefond Til Nhh - 977152801
Undervisning ved statlige høgskoler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Andreas Amlands Handelshøyskolefond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andreas Amlands Handelshøyskolefond - 977152666
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år

Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond for Utdeling Av Stipend/reise- Stipend

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond for Utdeling Av Stipend/reise- Stipend - 977152674
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 743 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
220 000
Egenkapital
12 150 000
Gjeld
1 087 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 50 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 743 -963 2 122
Driftsresultat 832 -1 876 212
Resultat før skatt 832 -1 876 212
Ordinært resultat 832 -1 876 212
Årsresultat 832 -1 876 212
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 220 261 395
Sum omløpsmidler 13 017 11 307 12 862
Sum eiendeler 13 237 11 568 13 257
Sum egenkapital 12 150 11 318 13 194
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 087 249 63