Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jeanette Hvatum

Rapportdato: 2019-09-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 691 og med ett samlet driftsresultat på 139. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Al Sjøveien Borettslag Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 691 139

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Al Sjøveien Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Sjøveien Borettslag - 952528254
Borettslag
C/o Obos Storgaten 20, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 691 000
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 755 000
Egenkapital
-5 540 000
Gjeld
10 452 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 14 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 2 0 6
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 22 10 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 691 1 729 1 478
Driftsresultat 139 -2 891 348
Resultat før skatt -74 -3 100 191
Ordinært resultat -74 -3 100 191
Årsresultat -74 -3 100 191
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 755 4 755 4 755
Sum omløpsmidler 158 502 262
Sum eiendeler 4 913 5 256 5 016
Sum egenkapital -5 540 -5 466 -2 365
Sum langsiktig gjeld 10 318 10 652 7 343
Sum kortsiktig gjeld 134 69 39