Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jeanette Hvatum

Rapportdato: 2020-08-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 749 og med ett samlet driftsresultat på 394. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Al Sjøveien Borettslag Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 749 394

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Al Sjøveien Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Sjøveien Borettslag - 952528254
Borettslag
C/o Obos Storgaten 20, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 749 000
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 755 000
Egenkapital
-5 388 000
Gjeld
10 379 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 14 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 58 22 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 749 1 691 1 729
Driftsresultat 394 139 -2 891
Resultat før skatt 152 -74 -3 100
Ordinært resultat 152 -74 -3 100
Årsresultat 152 -74 -3 100
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 755 4 755 4 755
Sum omløpsmidler 236 158 502
Sum eiendeler 4 990 4 913 5 256
Sum egenkapital -5 388 -5 540 -5 466
Sum langsiktig gjeld 10 342 10 318 10 652
Sum kortsiktig gjeld 37 134 69