Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Andersen

Rapportdato: 2019-10-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 409 og med ett samlet driftsresultat på 546. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Andersen & Knoph AS Styrets leder 2015 - Aktiv 4 409 546
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 4 409 546

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Andersen & Knoph AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andersen & Knoph AS - 915987915
Grunnarbeid
Stokke Ravei 32, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 409 000
Personalkostnader
757 000
Lederlønn
655 000
Anleggsmidler
1 881 000
Egenkapital
801 000
Gjeld
2 640 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 82 89 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 409 4 291 4 120
Driftsresultat 546 569 720
Resultat før skatt 367 403 537
Ordinært resultat 367 403 537
Årsresultat 367 403 537
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 881 1 217 647
Sum omløpsmidler 1 560 972 1 590
Sum eiendeler 3 441 2 189 2 237
Sum egenkapital 801 434 31
Sum langsiktig gjeld 1 823 1 201 646
Sum kortsiktig gjeld 817 554 1 560