Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Andersen

Rapportdato: 2020-08-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 405 og med ett samlet driftsresultat på 567. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Andersen & Knoph AS Styrets leder 2015 - Aktiv 6 405 567
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 6 405 567

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Andersen & Knoph AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andersen & Knoph AS - 915987915
Grunnarbeid
Stokke Ravei 32, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,8 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 405 000
Personalkostnader
900 000
Lederlønn
645 000
Anleggsmidler
1 728 000
Egenkapital
1 022 000
Gjeld
2 759 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 81 82 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 405 4 409 4 291
Driftsresultat 567 546 569
Resultat før skatt 371 367 403
Ordinært resultat 371 367 403
Årsresultat 371 367 403
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 728 1 881 1 217
Sum omløpsmidler 2 053 1 560 972
Sum eiendeler 3 781 3 441 2 189
Sum egenkapital 1 022 801 434
Sum langsiktig gjeld 1 668 1 823 1 201
Sum kortsiktig gjeld 1 091 817 554