Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Leif Kristian Nordeide

Rapportdato: 2021-05-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -85. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skipsreder Jacob Christensens Legat Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -11
Thoren Bruns Legat Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -11
Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -7
Sjømannslekten Bøes Voksende Fond Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -14
Skipperenkekassen i Bergen Styrets leder 2011 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2011 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fredrik Krefting og Hustrus Legat Styre­medlem 2016 - 2017
Severin Troyes Legat Styrets leder 2007 - 2010
Frithjof Sundts Legat Styrets leder 2007 - 2010
Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat Styrets leder 2007 - 2019
Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett Styrets leder 2007 - 2019

Skipsreder Jacob Christensens Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipsreder Jacob Christensens Legat - 977158192
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
881 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 50 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 10 12
Driftsresultat -11 3 -7
Resultat før skatt -4 3 -7
Ordinært resultat -4 3 -7
Årsresultat -4 3 -7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 240
Sum omløpsmidler 881 885 642
Sum eiendeler 881 885 882
Sum egenkapital 881 885 882
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Thoren Bruns Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Thoren Bruns Legat - 940767601
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
923 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 38 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 8 10
Driftsresultat -11 1 -2
Resultat før skatt -4 1 -2
Ordinært resultat -4 1 -2
Årsresultat -4 1 -2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 100
Sum omløpsmidler 923 927 827
Sum eiendeler 923 927 927
Sum egenkapital 923 927 927
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat - 977156092
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
312 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 2 2
Driftsresultat -7 -4 -7
Resultat før skatt -6 -4 -7
Ordinært resultat -6 -4 -7
Årsresultat -6 -4 -7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 312 318 322
Sum eiendeler 312 318 322
Sum egenkapital 312 318 322
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sjømannslekten Bøes Voksende Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjømannslekten Bøes Voksende Fond - 883574362
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 176 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 50 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 38 38
Driftsresultat -14 28 23
Resultat før skatt 10 28 23
Ordinært resultat 10 28 23
Årsresultat 10 28 23
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 600
Sum omløpsmidler 3 176 0 2 573
Sum eiendeler 3 176 0 3 173
Sum egenkapital 3 176 0 3 173
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Skipperenkekassen i Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipperenkekassen i Bergen - 996814750
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 10 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 10 år

Legat Til Menn og Kvinner Av Sjømannstanden i Bergen og Omland

Foretaksinfo
(Aktiv) Legat Til Menn og Kvinner Av Sjømannstanden i Bergen og Omland - 995603667
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,5 år
Kontakt­person 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 772 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 25 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -16 -15
Resultat før skatt 5 524 -1
Ordinært resultat 5 524 -1
Årsresultat 5 524 -1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 772 1 767 1 243
Sum eiendeler 1 772 1 767 1 243
Sum egenkapital 1 772 1 767 1 243
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Katrine Jonassens Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Katrine Jonassens Legat - 938556571
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 11,1 år
Styrets leder 2007 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 669 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 8 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -16 -15
Resultat før skatt 48 22 41
Ordinært resultat 48 22 41
Årsresultat 48 22 41
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 669 3 637 3 615
Sum eiendeler 3 669 3 637 3 615
Sum egenkapital 3 669 3 637 3 615
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Enkefru Gjertrud Amlands Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Enkefru Gjertrud Amlands Legat - 977152496
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,2 år
Styrets leder 2007 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
911 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -9
Resultat før skatt -3 0 -3
Ordinært resultat -3 0 -3
Årsresultat -3 0 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 911 914 914
Sum eiendeler 911 914 914
Sum egenkapital 911 914 914
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Foreningen Skipet - Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Skipet - Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - 984337655
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,8 år

Fredrik Krefting og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fredrik Krefting og Hustrus Legat - 877153762
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,4 år

Severin Troyes Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Severin Troyes Legat - 977157900
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandg 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 3,5 år

Frithjof Sundts Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frithjof Sundts Legat - 977157919
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalm, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 3,5 år

Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat - 940545862
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandgaten 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12,3 år

Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett

Foretaksinfo
(Inaktiv) Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett - 977155215
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12,3 år

Jessie Hagemanns Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jessie Hagemanns Legat - 940545951
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandgaten 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12,3 år

Legat Til Verdige Trengende Skipper Enker i Bergen og Hordaland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legat Til Verdige Trengende Skipper Enker i Bergen og Hordaland - 976919459
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalmenning 7 C/o Bergen Skipperforening, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 3,5 år

Skipsfører Jan Andersen og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skipsfører Jan Andersen og Hustrus Legat - 977157625
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandg 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 3,5 år

Bergens Skipperforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Skipperforening - 871561702
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 942 000
Personalkostnader
674 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 114 000
Egenkapital
5 416 000
Gjeld
167 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 89 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 942 7 752 1 825
Driftsresultat -149 5 540 61
Resultat før skatt -103 5 487 -9
Ordinært resultat -103 5 487 -9
Årsresultat -103 5 487 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 114 166 178
Sum omløpsmidler 4 469 7 161 1 725
Sum eiendeler 5 583 7 327 1 903
Sum egenkapital 5 416 5 519 32
Sum langsiktig gjeld 0 1 653 1 703
Sum kortsiktig gjeld 167 155 168