Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Dagestad

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 874 095 og med ett samlet driftsresultat på 181 837. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bdo AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 874 095 181 837

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hildertunet Boligsameie Vara­medlem 2009 - 2010

Bdo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bdo AS - 993606650
Revisjon
Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1572
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 874 095 000
Personalkostnader
1 224 432 000
Lederlønn
6 000 000
Anleggsmidler
186 251 000
Egenkapital
182 135 000
Gjeld
415 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 874 095 1 749 643 1 592 356
Driftsresultat 181 837 205 717 202 272
Resultat før skatt 179 304 204 558 200 086
Ordinært resultat 179 304 204 558 200 086
Årsresultat 179 304 204 558 200 086
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 251 169 157 121 272
Sum omløpsmidler 411 537 403 027 395 774
Sum eiendeler 597 788 572 184 517 046
Sum egenkapital 182 135 207 902 215 493
Sum langsiktig gjeld 18 464 20 645 29 162
Sum kortsiktig gjeld 397 190 343 638 272 392

Hildertunet Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Hildertunet Boligsameie - 990261024
Ikke tilgjengelig
Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 959 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-13 578 000
Gjeld
16 560 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 77 77 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 959 3 957 3 646
Driftsresultat 1 812 1 629 -2 131
Resultat før skatt 1 317 1 047 -2 629
Ordinært resultat 1 317 1 047 -2 629
Årsresultat 1 317 1 047 -2 629
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 982 2 248 3 920
Sum eiendeler 2 982 2 248 3 920
Sum egenkapital -13 578 -14 895 -15 942
Sum langsiktig gjeld 16 419 16 756 17 190
Sum kortsiktig gjeld 141 386 2 673