Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Cathrine Bjaarstad

Rapportdato: 2019-09-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 557 736 og med ett samlet driftsresultat på 272 616. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nammo AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 4 919 588 362 283
Altus Intervention AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 638 148 -89 647
C & J Invest AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -20
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 -20

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aquamarine AS Adm. direktør 2018 - 2018
Folla Tech Vestby AS Adm. direktør 2016 - 2018
Aarbakke AS Styre­medlem 2015 - 2015
Global Maritime Group AS Styre­medlem 2013 - 2016
Freudenberg Oil & Gas Technologies AS Styrets leder 2011 - 2013
Freudenberg Oil & Gas Technologies AS Styrets leder 2011 - 2013
Technip Norge AS Vara­medlem 2006 - 2007

Nammo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nammo AS - 979984731
Produksjon av våpen og ammunisjon
Enggata 37, 2830 Raufoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 919 588 000
Personalkostnader
1 607 223 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 376 009 000
Egenkapital
2 688 016 000
Gjeld
3 395 650 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 14 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 55 53 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 919 588 4 462 053 4 131 643
Driftsresultat 362 283 366 703 383 729
Resultat før skatt 240 197 180 590 279 407
Ordinært resultat 240 197 180 590 279 407
Årsresultat 240 197 180 590 279 407
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 376 009 2 142 342 1 821 491
Sum omløpsmidler 3 707 657 3 508 036 3 228 171
Sum eiendeler 6 083 666 5 650 378 5 049 662
Sum egenkapital 2 688 016 2 495 338 2 383 102
Sum langsiktig gjeld 1 672 572 1 655 839 1 329 683
Sum kortsiktig gjeld 1 723 078 1 499 201 1 336 877

Altus Intervention AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altus Intervention AS - 829046652
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Lagervegen 30, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
359
Styremedlemmer
0
Omsetning
638 148 000
Personalkostnader
411 026 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 074 454 000
Egenkapital
712 214 000
Gjeld
791 483 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 9 14 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 638 148 613 521 709 385
Driftsresultat -89 647 -101 619 -60 684
Resultat før skatt -139 532 -163 701 -77 949
Ordinært resultat -139 532 -163 701 -77 949
Årsresultat -139 532 -163 701 -77 949
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 074 454 1 082 419 1 086 863
Sum omløpsmidler 429 243 660 571 152 734
Sum eiendeler 1 503 697 1 742 990 1 239 598
Sum egenkapital 712 214 596 063 261 750
Sum langsiktig gjeld 370 004 765 383 663 185
Sum kortsiktig gjeld 421 479 381 543 314 663

C & J Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C & J Invest AS - 912238164
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Hagaliveien 24b, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 037 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 41 45 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -17 -15
Resultat før skatt 455 809 684
Ordinært resultat 455 809 684
Årsresultat 455 809 684
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 215 215
Sum omløpsmidler 3 044 2 369 1 558
Sum eiendeler 3 044 2 585 1 774
Sum egenkapital 3 037 2 582 1 774
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 2 0

Aquamarine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquamarine AS - 919850078
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Stålverksvegen 89, 4100 Jørpeland
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 475 000
Personalkostnader
17 854 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 499 000
Egenkapital
7 280 000
Gjeld
35 161 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 56
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 50 475
Driftsresultat 2 733
Resultat før skatt 1 584
Ordinært resultat 1 584
Årsresultat 1 584
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 16 499
Sum omløpsmidler 25 941
Sum eiendeler 42 440
Sum egenkapital 7 280
Sum langsiktig gjeld 352
Sum kortsiktig gjeld 34 809

Folla Tech Vestby AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Folla Tech Vestby AS - 912536378
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Tverrveien 4, 1540 Vestby
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2018 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 869 000
Personalkostnader
26 463 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 563 000
Egenkapital
15 047 000
Gjeld
22 212 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 10 10 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 42 869 57 159 87 727
Driftsresultat -12 294 -50 569 -15 466
Resultat før skatt -25 018 -104 708 -21 376
Ordinært resultat -25 018 -104 708 -21 376
Årsresultat -25 018 -104 708 -21 376
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 563 72 438 152 030
Sum omløpsmidler 12 696 39 412 50 149
Sum eiendeler 37 259 111 850 202 178
Sum egenkapital 15 047 3 301 108 009
Sum langsiktig gjeld 13 045 78 970 65 924
Sum kortsiktig gjeld 9 167 29 579 28 245

Aarbakke AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarbakke AS - 981649230
Bearbeiding av metaller
Håland Vest Langmyra 1, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
299
Styremedlemmer
0
Omsetning
527 300 000
Personalkostnader
207 739 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 337 000
Egenkapital
44 235 000
Gjeld
298 481 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 3 5
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 31 13 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 527 300 420 932 489 802
Driftsresultat 10 832 -4 768 -11 210
Resultat før skatt 230 -10 537 -12 736
Ordinært resultat 230 -10 537 -12 736
Årsresultat 230 -10 537 -12 736
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 62 337 50 182 59 060
Sum omløpsmidler 280 379 250 534 217 980
Sum eiendeler 342 716 300 716 277 040
Sum egenkapital 44 235 44 005 54 542
Sum langsiktig gjeld 52 793 43 747 53 024
Sum kortsiktig gjeld 245 688 212 964 169 474

Global Maritime Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Global Maritime Group AS - 997870891
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kanalsletta 8, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
363 484 000
Personalkostnader
223 635 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 033 000
Egenkapital
56 944 000
Gjeld
160 288 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 17 10 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 363 484 380 976 456 964
Driftsresultat -22 118 -59 227 -70 991
Resultat før skatt -30 192 -73 115 -90 949
Ordinært resultat -30 192 -73 115 -90 949
Årsresultat -30 192 -73 115 -90 949
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 033 105 789 137 347
Sum omløpsmidler 118 199 130 393 155 258
Sum eiendeler 217 232 236 182 292 605
Sum egenkapital 56 944 90 691 14 078
Sum langsiktig gjeld 45 557 26 944 158 159
Sum kortsiktig gjeld 114 731 118 547 120 368

Freudenberg Oil & Gas Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Freudenberg Oil & Gas Technologies AS - 959499934
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
Tollbugata 49, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 955 000
Personalkostnader
18 890 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
194 883 000
Egenkapital
199 652 000
Gjeld
6 005 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 1
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 70 66 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 33 955 65 124 101 327
Driftsresultat -6 366 -11 594 6 182
Resultat før skatt 115 894 128 823 -92
Ordinært resultat 115 894 128 823 -92
Årsresultat 115 894 128 823 -92
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 194 883 195 009 199 496
Sum omløpsmidler 10 774 26 248 54 578
Sum eiendeler 205 657 221 257 254 073
Sum egenkapital 199 652 206 652 77 829
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 005 14 605 176 245

Vector Technology Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vector Technology Group AS - 995998068
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C O Lunds gate 24, 3043 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2013 2,6 år

Technip Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Technip Norge AS - 963052944
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Philip Pedersens vei 7, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
420
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 299 065 000
Personalkostnader
557 913 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
974 100 000
Egenkapital
387 398 000
Gjeld
1 967 527 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 10 15
Kapitalomsetningshastighet 4 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 16 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 11 71 82
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 299 065 2 446 636 6 009 018
Driftsresultat -201 153 292 877 886 090
Resultat før skatt -157 706 180 470 709 766
Ordinært resultat -157 706 180 470 709 766
Årsresultat -157 706 180 470 709 766
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 974 100 995 540 994 633
Sum omløpsmidler 1 380 825 1 370 085 2 337 910
Sum eiendeler 2 354 925 2 365 625 3 332 543
Sum egenkapital 387 398 532 537 961 042
Sum langsiktig gjeld 370 000 555 690 439 120
Sum kortsiktig gjeld 1 597 527 1 277 398 1 932 381