Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Ekelund

Rapportdato: 2021-08-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 537 og med ett samlet driftsresultat på -858. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Zegeba AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 4 500 -841
Stiftelsen Bourbon Dolphin Etterlattes Fond Styre­medlem 2007 - Aktiv 0 -75
Apply IT AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 037 58
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 037 58

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norrøna AS Styre­medlem 2018 - 2019
Norrøna AS Styrets leder 2012 - 2018
Scarp AS Styrets leder 2017 - 2018
Sameiet Myrabakken Næringssenter Styre­medlem 2015 - 2019
Ntnu Ocean Training AS Styrets leder 2012 - 2014
Offshore Simulator Centre AS Adm. direktør 2007 - 2009
Offshore Simulator Centre AS Styrets leder 2004 - 2020
Såkorninvest Midt-norge AS Styre­medlem 2000** - 2003

Norrøna AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norrøna AS - 914759145
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Myrabakken Næringssenter2 Spjelkavikvegen 132, 6010 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,2 år
Styrets leder 2012 2018 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 327 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 530 000
Egenkapital
5 306 000
Gjeld
5 044 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 61 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 327 1 281 1 304
Driftsresultat 112 185 168
Resultat før skatt -65 -27 -61
Ordinært resultat -65 -27 -61
Årsresultat -65 -27 -61
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 530 10 015 10 500
Sum omløpsmidler 820 760 612
Sum eiendeler 10 350 10 775 11 112
Sum egenkapital 5 306 5 371 5 398
Sum langsiktig gjeld 5 033 5 380 5 694
Sum kortsiktig gjeld 11 23 21

Scarp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scarp AS - 917514925
Programmeringstjenester
Keiser Wilhelms gate 25, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 410 000
Personalkostnader
2 052 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
267 000
Egenkapital
396 000
Gjeld
588 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 2 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 44 58 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 410 2 368 1 660
Driftsresultat 23 81 53
Resultat før skatt 13 56 38
Ordinært resultat 13 56 38
Årsresultat 13 56 38
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 267 325 104
Sum omløpsmidler 718 449 457
Sum eiendeler 985 774 561
Sum egenkapital 396 384 320
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 588 390 241

Sameiet Myrabakken Næringssenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Myrabakken Næringssenter - 993185299
Ikke tilgjengelig
Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
159 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
220 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 69 0 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 159 15 15
Driftsresultat 159 -28 15
Resultat før skatt 159 -28 15
Ordinært resultat 159 -28 15
Årsresultat 159 -28 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 220 61 89
Sum eiendeler 220 61 89
Sum egenkapital 220 61 89
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Ntnu Ocean Training AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ntnu Ocean Training AS - 997761987
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 926 000
Personalkostnader
2 150 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
461 000
Egenkapital
2 751 000
Gjeld
2 584 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 10 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 42 68 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 926 10 671 7 492
Driftsresultat 114 614 376
Resultat før skatt 85 476 267
Ordinært resultat 85 476 267
Årsresultat 85 476 267
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 461 395 505
Sum omløpsmidler 4 874 4 496 3 142
Sum eiendeler 5 335 4 891 3 646
Sum egenkapital 2 751 2 666 2 190
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 584 2 225 1 456

Offshore Simulator Centre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Offshore Simulator Centre AS - 987067357
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2009 2,7 år
Styrets leder 2004 2020 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 903 000
Personalkostnader
23 490 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 255 000
Egenkapital
19 997 000
Gjeld
16 273 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 38 41 40
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 44 903 48 284 34 964
Driftsresultat 1 242 1 228 1 000
Resultat før skatt 908 1 759 1 603
Ordinært resultat 908 1 759 1 603
Årsresultat 908 1 759 1 603
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 255 9 732 10 373
Sum omløpsmidler 24 015 35 750 24 732
Sum eiendeler 36 270 45 482 35 105
Sum egenkapital 19 997 19 089 17 330
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 273 26 393 17 775

Såkorninvest Midt-norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Såkorninvest Midt-norge AS - 980000125
Aktive eierfond
C/o Investinor Brattørkaia 17b, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-10 213 000
Gjeld
42 574 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 14 12 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -78 -113 -3 030
Resultat før skatt 119 -2 900 26 800
Ordinært resultat 119 -2 900 26 800
Årsresultat 119 -2 900 26 800
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 32 362 32 253 43 277
Sum eiendeler 32 362 32 253 43 277
Sum egenkapital -10 213 -10 331 -7 431
Sum langsiktig gjeld 42 574 42 574 42 574
Sum kortsiktig gjeld 0 10 8 134

Zegeba AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zegeba AS - 814777812
Programmeringstjenester
Postvegen 2, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 500 000
Personalkostnader
3 074 000
Lederlønn
739 000
Anleggsmidler
13 027 000
Egenkapital
5 549 000
Gjeld
10 403 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 8 13 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 500 3 652 1 878
Driftsresultat -841 -605 -46
Resultat før skatt -1 282 -741 -101
Ordinært resultat -1 282 -741 -101
Årsresultat -1 282 -741 -101
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 027 5 723 3 399
Sum omløpsmidler 2 926 4 772 1 818
Sum eiendeler 15 953 10 494 5 216
Sum egenkapital 5 549 6 257 2 997
Sum langsiktig gjeld 6 375 2 500 1 250
Sum kortsiktig gjeld 4 028 1 737 970

Stiftelsen Bourbon Dolphin Etterlattes Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Bourbon Dolphin Etterlattes Fond - 991706216
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Mjølstadneset, 6099 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 222 000
Gjeld
33 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -75 -60 -56
Resultat før skatt -63 -44 -27
Ordinært resultat -63 -44 -27
Årsresultat -63 -44 -27
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 254 1 595 2 104
Sum eiendeler 1 254 1 595 2 104
Sum egenkapital 1 222 1 595 2 085
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 0 19

Apply IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Apply IT AS - 957605702
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Nedregotten, 6013 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 037 000
Personalkostnader
883 000
Lederlønn
564 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
31 000
Gjeld
327 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 12 18 18
Kontantstrøm fra drift 7 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 65 85 88
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 037 856 907
Driftsresultat 58 143 181
Resultat før skatt 41 112 140
Ordinært resultat 41 112 140
Årsresultat 41 112 140
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 6 6
Sum omløpsmidler 358 327 354
Sum eiendeler 358 333 360
Sum egenkapital 31 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327 302 330