Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Fritz Rieber

Rapportdato: 2019-05-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 174 496 og med ett samlet driftsresultat på 470 035. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 11 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 66.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fonn Group AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 229 139 -25 618
Tordis og Fritz C Riebers Legat Kontakt­person 2017 - Aktiv 4 133 3 695
- Styrets leder 2017 - Aktiv 4 133 3 695
Dyrket.no AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 4 079 -4 499
Soia II AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -33
Golmud AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -10

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fonn Group AS Styrets leder 2016 - 2016
Avans Ansatte AS Styrets leder 2017 - 2017
Aberdeen Nøstet AS Styrets leder 2016 - 2017
Soia II AS Styrets leder 2014 - 2014
R Transit AS Styrets leder 2014 - 2014

Fonn Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fonn Group AS - 916913370
Utenriks sjøfart med gods
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
229 139 000
Personalkostnader
56 502 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 449 000
Egenkapital
33 020 000
Gjeld
82 912 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 11 8
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 229 139 166 497
Driftsresultat -25 618 -6 250
Resultat før skatt -25 374 -5 226
Ordinært resultat -25 374 -5 226
Årsresultat -25 374 -5 226
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 44 449 46 530
Sum omløpsmidler 71 483 93 962
Sum eiendeler 115 932 140 492
Sum egenkapital 33 020 59 785
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82 912 80 707

Tordis og Fritz C Riebers Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Tordis og Fritz C Riebers Legat - 977152410
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Kalfarveien 57 A, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 1,5 år
Styrets leder 2017 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 133 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 322 000
Egenkapital
24 859 000
Gjeld
127 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 80 62 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 133 729 485
Driftsresultat 3 695 116 -589
Resultat før skatt 3 695 116 -589
Ordinært resultat 3 695 116 -589
Årsresultat 3 695 116 -589
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 5 322 21 168 22 938
Sum omløpsmidler 19 663 223 255
Sum eiendeler 24 986 21 391 23 193
Sum egenkapital 24 859 21 163 21 793
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127 228 1 400

Dyrket.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyrket.no AS - 913736818
Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg
Rudssletta 54, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 079 000
Personalkostnader
2 546 000
Lederlønn
88 000
Anleggsmidler
266 000
Egenkapital
3 405 000
Gjeld
1 288 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 36
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 079 658 0
Driftsresultat -4 499 -474 0
Resultat før skatt -4 493 -485 22
Ordinært resultat -4 493 -485 22
Årsresultat -4 493 -485 22
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 266 0 15
Sum omløpsmidler 4 427 5 044 358
Sum eiendeler 4 693 5 044 373
Sum egenkapital 3 405 4 567 372
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 288 477 1

Soia II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Soia II AS - 913907019
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,7 år
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 078 000
Egenkapital
64 109 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -40 -41
Resultat før skatt -33 -62 -28
Ordinært resultat -33 -62 -28
Årsresultat -33 -62 -28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 64 078 64 078 64 100
Sum omløpsmidler 31 64 104
Sum eiendeler 64 109 64 142 64 204
Sum egenkapital 64 109 64 142 64 204
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Golmud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Golmud AS - 814367932
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 079 000
Egenkapital
6 547 000
Gjeld
30 610 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 4 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -1
Resultat før skatt -3 654 -464 -1
Ordinært resultat -3 654 -464 -1
Årsresultat -3 654 -464 -1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 37 079 37 227 2
Sum omløpsmidler 77 87 23
Sum eiendeler 37 157 37 315 25
Sum egenkapital 6 547 10 201 25
Sum langsiktig gjeld 30 610 27 114 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

R Transit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) R Transit AS - 913899067
Programmeringstjenester
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,7 år
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 875 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
192 976 000
Egenkapital
64 323 000
Gjeld
129 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 52 30 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 875 2 181 0
Driftsresultat 4 845 2 154 -30
Resultat før skatt 2 502 -3 372 831
Ordinært resultat 2 502 -3 372 831
Årsresultat 2 502 -3 372 831
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 192 976 127 580 4 113
Sum omløpsmidler 347 241 46 883
Sum eiendeler 193 323 127 821 50 996
Sum egenkapital 64 323 62 821 50 996
Sum langsiktig gjeld 129 000 65 000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Inventor Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inventor Eiendommer AS - 941409180
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kalfarveien 57 A, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,9 år
Styre­medlem 2000 2014 13,5 år
Adm. direktør 2000 2014 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
507 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 270 000
Egenkapital
19 792 000
Gjeld
6 130 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 28 29 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 507 1 507 507
Driftsresultat -52 1 057 -156
Resultat før skatt -115 -1 271 -205
Ordinært resultat -115 -1 271 -205
Årsresultat -115 -1 271 -205
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 270 11 360 13 576
Sum omløpsmidler 9 653 1 566 275
Sum eiendeler 25 923 12 926 13 852
Sum egenkapital 19 792 6 941 9 146
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 130 5 985 4 706

Aguila Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aguila Invest AS - 813408422
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 024 000
Egenkapital
4 604 000
Gjeld
8 434 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 0 0 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -13 -13
Resultat før skatt -415 -395 -394
Ordinært resultat -415 -395 -394
Årsresultat -415 -395 -394
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 024 13 024 13 024
Sum omløpsmidler 14 27 422
Sum eiendeler 13 038 13 052 13 447
Sum egenkapital 4 604 5 019 5 414
Sum langsiktig gjeld 8 434 8 033 7 650
Sum kortsiktig gjeld 0 0 383

Inventor Chemical Tankers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inventor Chemical Tankers AS - 912782972
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
252 761 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 713 463 000
Egenkapital
604 271 000
Gjeld
1 241 171 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 67 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 252 761 31 068 21 553
Driftsresultat 58 963 8 207 7 596
Resultat før skatt -6 546 1 462 3 946
Ordinært resultat -6 546 1 462 3 946
Årsresultat -6 546 1 462 3 946
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 713 463 221 238 195 530
Sum omløpsmidler 131 980 13 285 13 187
Sum eiendeler 1 845 443 234 523 208 717
Sum egenkapital 604 271 75 105 70 234
Sum langsiktig gjeld 1 213 715 157 238 137 122
Sum kortsiktig gjeld 27 456 2 180 1 362

West Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) West Holding AS - 996835316
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 337 000
Egenkapital
10 618 000
Gjeld
6 556 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 39 40 40
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -21 -11
Resultat før skatt 6 419 2 496 2 224
Ordinært resultat 6 419 2 496 2 224
Årsresultat 6 419 2 496 2 224
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 337 9 337 9 337
Sum omløpsmidler 7 837 3 888 3 614
Sum eiendeler 17 174 13 225 12 951
Sum egenkapital 10 618 10 698 10 702
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 556 2 527 2 249

Gsgroup AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gsgroup AS - 963299850
Programmeringstjenester
Nordre Kullerød 5b, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,1 år
Styre­medlem 2005 2011 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
193 099 000
Personalkostnader
98 048 000
Lederlønn
1 615 000
Anleggsmidler
119 417 000
Egenkapital
63 706 000
Gjeld
111 983 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 12 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 52 25 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 193 099 178 586 147 029
Driftsresultat 10 890 -1 316 8 966
Resultat før skatt 1 591 -5 644 12 350
Ordinært resultat 1 591 -5 644 12 350
Årsresultat 1 591 -5 644 12 350
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 119 417 106 957 91 108
Sum omløpsmidler 56 273 67 307 58 585
Sum eiendeler 175 690 174 264 149 693
Sum egenkapital 63 706 64 531 95 239
Sum langsiktig gjeld 14 123 18 331 7 008
Sum kortsiktig gjeld 97 860 91 402 47 446

Adaris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adaris AS - 982529204
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 699 000
Egenkapital
28 369 000
Gjeld
2 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 33 33 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -40 -37 -37
Resultat før skatt 1 003 1 378 531
Ordinært resultat 1 003 1 378 531
Årsresultat 1 003 1 378 531
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 699 22 699 24 362
Sum omløpsmidler 7 671 7 667 5 826
Sum eiendeler 30 369 30 366 30 188
Sum egenkapital 28 369 29 366 28 988
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 000 1 000 1 200

Zee Ploeg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zee Ploeg AS - 995542870
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 57 A, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 8,9 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 8,9 år
Styrets leder 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
565 940 000
Egenkapital
706 097 000
Gjeld
45 111 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 31 33 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -54 -37 -51
Resultat før skatt 19 031 24 746 17 986
Ordinært resultat 19 031 24 746 17 986
Årsresultat 19 031 24 746 17 986
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 565 940 565 940 557 747
Sum omløpsmidler 185 268 177 207 193 052
Sum eiendeler 751 208 743 147 750 799
Sum egenkapital 706 097 707 065 682 319
Sum langsiktig gjeld 45 000 36 000 0
Sum kortsiktig gjeld 111 81 68 480

Borea Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borea Holding AS - 985917108
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2005 < 1 år
Styre­medlem 2003 Aktiv 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 371 000
Personalkostnader
16 386 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 202 000
Egenkapital
743 577 000
Gjeld
199 435 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 74 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 112 371 51 620 24 183
Driftsresultat 88 350 29 021 5 024
Resultat før skatt 85 359 28 263 3 832
Ordinært resultat 85 359 28 263 3 832
Årsresultat 82 689 27 634 2 026
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 202 6 562 6 576
Sum omløpsmidler 938 809 843 615 446 671
Sum eiendeler 943 012 850 177 453 247
Sum egenkapital 743 577 660 703 369 372
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199 435 189 474 83 875

Borea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borea AS - 884693802
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 6,2 år
Styrets leder 2002 Aktiv 16,8 år
Adm. direktør 2002 2005 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 778 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
729 302 000
Gjeld
184 806 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 69 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 90 778 32 485 509
Driftsresultat 81 190 26 967 -724
Resultat før skatt 80 426 26 967 -735
Ordinært resultat 80 426 26 967 -735
Årsresultat 80 426 26 967 -735
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 914 108 831 997 431 534
Sum eiendeler 914 108 831 997 431 534
Sum egenkapital 729 302 648 876 357 909
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 184 806 183 121 73 625

AS Atlantis Vest

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Atlantis Vest - 930131148
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
282 754 000
Personalkostnader
16 713 000
Lederlønn
859 000
Anleggsmidler
1 616 647 000
Egenkapital
2 370 766 000
Gjeld
59 824 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 81 67
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 282 754 128 710 31 275
Driftsresultat 259 681 99 652 4 025
Resultat før skatt 290 065 117 457 15 596
Ordinært resultat 290 065 117 457 15 596
Årsresultat 290 065 117 457 15 596
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 616 647 1 584 446 1 495 886
Sum omløpsmidler 813 943 611 640 728 368
Sum eiendeler 2 430 590 2 196 086 2 224 254
Sum egenkapital 2 370 766 2 130 422 2 048 043
Sum langsiktig gjeld 5 231 5 259 110 853
Sum kortsiktig gjeld 54 593 60 405 65 357

AS Inventor Shipping

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Inventor Shipping - 852983442
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57 A, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,4 år
Adm. direktør 2000 2014 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
458 768 000
Egenkapital
433 079 000
Gjeld
52 224 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 8
Totalt 14 73 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 31 659 0
Driftsresultat -1 519 30 220 -1 062
Resultat før skatt -39 198 51 241 10 595
Ordinært resultat -39 198 51 241 10 595
Årsresultat -39 198 51 241 10 595
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 458 768 464 768 502 962
Sum omløpsmidler 26 535 57 509 36 518
Sum eiendeler 485 302 522 277 539 480
Sum egenkapital 433 079 472 277 521 035
Sum langsiktig gjeld 49 440 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 784 50 000 18 444

AS Kalfaret

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Kalfaret - 957494579
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalfarveien 57 A, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
399 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
805 846 000
Egenkapital
664 259 000
Gjeld
145 450 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 6 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 8 22 28
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 724 -6 067 -602
Resultat før skatt 2 042 10 064 13 478
Ordinært resultat 2 042 10 064 13 478
Årsresultat 2 042 10 064 13 478
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 805 846 775 591 786 828
Sum omløpsmidler 3 864 7 403 6 050
Sum eiendeler 809 710 782 993 792 878
Sum egenkapital 664 259 672 217 662 153
Sum langsiktig gjeld 135 051 110 377 130 215
Sum kortsiktig gjeld 10 399 399 510

Avans Ansatte AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avans Ansatte AS - 920146635
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 927 000
Egenkapital
2 984 000
Gjeld
0
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -11
Resultat før skatt -10
Ordinært resultat -10
Årsresultat -10
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 2 927
Sum omløpsmidler 57
Sum eiendeler 2 984
Sum egenkapital 2 984
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Aberdeen Nøstet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aberdeen Nøstet AS - 817352782
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Aberdeen Asset Management Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 947 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 502 000
Egenkapital
1 715 000
Gjeld
84 157 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 6 0
Totalt 75 73
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 21 947 21 196
Driftsresultat 15 829 16 620
Resultat før skatt 9 616 12 043
Ordinært resultat 9 616 12 043
Årsresultat 9 616 12 043
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 61 502 65 022
Sum omløpsmidler 24 370 1 240
Sum eiendeler 85 872 66 262
Sum egenkapital 1 715 21 898
Sum langsiktig gjeld 64 053 28 014
Sum kortsiktig gjeld 20 104 16 350

Equip Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Equip Group AS - 913906985
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
128 502 000
Personalkostnader
20 674 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
207 997 000
Egenkapital
81 307 000
Gjeld
160 353 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8
Resultatgrad 12 12
Kontantstrøm fra drift 1 20
Rentedekningsgrad 6 6
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 36 63
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 128 502 107 543
Driftsresultat 7 192 6 870
Resultat før skatt 1 590 1 542
Ordinært resultat 1 590 1 542
Årsresultat 423 1 542
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 207 997 177 407
Sum omløpsmidler 33 663 36 795
Sum eiendeler 241 660 214 202
Sum egenkapital 81 307 90 739
Sum langsiktig gjeld 137 813 112 118
Sum kortsiktig gjeld 22 540 11 345

Hansa Tankers Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Tankers Management AS - 997153707
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 819 000
Personalkostnader
32 901 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
130 000
Egenkapital
2 787 000
Gjeld
30 319 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 8
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 86 88 92
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 64 819 80 190 113 273
Driftsresultat 18 323 38 315 77 683
Resultat før skatt 14 845 29 797 51 037
Ordinært resultat 14 845 29 797 51 037
Årsresultat 14 845 29 797 51 037
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 130 453 515
Sum omløpsmidler 32 975 54 293 65 063
Sum eiendeler 33 106 54 746 65 578
Sum egenkapital 2 787 2 442 2 145
Sum langsiktig gjeld 27 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 292 52 304 63 433

Hansa Tankers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Tankers AS - 995513986
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 949 081 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
16 000
Gjeld
269 633 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 949 081 1 325 073 2 124 054
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 269 650 277 438 275 180
Sum eiendeler 269 650 277 438 275 180
Sum egenkapital 16 -8 -8
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 269 633 277 447 275 188

Hansa Tankers Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Tankers Holding AS - 997214285
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2018 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 441 000
Personalkostnader
33 208 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
153 298 000
Egenkapital
157 335 000
Gjeld
33 448 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 75 81 85
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 64 441 81 174 110 724
Driftsresultat 17 419 38 713 73 529
Resultat før skatt 16 931 27 102 75 407
Ordinært resultat 16 931 27 102 75 407
Årsresultat 12 373 17 693 61 718
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 153 298 169 161 193 293
Sum omløpsmidler 37 476 53 138 64 290
Sum eiendeler 190 775 222 300 257 584
Sum egenkapital 157 335 159 046 149 035
Sum langsiktig gjeld 16 302 17 894 66 044
Sum kortsiktig gjeld 17 146 45 359 31 529

Borea Asset Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borea Asset Management AS - 987909889
Fondsforvaltningsvirksomhet
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2012 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 1,4 år
Styrets leder 2005 2010 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 642 000
Personalkostnader
16 086 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 202 000
Egenkapital
5 699 000
Gjeld
18 396 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 79 74 85
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 30 642 19 402 19 450
Driftsresultat 9 450 2 424 5 883
Resultat før skatt 7 217 1 693 4 851
Ordinært resultat 7 217 1 693 4 851
Årsresultat 7 217 1 693 4 851
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 202 3 557 3 400
Sum omløpsmidler 19 894 8 089 10 784
Sum eiendeler 24 096 11 646 14 184
Sum egenkapital 5 699 6 338 5 389
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 396 5 308 8 795

King Oscar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) King Oscar AS - 993791296
Produksjon av fiskehermetikk
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
185 731 000
Personalkostnader
25 230 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 616 000
Egenkapital
60 937 000
Gjeld
24 442 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 2 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 7 3 5
Rentedekningsgrad 8 2 6
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 55 28 32
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 185 731 180 139 184 783
Driftsresultat 6 604 2 054 2 653
Resultat før skatt 3 598 -1 192 1 268
Ordinært resultat 3 598 -1 192 1 268
Årsresultat 3 598 -1 192 1 268
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 27 616 31 530 35 525
Sum omløpsmidler 57 764 73 574 80 394
Sum eiendeler 85 380 105 104 115 919
Sum egenkapital 60 937 57 826 57 382
Sum langsiktig gjeld 2 000 2 000 3 692
Sum kortsiktig gjeld 22 442 45 278 54 845

Tailwind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tailwind AS - 989600109
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 315 000
Personalkostnader
8 527 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
117 194 000
Egenkapital
119 643 000
Gjeld
19 925 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 4
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 2
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 17 65 56
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 103 315 140 470 224 806
Driftsresultat -26 418 63 220 32 432
Resultat før skatt -61 066 23 128 -22 336
Ordinært resultat -61 066 23 128 -22 336
Årsresultat -61 066 23 128 -22 336
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 117 194 853 109 840 627
Sum omløpsmidler 22 373 138 379 512 106
Sum eiendeler 139 568 991 488 1 352 733
Sum egenkapital 119 643 411 003 485 576
Sum langsiktig gjeld 13 805 26 557 527 556
Sum kortsiktig gjeld 6 120 553 927 339 600

Rieber & Søn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rieber & Søn AS - 914709628
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2013 5 år
Styre­medlem 2000 2008 7,4 år

Borea Noterte Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borea Noterte Iii AS - 991429565
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2012 4,6 år

Borea Noterte Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borea Noterte Management AS - 990118795
Ikke tilgjengelig
Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Holberg Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holberg Forvaltning AS - 981970071
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
183 108 000
Personalkostnader
58 290 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 845 000
Egenkapital
34 884 000
Gjeld
97 755 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 85 79 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 183 108 107 263 85 399
Driftsresultat 45 620 14 667 18 961
Resultat før skatt 36 536 12 199 14 952
Ordinært resultat 36 536 12 199 14 952
Årsresultat 36 536 12 199 14 952
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 845 3 471 3 565
Sum omløpsmidler 128 794 77 053 79 216
Sum eiendeler 132 639 80 524 82 781
Sum egenkapital 34 884 33 349 32 419
Sum langsiktig gjeld 1 119 1 579 1 342
Sum kortsiktig gjeld 96 636 45 596 49 020

Holberg Fondsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holberg Fondsforvaltning AS - 982076218
Fondsforvaltningsvirksomhet
Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
183 108 000
Personalkostnader
57 976 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 845 000
Egenkapital
20 000 000
Gjeld
93 835 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 85 79 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 183 108 107 263 85 399
Driftsresultat 46 012 14 971 19 234
Resultat før skatt 34 884 11 484 13 994
Ordinært resultat 34 884 11 484 13 994
Årsresultat 34 884 11 484 13 994
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 845 3 471 3 565
Sum omløpsmidler 109 990 61 002 64 236
Sum eiendeler 113 835 64 473 67 801
Sum egenkapital 20 000 18 000 18 000
Sum langsiktig gjeld 1 119 1 579 1 342
Sum kortsiktig gjeld 92 716 44 894 48 459

Borea Kreditt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borea Kreditt AS - 989600117
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 620 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
359 394 000
Gjeld
121 195 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 74 64
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 56 620 30 075 8 670
Driftsresultat 52 804 26 609 4 825
Resultat før skatt 52 610 26 609 4 825
Ordinært resultat 52 610 26 609 4 825
Årsresultat 52 610 26 609 4 825
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 480 588 459 169 473 281
Sum eiendeler 480 588 459 169 473 281
Sum egenkapital 359 394 327 976 319 113
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121 195 131 193 154 168

Kalfaret i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kalfaret i AS - 987909862
Ikke tilgjengelig
Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 2 år
Styrets leder 2005 2009 4,1 år

Tailwind Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tailwind Management AS - 984246943
Utenriks sjøfart med gods
Kalfarveien 57a, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 413 000
Personalkostnader
4 006 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
77 000
Egenkapital
177 000
Gjeld
4 210 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 8 2 8
Kontantstrøm fra drift 3 0 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 39 22 41
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 413 6 306 13 255
Driftsresultat 171 39 585
Resultat før skatt 114 -12 319
Ordinært resultat 114 -12 319
Årsresultat 114 -12 319
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 77 835 892
Sum omløpsmidler 4 310 3 986 6 838
Sum eiendeler 4 387 4 821 7 730
Sum egenkapital 177 238 250
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 210 4 583 7 480

Borea Fx AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borea Fx AS - 986648011
Ikke tilgjengelig
Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2005 < 1 år
Styre­medlem 2004 2007 3,5 år

Overtakende 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Overtakende 1 AS - 986821872
Ikke tilgjengelig
Kalfarveien 57 A, 5808 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,9 år

Nextgentel Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nextgentel Holding AS - 986179577
Ikke tilgjengelig
Sandslimarka 31, 5854 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Autoship AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Autoship AS - 984549962
Ikke tilgjengelig
Krokatjønnveien 11 A, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2004 2,5 år

Seven Seas Carriers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seven Seas Carriers AS - 952385836
Utenriks sjøfart med gods
Østre Nesttunvegen 10, 5221 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 311 000
Personalkostnader
4 216 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 577 000
Egenkapital
7 547 000
Gjeld
1 897 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 84 80 90
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 7 311 7 074 7 840
Driftsresultat 2 438 2 038 4 198
Resultat før skatt 1 798 1 602 3 171
Ordinært resultat 1 798 1 602 3 171
Årsresultat 1 798 1 602 3 171
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 577 4 974 273
Sum omløpsmidler 1 868 5 144 6 345
Sum eiendeler 9 444 10 118 6 618
Sum egenkapital 7 547 5 749 4 147
Sum langsiktig gjeld 2 3 1
Sum kortsiktig gjeld 1 895 4 366 2 470

Lady Hamilton KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lady Hamilton KS - 975931137
Ikke tilgjengelig
Olav Kyrres gate 11 6.etasje, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Abra Servicesystem AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abra Servicesystem AS - 979279248
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Haslevangen 45 C, 0511 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,6 år

Memscap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Memscap AS - 981383648
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Langmyra 11, 3185 Skoppum
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
73 767 000
Personalkostnader
22 484 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 675 000
Egenkapital
43 434 000
Gjeld
24 016 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 71 67 76
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 73 767 63 476 65 600
Driftsresultat 5 629 3 803 8 373
Resultat før skatt 7 366 3 822 6 802
Ordinært resultat 7 366 3 822 6 802
Årsresultat 7 366 3 822 6 802
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 22 675 18 644 18 868
Sum omløpsmidler 44 775 41 138 39 599
Sum eiendeler 67 450 59 781 58 467
Sum egenkapital 43 434 35 547 31 810
Sum langsiktig gjeld 5 221 4 103 5 235
Sum kortsiktig gjeld 18 795 20 130 21 422

Polmot AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Polmot AS - 978614256
Ikke tilgjengelig
Kalfarv 57 A, 5808 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Abra Finans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abra Finans AS - 980126951
Ikke tilgjengelig
Sandakerveien 102 H, 0411 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Bergen IT Senter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergen IT Senter AS - 961041600
Ikke tilgjengelig
Bryggen 13, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Stacc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stacc AS - 981078365
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Damsgårdsveien 50, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 209 000
Personalkostnader
10 746 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 641 000
Egenkapital
13 468 000
Gjeld
9 632 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 4
Totalt 91 90 84
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 22 209 13 651 10 262
Driftsresultat 5 961 2 896 1 703
Resultat før skatt 4 458 2 204 1 268
Ordinært resultat 4 458 2 204 1 268
Årsresultat 4 458 2 204 1 268
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 641 3 10
Sum omløpsmidler 13 459 12 954 6 043
Sum eiendeler 23 100 12 957 6 054
Sum egenkapital 13 468 9 010 639
Sum langsiktig gjeld 4 020 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 612 3 947 5 414

Ridos KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ridos KS - 968106430
Ikke tilgjengelig
Kalfarv 57 A, 5808 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

AS Rika Trading

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Rika Trading - 930982180
Ikke tilgjengelig
Kalfarv. 57, 5808 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Flu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flu AS - 963745788
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kalfarveien 76, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2013 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
927 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
455 454 000
Egenkapital
472 174 000
Gjeld
7 600 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 4 2
Likviditetsgrad II 10 4 6
Totalt 40 33 20
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 793 -5 599 -5 043
Resultat før skatt 55 983 23 443 -99 054
Ordinært resultat 55 983 23 443 -99 054
Årsresultat 55 983 23 443 -99 054
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 455 454 420 565 377 448
Sum omløpsmidler 24 321 8 154 99 987
Sum eiendeler 479 774 428 719 477 435
Sum egenkapital 472 174 421 191 402 748
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 600 7 528 74 687

Ridos AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ridos AS - 968047027
Ikke tilgjengelig
Kalfarv 57 A, 5808 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Tco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tco AS - 983532845
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Storaneset 20, 5260 Indre Arna
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2017 16,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
80
Styremedlemmer
0
Omsetning
211 606 000
Personalkostnader
89 051 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 003 000
Egenkapital
59 864 000
Gjeld
98 749 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 8
Resultatgrad 0 2 14
Kontantstrøm fra drift 7 5 18
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 31 32 72
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 211 606 304 560 334 524
Driftsresultat -1 339 2 640 30 353
Resultat før skatt -2 746 -10 467 22 083
Ordinært resultat -2 746 -10 467 22 083
Årsresultat -2 746 -10 467 22 083
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 53 003 57 375 54 624
Sum omløpsmidler 105 610 105 460 175 400
Sum eiendeler 158 613 162 835 230 024
Sum egenkapital 59 864 63 940 73 341
Sum langsiktig gjeld 14 450 19 274 21 637
Sum kortsiktig gjeld 84 299 79 621 135 045

Tc Fishing Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tc Fishing Services AS - 979846223
Ikke tilgjengelig
Heiane 4, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,1 år

Providence AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Providence AS - 976912918
Utenriks sjøfart med gods
Krokatjønnveien 11 A, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,6 år

Providence KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Providence KS - 976969251
Utenriks sjøfart med gods
Krokatjønnveien 11 A, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Lady Hamilton AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lady Hamilton AS - 968182668
Ikke tilgjengelig
Olav Kyrres gate 11, 6 Etasje, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,6 år

Syrena AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Syrena AS - 978622003
Ikke tilgjengelig
Krokatjønnveien 11 A, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,9 år

Lise KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lise KS - 959497524
Ikke tilgjengelig
Kalfarv 57 A, 5808 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Hviding Canning Co AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hviding Canning Co AS - 930677817
Ikke tilgjengelig
Kalfarv 57 A, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Kleppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kleppen AS - 969027682
Ikke tilgjengelig
Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,8 år

Syrena KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Syrena KS - 978622046
Utenriks sjøfart med gods
Teatergaten 35, 5010 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 4 år

Rika AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rika AS - 979908695
Ikke tilgjengelig
Kalfarv 57 A, 5808 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Datango AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Datango AS - 976685881
Utgivelse av annen programvare
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,6 år

Rika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rika AS - 958187270
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kalfarveien 57 A, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,3 år
Adm. direktør 2000 2005 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
193 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
135 728 000
Egenkapital
92 114 000
Gjeld
50 135 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 40 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 200 200
Driftsresultat -4 446 -4 064 -6 599
Resultat før skatt 12 762 8 634 -14 615
Ordinært resultat 12 762 8 634 -14 615
Årsresultat 12 762 8 634 -14 615
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 135 728 143 483 165 542
Sum omløpsmidler 6 521 16 445 10 860
Sum eiendeler 142 249 159 928 176 402
Sum egenkapital 92 114 109 585 141 160
Sum langsiktig gjeld 10 133 13 894 0
Sum kortsiktig gjeld 40 002 36 450 35 241