Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Arne Larsen

Rapportdato: 2022-08-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 94 og med ett samlet driftsresultat på 46. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anleggsgartnerservice Kjell Arne Larsen Innehaver 2016 - Aktiv 0 0
Anleggsgartnerservice ANS Adm. direktør 2000** - Aktiv 94 46

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Anleggsgartnerservice Kjell Arne Larsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Anleggsgartnerservice Kjell Arne Larsen - 917232598
Beplantning av hager og parkanlegg
Glaservegen 153, 3727 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2016 Aktiv 6,2 år

Anleggsgartnerservice ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anleggsgartnerservice ANS - 977022878
Beplantning av hager og parkanlegg
Glaservegen 153, 3727 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
94 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 000
Egenkapital
56 000
Gjeld
0
Driftscore
2005
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 71
Resultatregnskap
2005
Driftsinntekter 94
Driftsresultat 46
Resultat før skatt 46
Ordinært resultat 46
Årsresultat 46
Balanseregnskap
2005
Sum anleggsmidler 28
Sum omløpsmidler 28
Sum eiendeler 56
Sum egenkapital 56
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0