Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dag Jakob Opedal

Rapportdato: 2020-03-31

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 60 543 985 og med ett samlet driftsresultat på 5 637 914. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 57.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lundhs AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 474 919 96 036
Elkem ASA Nestleder styre 2019 - Aktiv 25 887 000 4 142 000
Isola AS Styrets leder 2019 - Aktiv 719 875 36 076
Isola Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 045 681 33 225
Bertel O. Steen Kapital AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 774 964 21 903

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Elkem ASA Styrets leder 2006 - 2009
Elkem ASA Styre­medlem 2005 - 2019
Bertel O. Steen Power Solutions AS Styrets leder 2019 - 2019
Isola Holding AS Styre­medlem 2018 - 2019
Bertel O. Steen Power Solutions Norway AS Styrets leder 2019 - 2019
Bertel O. Steen Kapital AS Styrets leder 2013 - 2018

Lundhs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lundhs AS - 993071641
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
Kanalgata 59, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
129
Styremedlemmer
0
Omsetning
474 919 000
Personalkostnader
103 299 000
Lederlønn
2 365 000
Anleggsmidler
248 623 000
Egenkapital
370 185 000
Gjeld
176 110 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 84 80 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 474 919 475 622 448 503
Driftsresultat 96 036 87 570 76 016
Resultat før skatt 69 357 57 023 44 344
Ordinært resultat 69 357 57 023 44 344
Årsresultat 70 083 56 322 44 071
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 248 623 227 977 184 936
Sum omløpsmidler 297 673 325 538 315 939
Sum eiendeler 546 296 553 516 500 874
Sum egenkapital 370 185 380 881 348 776
Sum langsiktig gjeld 52 316 39 930 7 900
Sum kortsiktig gjeld 123 794 132 705 144 199

Elkem ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkem ASA - 911382008
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Drammensveien 169, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2006 2009 3,4 år
Styre­medlem 2005 2019 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1515
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 887 000 000
Personalkostnader
3 449 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 474 000 000
Egenkapital
13 722 000 000
Gjeld
17 407 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 14 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 81 69 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 887 000 16 657 882 14 226 169
Driftsresultat 4 142 000 1 354 948 940 629
Resultat før skatt 3 367 000 1 011 844 757 969
Ordinært resultat 3 367 000 1 011 844 757 969
Årsresultat 3 367 000 973 162 721 850
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 474 000 8 390 218 7 711 445
Sum omløpsmidler 16 655 000 7 957 717 7 101 897
Sum eiendeler 31 129 000 16 347 935 14 813 342
Sum egenkapital 13 722 000 8 332 862 7 459 042
Sum langsiktig gjeld 8 583 000 4 000 183 4 399 220
Sum kortsiktig gjeld 8 824 000 4 014 890 2 955 080

Isola AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Isola AS - 928764745
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
162
Styremedlemmer
0
Omsetning
719 875 000
Personalkostnader
132 552 000
Lederlønn
2 275 000
Anleggsmidler
73 369 000
Egenkapital
88 633 000
Gjeld
241 195 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 58 59 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 719 875 683 721 645 497
Driftsresultat 36 076 37 301 40 769
Resultat før skatt 25 814 21 741 30 083
Ordinært resultat 25 814 21 741 30 083
Årsresultat 25 814 21 741 30 083
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 73 369 76 854 99 664
Sum omløpsmidler 256 459 232 964 190 742
Sum eiendeler 329 828 309 818 290 406
Sum egenkapital 88 633 74 010 62 372
Sum langsiktig gjeld 19 869 11 240 11 580
Sum kortsiktig gjeld 221 326 224 568 216 454

Isola Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Isola Holding AS - 813003252
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 045 681 000
Personalkostnader
254 326 000
Lederlønn
2 275 000
Anleggsmidler
223 805 000
Egenkapital
185 960 000
Gjeld
437 605 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 44 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 045 681 902 661 800 792
Driftsresultat 33 225 35 182 45 429
Resultat før skatt 17 838 16 421 30 024
Ordinært resultat 17 838 16 421 30 024
Årsresultat 16 466 15 649 30 024
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 223 805 240 032 248 258
Sum omløpsmidler 399 760 357 438 273 305
Sum eiendeler 623 565 597 470 521 563
Sum egenkapital 185 960 178 854 167 584
Sum langsiktig gjeld 141 504 119 071 144 150
Sum kortsiktig gjeld 296 101 299 545 209 829

Bertel O. Steen Kapital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bertel O. Steen Kapital AS - 984907990
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Solheimveien 7, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2013 2018 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 774 964 000
Personalkostnader
271 077 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
140 763 000
Egenkapital
572 589 000
Gjeld
600 457 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 38 28 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 774 964 1 701 857 1 918 967
Driftsresultat 21 903 40 507 -44 931
Resultat før skatt 20 087 -14 627 -41 901
Ordinært resultat 20 087 -14 627 -41 901
Årsresultat 19 766 -15 509 -43 211
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 140 763 152 459 166 214
Sum omløpsmidler 1 032 284 1 045 264 699 648
Sum eiendeler 1 173 047 1 197 723 865 862
Sum egenkapital 572 589 551 702 268 244
Sum langsiktig gjeld 148 055 181 850 207 453
Sum kortsiktig gjeld 452 402 464 169 390 165

Byggimpuls AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggimpuls AS - 987975105
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Søndre Bogstad vei 1, 1930 Aurskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
350
Styremedlemmer
0
Omsetning
266 177 000
Personalkostnader
102 712 000
Lederlønn
1 456 000
Anleggsmidler
9 423 000
Egenkapital
17 399 000
Gjeld
57 382 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 8 14
Kontantstrøm fra drift 7 5 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 60 55 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 266 177 200 966 166 261
Driftsresultat 12 677 8 774 13 342
Resultat før skatt 9 838 6 552 9 960
Ordinært resultat 9 838 6 552 9 960
Årsresultat 9 838 6 552 9 960
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 423 9 292 5 585
Sum omløpsmidler 65 358 53 313 41 309
Sum eiendeler 74 781 62 604 46 894
Sum egenkapital 17 399 13 561 11 009
Sum langsiktig gjeld 2 382 1 833 2 574
Sum kortsiktig gjeld 55 000 47 211 33 311

Fruvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fruvika AS - 917753733
Uoppgitt
Melkeveien 23a, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,5 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
1 224 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 2 4 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 0 0
Resultat før skatt -17 -7 0
Ordinært resultat -17 -7 0
Årsresultat -17 -7 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 224 1 224 24
Sum eiendeler 1 224 1 224 24
Sum egenkapital 0 17 24
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 224 1 207 0

Norsk Institutt for Styremedlemmer

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Institutt for Styremedlemmer - 993943657
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 693 000
Personalkostnader
1 353 000
Lederlønn
1 104 000
Anleggsmidler
85 000
Egenkapital
2 813 000
Gjeld
769 000
Driftscore
2015 2014 2013
Totalrentabilitet 15 10 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 20 14 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 94 74 18
Resultatregnskap
2015 2014 2013
Driftsinntekter 4 693 3 649 3 207
Driftsresultat 1 032 294 -40
Resultat før skatt 1 052 325 39
Ordinært resultat 1 052 325 39
Årsresultat 1 052 325 39
Balanseregnskap
2015 2014 2013
Sum anleggsmidler 85 15 0
Sum omløpsmidler 3 497 2 683 2 149
Sum eiendeler 3 582 2 698 2 149
Sum egenkapital 2 813 1 761 678
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 769 937 1 471

Pm Retail AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pm Retail AS - 914498724
Butikkhandel med klær
Kartverksveien 6, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år

Polly2 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polly2 Holding AS - 897434822
Butikkhandel med klær
Karl Johans gate 27, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år

O Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) O Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond - 938503583
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Sandbrekkevegen 91, 5225 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 535 826 000
Personalkostnader
560 981 000
Lederlønn
350 000 000
Anleggsmidler
1 082 243 000
Egenkapital
1 615 251 000
Gjeld
773 357 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 61 77 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 535 826 3 314 437 3 075 288
Driftsresultat 277 142 238 902 227 021
Resultat før skatt 155 354 219 468 177 426
Ordinært resultat 155 354 219 468 177 426
Årsresultat 155 354 219 468 177 426
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 082 243 1 065 760 1 051 711
Sum omløpsmidler 1 306 365 1 316 793 1 060 467
Sum eiendeler 2 388 608 2 382 553 2 112 178
Sum egenkapital 1 615 251 1 598 691 1 430 176
Sum langsiktig gjeld 101 647 98 830 119 969
Sum kortsiktig gjeld 671 710 685 032 562 033

Kavli Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kavli Holding AS - 913344162
Produksjon av meierivarer
Sandbrekkevegen 91, 5225 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 535 826 000
Personalkostnader
556 524 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 081 352 000
Egenkapital
993 780 000
Gjeld
886 472 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 71 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 535 826 3 314 437 3 075 289
Driftsresultat 238 040 250 252 233 256
Resultat før skatt 177 997 186 340 166 803
Ordinært resultat 177 997 186 340 166 803
Årsresultat 177 997 186 340 166 803
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 081 352 1 064 870 1 050 812
Sum omløpsmidler 798 900 798 560 594 586
Sum eiendeler 1 880 252 1 863 430 1 645 399
Sum egenkapital 993 780 923 371 805 843
Sum langsiktig gjeld 226 646 223 829 244 969
Sum kortsiktig gjeld 659 826 716 229 594 586

Odin Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odin Forvaltning AS - 957486657
Fondsforvaltningsvirksomhet
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
729 225 000
Personalkostnader
141 554 000
Lederlønn
5 214 000
Anleggsmidler
67 553 000
Egenkapital
190 605 000
Gjeld
216 622 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 90 88 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 729 225 738 067 651 271
Driftsresultat 101 612 99 112 86 656
Resultat før skatt 80 439 81 693 59 702
Ordinært resultat 80 439 81 693 59 702
Årsresultat 80 439 81 693 59 702
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 553 68 602 65 267
Sum omløpsmidler 339 675 340 134 282 404
Sum eiendeler 407 228 408 737 347 671
Sum egenkapital 190 605 173 916 150 349
Sum langsiktig gjeld 15 288 8 631 6 468
Sum kortsiktig gjeld 201 334 226 189 190 855

Bertel O. Steen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bertel O. Steen Holding AS - 997755278
Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Solheimveien 7, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 648 028 000
Personalkostnader
2 135 286 000
Lederlønn
2 855 000
Anleggsmidler
3 402 504 000
Egenkapital
2 743 688 000
Gjeld
5 758 321 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 39 48 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 648 028 18 461 503 16 257 558
Driftsresultat 314 204 588 312 452 766
Resultat før skatt 198 711 333 096 290 305
Ordinært resultat 198 711 333 096 290 305
Årsresultat 185 211 310 898 266 150
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 402 504 2 808 903 2 542 238
Sum omløpsmidler 5 099 505 4 948 499 4 352 473
Sum eiendeler 8 502 009 7 757 402 6 894 711
Sum egenkapital 2 743 688 2 635 224 2 458 207
Sum langsiktig gjeld 1 997 706 1 237 351 1 186 029
Sum kortsiktig gjeld 3 760 615 3 884 826 3 250 475

Nammo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nammo AS - 979984731
Produksjon av våpen og ammunisjon
Enggata 37, 2830 Raufoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 919 588 000
Personalkostnader
1 607 223 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 376 009 000
Egenkapital
2 688 016 000
Gjeld
3 395 650 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 14 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 55 53 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 919 588 4 462 053 4 131 643
Driftsresultat 362 283 366 703 383 729
Resultat før skatt 240 197 180 590 279 407
Ordinært resultat 240 197 180 590 279 407
Årsresultat 240 197 180 590 279 407
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 376 009 2 142 342 1 821 491
Sum omløpsmidler 3 707 657 3 508 036 3 228 171
Sum eiendeler 6 083 666 5 650 378 5 049 662
Sum egenkapital 2 688 016 2 495 338 2 383 102
Sum langsiktig gjeld 1 672 572 1 655 839 1 329 683
Sum kortsiktig gjeld 1 723 078 1 499 201 1 336 877

Alcaran AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alcaran AS - 992868597
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Melkeveien 23 A, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,1 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 183 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 599 000
Egenkapital
18 236 000
Gjeld
26 540 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 67 64 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 183 2 000 3 879
Driftsresultat 1 690 1 467 3 652
Resultat før skatt 1 615 470 2 274
Ordinært resultat 1 615 470 2 274
Årsresultat 1 615 470 2 274
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 38 599 44 848 39 049
Sum omløpsmidler 6 177 5 351 9 691
Sum eiendeler 44 776 50 199 48 740
Sum egenkapital 18 236 16 621 16 151
Sum langsiktig gjeld 22 979 29 797 27 280
Sum kortsiktig gjeld 3 561 3 781 5 309

Bertel O. Steen Power Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bertel O. Steen Power Solutions AS - 922363331
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Damsgårdsveien 139, 5160 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år

Bertel O. Steen Power Solutions Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bertel O. Steen Power Solutions Norway AS - 975821994
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Damsgårdsveien 139, 5160 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
49
Styremedlemmer
0
Omsetning
243 846 000
Personalkostnader
26 759 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 992 000
Egenkapital
24 975 000
Gjeld
85 757 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 12
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 64 51 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 243 846 146 136 233 504
Driftsresultat 17 992 8 763 16 088
Resultat før skatt 13 544 6 112 12 983
Ordinært resultat 13 544 6 112 12 983
Årsresultat 13 544 6 112 12 983
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 992 15 964 26 573
Sum omløpsmidler 90 741 84 540 76 479
Sum eiendeler 110 733 100 504 103 051
Sum egenkapital 24 975 17 102 24 610
Sum langsiktig gjeld 12 771 24 413 25 987
Sum kortsiktig gjeld 72 986 58 989 52 454

Trustee Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trustee Partners AS - 913229762
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Finn Røgenæs "godthaab" Strandveien 50, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 45 0 0
Driftsresultat 18 -18 -8
Resultat før skatt 18 -18 -1
Ordinært resultat 18 -18 -1
Årsresultat 18 -18 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 32 17 32
Sum eiendeler 32 17 32
Sum egenkapital 30 12 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 5 2

Hypervig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hypervig AS - 915688128
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sofies Plass 2b, 0169 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 571 000
Egenkapital
1 136 000
Gjeld
1 472 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -495 -375 -10
Resultat før skatt -499 -374 -10
Ordinært resultat -499 -374 -10
Årsresultat -499 -374 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 571 2 526 167
Sum omløpsmidler 38 389 1
Sum eiendeler 2 608 2 915 168
Sum egenkapital 1 136 1 635 9
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 472 1 280 159

Cosmetic Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cosmetic Group AS - 912014975
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
C/o Cosmetic Group AS Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 1,7 år

Telenor ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Telenor ASA - 982463718
Trådløs telekommunikasjon
Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2011 2016 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
437
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 425 000 000
Personalkostnader
10 723 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
147 008 000 000
Egenkapital
54 455 000 000
Gjeld
136 817 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 78 77 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 110 425 000 126 067 000 131 974 000
Driftsresultat 22 087 000 26 739 000 17 069 000
Resultat før skatt 17 442 000 15 106 000 5 806 000
Ordinært resultat 17 442 000 15 106 000 5 806 000
Årsresultat 14 503 000 12 002 000 2 982 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 147 008 000 149 374 000 153 328 000
Sum omløpsmidler 44 264 000 52 391 000 52 991 000
Sum eiendeler 191 272 000 201 765 000 206 319 000
Sum egenkapital 54 455 000 62 335 000 55 396 000
Sum langsiktig gjeld 69 361 000 62 749 000 73 306 000
Sum kortsiktig gjeld 67 456 000 76 681 000 77 617 000

Bertel O. Steen Agri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bertel O. Steen Agri AS - 990337128
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dyrskuevegen 10, 2040 Kløfta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,4 år

Bertel O. Steen Industri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bertel O. Steen Industri AS - 934658116
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
326 951 000
Personalkostnader
53 143 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 367 000
Egenkapital
56 502 000
Gjeld
125 218 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 36 45 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 326 951 263 064 355 211
Driftsresultat 6 083 12 194 18 033
Resultat før skatt 2 892 8 933 13 232
Ordinært resultat 2 892 8 933 13 232
Årsresultat 2 852 8 933 13 232
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 56 367 49 493 64 535
Sum omløpsmidler 125 353 142 273 111 412
Sum eiendeler 181 720 191 767 175 947
Sum egenkapital 56 502 52 316 59 402
Sum langsiktig gjeld 39 827 33 272 35 497
Sum kortsiktig gjeld 85 391 106 179 81 048

A-k Maskiner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-k Maskiner AS - 946468037
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Dyrskuevegen 10, 2040 Kløfta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
385
Styremedlemmer
0
Omsetning
961 410 000
Personalkostnader
154 474 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 505 000
Egenkapital
55 240 000
Gjeld
401 617 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 17 18 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 961 410 956 700 1 108 339
Driftsresultat -13 963 5 680 -71 483
Resultat før skatt -8 812 -27 636 -55 316
Ordinært resultat -8 812 -27 636 -55 316
Årsresultat -8 812 -27 636 -55 316
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 34 505 30 904 15 375
Sum omløpsmidler 422 352 443 449 469 187
Sum eiendeler 456 857 474 353 484 562
Sum egenkapital 55 240 64 052 91 688
Sum langsiktig gjeld 120 537 130 327 140 131
Sum kortsiktig gjeld 281 080 279 974 252 743

Viking Outdoor Footwear AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viking Outdoor Footwear AS - 992933348
Engroshandel med skotøy
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
396 888 000
Personalkostnader
38 427 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 928 000
Egenkapital
109 721 000
Gjeld
111 032 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 42 46 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 396 888 396 374 370 010
Driftsresultat -8 187 3 695 -3 364
Resultat før skatt 4 024 10 245 8 345
Ordinært resultat 4 024 10 245 8 345
Årsresultat 4 024 10 245 8 345
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 928 99 668 106 214
Sum omløpsmidler 152 827 125 645 133 932
Sum eiendeler 220 754 225 313 240 146
Sum egenkapital 109 721 118 018 119 932
Sum langsiktig gjeld 1 163 20 554 31 642
Sum kortsiktig gjeld 109 869 86 742 88 574

Cosmetic Group Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cosmetic Group Holding AS - 911670437
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
C/o Cosmetic Group AS Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 345 915 000
Personalkostnader
102 978 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
623 842 000
Egenkapital
93 984 000
Gjeld
938 098 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 4 12 4
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 2 6 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 22 44 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 345 915 1 313 382 1 338 811
Driftsresultat 27 510 77 656 30 282
Resultat før skatt -11 566 20 003 -20 890
Ordinært resultat -11 566 20 003 -20 890
Årsresultat -11 566 20 003 -20 890
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 623 842 628 343 565 075
Sum omløpsmidler 408 239 468 344 461 402
Sum eiendeler 1 032 081 1 096 687 1 026 477
Sum egenkapital 93 984 104 643 41 444
Sum langsiktig gjeld 137 614 667 038 723 755
Sum kortsiktig gjeld 800 484 325 004 261 278

Holly Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holly Holding AS - 911670429
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 345 915 000
Personalkostnader
102 978 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
623 996 000
Egenkapital
95 638 000
Gjeld
938 156 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 2
Resultatgrad 4 12 4
Kontantstrøm fra drift 3 18 5
Rentedekningsgrad 2 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 22 63 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 345 915 1 313 382 1 338 811
Driftsresultat 27 128 77 102 29 772
Resultat før skatt -16 773 105 375 -60 827
Ordinært resultat -16 773 105 375 -60 827
Årsresultat -16 506 105 375 -60 827
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 623 996 628 426 566 332
Sum omløpsmidler 409 797 464 986 582 328
Sum eiendeler 1 033 793 1 093 412 1 148 660
Sum egenkapital 95 638 101 322 80 060
Sum langsiktig gjeld 137 614 667 038 723 755
Sum kortsiktig gjeld 800 542 325 050 344 845

Molly Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Molly Holding AS - 911670445
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Karl Johans gate 27, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,4 år

Cosmetic Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cosmetic Group AS - 885745172
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2016 3,1 år

Penny Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Penny Holding AS - 974484838
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Karl Johans gate 27, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,3 år

Alma Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alma Norge AS - 947525239
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Folmovegen 16, 2150 Årnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år

Vita AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vita AS - 983426387
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,9 år

Validus Butikkdrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Validus Butikkdrift AS - 974403943
Butikkhandel med helsekost
Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år

Validus Engros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Validus Engros AS - 819807892
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Orkidehøgda 3, 3050 Mjøndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
369 085 000
Personalkostnader
22 973 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 451 000
Egenkapital
17 818 000
Gjeld
66 647 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 32 35 29
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 369 085 371 312 369 082
Driftsresultat 1 890 3 402 1 575
Resultat før skatt 952 2 007 364
Ordinært resultat 952 2 007 364
Årsresultat 952 2 007 364
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 451 3 678 4 917
Sum omløpsmidler 82 014 83 992 84 190
Sum eiendeler 84 465 87 670 89 107
Sum egenkapital 17 818 17 640 17 920
Sum langsiktig gjeld 23 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43 647 70 030 71 187

Parfymelle AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Parfymelle AS - 976135709
Engroshandel med parfyme og kosmetikk
Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år

Aibel International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aibel International AS - 990620784
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år

Aibel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aibel AS - 984735227
Bygging av oljeplattformer og moduler
Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3229
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 285 519 000
Personalkostnader
2 629 249 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 943 227 000
Egenkapital
1 085 685 000
Gjeld
3 560 172 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 10 5 1
Rentedekningsgrad 10 6 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 57 38 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 285 519 8 412 756 10 530 842
Driftsresultat 490 154 177 195 -116 013
Resultat før skatt 313 501 110 795 -83 620
Ordinært resultat 313 501 110 795 -83 620
Årsresultat 313 501 110 795 -83 620
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 943 227 2 579 288 2 503 088
Sum omløpsmidler 1 702 630 2 393 152 2 441 160
Sum eiendeler 4 645 857 4 972 441 4 944 248
Sum egenkapital 1 085 685 772 184 782 789
Sum langsiktig gjeld 382 623 463 233 494 865
Sum kortsiktig gjeld 3 177 549 3 737 023 3 666 594

Ebba og Oscar Bomanns Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ebba og Oscar Bomanns Legat - 977127424
Religiøse organisasjoner
C/o Kirkens Nødhjelp Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,1 år

Borghild og Ingrid Kolstads Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borghild og Ingrid Kolstads Legat - 997533771
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Kirkens Nødhjelp Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,1 år

Worldview Rights

Foretaksinfo
(Inaktiv) Worldview Rights - 975327477
Sosiale velferdsorganisasjoner
C/o Kirkens Nødhjelp Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,1 år

Brav Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brav Norway AS - 920404499
Produksjon av sportsartikler
Frysjaveien 40, 0884 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
185
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 145 214 000
Personalkostnader
199 220 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
299 515 000
Egenkapital
444 337 000
Gjeld
626 968 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 2 12 12
Kontantstrøm fra drift 1 10 10
Rentedekningsgrad 4 8 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 19 58 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 145 214 1 050 889 970 957
Driftsresultat 9 016 75 152 68 633
Resultat før skatt 7 023 54 887 52 001
Ordinært resultat 7 023 54 887 52 001
Årsresultat 7 023 54 887 52 001
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 299 515 278 780 176 029
Sum omløpsmidler 771 789 589 250 608 435
Sum eiendeler 1 071 304 868 030 784 464
Sum egenkapital 444 337 483 798 422 174
Sum langsiktig gjeld 210 145 191 612 106 038
Sum kortsiktig gjeld 416 823 192 620 256 252

Elopak AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elopak AS - 811413682
Produksjon av papir og papp
Industriveien 30, 3430 Spikkestad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
177
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 807 955 000
Personalkostnader
372 320 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 950 183 000
Egenkapital
1 043 869 000
Gjeld
4 994 149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 10 18
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 16 39 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 807 955 4 173 727 4 063 293
Driftsresultat -112 334 -135 772 -130 591
Resultat før skatt -5 442 217 293 458 542
Ordinært resultat -5 442 217 293 458 542
Årsresultat -5 442 217 293 458 542
Balanseregnskap
2018