Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Olaf Svelmo

Rapportdato: 2020-06-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 17 735 og med ett samlet driftsresultat på 658. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tydal Utbygging AS Adm. direktør 2015 - Aktiv 4 732 186
Tydal Bygdeservice Sa Adm. direktør 2003 - Aktiv 13 003 472

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tydal Røye AS Styrets leder 2016 - 2020
Tydal Røye AS Styre­medlem 2016 - 2016
Tydalfisk AS Adm. direktør 2010 - 2011
Tydal Næringsforening Styre­medlem 2010 - 2011
Stugudal Beitelag Styre­medlem 2006 - 2013
Tydal Grunneierlag Sa Styre­medlem 2006 - 2007
Tydal Entreprenørservice A/S Styrets leder 2000** - 2010
Tydal Entreprenørservice A/S Adm. direktør 2000** - 2009
Tydal Entreprenørservice A/S Adm. direktør 2000** - 2009

Tydal Røye AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tydal Røye AS - 915610838
Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert akvakultur
, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 3,6 år
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år

Tydalfisk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tydalfisk AS - 995932911
Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert akvakultur
, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2011 < 1 år

Tydal Næringsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Tydal Næringsforening - 995436477
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1 år

Stugudal Beitelag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stugudal Beitelag - 986179933
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Stugudal, Asbjørn Rotvold, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 6,7 år

Tydal Grunneierlag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Tydal Grunneierlag Sa - 974270250
Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Kløftvegen 1, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,1 år

Tydal Entreprenørservice A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tydal Entreprenørservice A/S - 946773123
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,9 år
Adm. direktør 2000 2009 8,8 år

Olaf Svelmo

Foretaksinfo
(Inaktiv) Olaf Svelmo - 969158906
Oppdrett av annet storfe
Nyhagen, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 17 år

Tydal Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tydal Utbygging AS - 914831563
Oppføring av bygninger
Løvøyvegen 72, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 732 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
716 000
Gjeld
3 156 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 8 18 0
Kontantstrøm fra drift 3 7 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 31 46 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 732 1 232 3 107
Driftsresultat 186 170 -105
Resultat før skatt 73 66 -145
Ordinært resultat 73 66 -145
Årsresultat 73 66 -145
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 334 356
Sum omløpsmidler 3 862 2 966 2 394
Sum eiendeler 3 872 3 300 2 750
Sum egenkapital 716 642 576
Sum langsiktig gjeld 0 1 367 1 352
Sum kortsiktig gjeld 3 156 1 291 821

Tydal Bygdeservice Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Tydal Bygdeservice Sa - 985687021
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
, 7590 Tydal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 003 000
Personalkostnader
1 173 000
Lederlønn
646 000
Anleggsmidler
1 610 000
Egenkapital
2 271 000
Gjeld
2 217 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 8 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 59 56 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 003 13 242 8 416
Driftsresultat 472 472 209
Resultat før skatt 296 329 117
Ordinært resultat 296 329 117
Årsresultat 296 329 117
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 610 1 265 554
Sum omløpsmidler 2 878 3 263 1 603
Sum eiendeler 4 487 4 527 2 157
Sum egenkapital 2 271 1 960 1 620
Sum langsiktig gjeld 1 531 547 5
Sum kortsiktig gjeld 686 2 021 532