Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kari Linderud

Rapportdato: 2020-01-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 42 065 og med ett samlet driftsresultat på 2 286. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
4b Arkitekter AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 42 065 2 286
- Styre­medlem 2002 - Aktiv 42 065 2 286

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Trondheim Stasjonssenter AS Styre­medlem 2016 - 2018
Trondheim Stasjonssenter AS Styre­medlem 2016 - 2018
AS Arkitektenes Hus Styrets leder 2000** - 2002

Trondheim Stasjonssenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Stasjonssenter AS - 912463893
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Olav Tryggvasons gate 24, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
163 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 095 000
Egenkapital
12 429 000
Gjeld
173 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -663 -821 -495
Resultat før skatt -483 -618 -320
Ordinært resultat -483 -618 -320
Årsresultat -483 -618 -320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 095 10 169 6 968
Sum omløpsmidler 507 474 2 782
Sum eiendeler 12 602 10 643 9 750
Sum egenkapital 12 429 10 512 9 129
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 173 132 621

Kari Linderud

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kari Linderud - 970132651
Ikke tilgjengelig
Carl Kjelsens vei 73, 0880 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

AS Arkitektenes Hus

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Arkitektenes Hus - 927711915
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
142 000
Egenkapital
-264 000
Gjeld
407 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -74 -144 -90
Resultat før skatt -82 -144 -90
Ordinært resultat -82 -144 -90
Årsresultat -82 -144 -90
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 142 142 142
Sum omløpsmidler 0 2 0
Sum eiendeler 143 144 142
Sum egenkapital -264 -182 -40
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 407 327 182

4b Arkitekter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4b Arkitekter AS - 921934092
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Oscarsgate 20, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2002 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 065 000
Personalkostnader
30 799 000
Lederlønn
946 000
Anleggsmidler
632 000
Egenkapital
6 679 000
Gjeld
10 673 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 64 66 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 42 065 41 988 38 948
Driftsresultat 2 286 3 217 4 992
Resultat før skatt 1 761 2 448 3 764
Ordinært resultat 1 761 2 448 3 764
Årsresultat 1 761 2 448 3 764
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 632 707 277
Sum omløpsmidler 16 720 18 578 19 853
Sum eiendeler 17 352 19 285 20 131
Sum egenkapital 6 679 4 918 5 270
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 673 14 367 14 860