Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Knut Hoven

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 358 144 og med ett samlet driftsresultat på 10 623. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 38.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agder Energi Fleksibilitet AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -5 560
Agder Energi Nett AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 1 358 144 16 196
Eia AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -13

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
7 Kristiansand Sjøspeidergruppe Av Norges Speiderforbund Styrets leder 2015 - 2018
Otera AS Adm. direktør 2011 - 2011
Otera AS Styre­medlem 2007 - 2011
Otera Avotech AS Styre­medlem 2011 - 2011
Kompetansebygging Farsundsbassenget Styre­medlem 2010 - 2012
Norsk Biobrensel AS Styre­medlem 2010 - 2012
Norsk Biobrensel AS Styrets leder 2003 - 2010
Norsk Biobrensel AS Nestleder styre 2002 - 2003

Agder Energi Fleksibilitet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Fleksibilitet AS - 920441580
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 528 000
Egenkapital
31 664 000
Gjeld
11 495 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -5 560
Resultat før skatt -4 336
Ordinært resultat -4 336
Årsresultat -4 336
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 37 528
Sum omløpsmidler 5 631
Sum eiendeler 43 159
Sum egenkapital 31 664
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 11 495

Agder Energi Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Nett AS - 982974011
Distribusjon av elektrisitet
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
171
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 358 144 000
Personalkostnader
124 027 000
Lederlønn
1 939 000
Anleggsmidler
5 390 354 000
Egenkapital
908 390 000
Gjeld
5 459 548 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 35 60 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 358 144 1 334 521 1 424 354
Driftsresultat 16 196 271 449 416 827
Resultat før skatt -41 480 166 740 277 700
Ordinært resultat -41 480 166 740 277 700
Årsresultat -41 480 166 740 277 700
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 390 354 5 324 277 4 787 780
Sum omløpsmidler 977 584 758 290 444 717
Sum eiendeler 6 367 938 6 082 567 5 232 497
Sum egenkapital 908 390 1 002 628 824 056
Sum langsiktig gjeld 3 978 744 4 000 309 3 055 612
Sum kortsiktig gjeld 1 480 804 1 079 631 1 352 829

Eia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eia AS - 989027085
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Konsul Christiansensvei 1, 4616 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 000
Egenkapital
6 167 000
Gjeld
40 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 36 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -11 -10
Resultat før skatt -91 371 407
Ordinært resultat -91 371 407
Årsresultat -91 371 407
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 11 9
Sum omløpsmidler 6 194 6 287 5 918
Sum eiendeler 6 207 6 298 5 927
Sum egenkapital 6 167 6 258 5 887
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 40 40

7 Kristiansand Sjøspeidergruppe Av Norges Speiderforbund

Foretaksinfo
(Aktiv) 7 Kristiansand Sjøspeidergruppe Av Norges Speiderforbund - 975582663
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Seksjon 9, 3 Etg. Sagmyra 2, 4624 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 2,4 år

Otera AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Otera AS - 989249819
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Stemmane 4 C, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2011 < 1 år
Styre­medlem 2007 2011 4,2 år

Otera Avotech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Otera Avotech AS - 983524516
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Gråterudveien 41, 3036 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2011 < 1 år

Kompetansebygging Farsundsbassenget

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kompetansebygging Farsundsbassenget - 989781715
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
V/ Renate Westmoen Oma Lasta 50, 4400 Flekkefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,2 år

Norsk Biobrensel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Biobrensel AS - 984897839
Saging, høvling og impregnering av tre
Mjåvannsvegen 118, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,3 år
Styrets leder 2003 2010 7,2 år
Nestleder styre 2002 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
63 954 000
Personalkostnader
1 368 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
217 000
Egenkapital
8 340 000
Gjeld
24 465 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 7 7 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 52 55 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 63 954 63 641 39 063
Driftsresultat 3 475 3 188 4 085
Resultat før skatt 2 469 2 643 3 007
Ordinært resultat 2 469 2 643 3 007
Årsresultat 2 469 2 643 3 007
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 217 346 984
Sum omløpsmidler 32 588 32 768 21 601
Sum eiendeler 32 806 33 114 22 585
Sum egenkapital 8 340 8 456 8 232
Sum langsiktig gjeld 0 488 1 332
Sum kortsiktig gjeld 24 465 24 170 13 020

Norbio Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norbio Energi AS - 989485113
Saging, høvling og impregnering av tre
Mjåvannsvegen 118, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 3,1 år
Styrets leder 2006 2010 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
101 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 0 -3
Resultat før skatt -6 0 -2
Ordinært resultat -6 0 -2
Årsresultat -6 0 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 101 100 103
Sum eiendeler 101 100 103
Sum egenkapital 101 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3

Neg Flis AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Neg Flis AS - 991247335
Engroshandel med tømmer
Mjåvannsvegen 118, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,5 år

Norsk Energigjenvinning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Energigjenvinning AS - 980963608
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Mjåvannsvegen 118, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2012 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 672 000
Personalkostnader
18 290 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 788 000
Egenkapital
18 936 000
Gjeld
85 485 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 4 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 6
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 49 45 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 79 672 70 207 69 176
Driftsresultat 2 425 1 728 3 875
Resultat før skatt 819 560 1 606
Ordinært resultat 819 560 1 606
Årsresultat 819 560 1 606
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 788 66 725 58 890
Sum omløpsmidler 21 634 20 402 14 451
Sum eiendeler 104 421 87 127 73 340
Sum egenkapital 18 936 17 225 16 071
Sum langsiktig gjeld 64 229 51 931 38 324
Sum kortsiktig gjeld 21 256 17 972 18 945

Neg Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neg Skog AS - 992957921
Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass
Mjåvannsvegen 118, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
201 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -2 -5
Resultat før skatt -3 0 -3
Ordinært resultat -3 0 -3
Årsresultat -3 0 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 201 201 207
Sum eiendeler 201 201 207
Sum egenkapital 201 201 200
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6

Neg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neg AS - 991860398
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mjåvannsvegen 118, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
157 512 000
Personalkostnader
26 370 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 276 000
Egenkapital
36 288 000
Gjeld
103 044 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 14 18 10
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 37 48 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 157 512 152 241 198 043
Driftsresultat 1 529 2 439 3 216
Resultat før skatt -427 1 354 543
Ordinært resultat -427 1 354 543
Årsresultat -427 1 354 543
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 84 276 68 518 62 699
Sum omløpsmidler 55 057 58 207 60 568
Sum eiendeler 139 332 126 724 123 267
Sum egenkapital 36 288 37 773 38 890
Sum langsiktig gjeld 64 120 53 060 41 709
Sum kortsiktig gjeld 38 924 35 891 42 669

Skarje AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skarje AS - 982778816
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 4606 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Agdering

Foretaksinfo
(Aktiv) Agdering - 991461175
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år

Innovasjon og Fou AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Innovasjon og Fou AS - 993507717
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2011 2,7 år

Otera Antec AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Otera Antec AS - 983227821
Ikke tilgjengelig
Elvegata 2, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Otera Montasje AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Otera Montasje AS - 885086772
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,4 år

Innoventus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Innoventus AS - 982762332
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2013 6,2 år

Bravida Norge 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bravida Norge 3 AS - 982850355
Elektrisk installasjonsarbeid
Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år

Naturgass Sør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Naturgass Sør AS - 985863466
Ikke tilgjengelig
Elvegaten 2, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Styre­medlem 2003 2006 2,7 år

Evje Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Evje Utvikling AS - 983906672
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Evjemoen, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år

Rejlers Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rejlers Consulting AS - 979982747
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 2010 5 år
Styrets leder 2004 2005 1,6 år
Vara­medlem 2002 2002 < 1 år

Agder Energi Varme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Varme AS - 980921409
Damp- og varmtvannsforsyning
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 2006 1,1 år
Styre­medlem 2002 2011 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 243 000
Personalkostnader
14 292 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
581 961 000
Egenkapital
123 954 000
Gjeld
522 806 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 53 54 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 117 243 108 408 100 757
Driftsresultat 20 057 20 277 20 852
Resultat før skatt 3 244 3 333 4 191
Ordinært resultat 3 244 3 333 4 191
Årsresultat 3 244 3 333 4 191
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 581 961 586 280 571 286
Sum omløpsmidler 64 799 62 067 74 789
Sum eiendeler 646 759 648 348 646 075
Sum egenkapital 123 954 122 428 120 414
Sum langsiktig gjeld 450 725 448 232 438 957
Sum kortsiktig gjeld 72 081 77 688 86 704

AS Sætersdalen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Sætersdalen - 832821632
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fjellgarden Hovden, 4755 Hovden i Setesdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2009 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 575 000
Personalkostnader
4 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 204 000
Egenkapital
4 101 000
Gjeld
64 924 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 62 92 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 575 43 259 4 640
Driftsresultat 2 146 40 978 -4 634
Resultat før skatt 673 30 479 -4 469
Ordinært resultat 673 30 479 -4 469
Årsresultat 673 30 479 -4 469
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 204 16 251 20 194
Sum omløpsmidler 40 821 41 555 561
Sum eiendeler 69 025 57 806 20 755
Sum egenkapital 4 101 15 429 -15 051
Sum langsiktig gjeld 55 235 29 146 21 800
Sum kortsiktig gjeld 9 689 13 232 14 006

g Flow AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) g Flow AS - 983542514
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 2,5 år

Norsk Varme- og Energiproduksjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Varme- og Energiproduksjon AS - 981408144
Damp- og varmtvannsforsyning
Elvegata 2, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2011 8,2 år

Agder Energi Belysning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agder Energi Belysning AS - 982974178
Ikke tilgjengelig
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,5 år
Nestleder styre 2000 2004 3,8 år

Spector AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spector AS - 982973945
Ikke tilgjengelig
Myreneveien 35, 4847 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,9 år
Nestleder styre 2002 2002 < 1 år

Powercom Europe AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Powercom Europe AS - 981543505
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sagene 41, 3831 Ulefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Agder Oppmåling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agder Oppmåling AS - 938709033
Ikke tilgjengelig
Dronningensg 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,9 år