Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nikolai Norman

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 37 644 og med ett samlet driftsresultat på 7 269. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Riberg Bygg AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 798 2 063
Norbed 8 AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 2 249 1 179
1222 Eiendom 1 AS Styrets leder 2014 - Aktiv 100 15
1222 Eiendom 2 AS Styrets leder 2014 - Aktiv 60 35
Nikolai Norman AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -20
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -20

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Riberg Bygg AS Styre­medlem 2004 - 2019
Riberg Bygg AS Adm. direktør 2004 - 2019
Apartment 1222 Styre­medlem 2013 - 2019
Skøitehallen AS Styrets leder 2009 - 2016
C Huitfeldt & Co AS Styrets leder 2004 - 2018
Såta ANS Styre­medlem 2003 - 2010

Riberg Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Riberg Bygg AS - 910356844
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrigata 13, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2004 2019 14,3 år
Adm. direktør 2004 2019 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 798 000
Personalkostnader
274 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 388 000
Egenkapital
10 865 000
Gjeld
4 592 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 81 85 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 798 3 964 3 853
Driftsresultat 2 063 2 270 1 517
Resultat før skatt 1 652 1 873 1 334
Ordinært resultat 1 652 1 873 1 334
Årsresultat 1 652 1 873 1 334
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 388 9 625 16 145
Sum omløpsmidler 4 070 5 445 7 381
Sum eiendeler 15 458 15 070 23 527
Sum egenkapital 10 865 10 813 17 840
Sum langsiktig gjeld 1 488 1 645 1 871
Sum kortsiktig gjeld 3 104 2 612 3 815

Norbed 8 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norbed 8 AS - 916236131
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 249 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 650 000
Egenkapital
7 340 000
Gjeld
26 503 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 58 66 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 249 2 246 1 240
Driftsresultat 1 179 1 225 481
Resultat før skatt 641 646 94
Ordinært resultat 641 646 94
Årsresultat 641 646 94
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 33 650 34 065 34 480
Sum omløpsmidler 194 859 845
Sum eiendeler 33 844 34 924 35 324
Sum egenkapital 7 340 6 699 6 053
Sum langsiktig gjeld 26 181 28 003 29 097
Sum kortsiktig gjeld 322 223 174

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
917 000
Egenkapital
1 105 000
Gjeld
39 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 74 74 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 15 18 19
Resultat før skatt 13 15 14
Ordinært resultat 13 15 14
Årsresultat 13 15 14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 917 969 1 022
Sum omløpsmidler 227 179 164
Sum eiendeler 1 144 1 148 1 186
Sum egenkapital 1 105 1 117 1 126
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39 32 60

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 000
Egenkapital
184 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 84 84 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 37
Resultat før skatt 25 25 25
Ordinært resultat 25 25 25
Årsresultat 25 25 25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 115 126
Sum omløpsmidler 116 95 94
Sum eiendeler 220 210 220
Sum egenkapital 184 181 178
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 29 42

Nikolai Norman AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nikolai Norman AS - 954580059
Juridisk tjenesteyting
Løkkalia 7, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 092 000
Egenkapital
3 626 000
Gjeld
208 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 33 30 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -24 -25
Resultat før skatt 142 96 1 993
Ordinært resultat 142 96 1 993
Årsresultat 142 96 1 993
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 092 2 271 2 414
Sum omløpsmidler 1 742 1 621 1 380
Sum eiendeler 3 834 3 892 3 794
Sum egenkapital 3 626 3 634 3 737
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208 258 56

Whiteout Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Whiteout Investments AS - 971646322
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 876 000
Egenkapital
1 865 000
Gjeld
1 086 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -15 -17
Resultat før skatt -25 -189 -22
Ordinært resultat -25 -189 -22
Årsresultat -25 -189 -22
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 876 2 876 2 794
Sum omløpsmidler 75 91 76
Sum eiendeler 2 951 2 967 2 870
Sum egenkapital 1 865 1 890 2 079
Sum langsiktig gjeld 1 086 1 076 789
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 754 000
Personalkostnader
11 990 000
Lederlønn
704 000
Anleggsmidler
8 238 000
Egenkapital
2 844 000
Gjeld
9 380 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 3
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 12 4
Kontantstrøm fra drift 10 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 56 65 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 754 26 700 24 606
Driftsresultat 1 115 1 684 358
Resultat før skatt 598 998 -21
Ordinært resultat 598 998 -21
Årsresultat 598 998 -21
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 238 8 052 8 568
Sum omløpsmidler 3 986 3 448 1 893
Sum eiendeler 12 224 11 500 10 461
Sum egenkapital 2 844 2 246 1 249
Sum langsiktig gjeld 5 879 6 035 6 192
Sum kortsiktig gjeld 3 501 3 218 3 020

Frenor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frenor AS - 930389625
Ikke tilgjengelig
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 183 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 759 000
Egenkapital
9 516 000
Gjeld
1 307 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 83 36 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 183 48 50
Driftsresultat 2 974 -94 -144
Resultat før skatt 3 256 193 1 639
Ordinært resultat 3 256 193 1 639
Årsresultat 3 256 193 1 639
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 759 8 980 8 921
Sum omløpsmidler 3 063 1 507 4 459
Sum eiendeler 10 823 10 487 13 380
Sum egenkapital 9 516 7 460 11 167
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 307 3 026 2 213

Geollit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geollit AS - 980416429
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Halvorshavn 3, 3480 Filtvet
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 500 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
-490 000
Gjeld
722 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 29 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 500 122 105
Driftsresultat -77 -33 -6
Resultat før skatt -212 102 -5
Ordinært resultat -212 102 -5
Årsresultat -212 102 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 635 466
Sum omløpsmidler 230 92 23
Sum eiendeler 232 727 489
Sum egenkapital -490 -277 -379
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 722 1 005 869

Apartment 1222

Foretaksinfo
(Aktiv) Apartment 1222 - 995783355
Ikke tilgjengelig
Industrigata 65a, 0357 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
972 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
582 000
Gjeld
60 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 4 18 0
Kontantstrøm fra drift 3 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 83 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 972 972 972
Driftsresultat 20 188 -75
Resultat før skatt 20 190 -74
Ordinært resultat 20 190 -74
Årsresultat 20 190 -74
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 642 564 413
Sum eiendeler 642 564 413
Sum egenkapital 582 562 371
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60 2 41

Skøitehallen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skøitehallen AS - 994827553
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
H.heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 517 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
600 000
Gjeld
8 640 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 92 56 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 124 517 2 150 0
Driftsresultat 25 210 1 395 -10
Resultat før skatt 19 412 1 060 -11
Ordinært resultat 19 412 1 060 -11
Årsresultat 19 412 1 060 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 98
Sum omløpsmidler 9 240 86 261 12 099
Sum eiendeler 9 240 86 261 12 197
Sum egenkapital 600 6 789 5 728
Sum langsiktig gjeld 0 5 612 5 454
Sum kortsiktig gjeld 8 640 73 860 1 015

C Huitfeldt & Co AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) C Huitfeldt & Co AS - 932206854
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Huitfeldt Stjerneveien 4e, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2018 14,4 år

Såta ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Såta ANS - 886181272
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Planetveien 8 B C/o Trygve K Norman, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2010 6,1 år

Internationalen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Internationalen AS - 953049635
Drift av idrettsanlegg
C/o Finse 1222 AS, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,1 år

Moring Advokat AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moring Advokat AS - 954579506
Ikke tilgjengelig
Harald Løvenskioldsv 37, 0760 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Argofi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Argofi AS - 965494073
Ikke tilgjengelig
Gabels gate 25 A, 0104 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Nori ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nori ANS - 943422583
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o/arne Bertelsen Munkerudåsen 17a, 1165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 293 000
Egenkapital
2 325 000
Gjeld
98 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 0
Totalt 6 73 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 440 224
Driftsresultat -1 211 -28
Resultat før skatt 0 211 -28
Ordinært resultat 0 211 -28
Årsresultat 0 211 -28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 293 2 215 2 132
Sum omløpsmidler 130 206 4
Sum eiendeler 2 423 2 422 2 136
Sum egenkapital 2 325 2 270 2 059
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98 151 77

A/S Skarv

Foretaksinfo
(Aktiv) A/S Skarv - 947514113
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Inkognitogata 19, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2019 18,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 037 000
Personalkostnader
46 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
258 452 000
Egenkapital
141 894 000
Gjeld
221 350 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 67 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 037 3 064 2 794
Driftsresultat 1 835 1 919 1 915
Resultat før skatt 210 11 404 20 843
Ordinært resultat 210 11 404 20 843
Årsresultat 210 11 404 20 843
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 258 452 270 918 271 467
Sum omløpsmidler 104 792 89 002 85 811
Sum eiendeler 363 244 359 920 357 277
Sum egenkapital 141 894 141 685 130 280
Sum langsiktig gjeld 218 937 216 980 225 077
Sum kortsiktig gjeld 2 413 1 256 1 920

Bryn Aarflot AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bryn Aarflot AS - 979993269
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Stortingsgata 8, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 222 000
Personalkostnader
54 318 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
595 000
Egenkapital
19 855 000
Gjeld
20 914 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 18 18
Kontantstrøm fra drift 7 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 58 82 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 72 222 72 727 73 113
Driftsresultat 3 745 9 573 14 123
Resultat før skatt 3 609 7 759 10 774
Ordinært resultat 3 609 7 759 10 774
Årsresultat 3 609 7 759 10 774
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 595 592 362
Sum omløpsmidler 40 173 43 157 47 307
Sum eiendeler 40 768 43 749 47 669
Sum egenkapital 19 855 18 358 18 358
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 914 25 391 29 311