Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nikolai Norman

Rapportdato: 2020-09-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 646 og med ett samlet driftsresultat på 3 035. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Riberg Bygg AS Styrets leder 2019 - Aktiv 4 387 1 857
Norbed 8 AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 2 259 1 202
Nikolai Norman Advokat AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -24
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -24

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Riberg Bygg AS Styre­medlem 2004 - 2019
Riberg Bygg AS Adm. direktør 2004 - 2019
1222 Eiendom 1 AS Styrets leder 2014 - 2020
1222 Eiendom 2 AS Styrets leder 2014 - 2020
Apartment 1222 Styre­medlem 2013 - 2019
Skøitehallen AS Styrets leder 2009 - 2016

Riberg Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Riberg Bygg AS - 910356844
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrigata 13, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,6 år
Styre­medlem 2004 2019 14,3 år
Adm. direktør 2004 2019 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 387 000
Personalkostnader
982 000
Lederlønn
617 000
Anleggsmidler
10 696 000
Egenkapital
10 721 000
Gjeld
4 223 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 76 81 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 387 3 798 3 964
Driftsresultat 1 857 2 063 2 270
Resultat før skatt 1 455 1 652 1 873
Ordinært resultat 1 455 1 652 1 873
Årsresultat 1 455 1 652 1 873
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 696 11 388 9 625
Sum omløpsmidler 4 247 4 070 5 445
Sum eiendeler 14 943 15 458 15 070
Sum egenkapital 10 721 10 865 10 813
Sum langsiktig gjeld 1 226 1 488 1 645
Sum kortsiktig gjeld 2 997 3 104 2 612

Norbed 8 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norbed 8 AS - 916236131
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 259 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 235 000
Egenkapital
7 730 000
Gjeld
25 700 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 51 58 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 259 2 249 2 246
Driftsresultat 1 202 1 179 1 225
Resultat før skatt 390 641 646
Ordinært resultat 390 641 646
Årsresultat 390 641 646
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 33 235 33 650 34 065
Sum omløpsmidler 195 194 859
Sum eiendeler 33 430 33 844 34 924
Sum egenkapital 7 730 7 340 6 699
Sum langsiktig gjeld 25 232 26 181 28 003
Sum kortsiktig gjeld 468 322 223

Nikolai Norman Advokat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nikolai Norman Advokat AS - 954580059
Juridisk tjenesteyting
Løkkalia 7, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,6 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 989 000
Egenkapital
3 939 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 33 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -20 -24
Resultat før skatt 313 142 96
Ordinært resultat 313 142 96
Årsresultat 313 142 96
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 989 2 092 2 271
Sum omløpsmidler 1 972 1 742 1 621
Sum eiendeler 3 961 3 834 3 892
Sum egenkapital 3 939 3 626 3 634
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 208 258

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2020 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
1 092 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 11 15 18
Resultat før skatt 11 13 15
Ordinært resultat 11 13 15
Årsresultat 11 13 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 866 917 969
Sum omløpsmidler 263 227 179
Sum eiendeler 1 130 1 144 1 148
Sum egenkapital 1 092 1 105 1 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 39 32

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2020 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
190 000
Gjeld
37 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 35
Resultat før skatt 28 25 25
Ordinært resultat 28 25 25
Årsresultat 28 25 25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 97 104 115
Sum omløpsmidler 130 116 95
Sum eiendeler 226 220 210
Sum egenkapital 190 184 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 36 29

Apartment 1222

Foretaksinfo
(Aktiv) Apartment 1222 - 995783355
Ikke tilgjengelig
Industrigata 65a, 0357 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
972 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
295 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 4 18
Kontantstrøm fra drift 0 3 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 43 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 972 972 972
Driftsresultat -287 20 188
Resultat før skatt -287 20 190
Ordinært resultat -287 20 190
Årsresultat -287 20 190
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 333 642 564
Sum eiendeler 333 642 564
Sum egenkapital 295 582 562
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 60 2

Skøitehallen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skøitehallen AS - 994827553
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
H.heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
170 000
Gjeld
1 604 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 8 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 0
Totalt 4 92 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 124 517 2 150
Driftsresultat -433 25 210 1 395
Resultat før skatt -430 19 412 1 060
Ordinært resultat -430 19 412 1 060
Årsresultat -430 19 412 1 060
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 775 9 240 86 261
Sum eiendeler 1 775 9 240 86 261
Sum egenkapital 170 600 6 789
Sum langsiktig gjeld 0 0 5 612
Sum kortsiktig gjeld 1 604 8 640 73 860

Whiteout Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Whiteout Investments AS - 971646322
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2020 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 719 000
Egenkapital
2 058 000
Gjeld
3 361 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -15 -15
Resultat før skatt 193 -25 -189
Ordinært resultat 193 -25 -189
Årsresultat 193 -25 -189
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 719 2 876 2 876
Sum omløpsmidler 2 701 75 91
Sum eiendeler 5 420 2 951 2 967
Sum egenkapital 2 058 1 865 1 890
Sum langsiktig gjeld 3 361 1 086 1 076
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

C Huitfeldt & Co AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) C Huitfeldt & Co AS - 932206854
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Huitfeldt Stjerneveien 4e, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2018 14,4 år

Såta ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Såta ANS - 886181272
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Planetveien 8 B C/o Trygve K Norman, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2010 6,1 år

Internationalen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Internationalen AS - 953049635
Drift av idrettsanlegg
C/o Finse 1222 AS, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,1 år

Moring Advokat AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moring Advokat AS - 954579506
Ikke tilgjengelig
Harald Løvenskioldsv 37, 0760 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Argofi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Argofi AS - 965494073
Ikke tilgjengelig
Gabels gate 25 A, 0104 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Bryn Aarflot AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bryn Aarflot AS - 979993269
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Stortingsgata 8, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 255 000
Personalkostnader
54 773 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
413 000
Egenkapital
23 062 000
Gjeld
20 980 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 12 18
Kontantstrøm fra drift 7 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 58 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 118 255 72 222 72 727
Driftsresultat 7 532 3 745 9 573
Resultat før skatt 6 416 3 609 7 759
Ordinært resultat 6 416 3 609 7 759
Årsresultat 6 416 3 609 7 759
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 413 595 592
Sum omløpsmidler 43 629 40 173 43 157
Sum eiendeler 44 042 40 768 43 749
Sum egenkapital 23 062 19 855 18 358
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 980 20 914 25 391

Nori ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nori ANS - 943422583
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o/arne Bertelsen Munkerudåsen 17a, 1165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
807 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 350 000
Egenkapital
2 758 000
Gjeld
-280 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 6 6
Totalt 66 6 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 807 0 440
Driftsresultat 433 -1 211
Resultat før skatt 433 0 211
Ordinært resultat 433 0 211
Årsresultat 433 0 211
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 350 2 293 2 215
Sum omløpsmidler 128 130 206
Sum eiendeler 2 478 2 423 2 422
Sum egenkapital 2 758 2 325 2 270
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -280 98 151

Frenor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frenor AS - 930389625
Ikke tilgjengelig
Setra vei 14b, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2020 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 766 000
Egenkapital
13 609 000
Gjeld
92 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 45 83 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 3 183 48
Driftsresultat -180 2 974 -94
Resultat før skatt 4 092 3 256 193
Ordinært resultat 4 092 3 256 193
Årsresultat 4 092 3 256 193
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 766 7 759 8 980
Sum omløpsmidler 5 936 3 063 1 507
Sum eiendeler 13 701 10 823 10 487
Sum egenkapital 13 609 9 516 7 460
Sum langsiktig gjeld 15 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77 1 307 3 026

Geollit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geollit AS - 980416429
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
C/o Tore Liseter Raveien 6c, 1430 Ås
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2020 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-553 000
Gjeld
713 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 10 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 15 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 1 500 122
Driftsresultat -63 -77 -33
Resultat før skatt -63 -212 102
Ordinært resultat -63 -212 102
Årsresultat -63 -212 102
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 2 635
Sum omløpsmidler 160 230 92
Sum eiendeler 160 232 727
Sum egenkapital -553 -490 -277
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 713 722 1 005

A/S Skarv

Foretaksinfo
(Aktiv) A/S Skarv - 947514113
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Inkognitogata 19, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2019 18,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
8 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
252 112 000
Egenkapital
142 481 000
Gjeld
214 510 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 27 62 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 3 037 3 064
Driftsresultat -228 1 835 1 919
Resultat før skatt 11 047 210 11 404
Ordinært resultat 11 047 210 11 404
Årsresultat 11 047 210 11 404
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 252 112 258 452 270 918
Sum omløpsmidler 104 879 104 792 89 002
Sum eiendeler 356 990 363 244 359 920
Sum egenkapital 142 481 141 894 141 685
Sum langsiktig gjeld 211 833 218 937 216 980
Sum kortsiktig gjeld 2 677 2 413 1 256

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2020 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 615 000
Personalkostnader
11 090 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 228 000
Egenkapital
4 336 000
Gjeld
5 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 56 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 615 26 754 26 700
Driftsresultat 2 137 1 115 1 684
Resultat før skatt 1 492 598 998
Ordinært resultat 1 492 598 998
Årsresultat 1 492 598 998
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 228 8 238 8 052
Sum omløpsmidler 2 732 3 986 3 448
Sum eiendeler 9 961 12 224 11 500
Sum egenkapital 4 336 2 844 2 246
Sum langsiktig gjeld 2 722 5 879 6 035
Sum kortsiktig gjeld 2 903 3 501 3 218