Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tore Lundberg

Rapportdato: 2023-06-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 336 501 og med ett samlet driftsresultat på 200 343. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 14 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 29.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hanne Lundberg Holding AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Mathias Lundberg Holding AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Monica Lundberg Holding AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Tl & Fam. Holding AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
Seacalx AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -2 163

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norwell AS Vara­medlem 2022 - 2023
Foldvik Boliglag BA Styre­medlem 2006 - 2009
Astafjord Smolt AS Vara­medlem 2008 - 2009
Astafjord Smolt AS Nestleder styre 2000** - 2002
Håløy Havservice AS Vara­medlem 2001 - 2008
Erling Lundbergs Holding AS Vara­medlem 2007 - 2007

Norwell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwell AS - 976762207
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Fugleskjærgata 8, 6905 Florø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2022 2023 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 692 117 000
Personalkostnader
22 692 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 558 000
Egenkapital
98 861 000
Gjeld
365 182 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 41 44 45
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 2 692 117 1 902 085 1 919 457
Driftsresultat 41 477 15 401 19 932
Resultat før skatt 21 591 19 125 14 903
Ordinært resultat 21 591 19 125 14 903
Årsresultat 21 591 19 125 14 903
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 12 558 11 436 11 941
Sum omløpsmidler 451 485 334 309 273 805
Sum eiendeler 464 043 345 745 285 746
Sum egenkapital 98 861 96 716 95 590
Sum langsiktig gjeld 1 843 225 602
Sum kortsiktig gjeld 363 339 248 803 189 554

Gratanglaks ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gratanglaks ANS - 959654921
Ikke tilgjengelig
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2007 6,9 år

Foldvik Fiskeriselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Foldvik Fiskeriselskap AS - 991651608
Ikke tilgjengelig
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,6 år

KS Odd Lundberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Odd Lundberg AS - 938211671
Ikke tilgjengelig
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,5 år

Odd Lundberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Odd Lundberg AS - 991387218
Hav- og kystfiske
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 3,5 år

Foldvik Havbruk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Foldvik Havbruk AS - 990700400
Ikke tilgjengelig
, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2007 < 1 år
Adm. direktør 2007 2007 < 1 år

Håløy Havbruk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Håløy Havbruk AS - 985375240
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,1 år

Håløy Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Håløy Holding AS - 989523767
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år

Foldvik Bryggeferie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Foldvik Bryggeferie AS - 988413356
Drift av ferieleiligheter
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 681 000
Personalkostnader
499 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 128 000
Egenkapital
-138 000
Gjeld
2 883 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 16 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 58 50 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 681 1 292 1 580
Driftsresultat 170 99 -333
Resultat før skatt 53 -24 -461
Ordinært resultat 53 -24 -461
Årsresultat 53 -24 -461
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 128 2 289 2 362
Sum omløpsmidler 617 184 253
Sum eiendeler 2 745 2 473 2 615
Sum egenkapital -138 -191 -168
Sum langsiktig gjeld 2 667 2 507 2 572
Sum kortsiktig gjeld 216 158 211

Gratangen Boligstiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Gratangen Boligstiftelse - 956650429
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Årstein, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2008 3,6 år
Nestleder styre 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 694 000
Personalkostnader
679 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 735 000
Egenkapital
3 194 000
Gjeld
4 335 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 6
Resultatgrad 20 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 90 67 73
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 694 3 238 3 354
Driftsresultat 1 646 419 524
Resultat før skatt 1 484 214 315
Ordinært resultat 1 484 214 315
Årsresultat 1 484 214 315
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 735 7 259 7 627
Sum omløpsmidler 795 952 783
Sum eiendeler 7 530 8 212 8 410
Sum egenkapital 3 194 1 710 1 496
Sum langsiktig gjeld 4 089 6 066 6 663
Sum kortsiktig gjeld 246 435 251

Tades AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tades AS - 880173642
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Rotvika, 9350 Sjøvegan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2007 4,6 år

Rølaks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rølaks AS - 985279225
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Rotvika, 9350 Sjøvegan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,5 år

Kvedfjord Blåskjell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kvedfjord Blåskjell AS - 984590563
Ikke tilgjengelig
Fochsenveien 10, 9475 Borkenes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,8 år

Astafjord Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astafjord Holding AS - 984264666
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2008 6,3 år

Odd Lundberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Odd Lundberg AS - 838211852
Ikke tilgjengelig
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 8 år

Gratangen Kystdrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gratangen Kystdrift AS - 966863374
Ikke tilgjengelig
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Lerøy Aqua Group Al

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lerøy Aqua Group Al - 941723993
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Bontelabo 2, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2009 9 år

Mjøsundlaks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mjøsundlaks AS - 976853407
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år

Nordsild Havfiske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordsild Havfiske AS - 982905028
Hav- og kystfiske
V/johannes Arne Arvesen, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Hanne Lundberg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hanne Lundberg Holding AS - 928312089
Uoppgitt
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 541 000
Egenkapital
14 627 000
Gjeld
2 014 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 34
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 996
Ordinært resultat 996
Årsresultat 996
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 13 541
Sum omløpsmidler 3 101
Sum eiendeler 16 641
Sum egenkapital 14 627
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 014

Mathias Lundberg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mathias Lundberg Holding AS - 928312151
Uoppgitt
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 541 000
Egenkapital
14 627 000
Gjeld
2 014 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 34
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 996
Ordinært resultat 996
Årsresultat 996
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 13 541
Sum omløpsmidler 3 101
Sum eiendeler 16 641
Sum egenkapital 14 627
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 014

Monica Lundberg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Monica Lundberg Holding AS - 928312194
Uoppgitt
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 541 000
Egenkapital
14 627 000
Gjeld
2 014 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 34
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 996
Ordinært resultat 996
Årsresultat 996
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 13 541
Sum omløpsmidler 3 101
Sum eiendeler 16 641
Sum egenkapital 14 627
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 014

Tl & Fam. Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tl & Fam. Holding AS - 927889579
Uoppgitt
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,6 år
Adm. direktør 2021 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 162 000
Egenkapital
54 571 000
Gjeld
81 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 12
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 42
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 10 424
Ordinært resultat 10 424
Årsresultat 10 424
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 54 162
Sum omløpsmidler 490
Sum eiendeler 54 652
Sum egenkapital 54 571
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 81

Seacalx AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seacalx AS - 998710227
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 359 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 003 000
Egenkapital
50 481 000
Gjeld
75 257 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 2 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 21
Driftsresultat -2 163 -2 874 -5 584
Resultat før skatt -2 836 -44 -6 459
Ordinært resultat -2 836 -44 -6 459
Årsresultat -2 836 -44 -6 459
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 36 003 35 944 35 944
Sum omløpsmidler 89 735 16 862 1 486
Sum eiendeler 125 738 52 806 37 431
Sum egenkapital 50 481 19 700 6 677
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75 257 33 106 30 754

Astafjord Export AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Export AS - 924413549
Uoppgitt
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 040 000
Egenkapital
1 051 000
Gjeld
0
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -9 -16
Resultat før skatt -14 -9 -16
Ordinært resultat -14 -9 -16
Årsresultat -14 -9 -16
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 1 040 990 690
Sum omløpsmidler 11 15 24
Sum eiendeler 1 051 1 005 714
Sum egenkapital 1 051 5 14
Sum langsiktig gjeld 0 1 000 700
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

North Atlantic Marine Ingredients AS

Foretaksinfo
(Aktiv) North Atlantic Marine Ingredients AS - 915862705
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 359 000
Personalkostnader
106 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 224 000
Egenkapital
2 706 000
Gjeld
3 859 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 2 2 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 43 37 42
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 24 359 20 208 14 727
Driftsresultat 191 187 225
Resultat før skatt 149 146 218
Ordinært resultat 149 146 218
Årsresultat 149 146 218
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 224 1 530 1 530
Sum omløpsmidler 5 341 4 289 4 049
Sum eiendeler 6 566 5 820 5 579
Sum egenkapital 2 706 2 557 2 412
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 859 3 262 3 168

Astafjord Ocean Salmon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Ocean Salmon AS - 919881941
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
424 000
Egenkapital
906 000
Gjeld
2 100 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 20 6 6
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -22 -23
Resultat før skatt 9 -16 -14
Ordinært resultat 9 -16 -14
Årsresultat 9 -16 -14
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 424 424 184
Sum omløpsmidler 2 582 2 573 2 830
Sum eiendeler 3 006 2 998 3 014
Sum egenkapital 906 897 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 100 2 101 2 101

Brønnbåt Nord Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brønnbåt Nord Management AS - 919233354
Utleie av arbeidskraft
Andørjaveien 1810, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 872 000
Personalkostnader
37 311 000
Lederlønn
1 736 000
Anleggsmidler
908 000
Egenkapital
7 308 000
Gjeld
9 947 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 16 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 85 82 63
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 44 872 26 970 22 659
Driftsresultat 4 600 2 971 1 347
Resultat før skatt 3 590 2 317 1 060
Ordinært resultat 3 590 2 317 1 060
Årsresultat 3 590 2 317 1 060
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 908 1 003 544
Sum omløpsmidler 16 347 10 547 10 239
Sum eiendeler 17 254 11 550 10 783
Sum egenkapital 7 308 3 718 1 401
Sum langsiktig gjeld 52 49 28
Sum kortsiktig gjeld 9 895 7 783 9 354

Brønnbåt Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brønnbåt Nord AS - 915490409
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Andørjaveien 1810, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
141 311 000
Personalkostnader
1 388 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
674 012 000
Egenkapital
277 254 000
Gjeld
423 005 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 64 79 82
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 141 311 167 777 94 721
Driftsresultat 27 721 84 105 26 883
Resultat før skatt 14 277 60 124 19 554
Ordinært resultat 14 277 60 124 19 554
Årsresultat 14 277 60 124 19 554
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 674 012 613 017 260 591
Sum omløpsmidler 26 246 96 591 56 695
Sum eiendeler 700 258 709 609 317 286
Sum egenkapital 277 254 262 977 205 853
Sum langsiktig gjeld 399 851 422 879 96 205
Sum kortsiktig gjeld 23 154 23 753 15 228

Odd Lundberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Lundberg AS - 992093382
Hav- og kystfiske
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 859 000
Personalkostnader
25 245 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
367 218 000
Egenkapital
159 844 000
Gjeld
274 075 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 79 77 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 82 859 94 642 56 614
Driftsresultat 23 549 30 127 7 637
Resultat før skatt 17 989 16 224 1 754
Ordinært resultat 17 989 16 224 1 754
Årsresultat 17 989 16 224 1 754
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 367 218 378 020 390 242
Sum omløpsmidler 66 701 49 411 20 146
Sum eiendeler 433 919 427 431 410 388
Sum egenkapital 159 844 149 106 132 883
Sum langsiktig gjeld 254 523 262 735 270 684
Sum kortsiktig gjeld 19 552 15 590 6 822

Kystbutikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kystbutikken AS - 891991312
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Foldvikneset 9, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 113 000
Personalkostnader
1 095 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
416 000
Egenkapital
734 000
Gjeld
1 578 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 13 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 4 12 4
Kontantstrøm fra drift 3 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 46 67 42
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 113 10 130 9 192
Driftsresultat 156 534 101
Resultat før skatt 120 411 68
Ordinært resultat 120 411 68
Årsresultat 120 411 68
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 416 419 494
Sum omløpsmidler 1 897 1 932 1 506
Sum eiendeler 2 313 2 351 2 001
Sum egenkapital 734 615 203
Sum langsiktig gjeld 241 229 302
Sum kortsiktig gjeld 1 337 1 506 1 495

Foldvik Boliglag BA

Foretaksinfo
(Aktiv) Foldvik Boliglag BA - 976488954
Eiendomsforvaltning
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2009 Aktiv 13,6 år
Styre­medlem 2006 2009 3,3 år

Astafjord Smolt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Smolt AS - 958916116
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Foldvikneset 3, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 < 1 år
Styre­medlem 2002 Aktiv 20,6 år
Nestleder styre 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 106 000
Personalkostnader
6 491 000
Lederlønn
942 000
Anleggsmidler
139 763 000
Egenkapital
73 684 000
Gjeld
106 850 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 74 74 81
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 61 106 68 592 63 485
Driftsresultat 10 791 20 980 21 937
Resultat før skatt 6 727 13 950 15 361
Ordinært resultat 6 727 13 950 15 361
Årsresultat 6 727 13 950 15 361
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 139 763 143 614 135 664
Sum omløpsmidler 40 772 49 754 34 839
Sum eiendeler 180 535 193 368 170 503
Sum egenkapital 73 684 66 957 53 007
Sum langsiktig gjeld 95 993 104 597 109 023
Sum kortsiktig gjeld 10 857 21 814 8 473

Håløy Havservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håløy Havservice AS - 983902065
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Andørjaveien 1810, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 15,3 år
Vara­medlem 2001 2008 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 164 000
Personalkostnader
11 030 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 832 000
Egenkapital
42 430 000
Gjeld
59 868 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 13 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 6
Resultatgrad 8 20 14
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 43 86 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 61 164 75 906 46 532
Driftsresultat 2 030 19 022 4 103
Resultat før skatt 732 13 542 1 511
Ordinært resultat 732 13 542 1 511
Årsresultat 732 13 542 1 511
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 64 832 30 233 73 660
Sum omløpsmidler 37 466 58 538 11 178
Sum eiendeler 102 299 88 772 84 838
Sum egenkapital 42 430 41 698 28 156
Sum langsiktig gjeld 54 853 29 739 52 494
Sum kortsiktig gjeld 5 015 17 335 4 189

Erling Lundbergs Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Erling Lundbergs Holding AS - 989219960
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 15,4 år
Vara­medlem 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
440 228 000
Personalkostnader
50 613 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
753 666 000
Egenkapital
789 837 000
Gjeld
425 291 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 18 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 78 71 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 440 228 472 210 398 300
Driftsresultat 77 717 38 514 116 474
Resultat før skatt 92 690 49 890 110 330
Ordinært resultat 92 690 49 890 110 330
Årsresultat 87 081 48 257 102 358
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 753 666 719 472 613 548
Sum omløpsmidler 461 462 397 325 423 035
Sum eiendeler 1 215 127 1 116 797 1 036 584
Sum egenkapital 789 837 718 104 667 341
Sum langsiktig gjeld 319 828 301 478 311 338
Sum kortsiktig gjeld 105 463 97 215 57 905

Astafjord Slakteri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Slakteri AS - 981137299
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 15,7 år
Styrets leder 2000 2007 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 809 000
Personalkostnader
22 592 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
89 329 000
Egenkapital
28 289 000
Gjeld
79 524 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 18
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 23 22 65
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 72 809 71 049 67 188
Driftsresultat -1 907 -2 821 4 613
Resultat før skatt -2 656 -2 956 2 602
Ordinært resultat -2 656 -2 956 2 602
Årsresultat -2 656 -2 956 2 602
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 89 329 81 604 74 893
Sum omløpsmidler 18 485 11 605 18 030
Sum eiendeler 107 814 93 209 92 923
Sum egenkapital 28 289 30 945 33 902
Sum langsiktig gjeld 61 118 52 399 48 616
Sum kortsiktig gjeld 18 406 9 865 10 405

Tore Lundbergs Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tore Lundbergs Holding AS - 989220098
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 17,3 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 266 000
Egenkapital
19 761 000
Gjeld
10 473 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 61 66 81
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 120 162 162
Driftsresultat -131 81 57
Resultat før skatt 6 849 59 3 416
Ordinært resultat 6 849 59 3 416
Årsresultat 6 849 59 3 416
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 17 266 57 896 57 905
Sum omløpsmidler 12 968 6 982 9 979
Sum eiendeler 30 235 64 878 67 884
Sum egenkapital 19 761 62 835 62 776
Sum langsiktig gjeld 1 994 2 026 2 052
Sum kortsiktig gjeld 8 479 17 3 055

Gratanglaks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gratanglaks AS - 988365777
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 18 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 18 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
65
Styremedlemmer
0
Omsetning
397 560 000
Personalkostnader
23 593 000
Lederlønn
1 044 000
Anleggsmidler
225 763 000
Egenkapital
429 267 000
Gjeld
147 040 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 18 8 20
Kontantstrøm fra drift 18 7 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 74 47 87
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 397 560 377 568 337 755
Driftsresultat 57 826 11 502 109 125
Resultat før skatt 46 156 10 336 87 537
Ordinært resultat 46 156 10 336 87 537
Årsresultat 46 156 10 336 87 537
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 225 763 211 185 137 332
Sum omløpsmidler 350 545 333 595 383 773
Sum eiendeler 576 307 544 780 521 104
Sum egenkapital 429 267 422 086 424 916
Sum langsiktig gjeld 75 332 38 743 40 654
Sum kortsiktig gjeld 71 708 83 952 55 534