Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Romen

Rapportdato: 2021-12-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 111 693 og med ett samlet driftsresultat på 2 293. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Soundgarden Hi-fi AS Styrets leder 2019 - Aktiv 57 368 -66
Audio Import AS Styrets leder 2018 - Aktiv 6 638 51
Kontrapunkt AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 367 -840
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 1 367 -840
Sync Foreningen for Audio- Video Aktører Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 0
Terje Romen AS Styrets leder 2006 - Aktiv 1 983 1 203
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 1 983 1 203
Mono AS Styrets leder 2000** - Aktiv 44 337 1 945
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 44 337 1 945

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Øn Eiendom AS Styrets leder 2013 - 2019
g Sport Magasinet AS Styre­medlem 2008 - 2013
G-sport Kjærås AS Styre­medlem 2008 - 2008
Sameiet Østerdalsgaten 1 Styre­medlem 2007 - 2010
Sportmix AS Styre­medlem 2006 - 2013

Soundgarden Hi-fi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Soundgarden Hi-fi AS - 922193916
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 368 000
Personalkostnader
10 192 000
Lederlønn
892 000
Anleggsmidler
2 931 000
Egenkapital
3 460 000
Gjeld
16 477 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 1
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 16 33
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 57 368 53 911
Driftsresultat -66 661
Resultat før skatt -54 514
Ordinært resultat -54 514
Årsresultat -54 514
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 2 931 1 796
Sum omløpsmidler 17 006 16 655
Sum eiendeler 19 937 18 451
Sum egenkapital 3 460 3 514
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 477 14 937

Audio Import AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Audio Import AS - 921368887
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 638 000
Personalkostnader
620 000
Lederlønn
605 000
Anleggsmidler
330 000
Egenkapital
-21 000
Gjeld
1 683 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 13 7
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 638 3 928 1 781
Driftsresultat 51 -92 -428
Resultat før skatt -36 -146 -439
Ordinært resultat -36 -146 -439
Årsresultat -36 -146 -439
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 330 450 570
Sum omløpsmidler 1 332 1 278 1 393
Sum eiendeler 1 662 1 728 1 963
Sum egenkapital -21 15 161
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 683 1 714 1 802

Kontrapunkt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kontrapunkt AS - 968056298
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
C/o Soundgarden Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 367 000
Personalkostnader
289 000
Lederlønn
292 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-40 000
Gjeld
899 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 14 9 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 367 2 699 3 216
Driftsresultat -840 -1 283 -308
Resultat før skatt -841 -1 286 -309
Ordinært resultat -841 -1 286 -309
Årsresultat -841 -1 286 -309
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 859 1 648 2 840
Sum eiendeler 859 1 648 2 840
Sum egenkapital -40 150 1 436
Sum langsiktig gjeld 814 1 220 1 200
Sum kortsiktig gjeld 85 277 204

Sync Foreningen for Audio- Video Aktører

Foretaksinfo
(Aktiv) Sync Foreningen for Audio- Video Aktører - 980939987
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Arpi Allianse AS, 0168 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,8 år
Styrets leder 2006 Aktiv 15,4 år

Terje Romen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Terje Romen AS - 989202030
Engroshandel med radio og fjernsyn
Østerdalsgata 1, 0658 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 983 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 663 000
Egenkapital
27 192 000
Gjeld
14 415 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 67 70 69
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 983 5 983 1 983
Driftsresultat 1 203 1 877 1 396
Resultat før skatt 1 048 929 1 110
Ordinært resultat 1 048 929 1 110
Årsresultat 1 048 929 1 110
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 37 663 30 307 29 937
Sum omløpsmidler 3 943 3 205 548
Sum eiendeler 41 606 33 512 30 485
Sum egenkapital 27 192 22 721 23 792
Sum langsiktig gjeld 12 752 9 391 4 354
Sum kortsiktig gjeld 1 663 1 400 2 339

Mono AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mono AS - 948659514
Engroshandel med radio og fjernsyn
Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 337 000
Personalkostnader
3 986 000
Lederlønn
899 000
Anleggsmidler
7 688 000
Egenkapital
19 323 000
Gjeld
30 929 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 39 40 47
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 44 337 51 038 44 360
Driftsresultat 1 945 1 863 2 259
Resultat før skatt 1 222 1 220 1 317
Ordinært resultat 1 222 1 220 1 317
Årsresultat 1 222 1 220 1 317
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 688 7 312 7 558
Sum omløpsmidler 42 563 39 260 33 183
Sum eiendeler 50 252 46 572 40 741
Sum egenkapital 19 323 18 101 16 880
Sum langsiktig gjeld 12 702 12 476 13 533
Sum kortsiktig gjeld 18 227 15 995 10 327

Øn Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øn Eiendom AS - 894085932
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grorudveien 57, 0976 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 5,6 år

g Sport Magasinet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) g Sport Magasinet AS - 880360752
Butikkhandel med sportsutstyr
Nedre Storgate 6, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2013 4,6 år

G-sport Kjærås AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) G-sport Kjærås AS - 964211493
Butikkhandel med sportsutstyr
C/o G-sport Kilen Håndverkergaten 3, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år

Sameiet Østerdalsgaten 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Østerdalsgaten 1 - 971434694
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Progressum Oslo AS Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 474 000
Personalkostnader
342 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
714 000
Egenkapital
1 486 000
Gjeld
131 000
Driftscore
2020 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 19 7
Resultatregnskap
2020 2018
Driftsinntekter 2 474 2 587
Driftsresultat -77 -1 875
Resultat før skatt -113 -1 916
Ordinært resultat -113 -1 916
Årsresultat -113 -1 916
Balanseregnskap
2020 2018
Sum anleggsmidler 714 1 009
Sum omløpsmidler 903 571
Sum eiendeler 1 617 1 580
Sum egenkapital 1 486 -234
Sum langsiktig gjeld 714 1 009
Sum kortsiktig gjeld -583 805

Sportmix AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sportmix AS - 985240140
Butikkhandel med sportsutstyr
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 6,6 år

g Sport Gulskogen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) g Sport Gulskogen AS - 971163844
Butikkhandel med sportsutstyr
Prof Smiths Alle 58 Gulskogen Sente, 3005 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 7,7 år

g Sport Krokstadelva AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) g Sport Krokstadelva AS - 962319386
Butikkhandel med sportsutstyr
Krokstad Senter, 3055 Krokstadelva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 7,7 år

Aprosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aprosjekt AS - 982461200
Ikke tilgjengelig
Fossveien 19, 0551 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2006 1 år
Styrets leder 2005 2006 1,2 år
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Intersport Liertoppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intersport Liertoppen AS - 965482164
Butikkhandel med sportsutstyr
Liertoppen Bygg B, 3420 Lierskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år

Intersport Sandnes AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intersport Sandnes AS - 977194377
Butikkhandel med sportsutstyr
Gravarsveien 7, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år

Intersport Buskerud Storsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intersport Buskerud Storsenter AS - 957319920
Butikkhandel med sportsutstyr
Sandstranda 24, 3055 Krokstadelva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år

Bragernes Sport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bragernes Sport AS - 962994555
Butikkhandel med sportsutstyr
Rådhusgata 2, 3016 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år

Intersport Sandnes Tinghuset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intersport Sandnes Tinghuset AS - 975784681
Butikkhandel med sportsutstyr
Vågstagen 40, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år

Intersport Gulskogen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intersport Gulskogen AS - 935851009
Ikke tilgjengelig
Professor Smiths Alle 58, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 2,7 år

Intersport Maxi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intersport Maxi AS - 971084804
Butikkhandel med sportsutstyr
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år

G-sport Åssiden AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) G-sport Åssiden AS - 983154697
Butikkhandel med sportsutstyr
Tomtegata 36, 3012 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år

Nordraak Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordraak Invest AS - 982235456
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Nordraaks vei 17, 1369 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2021 15,7 år
Vara­medlem 2000 2005 4,3 år

Intersport Cc Drammen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intersport Cc Drammen AS - 921329717
Butikkhandel med sportsutstyr
Tomtegata 36, 3012 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,4 år
Vara­medlem 2000 2005 4 år

Ultimate Sound AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ultimate Sound AS - 980073041
Ikke tilgjengelig
Fossv 20, 0551 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2003 2,7 år

Celest Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Celest Eiendom AS - 968813420
Ikke tilgjengelig
Fossveien 19, 0551 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år