Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ingjer Ofstad

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 879 005 og med ett samlet driftsresultat på 181 947. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bdo AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 855 43
- Styrets leder 2019 - Aktiv 1 874 095 181 837
Hammers Legat Til Fordel for Det Kgl Norske Vidensk Selsk Museet Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 4
Disposisjonsfond Til Støtte for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -1
Disposisjonsfond Til Støtte for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bdo AS Styre­medlem 2017 - 2019
T Vaagen Automasjon AS Styrets leder 2013 - 2014
Sparebankstiftelsen Smn Styre­medlem 2011 - 2018
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi Vara­medlem 2011 - 2017
Headspin Advertising AS Styre­medlem 2010 - 2012

Bdo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bdo AS - 988884340
Revisjon
Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 855 000
Personalkostnader
1 376 000
Lederlønn
614 000
Anleggsmidler
19 000
Egenkapital
1 001 000
Gjeld
550 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 13 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 4 18 20
Kontantstrøm fra drift 5 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 38 80 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 855 2 120 2 488
Driftsresultat 43 316 520
Resultat før skatt 42 238 387
Ordinært resultat 42 238 387
Årsresultat 42 238 387
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 25 0
Sum omløpsmidler 1 531 1 558 2 051
Sum eiendeler 1 550 1 583 2 051
Sum egenkapital 1 001 959 721
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 550 624 1 330

Bdo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bdo AS - 993606650
Revisjon
Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1572
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 874 095 000
Personalkostnader
1 224 432 000
Lederlønn
6 000 000
Anleggsmidler
186 251 000
Egenkapital
182 135 000
Gjeld
415 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 874 095 1 749 643 1 592 356
Driftsresultat 181 837 205 717 202 272
Resultat før skatt 179 304 204 558 200 086
Ordinært resultat 179 304 204 558 200 086
Årsresultat 179 304 204 558 200 086
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 251 169 157 121 272
Sum omløpsmidler 411 537 403 027 395 774
Sum eiendeler 597 788 572 184 517 046
Sum egenkapital 182 135 207 902 215 493
Sum langsiktig gjeld 18 464 20 645 29 162
Sum kortsiktig gjeld 397 190 343 638 272 392

Hammers Legat Til Fordel for Det Kgl Norske Vidensk Selsk Museet

Foretaksinfo
(Aktiv) Hammers Legat Til Fordel for Det Kgl Norske Vidensk Selsk Museet - 975817342
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
680 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 13 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 4 -16 -9
Resultat før skatt -11 29 14
Ordinært resultat -11 29 14
Årsresultat -36 14 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 680 716 702
Sum eiendeler 680 716 702
Sum egenkapital 680 716 702
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Disposisjonsfond Til Støtte for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Disposisjonsfond Til Støtte for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse - 986152652
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 669 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 16 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -14 -9
Resultat før skatt -37 88 41
Ordinært resultat -37 88 41
Årsresultat -37 88 41
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 669 1 707 1 619
Sum eiendeler 1 669 1 707 1 619
Sum egenkapital 1 669 1 707 1 619
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Disposisjonsfond Til Støtte for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi

Foretaksinfo
(Aktiv) Disposisjonsfond Til Støtte for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi - 986152547
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 275 000
Gjeld
76 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 36 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -13 -8
Resultat før skatt -124 324 167
Ordinært resultat -124 324 167
Årsresultat -124 324 167
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 351 4 027 3 693
Sum eiendeler 3 351 4 027 3 693
Sum egenkapital 3 275 3 599 3 676
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76 428 17

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse - 962050891
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 055 000
Personalkostnader
1 792 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 000
Egenkapital
18 975 000
Gjeld
2 437 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 4 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 20 77 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 055 3 334 3 647
Driftsresultat 84 320 -10
Resultat før skatt -158 1 664 728
Ordinært resultat -158 1 664 728
Årsresultat -408 1 539 633
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 118 115
Sum omløpsmidler 21 296 21 010 21 446
Sum eiendeler 21 411 21 128 21 561
Sum egenkapital 18 975 19 382 17 843
Sum langsiktig gjeld 1 500 1 300 2 600
Sum kortsiktig gjeld 937 446 1 118

Den Grevelige Hielmstierne- Rosencronske Stifteses Legat V/det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Sti

Foretaksinfo
(Aktiv) Den Grevelige Hielmstierne- Rosencronske Stifteses Legat V/det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Sti - 975370739
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 164 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 16 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -53 130 62
Ordinært resultat -53 130 62
Årsresultat -78 115 42
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 164 2 242 2 127
Sum eiendeler 2 164 2 242 2 127
Sum egenkapital 2 164 2 242 2 127
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Forskningsfond Under Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Forskningsfond Under Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse - 986288783
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 234 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 16 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 9 -45 -24
Resultat før skatt -132 354 173
Ordinært resultat -132 354 173
Årsresultat -332 259 123
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 234 6 565 6 306
Sum eiendeler 6 234 6 565 6 306
Sum egenkapital 6 234 6 565 6 306
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Direktør Carl Schulzs Fond Til Fordel for Det Kgl Norske Viden- Skabers Selskaps Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Direktør Carl Schulzs Fond Til Fordel for Det Kgl Norske Viden- Skabers Selskaps Stiftelse - 976055462
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
246 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 16 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -1 -1
Resultat før skatt -6 14 6
Ordinært resultat -6 14 6
Årsresultat -6 14 6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 246 252 238
Sum eiendeler 246 252 238
Sum egenkapital 246 252 238
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Konsul Nils Volls Legat Til Det Kgl Norske Vidensk Selsk Museet

Foretaksinfo
(Aktiv) Konsul Nils Volls Legat Til Det Kgl Norske Vidensk Selsk Museet - 975817687
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
297 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 16 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -1 -1
Resultat før skatt -7 17 8
Ordinært resultat -7 17 8
Årsresultat -7 17 8
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 297 305 287
Sum eiendeler 297 305 287
Sum egenkapital 297 305 287
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Forskningsfond Under Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi

Foretaksinfo
(Aktiv) Forskningsfond Under Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi - 986152636
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 776 000
Gjeld
134 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 37 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -13 -8
Resultat før skatt -199 489 254
Ordinært resultat -199 489 254
Årsresultat -199 489 254
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 910 6 020 5 511
Sum eiendeler 5 910 6 020 5 511
Sum egenkapital 5 776 5 974 5 485
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134 46 25

Sameiet Einar Øfstis vei 4

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Einar Øfstis vei 4 - 894958812
Ikke tilgjengelig
Einar Øfstis vei 4, 7033 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,8 år
Kontakt­person 2010 Aktiv 9,8 år

T Vaagen Automasjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) T Vaagen Automasjon AS - 980223515
Uoppgitt
V/ Styreleder Adv Ingjer Ofstad Dyre Halses gate 1a, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1 år

Sparebankstiftelsen Smn

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebankstiftelsen Smn - 897153912
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Søndre gate 4, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2018 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
251 869 000
Personalkostnader
784 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
333 886 000
Egenkapital
1 098 580 000
Gjeld
2 936 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 85 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 251 869 160 000 0
Driftsresultat 250 396 158 768 -874
Resultat før skatt 277 519 255 012 70 537
Ordinært resultat 277 519 255 012 70 537
Årsresultat 277 519 255 012 70 537
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 333 886 326 153 256 759
Sum omløpsmidler 767 629 500 572 320 157
Sum eiendeler 1 101 515 826 726 576 917
Sum egenkapital 1 098 580 824 961 572 315
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 936 1 765 4 602

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi

Foretaksinfo
(Aktiv) Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi - 976065751
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2017 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 236 000
Personalkostnader
1 498 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
751 000
Gjeld
243 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 12 18
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 21 75 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 236 2 375 1 411
Driftsresultat -84 178 240
Resultat før skatt -82 180 241
Ordinært resultat -82 180 241
Årsresultat -82 180 241
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 995 1 054 1 228
Sum eiendeler 995 1 054 1 228
Sum egenkapital 751 833 654
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243 221 574

Headspin Advertising AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Headspin Advertising AS - 929621239
Reklamebyråer
Nedre Bakklandet 58c, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år

Lauasanna AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lauasanna AS - 993218510
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Thamshavnveien 22, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 000
Egenkapital
1 202 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -56 -47 -58
Resultat før skatt -44 -37 -43
Ordinært resultat -44 -37 -43
Årsresultat -44 -37 -43
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 35 24 14
Sum omløpsmidler 1 171 1 229 1 272
Sum eiendeler 1 206 1 253 1 286
Sum egenkapital 1 202 1 247 1 283
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 6 2

Sanna Østre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sanna Østre AS - 993218480
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Krambugata 1, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
933 000
Egenkapital
-2 902 000
Gjeld
4 348 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 60
Driftsresultat -35 -53 -4 181
Resultat før skatt -172 -178 -3 180
Ordinært resultat -172 -178 -3 180
Årsresultat -172 -178 -3 180
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 933 1 056 1 060
Sum omløpsmidler 514 2 32
Sum eiendeler 1 447 1 058 1 092
Sum egenkapital -2 902 -3 129 -2 951
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 348 4 187 4 043

Gammelveien 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gammelveien 1 AS - 993218251
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Krambugata 1, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 3,4 år

Lysverket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lysverket AS - 977049822
Ikke tilgjengelig
Stiklestadveien 2, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 1 år

Trondheim Lyd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Lyd AS - 985878846
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Haakon Viis gate 17c, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 879 000
Personalkostnader
19 251 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 537 000
Egenkapital
4 569 000
Gjeld
16 279 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 12 4
Kontantstrøm fra drift 3 10 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 25 72 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 879 52 120 43 881
Driftsresultat -1 181 3 188 1 117
Resultat før skatt -1 137 2 295 773
Ordinært resultat -1 137 2 295 773
Årsresultat -1 137 2 295 773
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 537 5 170 5 433
Sum omløpsmidler 12 311 13 695 8 132
Sum eiendeler 20 848 18 865 13 565
Sum egenkapital 4 569 5 706 4 260
Sum langsiktig gjeld 7 234 4 134 4 374
Sum kortsiktig gjeld 9 045 9 026 4 931

Stiftelsen Sætra

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Sætra - 957780350
Barnehager
Otto Nielsensv 16, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4 år

Tangen Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Tangen Borettslag - 982838606
Borettslag
Krambugata 1, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 683 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 716 000
Egenkapital
5 626 000
Gjeld
24 429 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 8
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 60 66 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 683 1 622 1 594
Driftsresultat 466 717 687
Resultat før skatt 252 495 445
Ordinært resultat 252 495 445
Årsresultat 252 495 445
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 716 29 716 29 716
Sum omløpsmidler 339 451 289
Sum eiendeler 30 055 30 167 30 005
Sum egenkapital 5 626 5 374 4 879
Sum langsiktig gjeld 24 177 24 623 25 069
Sum kortsiktig gjeld 252 170 57