Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Egil Håvard Wedul

Rapportdato: 2020-02-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 372 og med ett samlet driftsresultat på -54. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Samvirket Fishspot Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 0
Elgregion Mjøsa-glomma Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 0
Dokksfløy Elgregion Adm. direktør 2010 - Aktiv 0 0
Åmot Elvelag Sa Adm. direktør 2010 - Aktiv 887 -2
Elgregionen Trysil-rendalen-åmot Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 0
Løsseting AS Vara­medlem 2008 - Aktiv 2 485 -52
Åmot Utmarksråd Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Åmot Turistkontor AS Styre­medlem 2006 - 2006

Samvirket Fishspot

Foretaksinfo
(Aktiv) Samvirket Fishspot - 913762622
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Landbrukets Hus Meierigata 3, 2500 Tynset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,5 år

Elgregion Mjøsa-glomma

Foretaksinfo
(Aktiv) Elgregion Mjøsa-glomma - 996967174
Eiendomsforvaltning
J.r.wiborgs gate 8, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,7 år

Dokksfløy Elgregion

Foretaksinfo
(Aktiv) Dokksfløy Elgregion - 983986943
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
J.r.wiborgs gate 8, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,2 år

Åmot Elvelag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Åmot Elvelag Sa - 986002219
Andre sportsaktiviteter
J.r.wiborgs gate 8, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
887 000
Personalkostnader
22 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
428 000
Gjeld
461 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 13 12 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 887 1 143 1 039
Driftsresultat -2 -3 -6
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 1 1
Sum omløpsmidler 888 1 093 1 030
Sum eiendeler 889 1 094 1 031
Sum egenkapital 428 428 429
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 461 666 602

Elgregionen Trysil-rendalen-åmot

Foretaksinfo
(Aktiv) Elgregionen Trysil-rendalen-åmot - 993139246
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
J.r.wiborgs gate 8, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,2 år

Løsseting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løsseting AS - 891158882
Grunnarbeid
Søndre Løsset Løssetveien 771, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 485 000
Personalkostnader
1 395 000
Lederlønn
396 000
Anleggsmidler
565 000
Egenkapital
1 137 000
Gjeld
881 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 3 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 20 61 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 485 2 484 2 589
Driftsresultat -52 168 -110
Resultat før skatt -39 137 -94
Ordinært resultat -39 137 -94
Årsresultat -39 137 -94
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 565 350 367
Sum omløpsmidler 1 453 1 463 2 089
Sum eiendeler 2 018 1 812 2 456
Sum egenkapital 1 137 1 176 1 039
Sum langsiktig gjeld 18 31 0
Sum kortsiktig gjeld 863 605 1 417

Åmot Utmarksråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Åmot Utmarksråd - 970501487
Eiendomsforvaltning
J.r.wiborgs gate 8, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,6 år

Åmot Turistkontor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Åmot Turistkontor AS - 986587306
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Torget 1, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år