Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Kristofer Wahlstedt

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 54 442 og med ett samlet driftsresultat på 1 870. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Webcode AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 19 746 659
- Styrets leder 2018 - Aktiv 19 746 659
Aptum & Webcode Holding AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 -55
- Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -55
Kongens 20 AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 191 49
Aptum AS Styrets leder 2018 - Aktiv 32 608 1 477
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 32 608 1 477
Bigwig AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 897 -254
Pkw AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -6
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -6
Lyngøya Velforening Nestleder styre 2016 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aptum AS Styre­medlem 2017 - 2018

Webcode AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Webcode AS - 993911461
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Gismerøyveien 89, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 746 000
Personalkostnader
6 903 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
388 000
Egenkapital
629 000
Gjeld
3 268 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 60 18 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 746 11 842 10 235
Driftsresultat 659 -445 -519
Resultat før skatt 489 -378 -406
Ordinært resultat 489 -378 -406
Årsresultat 489 -378 -406
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 388 316 455
Sum omløpsmidler 3 509 2 179 1 346
Sum eiendeler 3 897 2 494 1 801
Sum egenkapital 629 530 118
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 268 1 965 1 682

Aptum & Webcode Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aptum & Webcode Holding AS - 921677340
Uoppgitt
Gyldenløves gate 4, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 080 000
Egenkapital
3 086 000
Gjeld
3 330 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 33 31
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -55 -31
Resultat før skatt 1 127 960
Ordinært resultat 1 127 960
Årsresultat 1 127 960
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 4 080 4 080
Sum omløpsmidler 2 337 1 277
Sum eiendeler 6 417 5 357
Sum egenkapital 3 086 1 960
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 330 3 397

Kongens 20 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongens 20 AS - 974481138
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongens gate 20, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
191 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 331 000
Egenkapital
1 614 000
Gjeld
2 887 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 56 56 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 191 196 196
Driftsresultat 49 65 90
Resultat før skatt -51 -41 34
Ordinært resultat -51 -41 34
Årsresultat -51 -41 34
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 331 4 421 4 664
Sum omløpsmidler 170 247 234
Sum eiendeler 4 501 4 668 4 897
Sum egenkapital 1 614 1 665 1 706
Sum langsiktig gjeld 2 861 2 973 3 088
Sum kortsiktig gjeld 26 31 103

Aptum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aptum AS - 916496680
Reklamebyråer
Gyldenløves gate 4, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 3 år
Styre­medlem 2017 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 608 000
Personalkostnader
16 410 000
Lederlønn
1 130 000
Anleggsmidler
870 000
Egenkapital
2 945 000
Gjeld
8 370 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 13 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 8 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 59 74 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 32 608 30 082 28 050
Driftsresultat 1 477 2 437 1 569
Resultat før skatt 1 074 1 781 1 090
Ordinært resultat 1 074 1 781 1 090
Årsresultat 1 074 1 781 1 090
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 870 1 102 1 335
Sum omløpsmidler 10 445 9 503 7 847
Sum eiendeler 11 315 10 604 9 182
Sum egenkapital 2 945 2 651 1 853
Sum langsiktig gjeld 2 292 2 810 3 182
Sum kortsiktig gjeld 6 078 5 142 4 147

Bigwig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bigwig AS - 918771751
Reklamebyråer
Høvågveien 26a, 4638 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 897 000
Personalkostnader
1 611 000
Lederlønn
622 000
Anleggsmidler
114 000
Egenkapital
131 000
Gjeld
301 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 13 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 17 73 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 897 2 547 975
Driftsresultat -254 220 -60
Resultat før skatt -199 168 -47
Ordinært resultat -199 168 -47
Årsresultat -199 168 -47
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 67 54
Sum omløpsmidler 318 839 501
Sum eiendeler 433 906 555
Sum egenkapital 131 330 283
Sum langsiktig gjeld 0 2 0
Sum kortsiktig gjeld 301 574 272

Pkw AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pkw AS - 919276010
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kongens gate 20, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
418 000
Egenkapital
1 112 000
Gjeld
35 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 45 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -7 -10
Resultat før skatt -5 1 094 -7
Ordinært resultat -5 1 094 -7
Årsresultat -5 1 094 -7
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 418 354 52
Sum omløpsmidler 729 887 34
Sum eiendeler 1 147 1 240 87
Sum egenkapital 1 112 1 117 23
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 123 64

Lyngøya Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Lyngøya Velforening - 916382707
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Per Kristofer Wahlstedt Kongens gate 20, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 Aktiv 5,4 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 5,4 år