Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nicolaj R Weiergang

Rapportdato: 2022-12-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 223 571 og med ett samlet driftsresultat på 7 879. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Afc Analytics AS Styre­medlem 2021 - Aktiv -220 -556
Adjutec Pharma AS Styrets leder 2021 - Aktiv 6 278 -5 216
Tryllebo AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Credicare AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 56 807 12 673
Arctic Seafood Research AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -23

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arctic Fish Holding AS Styre­medlem 2021 - 2022
Adjutec Pharma AS Styre­medlem 2020 - 2021
Convene Collection AS Styre­medlem 2019 - 2020
Convene Finans AS Styre­medlem 2019 - 2020
Hi Topco AS Styre­medlem 2019 - 2020

Arctic Fish Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Fish Holding AS - 825904042
Uoppgitt
Innovasjonspark Stavanger Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2022 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
595 895 000
Personalkostnader
54 151 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
733 823 000
Egenkapital
975 508 000
Gjeld
458 186 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 76
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 595 895
Driftsresultat 86 944
Resultat før skatt 152 563
Ordinært resultat 152 563
Årsresultat 152 563
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 733 823
Sum omløpsmidler 699 872
Sum eiendeler 1 433 695
Sum egenkapital 975 508
Sum langsiktig gjeld 321 576
Sum kortsiktig gjeld 136 610

Convene Collection AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Convene Collection AS - 995635607
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Hovfaret 17, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
62
Styremedlemmer
0
Omsetning
109 679 000
Personalkostnader
32 963 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 323 000
Egenkapital
101 979 000
Gjeld
84 475 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 70 75 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 109 679 150 223 149 864
Driftsresultat 11 492 25 159 20 322
Resultat før skatt 11 725 21 376 16 152
Ordinært resultat 11 725 21 376 16 152
Årsresultat 11 725 21 376 16 152
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 91 323 121 748 120 927
Sum omløpsmidler 95 131 103 032 102 810
Sum eiendeler 186 454 224 780 223 738
Sum egenkapital 101 979 126 475 139 144
Sum langsiktig gjeld 20 355 27 164 30 687
Sum kortsiktig gjeld 64 120 71 142 53 906

Convene Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Convene Finans AS - 959227667
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Hafstadvegen 23, 6800 Førde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
586 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
597 000
Egenkapital
1 640 000
Gjeld
494 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 90 87 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 586 480 243
Driftsresultat 494 269 203
Resultat før skatt 386 209 159
Ordinært resultat 386 209 159
Årsresultat 386 209 159
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 597 866 1 068
Sum omløpsmidler 1 537 1 043 775
Sum eiendeler 2 134 1 908 1 843
Sum egenkapital 1 640 1 640 1 640
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 494 268 203

Hi Topco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hi Topco AS - 919505206
Uoppgitt
Grandavegen 26, 6823 Sandane
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
91 000
Gjeld
50 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 8 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -107 -117 -625
Resultat før skatt -107 -75 174 -550 767
Ordinært resultat -107 -75 174 -550 767
Årsresultat -107 -75 174 -550 767
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 83 190
Sum omløpsmidler 141 398 218
Sum eiendeler 141 398 83 408
Sum egenkapital 91 198 -291 913
Sum langsiktig gjeld 0 100 5 485
Sum kortsiktig gjeld 50 101 369 837

Convene Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Convene Group AS - 916020198
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grandavegen 26, 6823 Sandane
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
393 222 000
Egenkapital
383 372 000
Gjeld
10 141 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -73 -404 -544
Resultat før skatt -433 -1 373 -841
Ordinært resultat -433 -1 373 -841
Årsresultat -433 -1 373 -841
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 393 222 393 129 393 066
Sum omløpsmidler 290 334 467
Sum eiendeler 393 512 393 463 393 533
Sum egenkapital 383 372 383 805 385 178
Sum langsiktig gjeld 10 128 9 646 8 100
Sum kortsiktig gjeld 13 13 256

Convene Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Convene Holding AS - 919505214
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Thunes vei 2, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
380 938 000
Personalkostnader
94 635 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 709 117 000
Egenkapital
176 585 000
Gjeld
1 743 298 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 12 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 45 52 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 380 938 423 977 404 053
Driftsresultat 29 094 52 860 -158 911
Resultat før skatt -71 527 -57 549 -266 365
Ordinært resultat -71 527 -57 549 -266 365
Årsresultat -71 527 -57 549 -266 365
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 709 117 1 795 102 1 885 897
Sum omløpsmidler 210 767 225 482 209 143
Sum eiendeler 1 919 884 2 020 584 2 095 040
Sum egenkapital 176 585 248 564 304 680
Sum langsiktig gjeld 610 888 1 674 489 1 675 080
Sum kortsiktig gjeld 1 132 410 97 530 115 281

Convene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Convene AS - 995250640
Kombinerte kontortjenester
Grandavegen 26, 6823 Sandane
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
73
Styremedlemmer
0
Omsetning
200 646 000
Personalkostnader
36 057 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
382 419 000
Egenkapital
124 737 000
Gjeld
333 253 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 77 77 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 200 646 205 659 173 625
Driftsresultat 69 520 74 767 37 534
Resultat før skatt 48 693 51 482 13 322
Ordinært resultat 48 693 51 482 13 322
Årsresultat 48 693 51 482 13 322
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 382 419 378 284 363 966
Sum omløpsmidler 75 570 59 336 42 031
Sum eiendeler 457 990 437 620 405 997
Sum egenkapital 124 737 128 081 124 793
Sum langsiktig gjeld 209 594 211 895 211 609
Sum kortsiktig gjeld 123 659 97 644 69 594

Convene Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Convene Invest AS - 919505192
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Thunes vei 2, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
380 938 000
Personalkostnader
94 635 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 709 117 000
Egenkapital
230 486 000
Gjeld
1 684 579 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 12 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 45 52 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 380 938 423 977 404 053
Driftsresultat 28 840 52 299 -158 944
Resultat før skatt -73 831 -67 251 -274 102
Ordinært resultat -73 831 -67 251 -274 102
Årsresultat -74 282 -65 818 -274 531
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 709 117 1 795 102 1 885 897
Sum omløpsmidler 205 949 220 178 212 461
Sum eiendeler 1 915 066 2 015 280 2 098 358
Sum egenkapital 230 486 304 768 346 987
Sum langsiktig gjeld 552 154 1 612 706 1 635 802
Sum kortsiktig gjeld 1 132 425 97 805 115 570

Inseatech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Inseatech AS - 996353923
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Maskinbokføring AS Ars C. Sundts gate 37, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år

Clean Sea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Clean Sea AS - 996593150
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
C/o Maskinbokføring AS Ars C. Sundts gate 37, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år

Nap Marine AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nap Marine AS - 984909128
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Karivika, 8140 Inndyr
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2013 < 1 år
Styre­medlem 2009 2013 3,3 år

Festøy Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Festøy Eiendom AS - 990922950
Eiendomsforvaltning
Festøy, 6174 Barstadvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
243 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 015 000
Egenkapital
156 000
Gjeld
979 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 74 67 48
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 243 240 144
Driftsresultat 108 99 33
Resultat før skatt 53 40 -32
Ordinært resultat 53 40 -32
Årsresultat 53 40 -32
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 015 1 118 1 222
Sum omløpsmidler 120 72 11
Sum eiendeler 1 135 1 190 1 233
Sum egenkapital 156 103 63
Sum langsiktig gjeld 966 1 063 1 155
Sum kortsiktig gjeld 13 25 15

Atlantic Cod Farms AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Atlantic Cod Farms AS - 985400393
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,8 år

Fjord Gadus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fjord Gadus AS - 883933702
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
, 6143 Fiskå
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,5 år

Atlantic Cod Juveniles AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Atlantic Cod Juveniles AS - 891050402
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Sandbakken, 7105 Stadsbygd
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,9 år

Nordisk Film Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordisk Film Production AS - 967993662
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Nedre gate 7, 0551 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 824 000
Personalkostnader
12 714 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
276 000
Egenkapital
11 185 000
Gjeld
157 294 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 37 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 23 824 72 727 83 463
Driftsresultat -1 870 -12 051 6 322
Resultat før skatt -2 119 -10 090 3 834
Ordinært resultat -2 119 -10 090 3 834
Årsresultat -2 119 -10 090 3 834
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 276 68 058 66 051
Sum omløpsmidler 168 202 27 097 36 856
Sum eiendeler 168 478 95 155 102 907
Sum egenkapital 11 185 4 770 2 805
Sum langsiktig gjeld 0 20 684 0
Sum kortsiktig gjeld 157 294 69 702 100 102

Alliero Stillas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alliero Stillas AS - 861451062
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Strømsveien 258, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3,3 år

Egmont Financial Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Egmont Financial Services AS - 981460375
Ikke tilgjengelig
Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,4 år

AS Kirkeveien 39

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Kirkeveien 39 - 921107501
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/ Hammersborg Eiendomsforvaltning Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2010 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 097 000
Personalkostnader
43 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 906 000
Egenkapital
-1 864 000
Gjeld
4 409 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 8 20 0
Kontantstrøm fra drift 1 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 25 72 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 097 1 097 1 003
Driftsresultat 35 322 -1 325
Resultat før skatt -88 183 -1 446
Ordinært resultat -88 183 -1 446
Årsresultat -88 183 -1 446
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 906 2 002 2 098
Sum omløpsmidler 639 630 1 109
Sum eiendeler 2 544 2 632 3 207
Sum egenkapital -1 864 -1 776 -1 959
Sum langsiktig gjeld 4 154 4 269 4 386
Sum kortsiktig gjeld 255 139 780

Euro Broadcast Hire AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Euro Broadcast Hire AS - 982928958
Ikke tilgjengelig
Gullhaugveien 12, 0483 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2 år

Afc Analytics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Afc Analytics AS - 915527949
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Ertenvågosen 14, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-220 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 770 000
Gjeld
3 972 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 40 2 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter -220 344 100
Driftsresultat -556 -1 482 -1 960
Resultat før skatt -828 -1 707 -2 036
Ordinært resultat -828 -1 707 -2 036
Årsresultat -828 -1 707 -2 036
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 201 361 856
Sum eiendeler 201 361 856
Sum egenkapital -3 770 -2 943 -1 235
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 972 3 303 2 091

Adjutec Pharma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adjutec Pharma AS - 923831762
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Ullernchausséen 64, 0379 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,7 år
Styre­medlem 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 278 000
Personalkostnader
1 631 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 883 000
Egenkapital
32 760 000
Gjeld
227 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 278 0 0
Driftsresultat -5 216 -747 0
Resultat før skatt -3 516 -747 0
Ordinært resultat -3 516 -747 0
Årsresultat -3 516 -747 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 883 0 0
Sum omløpsmidler 31 104 1 541 30
Sum eiendeler 32 987 1 541 30
Sum egenkapital 32 760 1 277 24
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 227 263 6

Tryllebo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tryllebo AS - 925541117
Uoppgitt
C/o Nicolaj Weiergang Engerjordet 33, 1365 Blommenholm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,3 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 663 000
Egenkapital
203 000
Gjeld
1 479 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt -17
Ordinært resultat -17
Årsresultat -17
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 1 663
Sum omløpsmidler 20
Sum eiendeler 1 683
Sum egenkapital 203
Sum langsiktig gjeld 1 479
Sum kortsiktig gjeld 0

Credicare AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Credicare AS - 843805442
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Hafstadvegen 23, 6800 Førde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 807 000
Personalkostnader
18 294 000
Lederlønn
930 000
Anleggsmidler
21 393 000
Egenkapital
19 442 000
Gjeld
29 932 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 83 85 85
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 56 807 83 597 96 691
Driftsresultat 12 673 30 496 32 790
Resultat før skatt 10 329 24 114 26 415
Ordinært resultat 10 329 24 114 26 415
Årsresultat 10 329 24 114 26 415
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 21 393 23 034 36 054
Sum omløpsmidler 27 981 44 123 36 280
Sum eiendeler 49 375 67 157 72 334
Sum egenkapital 19 442 23 522 23 634
Sum langsiktig gjeld 2 248 3 399 3 431
Sum kortsiktig gjeld 27 684 40 236 45 269

Arctic Seafood Research AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Seafood Research AS - 991586717
Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
C/o Arctic Seafood Group AS Nygårdssjøen, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,8 år
Adm. direktør 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2010 2013 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 320 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -29 -23
Resultat før skatt -23 -24 -9
Ordinært resultat -23 -24 -9
Årsresultat -23 -24 -9
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 326 2 343 2 367
Sum eiendeler 2 326 2 343 2 367
Sum egenkapital 2 320 2 343 2 367
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 0 0

Arctic Seafood Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Seafood Group AS - 984186614
Hav- og kystfiske
, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 243 000
Personalkostnader
17 342 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
157 144 000
Egenkapital
81 553 000
Gjeld
147 793 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 0 14 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 6 0 8
Totalt 35 52 50
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 80 243 94 402 80 394
Driftsresultat -108 8 078 18 005
Resultat før skatt -2 862 2 894 -28 394
Ordinært resultat -2 862 2 894 -28 394
Årsresultat -2 862 3 730 -27 397
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 157 144 134 463 103 375
Sum omløpsmidler 72 202 59 869 68 286
Sum eiendeler 229 346 194 332 171 661
Sum egenkapital 81 553 83 515 80 622
Sum langsiktig gjeld 125 164 1 765 72 000
Sum kortsiktig gjeld 22 629 109 052 19 040

Weier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Weier AS - 918055800
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Nicolaj Weiergang Engerjordet 33, 1365 Blommenholm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
900 000
Egenkapital
2 323 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 28 36
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 66
Driftsresultat -1 -7 59
Resultat før skatt 1 388 104 -251
Ordinært resultat 1 388 104 -251
Årsresultat 1 388 104 -251
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 900 8 367 8 970
Sum omløpsmidler 1 429 1 068 430
Sum eiendeler 2 329 9 436 9 400
Sum egenkapital 2 323 9 435 9 330
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 1 69

Organic Seafarm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Organic Seafarm AS - 996198944
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
C/o Arctic Seafood Group AS Nygårdssjøen, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 7 år
Styrets leder 2015 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 930 000
Personalkostnader
6 157 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 579 000
Egenkapital
16 508 000
Gjeld
79 538 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 1 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 12 16
Kontantstrøm fra drift 0 7 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 3 47 69
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 47 930 54 354 41 114
Driftsresultat -1 409 3 633 5 306
Resultat før skatt -1 285 2 874 4 183
Ordinært resultat -1 285 2 874 4 183
Årsresultat -1 285 2 874 4 183
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 34 579 23 195 442
Sum omløpsmidler 61 466 44 576 43 230
Sum eiendeler 96 046 67 771 43 672
Sum egenkapital 16 508 17 793 14 919
Sum langsiktig gjeld 26 722 27 084 4 229
Sum kortsiktig gjeld 52 816 22 894 24 524

Mørkvedbukta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mørkvedbukta AS - 985574979
Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur
Mørkvedbukta, 8028 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 7,5 år
Adm. direktør 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2010 2013 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 533 000
Personalkostnader
6 233 000
Lederlønn
1 139 000
Anleggsmidler
59 372 000
Egenkapital
74 661 000
Gjeld
5 851 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 72 77 84
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 32 533 39 704 39 879
Driftsresultat 2 519 4 117 10 329
Resultat før skatt 1 128 3 710 8 086
Ordinært resultat 1 128 3 710 8 086
Årsresultat 1 128 3 710 8 086
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 59 372 62 992 49 862
Sum omløpsmidler 21 140 15 699 29 046
Sum eiendeler 80 512 78 690 78 908
Sum egenkapital 74 661 73 532 69 822
Sum langsiktig gjeld 1 176 1 765 2 353
Sum kortsiktig gjeld 4 675 3 393 6 733