Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nils Erik Hansen

Rapportdato: 2019-08-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 382 772 og med ett samlet driftsresultat på -8 889. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skogglimt Sa Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Asker Entreprenør Holding AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -91
Asent Gruppen AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -300
Asker Entreprenør AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 159 213 -49 788
Neka Invest AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -24
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 -24
Haneborgåsen Utvikling AS Adm. direktør 2015 - Aktiv 223 559 41 314

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Asent Utvikling AS Styre­medlem 2015 - 2018
Asent Gruppen AS Styre­medlem 2015 - 2017
Asker Entreprenør AS Styre­medlem 2012 - 2013
Asker Entreprenør AS Styre­medlem 2012 - 2013

Skogglimt Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogglimt Sa - 971450134
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvennvegen 1, 2720 Grindvoll
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Asker Entreprenør Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Entreprenør Holding AS - 918144773
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 500 000
Egenkapital
56 338 000
Gjeld
112 210 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 4
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 6 14
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -91 -463
Resultat før skatt -3 702 51
Ordinært resultat -3 702 51
Årsresultat -3 702 51
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 138 500 143 000
Sum omløpsmidler 30 047 3 842
Sum eiendeler 168 547 146 842
Sum egenkapital 56 338 40 040
Sum langsiktig gjeld 91 698 105 150
Sum kortsiktig gjeld 20 512 1 652

Asent Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asent Gruppen AS - 916928890
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 814 000
Egenkapital
11 898 000
Gjeld
21 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 2
Totalt 6 45 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -300 -429 -145
Resultat før skatt -8 551 113 068 9 875
Ordinært resultat -8 551 113 068 9 875
Årsresultat -8 551 113 068 9 875
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 814 22 121 58 472
Sum omløpsmidler 11 025 8 316 170
Sum eiendeler 33 839 30 437 58 641
Sum egenkapital 11 898 20 449 45 476
Sum langsiktig gjeld 13 909 9 969 12 955
Sum kortsiktig gjeld 8 033 19 211

Asker Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Entreprenør AS - 916053983
Oppføring av bygninger
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
169
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 159 213 000
Personalkostnader
118 400 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 828 000
Egenkapital
5 861 000
Gjeld
198 459 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 1 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 16 44 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 159 213 873 892 740 391
Driftsresultat -49 788 9 962 27 708
Resultat før skatt -38 249 7 888 21 437
Ordinært resultat -38 249 7 888 21 437
Årsresultat -38 249 7 888 21 437
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 828 3 609 16 650
Sum omløpsmidler 197 493 188 478 157 203
Sum eiendeler 204 321 192 087 173 853
Sum egenkapital 5 861 40 110 34 958
Sum langsiktig gjeld 0 8 586 7 585
Sum kortsiktig gjeld 198 459 143 390 131 310

Neka Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neka Invest AS - 915900690
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Grindvollinna 671, 2720 Grindvoll
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 044 000
Egenkapital
8 048 000
Gjeld
822 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 24 45 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -18 -29
Resultat før skatt 75 7 803 468
Ordinært resultat 75 7 803 468
Årsresultat 75 7 803 468
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 044 6 934 2 380
Sum omløpsmidler 1 827 2 407 120
Sum eiendeler 8 871 9 341 2 500
Sum egenkapital 8 048 8 774 2 371
Sum langsiktig gjeld 0 0 104
Sum kortsiktig gjeld 822 567 24

Haneborgåsen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haneborgåsen Utvikling AS - 915341489
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
223 559 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
51 212 000
Gjeld
335 393 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 6 10
Totalt 63 64 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 223 559 77 098 0
Driftsresultat 41 314 14 437 -437
Resultat før skatt 26 189 8 372 -2 098
Ordinært resultat 26 189 8 372 -2 098
Årsresultat 26 189 8 372 -2 098
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 1 057
Sum omløpsmidler 386 604 193 451 126 176
Sum eiendeler 386 604 193 451 127 233
Sum egenkapital 51 212 25 024 16 651
Sum langsiktig gjeld 60 407 102 102 110 000
Sum kortsiktig gjeld 274 986 66 325 582

Asent Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Asent Utvikling AS - 916028644
Oppføring av bygninger
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,3 år

Asent Gruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Asent Gruppen AS - 915693156
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,5 år

Asker Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Asker Entreprenør AS - 958350368
Oppføring av bygninger
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,5 år

Kjellern Pub og Miljøhus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjellern Pub og Miljøhus AS - 966665076
Ikke tilgjengelig
V/hilde Hals Overen, 2720 Grindvoll
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år