Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nils Erik Hansen

Rapportdato: 2020-05-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 953 283 og med ett samlet driftsresultat på 60 611. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Andel B11 AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 -41
Løkenåsen Panorama AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -232
Haneborgåsen Panorama B13 Boligsameie Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Skogglimt Sa Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Asent Utvikling AS Styre­medlem 2015 - 2018
Asent Gruppen AS Styre­medlem 2015 - 2017
Asker Entreprenør AS Styre­medlem 2012 - 2013
Asker Entreprenør AS Styre­medlem 2012 - 2013

Andel B11 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andel B11 AS - 913641639
Uoppgitt
Kompveien 2668, 1940 Bjørkelangen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 000
Egenkapital
4 828 000
Gjeld
30 177 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 2 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -41 -35 -35
Resultat før skatt 19 -43 -35
Ordinært resultat 19 -43 -35
Årsresultat 19 -43 -35
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 59 0 0
Sum omløpsmidler 34 947 192 25
Sum eiendeler 35 006 192 25
Sum egenkapital 4 828 -71 -28
Sum langsiktig gjeld 23 756 258 50
Sum kortsiktig gjeld 6 421 5 3

Løkenåsen Panorama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løkenåsen Panorama AS - 916061315
Oppføring av bygninger
Torvet 5, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 468 000
Egenkapital
-596 000
Gjeld
59 611 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 2 4 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -232 -247 -121
Resultat før skatt 46 -832 -691
Ordinært resultat 46 -832 -691
Årsresultat 46 -832 -691
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 468 30 0
Sum omløpsmidler 53 548 23 061 22 954
Sum eiendeler 59 016 23 091 22 954
Sum egenkapital -596 -642 190
Sum langsiktig gjeld 59 223 23 137 22 000
Sum kortsiktig gjeld 388 596 764

Haneborgåsen Panorama B13 Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Haneborgåsen Panorama B13 Boligsameie - 924376716
Lønnet arbeid i private husholdninger
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS - 922217416
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørkeveien 4, 1940 Bjørkelangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Skogglimt Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogglimt Sa - 971450134
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvennvegen 1, 2720 Grindvoll
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Asker Entreprenør Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Entreprenør Holding AS - 918144773
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 500 000
Egenkapital
51 935 000
Gjeld
86 565 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 0 6 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -67 -91 -463
Resultat før skatt -4 403 -3 702 51
Ordinært resultat -4 403 -3 702 51
Årsresultat -4 403 -3 702 51
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 138 500 138 500 143 000
Sum omløpsmidler 0 30 047 3 842
Sum eiendeler 138 500 168 547 146 842
Sum egenkapital 51 935 56 338 40 040
Sum langsiktig gjeld 76 726 91 698 105 150
Sum kortsiktig gjeld 9 839 20 512 1 652

Asent Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asent Gruppen AS - 916928890
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Kjennergrinda 4, 3420 Lierskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 814 000
Egenkapital
11 898 000
Gjeld
21 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 2
Totalt 6 45 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -300 -429 -145
Resultat før skatt -8 551 113 068 9 875
Ordinært resultat -8 551 113 068 9 875
Årsresultat -8 551 113 068 9 875
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 814 22 121 58 472
Sum omløpsmidler 11 025 8 316 170
Sum eiendeler 33 839 30 437 58 641
Sum egenkapital 11 898 20 449 45 476
Sum langsiktig gjeld 13 909 9 969 12 955
Sum kortsiktig gjeld 8 033 19 211

Asker Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Entreprenør AS - 916053983
Oppføring av bygninger
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
171
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 729 724 000
Personalkostnader
143 161 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 886 000
Egenkapital
66 746 000
Gjeld
182 223 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 2 6
Totalt 46 16 44
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 729 724 1 159 213 873 892
Driftsresultat 19 961 -49 788 9 962
Resultat før skatt 15 885 -38 249 7 888
Ordinært resultat 15 885 -38 249 7 888
Årsresultat 15 885 -38 249 7 888
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 886 6 828 3 609
Sum omløpsmidler 247 083 197 493 188 478
Sum eiendeler 248 970 204 321 192 087
Sum egenkapital 66 746 5 861 40 110
Sum langsiktig gjeld 1 491 0 8 586
Sum kortsiktig gjeld 180 732 198 459 143 390

Neka Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neka Invest AS - 915900690
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Grindvollinna 671, 2720 Grindvoll
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 044 000
Egenkapital
8 048 000
Gjeld
822 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 24 45 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -18 -29
Resultat før skatt 75 7 803 468
Ordinært resultat 75 7 803 468
Årsresultat 75 7 803 468
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 044 6 934 2 380
Sum omløpsmidler 1 827 2 407 120
Sum eiendeler 8 871 9 341 2 500
Sum egenkapital 8 048 8 774 2 371
Sum langsiktig gjeld 0 0 104
Sum kortsiktig gjeld 822 567 24

Haneborgåsen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haneborgåsen Utvikling AS - 915341489
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
223 559 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
51 212 000
Gjeld
335 393 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 6 10
Totalt 63 64 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 223 559 77 098 0
Driftsresultat 41 314 14 437 -437
Resultat før skatt 26 189 8 372 -2 098
Ordinært resultat 26 189 8 372 -2 098
Årsresultat 26 189 8 372 -2 098
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 1 057
Sum omløpsmidler 386 604 193 451 126 176
Sum eiendeler 386 604 193 451 127 233
Sum egenkapital 51 212 25 024 16 651
Sum langsiktig gjeld 60 407 102 102 110 000
Sum kortsiktig gjeld 274 986 66 325 582

Asent Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Asent Utvikling AS - 916028644
Oppføring av bygninger
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,3 år

Asent Gruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Asent Gruppen AS - 915693156
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,5 år

Asker Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Asker Entreprenør AS - 958350368
Oppføring av bygninger
Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,5 år

Kjellern Pub og Miljøhus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjellern Pub og Miljøhus AS - 966665076
Ikke tilgjengelig
V/hilde Hals Overen, 2720 Grindvoll
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år