Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Georg Edvin T Øksnes

Rapportdato: 2019-12-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 329 og med ett samlet driftsresultat på 5 455. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fellesutvalget for Båtforeningene i Bærum Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Gystadporten AS Adm. direktør 2015 - Aktiv 10 000 5 731
Henebery AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -200
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -200
Sandum AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 0 0
Solvik Båtforening Styrets leder 2007 - Aktiv 0 0
Lunor AS Styrets leder 2000** - Aktiv 329 -76
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 329 -76

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fellesutvalget for Båtforeningene i Bærum Styrets leder 2011 - 2019
Safe Track Food AS Styre­medlem 2017 - 2019
Safe Track Food AS Adm. direktør 2016 - 2019
Norsk Infrastruktur AS Vara­medlem 2012 - 2014
Høytrykkskjempen AS Vara­medlem 2012 - 2012
Ub Invest AS Vara­medlem 2011 - 2013

Fellesutvalget for Båtforeningene i Bærum

Foretaksinfo
(Aktiv) Fellesutvalget for Båtforeningene i Bærum - 866155682
Ikke tilgjengelig
Sonja Henies vei 1, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2011 2019 8,6 år

Gystadporten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gystadporten AS - 915415857
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Wettergrens vei 4b, 1368 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 058 000
Gjeld
8 048 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 4 0 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 85 33 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 000 0 49 438
Driftsresultat 5 731 -314 4 979
Resultat før skatt 4 858 56 3 720
Ordinært resultat 4 858 56 3 720
Årsresultat 4 858 56 3 720
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 106 3 900 5 073
Sum eiendeler 10 106 3 900 5 073
Sum egenkapital 2 058 3 800 3 744
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 048 100 1 329

Henebery AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Henebery AS - 997770838
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Sørhalla 16b, 1344 Haslum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 130 000
Egenkapital
1 964 000
Gjeld
2 007 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 6 82 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 619 0
Driftsresultat -200 392 -403
Resultat før skatt -122 619 -276
Ordinært resultat -122 619 -276
Årsresultat -122 619 -276
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 130 1 130 1 130
Sum omløpsmidler 2 842 3 207 2 864
Sum eiendeler 3 972 4 337 3 994
Sum egenkapital 1 964 4 257 3 638
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 007 80 356

Sandum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandum AS - 937003110
Bygging av vann- og kloakkanlegg
Apalveien 1, 3360 Geithus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,7 år

Solvik Båtforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Solvik Båtforening - 974810921
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sonja Henies vei 1, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,5 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Lunor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunor AS - 980906752
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Sørhalla 16b, 1344 Haslum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
329 000
Personalkostnader
7 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
451 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 6 20 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 329 475 570
Driftsresultat -76 -332 -650
Resultat før skatt -66 -361 -608
Ordinært resultat -66 -361 -608
Årsresultat -66 -361 -608
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 100 527
Sum omløpsmidler 351 1 247 1 113
Sum eiendeler 451 1 347 1 640
Sum egenkapital 451 1 147 1 507
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 200 133

Safe Track Food AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Safe Track Food AS - 816783992
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Steinesjøveien 73, 8470 Bø i Vesterålen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år
Adm. direktør 2016 2019 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 000
Egenkapital
13 635 000
Gjeld
1 389 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 88 138
Driftsresultat -560 -376 -561
Resultat før skatt -806 -276 -393
Ordinært resultat -806 -276 -393
Årsresultat -806 -276 -393
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 108 268 168
Sum omløpsmidler 14 915 404 292
Sum eiendeler 15 023 671 459
Sum egenkapital 13 635 -569 -293
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 389 1 241 753

Norsk Infrastruktur AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Infrastruktur AS - 998451329
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
C/o Kvale Advokatfirma Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 1,6 år

Høytrykkskjempen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Høytrykkskjempen AS - 811767832
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Fetveien 33, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2012 < 1 år

Ub Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ub Invest AS - 992080124
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Kvale Advokatfirma DA Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2013 1,1 år

Tt-teknikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tt-teknikk AS - 940484871
Bygging av vann- og kloakkanlegg
Fetveien 33, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
138
Styremedlemmer
0
Omsetning
167 839 000
Personalkostnader
70 610 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 401 000
Egenkapital
30 092 000
Gjeld
59 778 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 60 61 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 167 839 146 704 117 203
Driftsresultat 7 710 8 989 6 599
Resultat før skatt 5 289 6 325 4 610
Ordinært resultat 5 289 6 325 4 610
Årsresultat 5 289 6 325 4 610
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 401 39 618 27 381
Sum omløpsmidler 46 469 51 030 41 893
Sum eiendeler 89 870 90 648 69 274
Sum egenkapital 30 092 27 803 22 864
Sum langsiktig gjeld 28 844 27 002 17 805
Sum kortsiktig gjeld 30 934 35 842 28 605

No-dig Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) No-dig Norge AS - 987659505
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
Kirkeveien 1, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 001 000
Egenkapital
-8 000
Gjeld
18 450 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 8 6
Likviditetsgrad II 4 0 10
Totalt 8 19 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -62 -38 -35
Resultat før skatt -638 1 421 196
Ordinært resultat -638 1 421 196
Årsresultat -638 1 421 196
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 001 20 011 16 001
Sum omløpsmidler 441 82 563
Sum eiendeler 18 442 20 093 16 563
Sum egenkapital -8 630 209
Sum langsiktig gjeld 18 053 18 242 16 346
Sum kortsiktig gjeld 397 1 221 9

Oslo Industriutvikling 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Industriutvikling 2 AS - 992287918
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år
Styrets leder 2008 2008 < 1 år

Oslo Industriutvikling 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Industriutvikling 1 AS - 992287942
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år

Uelandsgate 85 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uelandsgate 85 AS - 992287950
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Profier AS Erteløkka 7, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
264 310 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
280 572 000
Egenkapital
177 122 000
Gjeld
105 029 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 75 65 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 264 310 12 388 10 842
Driftsresultat 254 064 5 557 6 631
Resultat før skatt 198 688 3 027 3 534
Ordinært resultat 198 688 3 027 3 534
Årsresultat 198 688 3 027 3 534
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 280 572 101 045 103 543
Sum omløpsmidler 1 579 42 216 39 983
Sum eiendeler 282 151 143 261 143 526
Sum egenkapital 177 122 21 682 21 084
Sum langsiktig gjeld 47 741 114 429 114 477
Sum kortsiktig gjeld 57 288 7 149 7 965

Romerike Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Romerike Maskin AS - 985479569
Grunnarbeid
Drognestoppen 2, 2150 Årnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 291 000
Personalkostnader
16 476 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 333 000
Egenkapital
6 190 000
Gjeld
12 313 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 2 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 3
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 38 16 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 291 97 824 85 278
Driftsresultat 698 -4 168 2 102
Resultat før skatt 455 -3 269 1 498
Ordinært resultat 455 -3 269 1 498
Årsresultat 455 -3 269 1 498
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 333 1 891 2 176
Sum omløpsmidler 17 170 29 692 23 896
Sum eiendeler 18 504 31 584 26 072
Sum egenkapital 6 190 5 735 9 004
Sum langsiktig gjeld 951 871 1 954
Sum kortsiktig gjeld 11 362 24 977 15 115

Lundenes AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lundenes AS - 985010676
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sørhalla 16 B, 1344 Haslum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2004 1,2 år
Adm. direktør 2002 2004 1,2 år

Mercur Vvs Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mercur Vvs Entreprenør AS - 981898656
Vvs-arbeid
Ole Deviks vei 46, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 3,2 år

Mercur Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mercur Holding AS - 947836544
Ikke tilgjengelig
Ole Deviks vei 46, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2001 2006 4,2 år

Lundenes Prosjektledelse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lundenes Prosjektledelse AS - 956406501
Ikke tilgjengelig
Sognsv 75, 0805 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Lundenes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lundenes Eiendom AS - 953803585
Ikke tilgjengelig
Sognsv 75, 0805 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Skorkebergsenteret A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skorkebergsenteret A/S - 947516256
Ikke tilgjengelig
Sognsv 75, 0805 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Skei Fjellandsby AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skei Fjellandsby AS - 958830513
Ikke tilgjengelig
Skei, 2622 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år