Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Øyvind Oftedal

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 45 479 og med ett samlet driftsresultat på 292. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Intelligent Mud Solutions AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 18 405 -1 236
Navic Engineering AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 10 109 351
Navic Solutions AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 14 093 214
Alfred Uglands vei AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 961 90
Aurak AS Styrets leder 2015 - Aktiv 911 873
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 911 873

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Intelligent Mud Solutions AS Adm. direktør 2018 - 2018
Rowan Norway Limited Adm. direktør 2013 - 2015
Rowan Norway Inc Norsk Filial Adm. direktør 2013 - 2015
Rowan Drilling Norway AS Adm. direktør 2013 - 2013
Rowan Drilling Norway AS Styre­medlem 2013 - 2013
Rowan Rig Management AS Styrets leder 2013 - 2014
Rowan Rig Management AS Styre­medlem 2013 - 2013
Skdp Charter AS Styrets leder 2013 - 2014
Skdp Charter AS Styrets leder 2013 - 2014

Intelligent Mud Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Intelligent Mud Solutions AS - 995960923
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Olav Hanssens vei 7a, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2018 < 1 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 405 000
Personalkostnader
1 248 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 912 000
Egenkapital
10 108 000
Gjeld
16 304 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 5 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 405 10 643 1 763
Driftsresultat -1 236 -4 508 -1 238
Resultat før skatt -1 708 -4 725 -1 310
Ordinært resultat -1 708 -4 725 -1 310
Årsresultat -1 708 -4 725 -1 310
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 912 10 157 5 437
Sum omløpsmidler 11 500 16 342 4 255
Sum eiendeler 26 413 26 499 9 693
Sum egenkapital 10 108 -683 1
Sum langsiktig gjeld 5 168 5 740 3 752
Sum kortsiktig gjeld 11 136 21 442 5 939

Navic Engineering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Navic Engineering AS - 986198032
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 109 000
Personalkostnader
3 870 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 000
Egenkapital
-5 226 000
Gjeld
8 716 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 4
Fordringsomsetningshastighet 2 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 36 26 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 109 15 359 11 396
Driftsresultat 351 127 -8 381
Resultat før skatt 201 -139 -8 690
Ordinært resultat 201 -139 -8 690
Årsresultat 201 -139 -8 690
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 15 51
Sum omløpsmidler 3 464 2 101 5 352
Sum eiendeler 3 489 2 116 5 403
Sum egenkapital -5 226 -5 840 -5 700
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 716 7 956 11 103

Navic Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Navic Solutions AS - 989024337
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Olav Hanssens vei 7a, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 093 000
Personalkostnader
5 689 000
Lederlønn
1 292 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 540 000
Gjeld
4 861 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 32 15 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 093 16 049 14 342
Driftsresultat 214 -811 -1 576
Resultat før skatt 81 -1 165 -1 732
Ordinært resultat 81 -1 165 -1 732
Årsresultat 81 -1 165 -1 732
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 35 217
Sum omløpsmidler 2 320 3 603 4 935
Sum eiendeler 2 320 3 638 5 152
Sum egenkapital -2 540 -2 621 -1 456
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 861 6 259 6 608

Alfred Uglands vei AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfred Uglands vei AS - 917079846
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Terje Vasland Arendalsvegen 455, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 961 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
748 000
Gjeld
2 103 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 8 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 59 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 961 10 060 0
Driftsresultat 90 968 -14
Resultat før skatt -24 736 -14
Ordinært resultat -24 736 -14
Årsresultat -24 736 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 851 4 579 7 578
Sum eiendeler 2 851 4 579 7 578
Sum egenkapital 748 772 36
Sum langsiktig gjeld 400 400 1 800
Sum kortsiktig gjeld 1 703 3 407 5 743

Aurak AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aurak AS - 916132263
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Noredalsveien 66, 4338 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,1 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
911 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
688 000
Egenkapital
1 365 000
Gjeld
636 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 90 89 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 911 1 098 554
Driftsresultat 873 1 060 549
Resultat før skatt 687 809 413
Ordinært resultat 687 809 413
Årsresultat 687 809 413
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 688 718 10
Sum omløpsmidler 1 313 920 748
Sum eiendeler 2 001 1 637 758
Sum egenkapital 1 365 1 078 470
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 636 559 289

Rowan Norway Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Rowan Norway Limited - 995890429
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Veritasveien 25, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2015 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
399
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 589 142 000
Personalkostnader
304 480 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 887 000
Egenkapital
677 330 000
Gjeld
121 016 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 18 18
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 73 95 92
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 589 142 2 625 681 3 254 166
Driftsresultat 120 247 371 013 547 215
Resultat før skatt 98 113 252 696 437 033
Ordinært resultat 98 113 252 696 437 033
Årsresultat 98 113 252 696 437 033
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 53 887 72 638 35 012
Sum omløpsmidler 744 451 742 421 894 073
Sum eiendeler 798 338 815 050 929 085
Sum egenkapital 677 330 583 349 553 255
Sum langsiktig gjeld 19 462 22 516 40 987
Sum kortsiktig gjeld 101 554 209 185 334 851

Rowan Norway Inc Norsk Filial

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rowan Norway Inc Norsk Filial - 994463357
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Strandsvingen 1, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2015 2 år

Rowan Drilling Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rowan Drilling Norway AS - 989395718
Bygging av oljeplattformer og moduler
C/o Rowan Norway Limited Koppholen 20, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Rowan Rig Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rowan Rig Management AS - 990594686
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
C/o Rowan (gibraltar) Limited Strandsvingen 1, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Skdp Charter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skdp Charter AS - 893410732
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Rowan (gibraltar) Limited Strandsvingen 1, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år