Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Øyvind Oftedal

Rapportdato: 2020-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 908 og med ett samlet driftsresultat på 2 785. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Intelligent Mud Solutions AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 20 617 2 521
Aurak AS Styrets leder 2015 - Aktiv 291 264
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 291 264

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Intelligent Mud Solutions AS Adm. direktør 2018 - 2018
Navic Engineering AS Styre­medlem 2016 - 2020
Navic Solutions AS Styre­medlem 2016 - 2020
Alfred Uglands vei AS Styrets leder 2016 - 2020
Rowan Norway Limited Adm. direktør 2013 - 2015

Intelligent Mud Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Intelligent Mud Solutions AS - 995960923
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Auglendsmyrå 8, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2018 < 1 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 617 000
Personalkostnader
4 372 000
Lederlønn
747 000
Anleggsmidler
25 267 000
Egenkapital
21 781 000
Gjeld
23 769 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 67 5 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 617 18 405 10 643
Driftsresultat 2 521 -1 236 -4 508
Resultat før skatt 1 673 -1 708 -4 725
Ordinært resultat 1 673 -1 708 -4 725
Årsresultat 1 673 -1 708 -4 725
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 267 14 912 10 157
Sum omløpsmidler 20 282 11 500 16 342
Sum eiendeler 45 549 26 413 26 499
Sum egenkapital 21 781 10 108 -683
Sum langsiktig gjeld 8 718 5 168 5 740
Sum kortsiktig gjeld 15 051 11 136 21 442

Aurak AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aurak AS - 916132263
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Noredalsveien 66, 4338 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,9 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
291 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
751 000
Egenkapital
1 058 000
Gjeld
135 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 90 90 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 291 911 1 098
Driftsresultat 264 873 1 060
Resultat før skatt 213 687 809
Ordinært resultat 213 687 809
Årsresultat 213 687 809
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 751 688 718
Sum omløpsmidler 443 1 313 920
Sum eiendeler 1 193 2 001 1 637
Sum egenkapital 1 058 1 365 1 078
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135 636 559

Navic Engineering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Navic Engineering AS - 986198032
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 560 000
Personalkostnader
2 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
-5 102 000
Gjeld
8 469 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 8 8 2
Kontantstrøm fra drift 1 3 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 37 36 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 560 10 109 15 359
Driftsresultat 469 351 127
Resultat før skatt 124 201 -139
Ordinært resultat 124 201 -139
Årsresultat 124 201 -139
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 26 15
Sum omløpsmidler 3 349 3 464 2 101
Sum eiendeler 3 367 3 489 2 116
Sum egenkapital -5 102 -5 226 -5 840
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 469 8 716 7 956

Navic Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Navic Solutions AS - 989024337
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Olav Hanssens vei 7a, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 888 000
Personalkostnader
5 305 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 966 000
Gjeld
4 899 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 14 32 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 888 14 093 16 049
Driftsresultat -240 214 -811
Resultat før skatt -426 81 -1 165
Ordinært resultat -426 81 -1 165
Årsresultat -426 81 -1 165
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 35
Sum omløpsmidler 1 932 2 320 3 603
Sum eiendeler 1 932 2 320 3 638
Sum egenkapital -2 966 -2 540 -2 621
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 899 4 861 6 259

Alfred Uglands vei AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfred Uglands vei AS - 917079846
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Terje Vasland Arendalsvegen 455, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 050 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
809 000
Gjeld
2 668 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 14 8 14
Kontantstrøm fra drift 5 0 10
Rentedekningsgrad 6 2 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 39 15 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 050 1 961 10 060
Driftsresultat 183 90 968
Resultat før skatt 62 -24 736
Ordinært resultat 62 -24 736
Årsresultat 62 -24 736
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 477 2 851 4 579
Sum eiendeler 3 477 2 851 4 579
Sum egenkapital 809 748 772
Sum langsiktig gjeld 590 400 400
Sum kortsiktig gjeld 2 078 1 703 3 407

Rowan Norway Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Rowan Norway Limited - 995890429
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Veritasveien 25, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2015 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
448
Styremedlemmer
0
Omsetning
860 391 000
Personalkostnader
285 512 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 724 000
Egenkapital
278 216 000
Gjeld
275 825 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 12 18
Kontantstrøm fra drift 0 10 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 15 73 95
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 860 391 1 589 142 2 625 681
Driftsresultat -35 158 120 247 371 013
Resultat før skatt -31 669 98 113 252 696
Ordinært resultat -31 669 98 113 252 696
Årsresultat -31 669 98 113 252 696
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 724 53 887 72 638
Sum omløpsmidler 526 334 744 451 742 421
Sum eiendeler 554 050 798 338 815 050
Sum egenkapital 278 216 677 330 583 349
Sum langsiktig gjeld 25 895 19 462 22 516
Sum kortsiktig gjeld 249 930 101 554 209 185

Rowan Norway Inc Norsk Filial

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rowan Norway Inc Norsk Filial - 994463357
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Strandsvingen 1, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2015 2 år

Rowan Drilling Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rowan Drilling Norway AS - 989395718
Bygging av oljeplattformer og moduler
C/o Rowan Norway Limited Koppholen 20, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Rowan Rig Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rowan Rig Management AS - 990594686
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
C/o Rowan (gibraltar) Limited Strandsvingen 1, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Skdp Charter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skdp Charter AS - 893410732
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Rowan (gibraltar) Limited Strandsvingen 1, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år