Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Marianne E Johnsen

Rapportdato: 2021-05-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 28 697 503 og med ett samlet driftsresultat på 1 795 158. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 44.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Elkem ASA Styre­medlem 2019 - Aktiv 22 668 000 1 384 000
Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet Iks Styrets leder 2016 - Aktiv 554 552
Cascata AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -66
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 -66
Norges Sjømatråd AS Styrets leder 2015 - Aktiv 416 923 -14 328
Stiftelsen Litteraturhuset Styre­medlem 2015 - Aktiv 25 356 1 699
Norway Royal Salmon ASA Styre­medlem 2013 - Aktiv 5 586 670 423 301

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Optimar AS Styre­medlem 2018 - 2019
International Research Institute Of Stavanger AS Nestleder styre 2016 - 2018
International Research Institute Of Stavanger AS Styre­medlem 2014 - 2016
Norce Innovation AS Styre­medlem 2016 - 2018
Advokat Marianne Elisabeth Johnsen Styrets leder 2015 - 2017
Sykehuspartner Hf Styre­medlem 2014 - 2017

Elkem ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkem ASA - 911382008
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Drammensveien 169, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1427
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 668 000 000
Personalkostnader
3 696 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 692 000 000
Egenkapital
12 952 000 000
Gjeld
16 052 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 18 14
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 62 81 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 668 000 25 887 000 16 657 882
Driftsresultat 1 384 000 4 142 000 1 354 948
Resultat før skatt 897 000 3 367 000 1 011 844
Ordinært resultat 897 000 3 367 000 1 011 844
Årsresultat 897 000 3 367 000 973 162
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 692 000 14 474 000 8 390 218
Sum omløpsmidler 13 312 000 16 655 000 7 957 717
Sum eiendeler 29 004 000 31 129 000 16 347 935
Sum egenkapital 12 952 000 13 722 000 8 332 862
Sum langsiktig gjeld 9 536 000 8 583 000 4 000 183
Sum kortsiktig gjeld 6 516 000 8 824 000 4 014 890

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet Iks - 986471839
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
314
Styremedlemmer
0
Omsetning
554 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 701 000
Egenkapital
6 541 000
Gjeld
1 238 000
Driftscore
2004
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 76
Resultatregnskap
2004
Driftsinntekter 554
Driftsresultat 552
Resultat før skatt 588
Ordinært resultat 588
Årsresultat 588
Balanseregnskap
2004
Sum anleggsmidler 3 701
Sum omløpsmidler 4 078
Sum eiendeler 7 779
Sum egenkapital 6 541
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 238

Cascata AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cascata AS - 987871903
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Velliveien 8, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 084 000
Egenkapital
3 017 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 12 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 34 232
Driftsresultat -66 -171 -222
Resultat før skatt 163 -47 -188
Ordinært resultat 163 -47 -188
Årsresultat 163 -47 -188
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 084 0 0
Sum omløpsmidler 1 933 2 855 2 936
Sum eiendeler 3 017 2 855 2 936
Sum egenkapital 3 017 2 854 2 900
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 1 35

Norges Sjømatråd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Sjømatråd AS - 988597627
Pr og kommunikasjonstjenester
Stortorget 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
62
Styremedlemmer
0
Omsetning
416 923 000
Personalkostnader
84 305 000
Lederlønn
2 636 000
Anleggsmidler
2 921 000
Egenkapital
284 898 000
Gjeld
107 890 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 416 923 374 731 362 158
Driftsresultat -14 328 -51 461 -143 898
Resultat før skatt -9 402 -48 740 -138 083
Ordinært resultat -9 402 -48 740 -138 083
Årsresultat -9 402 -48 740 -138 083
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 921 1 780 2 416
Sum omløpsmidler 389 867 385 782 433 547
Sum eiendeler 392 788 387 562 435 963
Sum egenkapital 284 898 294 299 343 039
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107 890 93 263 92 924

Stiftelsen Litteraturhuset

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Litteraturhuset - 890767222
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 356 000
Personalkostnader
8 845 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 961 000
Egenkapital
9 596 000
Gjeld
3 614 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 10 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 67 50 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 25 356 25 938 23 779
Driftsresultat 1 699 635 -877
Resultat før skatt 1 713 668 -872
Ordinært resultat 1 713 668 -872
Årsresultat 1 713 668 -872
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 961 3 000 2 889
Sum omløpsmidler 10 249 8 203 6 656
Sum eiendeler 13 210 11 203 9 545
Sum egenkapital 9 596 7 883 7 216
Sum langsiktig gjeld 0 583 0
Sum kortsiktig gjeld 3 614 2 737 2 329

Norway Royal Salmon ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Royal Salmon ASA - 864234232
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 586 670 000
Personalkostnader
154 466 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 566 238 000
Egenkapital
3 357 039 000
Gjeld
1 323 497 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 13 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 12 18 14
Kontantstrøm fra drift 14 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 64 82 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 586 670 5 080 807 4 937 798
Driftsresultat 423 301 807 739 485 717
Resultat før skatt 390 497 709 091 236 414
Ordinært resultat 390 497 709 091 236 414
Årsresultat 1 306 721 709 091 228 536
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 566 238 2 175 385 1 806 410
Sum omløpsmidler 2 114 300 1 915 448 2 048 753
Sum eiendeler 4 680 537 4 090 833 3 855 163
Sum egenkapital 3 357 039 2 320 785 1 851 030
Sum langsiktig gjeld 586 779 955 813 842 526
Sum kortsiktig gjeld 736 718 814 235 1 161 607

Optimar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Optimar AS - 985426813
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
Valderøyvegen 1129, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
280
Styremedlemmer
0
Omsetning
921 871 000
Personalkostnader
238 119 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
144 141 000
Egenkapital
112 778 000
Gjeld
606 900 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 3 3
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 37 15 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 921 871 1 049 308 995 519
Driftsresultat 48 543 -28 300 -24 900
Resultat før skatt 7 302 -30 390 -25 945
Ordinært resultat 7 302 -30 390 -25 945
Årsresultat 7 302 -30 390 -25 945
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 144 141 128 132 145 941
Sum omløpsmidler 575 537 576 389 425 416
Sum eiendeler 719 678 704 521 571 357
Sum egenkapital 112 778 105 476 135 866
Sum langsiktig gjeld 85 733 83 925 81 385
Sum kortsiktig gjeld 521 167 515 121 354 106

International Research Institute Of Stavanger AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) International Research Institute Of Stavanger AS - 988944459
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Professor Olav Hanssens vei 15, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 2018 1,9 år
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år

Norce Innovation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norce Innovation AS - 957231640
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Professor Olav Hanssens vei 15, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 031 000
Personalkostnader
4 851 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 197 000
Egenkapital
59 876 000
Gjeld
37 076 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 90 13 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 55 031 2 975 5 856
Driftsresultat 48 024 -5 204 -4 606
Resultat før skatt 48 462 -4 902 -3 559
Ordinært resultat 48 462 -4 902 -3 559
Årsresultat 48 462 -4 902 -3 559
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 197 22 222 21 343
Sum omløpsmidler 85 755 20 672 30 921
Sum eiendeler 96 951 42 894 52 264
Sum egenkapital 59 876 41 413 46 315
Sum langsiktig gjeld 0 0 24
Sum kortsiktig gjeld 37 076 1 481 5 925

Advokat Marianne Elisabeth Johnsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Advokat Marianne Elisabeth Johnsen - 915810438
Juridisk tjenesteyting
Velliveien 8, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,3 år

Sykehuspartner Hf

Foretaksinfo
(Aktiv) Sykehuspartner Hf - 914637651
Alminnelige somatiske sykehus
Grønland 34, 3045 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1666
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 680 570 000
Personalkostnader
1 146 326 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 373 232 000
Egenkapital
-591 325 000
Gjeld
6 388 965 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 2 4
Totalt 39 33 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 680 570 4 305 406 4 009 208
Driftsresultat -6 154 -159 906 -335 960
Resultat før skatt -78 628 -203 233 -373 913
Ordinært resultat -78 628 -203 233 -373 913
Årsresultat -78 628 -203 233 -373 913
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 373 232 4 175 750 4 158 590
Sum omløpsmidler 1 424 408 980 852 1 030 210
Sum eiendeler 5 797 640 5 156 602 5 188 800
Sum egenkapital -591 325 -512 698 -309 465
Sum langsiktig gjeld 5 511 238 4 765 497 4 667 351
Sum kortsiktig gjeld 877 727 903 803 830 914

Modhi Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Modhi Norge AS - 952226010
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Grini Næringspark 17, 1361 Østerås
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
106
Styremedlemmer
0
Omsetning
158 502 000
Personalkostnader
92 158 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 669 000
Egenkapital
68 923 000
Gjeld
50 278 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 4 14 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 38 64 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 158 502 193 833 200 210
Driftsresultat 1 848 18 911 22 461
Resultat før skatt 1 437 14 557 17 222
Ordinært resultat 1 437 14 557 17 222
Årsresultat 1 437 14 557 17 222
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 48 669 40 351 56 547
Sum omløpsmidler 70 532 66 837 64 630
Sum eiendeler 119 200 107 188 121 177
Sum egenkapital 68 923 68 337 65 052
Sum langsiktig gjeld 50 278 38 852 56 125
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Point Resources AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Point Resources AS - 998852722
Utvinning av råolje
Grenseveien 6, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 2 år

Morpol AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Morpol AS - 895465232
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
C/o Marine Harvest ASA Sandviksbodene 77a, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 2013 1,7 år
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år

Atlantic Cod Farms AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Atlantic Cod Farms AS - 985400393
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 1,4 år

Grieg Logistics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grieg Logistics AS - 996346579
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
C. Sundts gate 17, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
341 535 000
Personalkostnader
24 007 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 862 000
Egenkapital
80 298 000
Gjeld
68 675 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 21 49 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 341 535 366 598 322 583
Driftsresultat -4 747 -604 -5 383
Resultat før skatt -1 911 10 399 -43 739
Ordinært resultat -1 911 10 399 -43 739
Årsresultat -1 911 10 399 -43 739
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 63 862 56 407 47 980
Sum omløpsmidler 85 110 83 749 45 989
Sum eiendeler 148 973 140 156 93 969
Sum egenkapital 80 298 82 709 44 060
Sum langsiktig gjeld 17 593 1 385 1 267
Sum kortsiktig gjeld 51 082 56 062 48 641

Sparebank 1 Factoring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Factoring AS - 948396882
Annen kredittgivning
Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2019 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
129 323 000
Personalkostnader
39 559 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 316 000
Egenkapital
415 707 000
Gjeld
1 968 439 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 61 60 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 129 323 119 378 103 033
Driftsresultat 77 247 64 917 59 005
Resultat før skatt 58 365 47 912 43 958
Ordinært resultat 58 365 47 912 43 958
Årsresultat 58 365 47 912 43 958
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 316 26 249 30 133
Sum omløpsmidler 2 359 830 2 860 553 2 282 791
Sum eiendeler 2 384 146 2 886 802 2 312 924
Sum egenkapital 415 707 565 175 564 754
Sum langsiktig gjeld 122 777 108 321 104 430
Sum kortsiktig gjeld 1 845 662 2 213 306 1 643 741

Arctic Seafood Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Seafood Group AS - 984186614
Hav- og kystfiske
, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2013 2,8 år
Nestleder styre 2009 2010 1,1 år
Styre­medlem 2007 2009 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 394 000
Personalkostnader
11 552 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
103 375 000
Egenkapital
80 622 000
Gjeld
91 040 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 50
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 80 394
Driftsresultat 18 005
Resultat før skatt -28 394
Ordinært resultat -28 394
Årsresultat -27 397
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 103 375
Sum omløpsmidler 68 286
Sum eiendeler 171 661
Sum egenkapital 80 622
Sum langsiktig gjeld 72 000
Sum kortsiktig gjeld 19 040

Pure E&p AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pure E&p AS - 940376645
Utvinning av råolje
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2015 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 069 916 000
Egenkapital
2 073 434 000
Gjeld
639 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 45 39 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -121 288 -1 375
Resultat før skatt 474 761 1 903 731 -490
Ordinært resultat 474 761 1 903 731 -490
Årsresultat 474 761 1 903 731 -490
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 069 916 2 068 166 2 068 167
Sum omløpsmidler 4 156 1 906 302 446
Sum eiendeler 2 074 073 3 974 469 2 068 612
Sum egenkapital 2 073 434 2 070 474 2 063 445
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 639 1 903 995 5 167

Aker BP ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker BP ASA - 989795848
Utvinning av råolje
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1747
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 455 378 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
101 275 471 000
Egenkapital
20 835 467 000
Gjeld
86 763 926 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 68 75 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 455 378 30 498 804 21 198 595
Driftsresultat 11 680 110 16 065 762 8 331 001
Resultat før skatt 1 241 282 3 874 680 2 272 825
Ordinært resultat 1 241 282 3 874 680 2 272 825
Årsresultat 1 241 282 3 874 680 2 272 825
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 275 471 82 041 916 78 464 893
Sum omløpsmidler 6 323 921 5 607 199 20 943 312
Sum eiendeler 107 599 393 87 649 115 99 408 205
Sum egenkapital 20 835 467 24 316 595 24 719 358
Sum langsiktig gjeld 71 668 235 52 050 228 50 797 629
Sum kortsiktig gjeld 15 095 691 11 282 291 23 891 234

Det Norske Oljeselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Det Norske Oljeselskap AS - 989563343
Utvinning av råolje
Haakon Viis gate 9, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Copeinca AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Copeinca AS - 990565791
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
C/o Advokatfirmaet Ba-hr DA Tjuvholmen Allé 16, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
488 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 631 343 000
Egenkapital
3 598 772 000
Gjeld
32 572 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 10 4 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -911 -2 414 -1 147
Resultat før skatt 1 501 -33 927 46 177
Ordinært resultat 1 501 -33 927 46 177
Årsresultat 1 501 -33 927 46 177
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 631 343 3 587 752 3 414 041
Sum omløpsmidler 1 1 3 477
Sum eiendeler 3 631 343 3 587 752 3 417 518
Sum egenkapital 3 598 772 3 559 786 3 394 855
Sum langsiktig gjeld 23 086 22 287 18 535
Sum kortsiktig gjeld 9 486 5 680 4 129

The Liv Arnesen Foundation

Foretaksinfo
(Inaktiv) The Liv Arnesen Foundation - 993620807
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Gamle Ringeriksvei 243, 1353 Bærums Verk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 1,5 år

Det Norske Oljeselskap ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Det Norske Oljeselskap ASA - 987904275
Utvinning av råolje
Nedre Bakklandet 58 C, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år

Lighthouse Caledonia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lighthouse Caledonia AS - 891750382
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1 år

Stiftelsen Flyktninghjelpen

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Flyktninghjelpen - 977538319
Sosiale velferdsorganisasjoner
Prinsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,2 år
Nestleder styre 2005 2008 3 år
Styre­medlem 2003 2005 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
343
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 659 655 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 300 000
Egenkapital
432 540 000
Gjeld
1 627 753 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 36 34 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 659 655 4 198 913 4 027 310
Driftsresultat 18 850 -10 559 -23 395
Resultat før skatt 12 129 3 772 -2 728
Ordinært resultat 12 129 3 772 -2 728
Årsresultat 12 129 3 772 -2 728
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 300 7 173 3 010
Sum omløpsmidler 2 054 993 1 653 975 1 536 420
Sum eiendeler 2 060 293 1 661 148 1 539 430
Sum egenkapital 432 540 420 411 405 329
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 627 753 1 240 737 1 134 101

Panalpina Grieg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Panalpina Grieg AS - 991090479
Spedisjon
C Sundts gate 17-19, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 3,7 år

DM Capital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) DM Capital AS - 989763547
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsgate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

X-lence Nordic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) X-lence Nordic AS - 989377302
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lilleakerveien 2 E, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 3,9 år

Csam AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Csam AS - 975789896
Ikke tilgjengelig
Forskningsveien 2 B, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1 år

Pharmaq AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pharmaq AS - 886953402
Produksjon av farmasøytiske preparater
Skogmo Industriområde Industrivegen 50, 7863 Overhalla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
229
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 103 647 000
Personalkostnader
237 096 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
283 851 000
Egenkapital
947 067 000
Gjeld
305 357 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 88 82 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 103 647 934 739 731 751
Driftsresultat 555 010 363 655 244 550
Resultat før skatt 425 433 286 960 180 135
Ordinært resultat 425 433 286 960 180 135
Årsresultat 425 433 286 960 180 135
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 283 851 292 445 250 737
Sum omløpsmidler 968 573 642 848 562 959
Sum eiendeler 1 252 424 935 293 813 695
Sum egenkapital 947 067 522 585 260 346
Sum langsiktig gjeld 7 000 10 993 389 198
Sum kortsiktig gjeld 298 357 401 715 164 150

Grieg Logistics KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grieg Logistics KS - 935133637
Ikke tilgjengelig
C Sundtsg 17/19, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 2,7 år

Puls AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Puls AS - 855024322
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Brynsveien 14, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
180 012 000
Personalkostnader
29 928 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 971 000
Egenkapital
67 115 000
Gjeld
36 982 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 1 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 21 14 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 180 012 192 771 360 151
Driftsresultat -4 587 -8 891 86 658
Resultat før skatt -12 090 -7 071 65 191
Ordinært resultat -12 090 -7 071 65 191
Årsresultat -12 090 -7 071 65 191
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 971 41 251 50 369
Sum omløpsmidler 83 127 79 311 93 579
Sum eiendeler 104 097 120 562 143 948
Sum egenkapital 67 115 84 969 87 331
Sum langsiktig gjeld 0 0 766
Sum kortsiktig gjeld 36 982 35 592 55 850

Odin Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odin Forvaltning AS - 957486657
Fondsforvaltningsvirksomhet
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 5,9 år
Vara­medlem 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
715 489 000
Personalkostnader
152 670 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 714 000
Egenkapital
193 906 000
Gjeld
236 986 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 86 90 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 715 489 729 225 738 067
Driftsresultat 94 143 101 612 99 112
Resultat før skatt 72 301 80 439 81 693
Ordinært resultat 72 301 80 439 81 693
Årsresultat 72 301 80 439 81 693
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 53 714 67 553 68 602
Sum omløpsmidler 377 179 339 675 340 134
Sum eiendeler 430 893 407 228 408 737
Sum egenkapital 193 906 190 605 173 916
Sum langsiktig gjeld 18 626 15 288 8 631
Sum kortsiktig gjeld 218 360 201 334 226 189

Marine Harvest Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marine Harvest Holding AS - 976841220
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Sandviksbodene 77a, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 036 208 000
Egenkapital
8 106 097 000
Gjeld
63 338 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 37 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 674 -1 026 -510
Resultat før skatt 453 901 634 447 297 773
Ordinært resultat 453 901 634 447 297 773
Årsresultat 453 901 634 447 297 773
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 036 208 6 588 115 6 854 185
Sum omløpsmidler 2 133 228 1 248 258 346 467
Sum eiendeler 8 169 436 7 836 373 7 200 652
Sum egenkapital 8 106 097 7 807 168 7 171 772
Sum langsiktig gjeld 49 022 23 926 26 450
Sum kortsiktig gjeld 14 316 5 280 2 430

Handicare AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Handicare AS - 965395830
Produksjon av karosserier og tilhengere
Vålerveien 159, 1599 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
94
Styremedlemmer
0
Omsetning
237 309 000
Personalkostnader
60 284 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
595 798 000
Egenkapital
693 064 000
Gjeld
126 248 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 2 4 12
Kontantstrøm fra drift 0 14 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 20 43 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 237 309 228 301 244 251
Driftsresultat 1 486 2 844 14 733
Resultat før skatt -13 408 12 472 47 938
Ordinært resultat -13 408 12 472 47 938
Årsresultat -13 408 12 472 47 938
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 595 798 805 311 849 036
Sum omløpsmidler 223 514 125 401 66 107
Sum eiendeler 819 312 930 712 915 143
Sum egenkapital 693 064 740 128 732 938
Sum langsiktig gjeld 23 476 24 720 21 450
Sum kortsiktig gjeld 102 772 165 864 160 755

Stiftelsen Kvinneuniversitetet

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Kvinneuniversitetet - 955371755
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Rosenlund, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 494 000
Personalkostnader
4 956 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
144 000
Egenkapital
6 236 000
Gjeld
1 186 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 48 72 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 494 7 442 7 042
Driftsresultat 292 668 483
Resultat før skatt 363 715 512
Ordinært resultat 363 715 512
Årsresultat 363 715 512
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 144 34 42
Sum omløpsmidler 7 278 6 858 5 997
Sum eiendeler 7 422 6 892 6 039
Sum egenkapital 6 236 5 873 5 158
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 186 1 019 881

Legenett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legenett AS - 981892763
Andre helsetjenester
Gulleråsveien 28 A, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,7 år

Pgs ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Pgs ASA - 916235291
Geologiske undersøkelser
Lilleakerveien 4c, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2005 2,1 år
Styre­medlem 2002 2003 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 193 079 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 509 362 000
Egenkapital
5 605 791 000
Gjeld
14 652 499 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 51 49 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 193 079 7 108 118 6 939 557
Driftsresultat 475 216 317 181 -3 176 150
Resultat før skatt -633 621 -715 691 -4 325 850
Ordinært resultat -633 621 -715 691 -4 325 850
Årsresultat -633 621 -715 691 -4 325 850
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 509 362 15 688 283 16 831 942
Sum omløpsmidler 3 748 927 3 708 583 3 705 508
Sum eiendeler 20 258 290 19 396 867 20 537 451
Sum egenkapital 5 605 791 5 871 923 7 270 406
Sum langsiktig gjeld 7 418 653 10 068 479 10 223 234
Sum kortsiktig gjeld 7 233 846 3 456 464 3 043 810

X- Lence Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) X- Lence Group AS - 984902506
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Velliveien 8, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2008 5,9 år
Adm. direktør 2002 2004 1,3 år

Atea ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Atea ASA - 920237126
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Karvesvingen 5, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 503 000 000
Personalkostnader
5 904 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 626 000 000
Egenkapital
3 384 000 000
Gjeld
13 200 000 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 43 43 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 39 503 000 36 655 000 34 709 000
Driftsresultat 854 000 747 000 690 000
Resultat før skatt 590 000 530 000 467 000
Ordinært resultat 590 000 530 000 467 000
Årsresultat 590 000 530 000 467 000
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 626 000 6 108 000 5 196 000
Sum omløpsmidler 9 958 000 8 849 000 9 582 000
Sum eiendeler 16 584 000 14 957 000 14 778 000
Sum egenkapital 3 384 000 3 075 000 3 237 000
Sum langsiktig gjeld 1 769 000 1 534 000 799 000
Sum kortsiktig gjeld 11 431 000 10 348 000 10 742 000