Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Inger Berit Blaaflat

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 942 og med ett samlet driftsresultat på 482. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Argento AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 0 -8
Credeva Development AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 942 490

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Argento AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argento AS - 917961204
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjetils vei 10a, 0494 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 050 000
Egenkapital
694 000
Gjeld
400 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 35 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -6 -2
Resultat før skatt -8 494 -2
Ordinært resultat -8 494 -2
Årsresultat -8 494 -2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 050 1 050 1 050
Sum omløpsmidler 44 52 8
Sum eiendeler 1 094 1 102 1 058
Sum egenkapital 694 702 208
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 400 400 850

Credeva Development AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Credeva Development AS - 816666392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olav Vs gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
942 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 000
Egenkapital
1 461 000
Gjeld
1 224 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 10 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 85 82 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 942 600 111
Driftsresultat 490 307 91
Resultat før skatt 339 199 61
Ordinært resultat 339 199 61
Årsresultat 339 199 61
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 19 0
Sum omløpsmidler 2 674 2 136 2 199
Sum eiendeler 2 685 2 155 2 199
Sum egenkapital 1 461 1 194 1 140
Sum langsiktig gjeld 0 1 0
Sum kortsiktig gjeld 1 224 961 1 059