Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tom Erlend Kristiansen

Rapportdato: 2020-09-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 460 924 og med ett samlet driftsresultat på 45 242. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ise Zen AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Installatørenes Service- og Opplysningskontor Styre­medlem 2019 - Aktiv 106 862 11 744
Nelfo Styre­medlem 2019 - Aktiv 124 103 9 081
Cmt Invest AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -10
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -10
Nordkontakt Eiendom AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 4 194 2 935

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Torris Invest AS Styrets leder 2006 - 2009

Ise Zen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ise Zen AS - 824696462
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Follaveien 73, 8208 Fauske
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Installatørenes Service- og Opplysningskontor

Foretaksinfo
(Aktiv) Installatørenes Service- og Opplysningskontor - 971033517
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
106 862 000
Personalkostnader
44 936 000
Lederlønn
1 360 000
Anleggsmidler
292 000
Egenkapital
0
Gjeld
44 342 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 88 80 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 106 862 109 822 89 247
Driftsresultat 11 744 11 018 5 899
Resultat før skatt 11 671 10 796 11 589
Ordinært resultat 11 671 10 796 11 589
Årsresultat 11 671 10 796 11 589
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 292 865 1 324
Sum omløpsmidler 44 051 44 711 45 993
Sum eiendeler 44 343 45 576 47 317
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22 429 19 934 5 000
Sum kortsiktig gjeld 21 913 25 641 42 316

Nelfo

Foretaksinfo
(Aktiv) Nelfo - 968908383
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 103 000
Personalkostnader
55 752 000
Lederlønn
2 268 000
Anleggsmidler
292 000
Egenkapital
120 177 000
Gjeld
44 410 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 4
Kontantstrøm fra drift 18 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 67 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 124 103 127 958 103 099
Driftsresultat 9 081 10 113 1 815
Resultat før skatt 12 991 10 864 10 667
Ordinært resultat 12 991 10 864 10 667
Årsresultat 12 991 10 864 10 667
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 292 2 373 5 001
Sum omløpsmidler 164 296 150 915 135 625
Sum eiendeler 164 588 153 288 140 626
Sum egenkapital 120 177 107 184 88 725
Sum langsiktig gjeld 22 746 21 946 9 383
Sum kortsiktig gjeld 21 664 24 158 42 517

Cmt Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cmt Invest AS - 819713472
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Tom E Kristiansen Rønvikveien 13a, 8009 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 283 000
Egenkapital
156 000
Gjeld
1 140 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 10
Totalt 22 31
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -10 0
Resultat før skatt 64 69
Ordinært resultat 64 69
Årsresultat 64 69
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 283 975
Sum omløpsmidler 13 24
Sum eiendeler 1 296 999
Sum egenkapital 156 92
Sum langsiktig gjeld 1 126 902
Sum kortsiktig gjeld 14 5

Nordkontakt Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordkontakt Eiendom AS - 992899107
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jernbaneveien 23, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 194 000
Personalkostnader
18 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 744 000
Egenkapital
4 860 000
Gjeld
6 588 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 78 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 194 3 983 3 703
Driftsresultat 2 935 2 820 2 657
Resultat før skatt 2 150 2 008 1 845
Ordinært resultat 2 150 2 008 1 845
Årsresultat 2 150 2 008 1 845
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 744 9 955 10 256
Sum omløpsmidler 1 703 1 532 2 268
Sum eiendeler 11 447 11 487 12 524
Sum egenkapital 4 860 3 710 2 703
Sum langsiktig gjeld 4 734 5 921 7 108
Sum kortsiktig gjeld 1 854 1 856 2 713

Nk-nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nk-nett AS - 988320870
Kabelbasert telekommunikasjon
Jernbaneveien 23, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 365 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 439 000
Egenkapital
4 078 000
Gjeld
2 173 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 68 70 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 365 5 514 4 524
Driftsresultat 603 691 428
Resultat før skatt 461 523 321
Ordinært resultat 461 523 321
Årsresultat 461 523 321
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 439 4 448 3 519
Sum omløpsmidler 812 1 891 1 429
Sum eiendeler 6 251 6 339 4 948
Sum egenkapital 4 078 3 617 3 094
Sum langsiktig gjeld 0 0 23
Sum kortsiktig gjeld 2 173 2 722 1 831

Lofoten Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofoten Elektro AS - 925191086
Elektrisk installasjonsarbeid
Industriveien 7, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
96
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 007 000
Personalkostnader
48 656 000
Lederlønn
834 000
Anleggsmidler
2 869 000
Egenkapital
14 535 000
Gjeld
14 758 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 12 8 16
Kontantstrøm fra drift 10 5 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 75 55 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 90 007 79 208 61 894
Driftsresultat 6 249 2 691 6 445
Resultat før skatt 4 967 2 077 4 892
Ordinært resultat 4 967 2 077 4 892
Årsresultat 4 967 2 077 4 892
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 869 1 918 2 602
Sum omløpsmidler 26 423 22 022 17 770
Sum eiendeler 29 293 23 939 20 371
Sum egenkapital 14 535 9 568 7 991
Sum langsiktig gjeld 0 83 107
Sum kortsiktig gjeld 14 758 14 289 12 273

Lofoten Elektro Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofoten Elektro Eiendom AS - 938360243
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Industriveien 9, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 086 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 160 000
Egenkapital
2 043 000
Gjeld
4 432 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 70 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 086 1 076 905
Driftsresultat 525 449 -594
Resultat før skatt 273 214 -590
Ordinært resultat 273 214 -590
Årsresultat 273 214 -590
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 160 5 524 5 868
Sum omløpsmidler 1 315 885 1 148
Sum eiendeler 6 475 6 409 7 016
Sum egenkapital 2 043 1 770 1 556
Sum langsiktig gjeld 4 250 4 450 5 250
Sum kortsiktig gjeld 182 189 210

Nordkontakt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordkontakt AS - 946951323
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Jernbaneveien 23, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
73
Styremedlemmer
0
Omsetning
128 307 000
Personalkostnader
50 394 000
Lederlønn
1 238 000
Anleggsmidler
38 585 000
Egenkapital
48 192 000
Gjeld
40 668 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 78 72 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 128 307 113 536 106 590
Driftsresultat 14 291 12 571 9 368
Resultat før skatt 11 809 10 505 9 045
Ordinært resultat 11 809 10 505 9 045
Årsresultat 11 809 10 505 9 045
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 38 585 37 977 34 627
Sum omløpsmidler 50 275 50 354 42 622
Sum eiendeler 88 860 88 331 77 249
Sum egenkapital 48 192 36 383 31 878
Sum langsiktig gjeld 15 279 16 711 18 440
Sum kortsiktig gjeld 25 389 35 237 26 932

Torris Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torris Invest AS - 990587035
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Torris Torrissen Storgata 23, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,1 år
Styrets leder 2006 2009 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
129 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 840 000
Egenkapital
45 292 000
Gjeld
89 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -176 -185 -215
Resultat før skatt 974 261 44 953
Ordinært resultat 974 261 44 953
Årsresultat 974 261 44 953
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 840 13 269 4 005
Sum omløpsmidler 22 541 31 086 41 459
Sum eiendeler 45 381 44 354 45 464
Sum egenkapital 45 292 44 318 44 057
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89 37 1 407