Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Gro Rikheim

Rapportdato: 2020-09-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 130 815 og med ett samlet driftsresultat på -9 801. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fred Olsen & Cos Pensjonskasse Vara­medlem 2020 - Aktiv 75 371 983
Konah Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -24
Hvitsten Eiendom AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 13 500 -3 054
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 13 500 -3 054
Fred Olsen & Cos Hjelpefond Vara­medlem 2014 - Aktiv 82 -10 312
Beorn AS Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 -9

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Autosock Operations AS Vara­medlem 2006 - 2007
Socael AS Vara­medlem 2008 - 2010
Oslofjorden Badmintonkrets Styre­medlem 2010 - 2015

Fred Olsen & Cos Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred Olsen & Cos Pensjonskasse - 938092893
Pensjonskasser
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 371 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
87 662 000
Gjeld
590 037 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 0 2
Kontantstrøm fra drift 18 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 48 29 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 75 371 28 608 66 451
Driftsresultat 983 -1 854 258
Resultat før skatt 8 159 618 1 145
Ordinært resultat 8 159 618 1 145
Årsresultat 8 159 618 1 145
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 677 699 639 488 644 999
Sum eiendeler 677 699 639 488 644 999
Sum egenkapital 87 662 79 503 78 885
Sum langsiktig gjeld 589 396 558 204 564 336
Sum kortsiktig gjeld 641 1 780 1 778

Konah Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Konah Invest AS - 991989269
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 740 000
Egenkapital
6 777 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 4 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -26 -13
Resultat før skatt -1 432 -130 15
Ordinært resultat -1 432 -130 15
Årsresultat -1 432 -130 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 740 3 195 181
Sum omløpsmidler 1 037 5 013 1 157
Sum eiendeler 6 777 8 208 1 338
Sum egenkapital 6 777 8 208 338
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Hvitsten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvitsten Eiendom AS - 914497655
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,8 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 500 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
-8 792 000
Gjeld
49 401 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 10 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 13 500 0 27 100
Driftsresultat -3 054 -591 1 078
Resultat før skatt -5 053 -2 839 -274
Ordinært resultat -5 053 -2 839 -274
Årsresultat -5 053 -2 839 -274
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 44 903 42 625
Sum omløpsmidler 40 596 8 776 34 874
Sum eiendeler 40 608 53 679 77 499
Sum egenkapital -8 792 -3 739 -900
Sum langsiktig gjeld 49 215 57 170 74 810
Sum kortsiktig gjeld 186 248 3 589

Fred Olsen & Cos Hjelpefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred Olsen & Cos Hjelpefond - 943215847
Pensjonskasser
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
212 613 000
Egenkapital
231 506 000
Gjeld
70 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 52 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 82 78 76
Driftsresultat -10 312 -9 362 -8 490
Resultat før skatt 2 028 2 359 2 299
Ordinært resultat 2 028 2 359 2 299
Årsresultat 2 028 2 359 2 299
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 212 613 209 685 206 643
Sum omløpsmidler 18 963 20 315 20 554
Sum eiendeler 231 575 230 000 227 197
Sum egenkapital 231 506 229 478 227 119
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 522 78

Beorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Beorn AS - 912506320
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 945 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -8 -8
Resultat før skatt 19 24 47
Ordinært resultat 19 24 47
Årsresultat 19 24 47
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 950 2 934 11 117
Sum eiendeler 2 950 2 934 11 117
Sum egenkapital 2 945 2 927 11 102
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 7 15

Autosock Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autosock Operations AS - 989147110
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Vara­medlem 2006 2007 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 078 000
Personalkostnader
5 130 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 000
Egenkapital
37 967 000
Gjeld
15 175 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 87 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 41 078 38 108 34 281
Driftsresultat 6 724 7 927 8 062
Resultat før skatt 6 218 8 334 9 973
Ordinært resultat 6 218 8 334 9 973
Årsresultat 6 218 8 334 9 973
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 22 211
Sum omløpsmidler 53 120 57 919 50 261
Sum eiendeler 53 143 57 941 50 472
Sum egenkapital 37 967 31 750 22 710
Sum langsiktig gjeld 10 704 20 509 24 344
Sum kortsiktig gjeld 4 471 5 682 3 418

Renaissance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Renaissance AS - 998817765
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
351 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 10 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 4 3 2
Ordinært resultat 4 3 2
Årsresultat 4 3 2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 351 347 344
Sum eiendeler 351 347 344
Sum egenkapital 351 347 344
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Socael AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Socael AS - 992003782
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10 år
Vara­medlem 2008 2010 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 712 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
284 329 000
Gjeld
1 087 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 32 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 794 -85 -102
Resultat før skatt 243 503 7 425 -33
Ordinært resultat 243 503 7 425 -33
Årsresultat 243 503 7 425 -33
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 42 745 50 155
Sum omløpsmidler 285 416 947 3 246
Sum eiendeler 285 416 43 692 53 400
Sum egenkapital 284 329 40 826 53 400
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 087 2 866 0

Alfanor 7126 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfanor 7126 AS - 992003707
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
740 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 16 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -24 -40
Resultat før skatt -179 727 -413
Ordinært resultat -179 727 -413
Årsresultat -179 727 -413
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 740 10 919 10 192
Sum eiendeler 740 10 919 10 192
Sum egenkapital 740 10 919 10 192
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

AS Lysedahl Invest

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Lysedahl Invest - 956489741
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 326 000
Egenkapital
362 994 000
Gjeld
845 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 -62 -60
Resultat før skatt 24 378 22 724 6 445
Ordinært resultat 24 378 22 724 6 445
Årsresultat 24 378 22 724 6 445
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 282 326 290 282 307 922
Sum omløpsmidler 81 512 49 055 8 472
Sum eiendeler 363 839 339 337 316 394
Sum egenkapital 362 994 338 616 315 892
Sum langsiktig gjeld 149 139 35
Sum kortsiktig gjeld 696 582 467

AS Thomas Fredrik Olsen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Thomas Fredrik Olsen - 930350338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
267 000
Personalkostnader
247 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 474 000
Egenkapital
73 556 000
Gjeld
21 140 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 17 51 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 267 315 265
Driftsresultat -690 -2 011 -990
Resultat før skatt -1 275 3 174 -11 962
Ordinært resultat -1 275 3 174 -11 962
Årsresultat -1 275 3 174 -11 962
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 474 44 187 37 253
Sum omløpsmidler 58 222 50 662 66 933
Sum eiendeler 94 695 94 849 104 186
Sum egenkapital 73 556 74 831 71 657
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 140 20 018 32 529

Fred. Olsen Spedisjon A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen Spedisjon A/S - 914945534
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
517 000
Personalkostnader
225 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 046 000
Egenkapital
7 328 000
Gjeld
321 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 4 8
Totalt 13 6 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 517 338 604
Driftsresultat -1 543 -1 363 -1 724
Resultat før skatt -1 591 -1 478 -1 750
Ordinært resultat -1 591 -1 478 -1 750
Årsresultat -1 591 -1 478 -1 750
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 046 7 684 7 173
Sum omløpsmidler 603 443 487
Sum eiendeler 7 649 8 127 7 660
Sum egenkapital 7 328 4 338 6 186
Sum langsiktig gjeld 250 3 350 1 282
Sum kortsiktig gjeld 71 439 193

Frogner IL Badminton

Foretaksinfo
(Aktiv) Frogner IL Badminton - 986132481
Idrettslag og -klubber
C/o Rikheim Løkka 5, 2016 Frogner
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,2 år

Oslofjorden Badmintonkrets

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslofjorden Badmintonkrets - 995927225
Idrettslag og -klubber
C/o Norges Badmintonforbund Sognsveien 73, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2015 4,5 år