Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Gro Rikheim

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 38 839 og med ett samlet driftsresultat på -5 605. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Konah Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -26
Hvitsten Eiendom AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -591
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -591
Fred Olsen & Cos Hjelpefond Vara­medlem 2014 - Aktiv 78 -9 362
Beorn AS Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 -8
Autosock Operations AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 38 108 7 927

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Autosock Operations AS Vara­medlem 2006 - 2007
Socael AS Vara­medlem 2008 - 2010
Oslofjorden Badmintonkrets Styre­medlem 2010 - 2015

Konah Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Konah Invest AS - 991989269
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 195 000
Egenkapital
8 208 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 14 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -13 -12
Resultat før skatt -130 15 34
Ordinært resultat -130 15 34
Årsresultat -130 15 34
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 195 181 181
Sum omløpsmidler 5 013 1 157 2 352
Sum eiendeler 8 208 1 338 2 532
Sum egenkapital 8 208 338 323
Sum langsiktig gjeld 0 1 000 2 209
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Hvitsten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvitsten Eiendom AS - 914497655
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 903 000
Egenkapital
-3 739 000
Gjeld
57 418 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 29 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 27 100 28 000
Driftsresultat -591 1 078 1 096
Resultat før skatt -2 839 -274 -583
Ordinært resultat -2 839 -274 -583
Årsresultat -2 839 -274 -583
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 903 42 625 59 214
Sum omløpsmidler 8 776 34 874 12 796
Sum eiendeler 53 679 77 499 72 010
Sum egenkapital -3 739 -900 -626
Sum langsiktig gjeld 57 170 74 810 70 971
Sum kortsiktig gjeld 248 3 589 1 665

Fred Olsen & Cos Hjelpefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred Olsen & Cos Hjelpefond - 943215847
Pensjonskasser
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
209 685 000
Egenkapital
229 478 000
Gjeld
522 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 52 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 78 76 3 271
Driftsresultat -9 362 -8 490 -5 363
Resultat før skatt 2 359 2 299 2 307
Ordinært resultat 2 359 2 299 2 307
Årsresultat 2 359 2 299 2 307
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 209 685 206 643 204 537
Sum omløpsmidler 20 315 20 554 20 351
Sum eiendeler 230 000 227 197 224 888
Sum egenkapital 229 478 227 119 224 820
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 522 78 68

Beorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Beorn AS - 912506320
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 927 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -7
Resultat før skatt 24 47 63
Ordinært resultat 24 47 63
Årsresultat 24 47 63
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 934 11 117 11 077
Sum eiendeler 2 934 11 117 11 077
Sum egenkapital 2 927 11 102 11 056
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 15 22

Autosock Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autosock Operations AS - 989147110
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,4 år
Vara­medlem 2006 2007 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 108 000
Personalkostnader
3 888 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 000
Egenkapital
31 750 000
Gjeld
26 191 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 87 85 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 108 34 281 23 035
Driftsresultat 7 927 8 062 3 860
Resultat før skatt 8 334 9 973 3 054
Ordinært resultat 8 334 9 973 3 054
Årsresultat 8 334 9 973 3 054
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 211 211
Sum omløpsmidler 57 919 50 261 45 726
Sum eiendeler 57 941 50 472 45 937
Sum egenkapital 31 750 22 710 12 555
Sum langsiktig gjeld 20 509 24 344 30 953
Sum kortsiktig gjeld 5 682 3 418 2 429

Renaissance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Renaissance AS - 998817765
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,1 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
347 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 10 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -7
Resultat før skatt 3 2 -4
Ordinært resultat 3 2 -4
Årsresultat 3 2 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 347 344 342
Sum eiendeler 347 344 342
Sum egenkapital 347 344 342
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Socael AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Socael AS - 992003782
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,1 år
Vara­medlem 2008 2010 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 745 000
Egenkapital
40 826 000
Gjeld
2 866 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 32 4 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -85 -102 -72
Resultat før skatt 7 425 -33 -1 858
Ordinært resultat 7 425 -33 -1 858
Årsresultat 7 425 -33 -1 858
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 745 50 155 64 209
Sum omløpsmidler 947 3 246 9 224
Sum eiendeler 43 692 53 400 73 433
Sum egenkapital 40 826 53 400 73 433
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 866 0 0

Alfanor 7126 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfanor 7126 AS - 992003707
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 919 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 16 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -40 -34
Resultat før skatt 727 -413 -662
Ordinært resultat 727 -413 -662
Årsresultat 727 -413 -662
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 919 10 192 10 605
Sum eiendeler 10 919 10 192 10 605
Sum egenkapital 10 919 10 192 10 605
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

AS Lysedahl Invest

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Lysedahl Invest - 956489741
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
290 282 000
Egenkapital
338 616 000
Gjeld
721 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -62 -60 -54
Resultat før skatt 22 724 6 445 6 412
Ordinært resultat 22 724 6 445 6 412
Årsresultat 22 724 6 445 6 412
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 290 282 307 922 304 083
Sum omløpsmidler 49 055 8 472 5 883
Sum eiendeler 339 337 316 394 309 966
Sum egenkapital 338 616 315 892 309 446
Sum langsiktig gjeld 139 35 37
Sum kortsiktig gjeld 582 467 482

AS Thomas Fredrik Olsen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Thomas Fredrik Olsen - 930350338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
315 000
Personalkostnader
607 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 187 000
Egenkapital
74 831 000
Gjeld
20 018 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 51 21 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 315 265 243
Driftsresultat -2 011 -990 -1 135
Resultat før skatt 3 174 -11 962 -3 312
Ordinært resultat 3 174 -11 962 -3 312
Årsresultat 3 174 -11 962 -3 312
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 187 37 253 34 554
Sum omløpsmidler 50 662 66 933 68 273
Sum eiendeler 94 849 104 186 102 827
Sum egenkapital 74 831 71 657 83 619
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 018 32 529 19 208

Fred. Olsen Spedisjon A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen Spedisjon A/S - 914945534
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
338 000
Personalkostnader
191 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 684 000
Egenkapital
4 338 000
Gjeld
3 789 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 6 15 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 338 604 673
Driftsresultat -1 363 -1 724 -1 680
Resultat før skatt -1 478 -1 750 -1 673
Ordinært resultat -1 478 -1 750 -1 673
Årsresultat -1 478 -1 750 -1 673
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 684 7 173 7 112
Sum omløpsmidler 443 487 602
Sum eiendeler 8 127 7 660 7 714
Sum egenkapital 4 338 6 186 7 607
Sum langsiktig gjeld 3 350 1 282 0
Sum kortsiktig gjeld 439 193 107

Frogner IL Badminton

Foretaksinfo
(Aktiv) Frogner IL Badminton - 986132481
Idrettslag og -klubber
C/o Rikheim Løkka 5, 2016 Frogner
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år

Oslofjorden Badmintonkrets

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslofjorden Badmintonkrets - 995927225
Idrettslag og -klubber
C/o Norges Badmintonforbund Sognsveien 73, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2015 4,5 år