Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ragnar Nordhøy

Rapportdato: 2020-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 463 og med ett samlet driftsresultat på 240. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aug Olsen AS Styrets leder 2000** - Aktiv 3 463 240

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Aug Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aug Olsen AS - 957824358
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Kirkegata 14, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 463 000
Personalkostnader
1 629 000
Lederlønn
353 000
Anleggsmidler
1 221 000
Egenkapital
401 000
Gjeld
2 781 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 12 4 12
Kontantstrøm fra drift 14 5 14
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 36 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 463 3 005 2 981
Driftsresultat 240 65 192
Resultat før skatt 200 21 169
Ordinært resultat 200 21 169
Årsresultat 200 21 169
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 221 1 018 950
Sum omløpsmidler 1 960 1 655 1 594
Sum eiendeler 3 181 2 673 2 545
Sum egenkapital 401 201 180
Sum langsiktig gjeld 2 238 2 112 1 982
Sum kortsiktig gjeld 543 361 383