Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hans Christian Andersen

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 647 590 og med ett samlet driftsresultat på 522 286. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 18 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 25 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 59.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nms Handelseiendommer AS Styrets leder 2021 - Aktiv 2 102 -220
Nms Drift AS Styrets leder 2019 - Aktiv 26 968 223
Nms Leirsteder AS Styrets leder 2019 - Aktiv 4 944 471
Nms Utvikling AS Styrets leder 2019 - Aktiv 516 -1 374
Attivo Bolig Konows gate AS Styrets leder 2019 - Aktiv 6 407 3 608
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 6 407 3 608

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Elias Smiths Plass 20 Styre­medlem 2020 - 2020
Kjelsåsveien 160 AS Styrets leder 2020 - 2020
Kjelsåsveien 160 AS Adm. direktør 2020 - 2020
Sameiet Lunden 29 Styre­medlem 2020 - 2020
Sameiet Grorudhaugen Styre­medlem 2020 - 2020
Nms Drift AS Vara­medlem 2018 - 2019

Nms Handelseiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nms Handelseiendommer AS - 818086032
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 102 000
Personalkostnader
205 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 538 000
Egenkapital
13 404 000
Gjeld
2 543 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 47 71 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 102 1 999 2 211
Driftsresultat -220 1 143 1 508
Resultat før skatt 98 738 1 143
Ordinært resultat 98 738 1 143
Årsresultat 98 738 1 143
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 538 15 793 13 534
Sum omløpsmidler 3 410 156 2 018
Sum eiendeler 15 948 15 949 15 552
Sum egenkapital 13 404 13 129 12 391
Sum langsiktig gjeld 51 42 31
Sum kortsiktig gjeld 2 492 2 778 3 131

Nms Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nms Drift AS - 918324909
Religiøse organisasjoner
Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Vara­medlem 2018 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 968 000
Personalkostnader
10 848 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
867 000
Egenkapital
-112 000
Gjeld
8 149 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 39 15 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 968 29 055 26 823
Driftsresultat 223 -6 855 -8 362
Resultat før skatt 287 -7 001 -8 428
Ordinært resultat 287 -7 001 -8 428
Årsresultat 287 -7 001 -8 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 867 377 75
Sum omløpsmidler 7 170 10 302 7 832
Sum eiendeler 8 036 10 679 7 907
Sum egenkapital -112 -399 -8 398
Sum langsiktig gjeld 2 775 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 374 11 078 16 305

Nms Leirsteder AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nms Leirsteder AS - 918324895
Eiendomsforvaltning
Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Vara­medlem 2018 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 944 000
Personalkostnader
236 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 367 000
Egenkapital
85 460 000
Gjeld
51 466 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 14 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 45 53 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 944 5 513 6 329
Driftsresultat 471 884 1 384
Resultat før skatt -544 474 965
Ordinært resultat -544 474 965
Årsresultat -544 474 965
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 134 367 133 110 133 627
Sum omløpsmidler 2 559 1 431 817
Sum eiendeler 136 926 134 541 134 444
Sum egenkapital 85 460 86 004 995
Sum langsiktig gjeld 37 405 36 660 121 195
Sum kortsiktig gjeld 14 061 11 877 12 254

Nms Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nms Utvikling AS - 818338252
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Vara­medlem 2018 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
516 000
Personalkostnader
116 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 697 000
Egenkapital
45 115 000
Gjeld
26 138 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 516 1 112 1 400
Driftsresultat -1 374 -1 557 -1 057
Resultat før skatt -2 067 -1 576 -1 062
Ordinært resultat -2 067 -1 576 -1 062
Årsresultat -2 067 -1 576 -1 062
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 65 697 66 439 68 965
Sum omløpsmidler 5 557 5 851 5 415
Sum eiendeler 71 254 72 290 74 381
Sum egenkapital 45 115 47 183 -1 032
Sum langsiktig gjeld 25 000 25 000 74 791
Sum kortsiktig gjeld 1 138 107 622

Attivo Bolig Konows gate AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Konows gate AS - 922836701
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 407 000
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 051 000
Egenkapital
38 000
Gjeld
15 020 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 78
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 6 407
Driftsresultat 3 608
Resultat før skatt 4 421
Ordinært resultat 4 421
Årsresultat 4 421
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 10 051
Sum omløpsmidler 5 006
Sum eiendeler 15 057
Sum egenkapital 38
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 15 020

Attivo Næring Ingierveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Næring Ingierveien AS - 979227485
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Attivo AS Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 982 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 504 000
Egenkapital
6 685 000
Gjeld
31 453 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 20 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 8 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 64 29 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 982 2 914 2 930
Driftsresultat 1 958 39 786
Resultat før skatt 1 114 -33 461
Ordinært resultat 1 114 -33 461
Årsresultat 1 114 -33 461
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 504 13 463 11 551
Sum omløpsmidler 1 634 2 223 1 370
Sum eiendeler 38 138 15 686 12 920
Sum egenkapital 6 685 6 598 6 631
Sum langsiktig gjeld 23 810 3 753 4 506
Sum kortsiktig gjeld 7 643 5 336 1 783

Attivo Bolig Ingierveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Ingierveien AS - 974519658
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Attivo AS Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 388 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 495 000
Egenkapital
6 633 000
Gjeld
44 241 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 64 72 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 388 2 223 2 144
Driftsresultat 1 362 1 264 1 095
Resultat før skatt 472 742 1 337
Ordinært resultat 472 742 1 337
Årsresultat 472 742 1 337
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 49 495 9 729 10 060
Sum omløpsmidler 1 379 4 970 4 686
Sum eiendeler 50 874 14 699 14 746
Sum egenkapital 6 633 6 744 6 002
Sum langsiktig gjeld 43 135 7 528 8 376
Sum kortsiktig gjeld 1 106 426 368

Attivo Bolig Kjelsås AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Kjelsås AS - 922024979
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,2 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 170 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
205 237 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
207 380 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 10
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 40
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 8 170
Driftsresultat 2 300
Resultat før skatt -714
Ordinært resultat -714
Årsresultat -714
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 205 237
Sum omløpsmidler 2 174
Sum eiendeler 207 411
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 184 523
Sum kortsiktig gjeld 22 857

Attivo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo AS - 915987710
Eiendomsforvaltning
Parkveien 53 B, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Adm. direktør 2015 2018 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 583 000
Personalkostnader
2 033 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
375 000
Egenkapital
213 000
Gjeld
2 612 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 7 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 64 69 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 583 10 695 8 895
Driftsresultat 1 085 572 1 100
Resultat før skatt 857 451 852
Ordinært resultat 857 451 852
Årsresultat 857 451 852
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 375 475 575
Sum omløpsmidler 2 449 1 481 2 437
Sum eiendeler 2 824 1 956 3 012
Sum egenkapital 213 209 209
Sum langsiktig gjeld 0 0 7
Sum kortsiktig gjeld 2 612 1 746 2 796

Attivo Eiendomsutvikling Iii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Eiendomsutvikling Iii AS - 920859577
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,8 år
Styrets leder 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 547 000
Personalkostnader
251 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
307 992 000
Egenkapital
163 297 000
Gjeld
239 646 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 17
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 15 547
Driftsresultat -1 230
Resultat før skatt -4 420
Ordinært resultat -4 420
Årsresultat -4 420
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 307 992
Sum omløpsmidler 94 951
Sum eiendeler 402 943
Sum egenkapital 163 297
Sum langsiktig gjeld 237 375
Sum kortsiktig gjeld 2 271

Ticon Nydalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ticon Nydalen AS - 930269212
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
614 000
Egenkapital
1 855 000
Gjeld
1 021 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 10 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 8 54 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 56 698 562
Driftsresultat -215 -218 203 272
Resultat før skatt -146 288 155 163
Ordinært resultat -146 288 155 163
Årsresultat -146 288 155 163
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 614 573 685
Sum omløpsmidler 2 262 2 937 309 556
Sum eiendeler 2 876 3 510 310 241
Sum egenkapital 1 855 2 001 1 713
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 021 1 509 308 528

Attivo Bolig Sandvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Sandvika AS - 917353808
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,7 år
Vara­medlem 2016 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
336 539 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 626 000
Egenkapital
114 498 000
Gjeld
309 567 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 18 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 4 0
Totalt 74 54 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 336 539 59 411 6 011
Driftsresultat 60 905 6 226 -1 109
Resultat før skatt 46 745 5 461 -610
Ordinært resultat 46 745 5 461 -610
Årsresultat 46 745 5 461 -610
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 626 66 606 16 409
Sum omløpsmidler 420 438 164 804 147 437
Sum eiendeler 424 064 231 410 163 846
Sum egenkapital 114 498 67 752 62 290
Sum langsiktig gjeld 34 667 20 642 30 326
Sum kortsiktig gjeld 274 900 143 016 71 229

Attivo Bolig Grorudhaugen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Grorudhaugen AS - 819085722
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
436 942 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
533 000
Egenkapital
129 050 000
Gjeld
358 029 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 82 68 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 436 942 85 596 0
Driftsresultat 93 995 13 122 -1 008
Resultat før skatt 72 712 11 130 -1 399
Ordinært resultat 72 712 11 130 -1 399
Årsresultat 72 712 11 130 -1 399
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 533 3 483 4 098
Sum omløpsmidler 486 547 191 144 120 056
Sum eiendeler 487 080 194 627 124 154
Sum egenkapital 129 050 56 338 45 208
Sum langsiktig gjeld 98 694 80 354 78 401
Sum kortsiktig gjeld 259 335 57 935 545

Nms Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nms Eiendommer AS - 918197087
Eiendomsforvaltning
Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 734 000
Personalkostnader
1 686 000
Lederlønn
759 000
Anleggsmidler
397 346 000
Egenkapital
318 518 000
Gjeld
90 240 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 14 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 4 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 49 7 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 15 734 15 724 15 861
Driftsresultat 1 270 -1 499 3 936
Resultat før skatt 474 -17 433 3 828
Ordinært resultat 474 -17 433 3 828
Årsresultat 474 -17 433 3 828
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 397 346 394 021 393 140
Sum omløpsmidler 11 412 82 891 14 840
Sum eiendeler 408 758 476 912 407 980
Sum egenkapital 318 518 318 044 3 851
Sum langsiktig gjeld 71 750 65 900 396 026
Sum kortsiktig gjeld 18 490 92 968 8 104

Attivo Bolig Malerhaugen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Malerhaugen AS - 916497261
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,2 år
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 219 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
215 250 000
Egenkapital
25 226 000
Gjeld
190 047 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 7 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 219 6 405 9 665
Driftsresultat -6 390 -4 837 503
Resultat før skatt -9 711 -6 436 -3 711
Ordinært resultat -9 711 -6 436 -3 711
Årsresultat -9 711 -6 436 -3 711
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 215 250 215 045 218 098
Sum omløpsmidler 22 99 206
Sum eiendeler 215 272 215 144 218 304
Sum egenkapital 25 226 34 936 -3 628
Sum langsiktig gjeld 171 454 173 250 176 136
Sum kortsiktig gjeld 18 593 6 958 45 796

Attivo Bolig Bjerke AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Bjerke AS - 916796455
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 632 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
165 184 000
Egenkapital
83 683 000
Gjeld
87 950 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 16 4 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 58 43 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 632 9 671 6 793
Driftsresultat 1 242 199 731
Resultat før skatt -1 393 -1 930 -992
Ordinært resultat -1 393 -1 930 -992
Årsresultat -1 393 -1 930 -992
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 165 184 167 083 170 019
Sum omløpsmidler 6 449 1 964 3 902
Sum eiendeler 171 633 169 047 173 921
Sum egenkapital 83 683 80 076 82 006
Sum langsiktig gjeld 86 250 87 500 90 000
Sum kortsiktig gjeld 1 700 1 471 1 916

Attivo Eiendomsutvikling II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Eiendomsutvikling II AS - 917325448
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,7 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
447 832 000
Personalkostnader
685 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
582 868 000
Egenkapital
435 097 000
Gjeld
833 303 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 5 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 19 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 447 832 92 955 9 665
Driftsresultat 79 621 -2 435 -12 731
Resultat før skatt 53 804 -6 173 -15 812
Ordinært resultat 53 804 -6 173 -15 812
Årsresultat 31 990 -9 512 -15 393
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 582 868 337 433 358 007
Sum omløpsmidler 685 533 362 793 124 964
Sum eiendeler 1 268 401 700 226 482 971
Sum egenkapital 435 097 305 615 216 818
Sum langsiktig gjeld 570 986 334 829 264 263
Sum kortsiktig gjeld 262 317 59 782 1 890

AS Schives gate 2

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Schives gate 2 - 834748002
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Schives gate 2, 0259 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,4 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
528 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
364 000
Egenkapital
457 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 6 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 14 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 82 62 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 528 438 433
Driftsresultat 81 38 70
Resultat før skatt 81 38 70
Ordinært resultat 81 38 70
Årsresultat 81 38 70
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 364 394 179
Sum omløpsmidler 119 111 194
Sum eiendeler 482 504 373
Sum egenkapital 457 376 338
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 128 36

Lunden Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunden Boligutvikling AS - 912302369
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
480 039 000
Personalkostnader
5 731 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 464 000
Egenkapital
192 977 000
Gjeld
141 816 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 87
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 480 039
Driftsresultat 106 665
Resultat før skatt 71 576
Ordinært resultat 71 576
Årsresultat 36 361
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 33 464
Sum omløpsmidler 301 329
Sum eiendeler 334 793
Sum egenkapital 192 977
Sum langsiktig gjeld 42 930
Sum kortsiktig gjeld 98 886

Attivo Bolig Lunden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Bolig Lunden AS - 998281504
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 8,1 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
480 039 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 810 000
Egenkapital
190 652 000
Gjeld
139 635 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 3
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 90 76 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 480 039 209 629 8 564
Driftsresultat 137 996 51 119 5 030
Resultat før skatt 97 466 34 995 2 961
Ordinært resultat 97 466 34 995 2 961
Årsresultat 97 466 34 995 2 961
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 38 810 38 799 141 154
Sum omløpsmidler 291 478 302 736 0
Sum eiendeler 330 288 341 535 141 154
Sum egenkapital 190 652 93 186 69 954
Sum langsiktig gjeld 60 550 56 282 1 469
Sum kortsiktig gjeld 79 085 192 066 69 731

Attivo Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Eiendomsutvikling AS - 991356347
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,5 år
Vara­medlem 2007 2011 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
336 539 000
Personalkostnader
262 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 396 000
Egenkapital
167 263 000
Gjeld
289 892 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 16 0 14
Kontantstrøm fra drift 10 5 1
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 56 27 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 336 539 59 467 712 657
Driftsresultat 35 633 -41 59 562
Resultat før skatt 22 073 1 036 8 422
Ordinært resultat 22 073 1 036 8 422
Årsresultat 22 073 1 036 8 422
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 396 7 376 16 409
Sum omløpsmidler 452 759 225 764 352 951
Sum eiendeler 457 155 233 140 369 360
Sum egenkapital 167 263 145 192 184 461
Sum langsiktig gjeld 34 834 21 248 91 456
Sum kortsiktig gjeld 255 058 66 700 93 443

Inreko AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inreko AS - 941276628
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Schives gate 2, 0259 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2002 2007 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 140 000
Personalkostnader
1 102 000
Lederlønn
570 000
Anleggsmidler
21 478 000
Egenkapital
23 229 000
Gjeld
5 326 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 77 82 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 140 3 513 4 393
Driftsresultat 2 264 1 623 2 487
Resultat før skatt 2 294 3 291 4 184
Ordinært resultat 2 294 3 291 4 184
Årsresultat 2 294 3 291 4 184
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 478 18 527 16 910
Sum omløpsmidler 7 076 7 563 10 752
Sum eiendeler 28 554 26 091 27 662
Sum egenkapital 23 229 25 384 24 438
Sum langsiktig gjeld 2 444 7 2 009
Sum kortsiktig gjeld 2 882 699 1 215

Attivo Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attivo Management AS - 981886887
Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 800 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
528 000
Gjeld
1 060 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 89 89 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 800 5 458 9 779
Driftsresultat 1 036 733 816
Resultat før skatt 822 576 628
Ordinært resultat 822 576 628
Årsresultat 822 576 628
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 56
Sum omløpsmidler 1 587 1 377 1 889
Sum eiendeler 1 587 1 377 1 945
Sum egenkapital 528 525 524
Sum langsiktig gjeld 5 6 8
Sum kortsiktig gjeld 1 055 846 1 414

Sameiet Elias Smiths Plass 20

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Elias Smiths Plass 20 - 825883312
Lønnet arbeid i private husholdninger
Kinoveien 3, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år

Kjelsåsveien 160 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjelsåsveien 160 AS - 925551597
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2020 < 1 år
Adm. direktør 2020 2020 < 1 år

Sameiet Lunden 29

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Lunden 29 - 925113190
Lønnet arbeid i private husholdninger
Oscars gate 30, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Sameiet Grorudhaugen

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Grorudhaugen - 924319232
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år

Sameiet Liaveien 13

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sameiet Liaveien 13 - 982110858
Ikke tilgjengelig
C/o Attivo AS Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år

Ingierveien 4 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ingierveien 4 Eiendom AS - 912796043
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Attivo AS Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Adm. direktør 2019 2019 < 1 år

Kjelsåsveien 160 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjelsåsveien 160 ANS - 862969642
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 1,5 år
Adm. direktør 2019 2020 1,5 år

Nye Kjelsåsveien 160 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nye Kjelsåsveien 160 AS - 919866810
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Adm. direktør 2019 2019 < 1 år

Lille Lunden 29 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lille Lunden 29 AS - 921879199
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Oscars gate 30, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2020 1,8 år
Adm. direktør 2018 2020 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 236 000
Egenkapital
11 375 000
Gjeld
19 864 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 2
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 199
Driftsresultat -97 -137
Resultat før skatt -266 -123
Ordinært resultat -266 -123
Årsresultat -266 -123
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 31 236 11 736
Sum omløpsmidler 3 0
Sum eiendeler 31 239 11 736
Sum egenkapital 11 375 11 640
Sum langsiktig gjeld 20 95
Sum kortsiktig gjeld 19 844 0

Esv Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Esv Næring AS - 920898122
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 2,4 år
Adm. direktør 2018 2020 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 158 000
Egenkapital
-9 000
Gjeld
1 167 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 2
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -54 0
Resultat før skatt -42 1
Ordinært resultat -42 1
Årsresultat -42 1
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 158 1 147
Sum omløpsmidler 0 38
Sum eiendeler 1 158 1 184
Sum egenkapital -9 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 167 1 151

Grorudhaugen Seniorbolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grorudhaugen Seniorbolig AS - 916979290
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år

M25 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) M25 Eiendom AS - 916279701
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år

Viator AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viator AS - 959299692
Religiøse organisasjoner
Linstows gate 3, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 127 000
Egenkapital
2 309 000
Gjeld
3 003 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 16 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 0 208
Driftsresultat -48 -76 -273
Resultat før skatt -495 36 -271
Ordinært resultat -495 36 -271
Årsresultat -495 36 -271
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 127 5 369 5 249
Sum omløpsmidler 185 180 263
Sum eiendeler 5 312 5 549 5 512
Sum egenkapital 2 309 3 433 3 397
Sum langsiktig gjeld 2 891 2 012 2 012
Sum kortsiktig gjeld 112 104 103

Lunden 25 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lunden 25 AS - 880398962
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 16f, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2014 1,1 år
Adm. direktør 2013 2014 1,1 år

Bestumveien 99 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bestumveien 99 AS - 995336367
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2016 4,2 år
Adm. direktør 2012 2016 4,2 år

Sandvika Business Center AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandvika Business Center AS - 992218835
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Union Gruppen AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5,5 år
Adm. direktør 2012 2017 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 347 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
244 690 000
Egenkapital
68 386 000
Gjeld
178 736 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 2 10 2
Totalt 57 70 55