Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørgen Solberg

Rapportdato: 2019-05-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 193 619 og med ett samlet driftsresultat på 7 991. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Decisions AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 520 -2 870
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 520 -2 870
Gsgroup AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 193 099 10 890
Excutio AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -29
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -29
High Five ANS Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Netscenario AS Styre­medlem 2019 - 2019
Netscenario AS Styre­medlem 2019 - 2019
Decisions AS Styrets leder 2016 - 2016

Netscenario AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Netscenario AS - 994836196
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
5 Etg. Odds Plass 3, 3722 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 484 000
Personalkostnader
22 418 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 465 000
Egenkapital
11 730 000
Gjeld
23 459 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 82 81 81
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 52 484 47 717 31 810
Driftsresultat 6 982 5 547 4 402
Resultat før skatt 5 032 3 728 3 329
Ordinært resultat 5 032 3 728 3 329
Årsresultat 5 032 3 728 3 329
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 465 12 364 9 266
Sum omløpsmidler 18 724 15 305 10 511
Sum eiendeler 35 189 27 669 19 777
Sum egenkapital 11 730 9 542 6 335
Sum langsiktig gjeld 9 896 7 400 1 875
Sum kortsiktig gjeld 13 563 10 726 11 568

Netscenario Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Netscenario Holding AS - 988480681
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
5 Etg. Odds Plass 3, 3722 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,4 år

Decisions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Decisions AS - 916584075
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
520 000
Personalkostnader
765 000
Lederlønn
460 000
Anleggsmidler
1 081 000
Egenkapital
4 723 000
Gjeld
657 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 17 12
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 520 92
Driftsresultat -2 870 -1 328
Resultat før skatt -2 117 -1 009
Ordinært resultat -2 117 -1 009
Årsresultat -2 117 -1 009
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 1 081 318
Sum omløpsmidler 4 298 1 954
Sum eiendeler 5 380 2 272
Sum egenkapital 4 723 2 191
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 657 80

Gsgroup AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gsgroup AS - 963299850
Programmeringstjenester
Nordre Kullerød 5b, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
193 099 000
Personalkostnader
98 048 000
Lederlønn
1 615 000
Anleggsmidler
119 417 000
Egenkapital
63 706 000
Gjeld
111 983 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 12 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 52 25 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 193 099 178 586 147 029
Driftsresultat 10 890 -1 316 8 966
Resultat før skatt 1 591 -5 644 12 350
Ordinært resultat 1 591 -5 644 12 350
Årsresultat 1 591 -5 644 12 350
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 119 417 106 957 91 108
Sum omløpsmidler 56 273 67 307 58 585
Sum eiendeler 175 690 174 264 149 693
Sum egenkapital 63 706 64 531 95 239
Sum langsiktig gjeld 14 123 18 331 7 008
Sum kortsiktig gjeld 97 860 91 402 47 446

Excutio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Excutio AS - 912798666
Programmeringstjenester
Rundhaugveien 12, 0495 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 210 000
Egenkapital
1 369 000
Gjeld
120 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 0 10
Totalt 8 0 45
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -9 -3
Resultat før skatt -22 -7 1 188
Ordinært resultat -22 -7 1 188
Årsresultat -22 -7 1 188
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 210 1 203 1
Sum omløpsmidler 279 308 1 854
Sum eiendeler 1 489 1 511 1 855
Sum egenkapital 1 369 1 511 1 637
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120 0 218

High Five ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) High Five ANS - 981511719
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Rundhaugveien 12, 0495 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0