Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stig Karlsen

Rapportdato: 2019-12-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 117 368 og med ett samlet driftsresultat på 5 119. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 25.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
John Greger AS Styrets leder 2018 - Aktiv 107 709 4 892
Helligvær Sjømat AS Styrets leder 2018 - Aktiv 8 485 -602
Vestfjord Marine AS Styrets leder 2018 - Aktiv 100 4
Investor Nord AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 074 825
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 1 074 825
Etica Nor ANS Kontakt­person 2012 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Polarfisk- AS Styrets leder 2018 - 2018
Brødrene Greger AS Styrets leder 2017 - 2019
Investor Nord AS Styre­medlem 2008 - 2016
Bjørn Eiendom AS Styre­medlem 2012 - 2017
Sørberg Invest AS Styrets leder 2010 - 2017
Sørberg Invest AS Adm. direktør 2010 - 2017

John Greger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) John Greger AS - 952151800
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 8064 Røst
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
107 709 000
Personalkostnader
15 469 000
Lederlønn
1 724 000
Anleggsmidler
47 130 000
Egenkapital
31 948 000
Gjeld
61 827 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 8
Kontantstrøm fra drift 3
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 2
Totalt 30
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 107 709
Driftsresultat 4 892
Resultat før skatt -1 377
Ordinært resultat -1 377
Årsresultat -1 377
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 47 130
Sum omløpsmidler 46 646
Sum eiendeler 93 775
Sum egenkapital 31 948
Sum langsiktig gjeld 32 430
Sum kortsiktig gjeld 29 397

Helligvær Sjømat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helligvær Sjømat AS - 986977082
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 485 000
Personalkostnader
1 512 000
Lederlønn
618 000
Anleggsmidler
426 000
Egenkapital
409 000
Gjeld
1 684 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 17 49 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 485 9 017 7 153
Driftsresultat -602 319 -1 448
Resultat før skatt -739 90 -1 587
Ordinært resultat -739 90 -1 587
Årsresultat -739 90 -1 587
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 426 193 286
Sum omløpsmidler 1 667 879 922
Sum eiendeler 2 093 1 072 1 208
Sum egenkapital 409 -1 352 -1 442
Sum langsiktig gjeld 0 300 300
Sum kortsiktig gjeld 1 684 2 124 2 350

Vestfjord Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfjord Marine AS - 913288319
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Sørvær, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
956 000
Egenkapital
142 000
Gjeld
1 399 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 46 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 0 0
Driftsresultat 4 -17 -23
Resultat før skatt -7 -17 -24
Ordinært resultat -7 -17 -24
Årsresultat -7 -17 -24
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 956 144 144
Sum omløpsmidler 585 10 22
Sum eiendeler 1 541 154 167
Sum egenkapital 142 149 167
Sum langsiktig gjeld 1 349 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50 5 0

Investor Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Investor Nord AS - 980739007
Uoppgitt
Borgvågveien 3, 8360 Bøstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,5 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,8 år
Styre­medlem 2008 2016 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 074 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
931 000
Egenkapital
-3 188 000
Gjeld
5 938 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 2 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 83 85 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 074 818 443
Driftsresultat 825 585 241
Resultat før skatt 917 792 241
Ordinært resultat 917 792 241
Årsresultat 917 792 241
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 931 0 0
Sum omløpsmidler 1 819 2 825 425
Sum eiendeler 2 750 2 825 425
Sum egenkapital -3 188 -4 105 -5 013
Sum langsiktig gjeld 5 131 5 131 5 246
Sum kortsiktig gjeld 807 1 800 192

Etica Nor ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Etica Nor ANS - 992711167
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fredensborgveien 102, 8005 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2012 Aktiv 7,8 år

Polarfisk- AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarfisk- AS - 994210246
Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur
Bjærangsfjord, 8178 Halsa
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 000
Personalkostnader
1 507 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 420 000
Egenkapital
3 433 000
Gjeld
9 195 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 90 308
Driftsresultat -1 147 -935 -1 784
Resultat før skatt -1 208 -971 -1 805
Ordinært resultat -1 208 -971 -1 805
Årsresultat -1 208 -971 -1 805
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 420 2 276 2 069
Sum omløpsmidler 9 208 3 738 1 298
Sum eiendeler 12 628 6 013 3 368
Sum egenkapital 3 433 4 042 952
Sum langsiktig gjeld 276 338 404
Sum kortsiktig gjeld 8 919 1 633 2 012

Brødrene Greger AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brødrene Greger AS - 980181103
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 8064 Røst
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,7 år

Bjørn Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørn Eiendom AS - 979491360
Eiendomsforvaltning
Borgvågveien 19, 8360 Bøstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 600 000
Personalkostnader
865 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 699 000
Egenkapital
12 341 000
Gjeld
21 207 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 66 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 600 3 569 3 459
Driftsresultat 1 419 2 242 2 169
Resultat før skatt 349 931 734
Ordinært resultat 349 931 734
Årsresultat 349 931 734
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 699 23 802 24 906
Sum omløpsmidler 10 849 10 472 9 492
Sum eiendeler 33 547 34 274 34 397
Sum egenkapital 12 341 11 713 10 599
Sum langsiktig gjeld 20 513 21 879 23 149
Sum kortsiktig gjeld 694 682 650

Sørberg Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørberg Invest AS - 992883650
Uoppgitt
Solbakken 38, 6429 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2017 7,4 år
Adm. direktør 2010 2017 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
500 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -1 792
Resultat før skatt 0 0 -1 792
Ordinært resultat 0 0 -1 792
Årsresultat 0 0 -1 792
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 115
Sum omløpsmidler 500 0 0
Sum eiendeler 500 0 115
Sum egenkapital 500 0 115
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Bodø og Omegns Turistforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Bodø og Omegns Turistforening - 970918213
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sjøgata 27, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2008 1,9 år

Fall Stop AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fall Stop AS - 979378653
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Tjeldberget 1, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
190 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
283 000
Gjeld
132 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 87 67 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 190 205 201
Driftsresultat 125 178 134
Resultat før skatt 125 178 134
Ordinært resultat 125 178 134
Årsresultat 125 178 134
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 415 289 375
Sum eiendeler 415 289 375
Sum egenkapital 283 289 374
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132 0 1

Helgelandstorsk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Helgelandstorsk AS - 986391274
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
, 8764 Lovund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2004 < 1 år

Avikom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Avikom AS - 980396584
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Storgata 68a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1 år

Concero AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Concero AS - 977496020
Ikke tilgjengelig
Fredrik Langes gate 20 4 Etg., 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2003 < 1 år

Fauskevaskeriet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fauskevaskeriet AS - 948942658
Vaskeri- og renserivirksomhet
Saltdalsv 16, 8210 Fauske
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 2,4 år

Vesterålen Vask og Rens AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vesterålen Vask og Rens AS - 979863160
Ikke tilgjengelig
Nordnesveien 1, 8450 Stokmarknes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 2,4 år

Ertsvik Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ertsvik Eiendom AS - 980331490
Ikke tilgjengelig
Bodøsjøveien 80, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 2,5 år

Såkorninvest Nord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Såkorninvest Nord AS - 980516202
Aktive eierfond
Sjøgata 15/17, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2004 1,8 år

Imed Norwegian Telemedicine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Imed Norwegian Telemedicine AS - 983526357
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Alkeveien 14, 9015 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Breeze AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Breeze AS - 984033338
Vaskeri- og renserivirksomhet
Bodøsjøveien 80, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 309 000
Personalkostnader
36 481 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
205 379 000
Egenkapital
105 813 000
Gjeld
137 745 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 14 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 68 70 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 74 309 75 997 81 585
Driftsresultat 6 688 10 239 16 429
Resultat før skatt 8 038 6 311 74 932
Ordinært resultat 8 038 6 311 74 932
Årsresultat 8 038 6 298 74 932
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 205 379 194 497 93 220
Sum omløpsmidler 38 179 42 412 58 053
Sum eiendeler 243 558 236 909 151 273
Sum egenkapital 105 813 105 034 54 529
Sum langsiktig gjeld 116 645 115 781 83 207
Sum kortsiktig gjeld 21 100 16 096 13 536

Såkorn Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Såkorn Forvaltning AS - 984322062
Ikke tilgjengelig
Sandgaten 5a, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2002 < 1 år

Itet Bodø AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Itet Bodø AS - 920506569
Ikke tilgjengelig
Sjøgata 22, 8001 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Billettluka AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Billettluka AS - 882268322
Ikke tilgjengelig
Moloveien 16, 8002 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,3 år

Nordlandsdata Narvik AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordlandsdata Narvik AS - 980012182
Ikke tilgjengelig
Teknologiv 10, 8509 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Nordlandsdata Vest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordlandsdata Vest AS - 975972135
Ikke tilgjengelig
Fiskergata 5, 8301 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Nordlandsdata Harstad AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordlandsdata Harstad AS - 980108015
Ikke tilgjengelig
Havnesgata 2 B, 9487 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Itet Tromsø AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Itet Tromsø AS - 939252681
Ikke tilgjengelig
Alkev 4, 9265 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Stamsund Alpin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stamsund Alpin AS - 971130148
Ikke tilgjengelig
, 8378 Stamsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år