Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigbjørn Birkeland

Rapportdato: 2021-05-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 18 845 og med ett samlet driftsresultat på 663. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Valsi AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Sibi Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 213 124
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 213 124
Birkeveien 1 AS Adm. direktør 2011 - Aktiv 284 116
- Styrets leder 2010 - Aktiv 284 116
Henrik Birkeland Holding AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 0 -9
Christian Birkeland Holding AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 0 0
Sibi AS Styrets leder 2000** - Aktiv 18 348 453
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 18 348 453
Sibi Holding AS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -21
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -21

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Valckendorffsgate Holding AS Styre­medlem 2019 - 2020
Valckendorffsgate 3 AS Styre­medlem 2019 - 2020
Birkeveien 1 AS Vara­medlem 2006 - 2010
Sigbjørn Birkeland Dy Holding AS Vara­medlem 2005 - 2019
AS Norbris Vara­medlem 2002 - 2008
AS Norbris Styre­medlem 2000** - 2002
AS Norbris Styre­medlem 2000** - 2002

Valsi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valsi AS - 925560537
Uoppgitt
Storheia 50, 5239 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

Sibi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sibi Eiendom AS - 914498481
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storheia 50, 5239 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,5 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 585 000
Egenkapital
495 000
Gjeld
2 153 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 10
Totalt 65 61 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 213 181 200
Driftsresultat 124 90 122
Resultat før skatt 99 73 96
Ordinært resultat 99 73 96
Årsresultat 99 73 96
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 585 2 602 2 269
Sum omløpsmidler 63 46 314
Sum eiendeler 2 648 2 648 2 583
Sum egenkapital 495 396 323
Sum langsiktig gjeld 2 131 2 214 2 210
Sum kortsiktig gjeld 22 39 50

Birkeveien 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Birkeveien 1 AS - 930132586
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrivegen 17, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 10,2 år
Styrets leder 2010 Aktiv 11,1 år
Vara­medlem 2006 2010 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
284 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 445 000
Egenkapital
656 000
Gjeld
842 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 66 22
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 284 282 277
Driftsresultat 116 101 13
Resultat før skatt 79 58 -32
Ordinært resultat 79 58 -32
Årsresultat 79 58 -32
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 445 1 445 1 445
Sum omløpsmidler 53 41 50
Sum eiendeler 1 498 1 485 1 494
Sum egenkapital 656 578 520
Sum langsiktig gjeld 839 906 972
Sum kortsiktig gjeld 3 2 2

Henrik Birkeland Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Henrik Birkeland Holding AS - 987890622
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandkaien 2a, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
480 000
Egenkapital
-20 000
Gjeld
502 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -8 -8
Resultat før skatt -9 -8 -8
Ordinært resultat -9 -8 -8
Årsresultat -9 -8 -8
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 480 480 480
Sum omløpsmidler 2 4 1
Sum eiendeler 482 484 480
Sum egenkapital -20 -11 -3
Sum langsiktig gjeld 502 495 483
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Christian Birkeland Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Christian Birkeland Holding AS - 987757140
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Råvarden 81, 5239 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 16,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
515 000
Egenkapital
-20 000
Gjeld
536 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -6 -4 -3
Ordinært resultat -6 -4 -3
Årsresultat -6 -4 -3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 515 515 515
Sum omløpsmidler 1 1 1
Sum eiendeler 516 516 516
Sum egenkapital -20 -14 -9
Sum langsiktig gjeld 536 530 526
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sibi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sibi AS - 981165284
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Industrivegen 17, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 348 000
Personalkostnader
3 709 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 775 000
Egenkapital
2 776 000
Gjeld
5 800 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 4
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 54 17 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 348 18 618 18 497
Driftsresultat 453 -1 812 -420
Resultat før skatt 436 -1 553 -398
Ordinært resultat 436 -1 553 -398
Årsresultat 436 -1 553 -398
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 775 1 741 2 291
Sum omløpsmidler 6 801 6 797 6 456
Sum eiendeler 8 576 8 538 8 747
Sum egenkapital 2 776 2 340 3 476
Sum langsiktig gjeld 3 834 3 184 2 995
Sum kortsiktig gjeld 1 966 3 014 2 276

Sibi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sibi Holding AS - 910593900
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storheia 50, 5239 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 929 000
Egenkapital
4 142 000
Gjeld
1 793 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -58 -20
Resultat før skatt -16 -21 14
Ordinært resultat -16 -21 14
Årsresultat -16 -21 14
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 929 6 014 6 014
Sum omløpsmidler 7 45 68
Sum eiendeler 5 935 6 059 6 082
Sum egenkapital 4 142 4 158 4 591
Sum langsiktig gjeld 440 610 770
Sum kortsiktig gjeld 1 353 1 291 721

Valckendorffsgate Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Valckendorffsgate Holding AS - 922096392
Uoppgitt
Sanddalsvegen 11a, 5221 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,4 år

Valckendorffsgate 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valckendorffsgate 3 AS - 922182604
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Christian Michelsens gate 6b, 5012 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 800 000
Personalkostnader
686 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 370 000
Egenkapital
25 911 000
Gjeld
5 638 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 10
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 77
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 6 800
Driftsresultat 3 967
Resultat før skatt 3 112
Ordinært resultat 3 112
Årsresultat 3 112
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 28 370
Sum omløpsmidler 3 179
Sum eiendeler 31 549
Sum egenkapital 25 911
Sum langsiktig gjeld 1 175
Sum kortsiktig gjeld 4 463

Sigbjørn Birkeland Dy Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sigbjørn Birkeland Dy Holding AS - 987757094
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Sandbunnveien 2, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2019 14 år

AS Norbris

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Norbris - 914673097
Ikke tilgjengelig
Nubbebakken 2 V/tine Birkeland, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2008 6 år
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

AS Valckendorffsgate 3

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Valckendorffsgate 3 - 929132378
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fortunen 7, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2019 18,7 år