Management-CV

Espen Susegg

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-02-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 522 899 000 og med ett samlet driftsresultat på 96 215 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 50.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Marineholmen Forskningspark AS Nestformann 2016 - Aktiv 24 362 000 5 392 000
Nmk Eiendom AS Styremedlem 2016 - Aktiv 58 061 000 32 012 000
Siva - Selskapet for Industrivekst Sf Adm. direktør 2015 - Aktiv 438 194 000 58 387 000
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS Styremedlem 2014 - Aktiv 2 282 000 555 000
Nmk Holding AS Styremedlem 2014 - Aktiv 0 -131 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Marineholmen Forskningspark AS Styremedlem 2015 - 2016
Nmk Eiendom AS Varamedlem 2014 - 2016
Åkp Blue Innovation Arena AS Styremedlem 2015 - 2016
Åkp AS Styremedlem 2015 - 2016
Siva Eiendom Holding AS Styrets leder 2015 - 2018
Siva Eiendom Holding AS Adm. direktør 2011 - 2015
Nmk Eiendom 2 AS Styremedlem 2014 - 2017
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS Styremedlem 2013 - 2016
Kjeller Senterbygg AS Styrets leder 2012 - 2013
Siva Kjeller Eiendom AS Styrets leder 2012 - 2013
Verdal 1309 AS Styrets leder 2011 - 2013
Siva Verdal Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2013
Koksa Eiendom AS Styremedlem 2011 - 2016
Sagabygget AS Styrets leder 2011 - 2012
Sagabygget AS Varamedlem 2003 - 2006
Grøntvedt Næringsbygg AS Styrets leder 2011 - 2011
Siva Tromsø Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2015
Siva Kongsvinger Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2015
Ytterskaget AS Styrets leder 2011 - 2014
Fakkelgården AS Styrets leder 2011 - 2015
Fakkelgården AS Adm. direktør 2003 - 2006
Fakkelgården AS Styremedlem 2002 - 2006
Siva Melhus Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2015
Marinehuset AS Styrets leder 2011 - 2013
Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS Styrets leder 2011 - 2014
Siva Narvik Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2015
Sivafjorden Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2015
Siva Moelv Næringspark AS Styrets leder 2011 - 2015
Siva Lista Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2015
Siva Lista Eiendom AS Adm. direktør 2005 - 2006
Siva Eiendom Utland AS Styrets leder 2011 - 2015
Siva Industrianlegg AS Styrets leder 2011 - 2015
Siva Selbu Eiendom AS Styrets leder 2011 - 2013
Leietakerforeningen Bk 17b Styrets leder 2009 - 2011
Tverrforbindelsen AS Styrets leder 2009 - 2011
Norsk Areal AS Styremedlem 2009 - 2014
Brattørkaia 17b AS Adm. direktør 2008 - 2011
Brattørkaia AS Adm. direktør 2008 - 2011
Brattørkaia 14 AS Adm. direktør 2008 - 2011
Brattørkaia 15ab-16 AS Adm. direktør 2008 - 2011
Brattørkaia 17a AS Adm. direktør 2008 - 2011
Sparebank1 Smn Kvartalet AS Styremedlem 2007 - 2008
Herøya Næringspark AS Styrets leder 2005 - 2006
Sørlandets Industrisenter AS Styremedlem 2005 - 2006
Siva Risør Eiendom II AS Adm. direktør 2005 - 2005
Siva Risør Eiendom II AS Adm. direktør 2005 - 2005
Jaras Eiendom AS Varamedlem 2004 - 2004
Jaras Eiendom AS Adm. direktør 2004 - 2004
Nøk Energi Eiendom AS Styremedlem 2004 - 2006
Sjøbu Borettslag Styrets leder 2000** - 2002

Marineholmen Forskningspark AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
939731121
Firmanavn
Marineholmen Forskningspark AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 362 000
Personalkostnader
184 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 020 198 000
Egenkapital
672 236 000
Gjeld
504 078 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2016 Aktiv 1 år
Styremedlem 2015 2016 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 10 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 4
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 71 83 41
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24 362 000 24 690 000 4 659 000
Driftsresultat 5 392 000 5 125 000 -3 634 000
Resultat før skatt 20 946 000 92 752 000 25 719 000
Ordinært resultat 20 946 000 92 752 000 25 719 000
Årsresultat 20 946 000 92 752 000 25 719 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 1 020 198 000 883 606 000 990 513 000
Sum omløpsmidler 156 116 000 101 835 000 94 460 000
Sum eiendeler 1 176 314 000 985 442 000 1 084 973 000
Sum egenkapital 672 236 000 664 761 000 601 283 000
Sum langsiktig gjeld 471 312 000 271 830 000 379 411 000
Sum kortsiktig gjeld 32 766 000 48 851 000 104 279 000

Nmk Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995326906
Firmanavn
Nmk Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 061 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
627 201 000
Egenkapital
249 172 000
Gjeld
396 021 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 Aktiv 1 år
Varamedlem 2014 2016 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 60 71
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 58 061 000 52 489 000 52 717 000
Driftsresultat 32 012 000 24 827 000 28 421 000
Resultat før skatt 12 868 000 2 644 000 5 110 000
Ordinært resultat 12 868 000 2 644 000 5 110 000
Årsresultat 12 868 000 2 644 000 5 110 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 627 201 000 622 553 000 367 979 000
Sum omløpsmidler 17 992 000 24 505 000 41 911 000
Sum eiendeler 645 193 000 647 058 000 409 890 000
Sum egenkapital 249 172 000 236 305 000 31 104 000
Sum langsiktig gjeld 393 039 000 405 959 000 373 222 000
Sum kortsiktig gjeld 2 982 000 4 794 000 5 563 000

Siva - Selskapet for Industrivekst Sf

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
966703032
Firmanavn
Siva - Selskapet for Industrivekst Sf
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
438 194 000
Personalkostnader
50 421 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 336 927 000
Egenkapital
933 757 000
Gjeld
2 010 283 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 18 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 69 71 69
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 438 194 000 386 973 000 358 505 000
Driftsresultat 58 387 000 80 718 000 43 372 000
Resultat før skatt 78 111 000 89 487 000 109 097 000
Ordinært resultat 78 111 000 89 487 000 109 097 000
Årsresultat 80 545 000 88 440 000 110 655 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 2 336 927 000 2 529 800 000 2 219 552 000
Sum omløpsmidler 607 113 000 491 759 000 963 054 000
Sum eiendeler 2 944 040 000 3 021 559 000 3 182 606 000
Sum egenkapital 933 757 000 1 017 932 000 1 303 518 000
Sum langsiktig gjeld 1 684 847 000 1 817 952 000 1 678 084 000
Sum kortsiktig gjeld 325 436 000 185 675 000 201 004 000

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
992633824
Firmanavn
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS
Bransje
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 282 000
Personalkostnader
1 179 000
Lederlønn
528 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 003 000
Gjeld
932 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2014 Aktiv 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 15 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 92 83 88
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2 282 000 1 947 000 1 587 000
Driftsresultat 555 000 318 000 242 000
Resultat før skatt 424 000 242 000 189 000
Ordinært resultat 424 000 242 000 189 000
Årsresultat 424 000 242 000 189 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 935 000 1 707 000 1 295 000
Sum eiendeler 1 935 000 1 707 000 1 295 000
Sum egenkapital 1 003 000 1 008 000 987 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 932 000 699 000 309 000

Nmk Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995277999
Firmanavn
Nmk Holding AS
Bransje
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
155 868 000
Egenkapital
154 080 000
Gjeld
4 413 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2014 Aktiv 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 22 22
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -131 000 -187 000 -981 000
Resultat før skatt 216 000 30 351 000 137 971 000
Ordinært resultat 216 000 30 351 000 137 971 000
Årsresultat 216 000 30 351 000 137 971 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 155 868 000 155 966 000 125 605 000
Sum omløpsmidler 2 625 000 2 158 000 4 351 000
Sum eiendeler 158 493 000 158 125 000 129 956 000
Sum egenkapital 154 080 000 153 863 000 123 512 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 871 000
Sum kortsiktig gjeld 4 413 000 4 261 000 4 573 000

Åkp Blue Innovation Arena AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
912190641
Firmanavn
Åkp Blue Innovation Arena AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 000
Egenkapital
4 968 000
Gjeld
68 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 2016 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 000 -33 000 -6 000
Resultat før skatt -9 000 -22 000 -4 000
Ordinært resultat -9 000 -22 000 -4 000
Årsresultat -9 000 -22 000 -4 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 13 000 10 000 3 000
Sum omløpsmidler 5 023 000 5 005 000 102 000
Sum eiendeler 5 035 000 5 015 000 105 000
Sum egenkapital 4 968 000 4 977 000 99 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68 000 38 000 6 000

Åkp AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
981575679
Firmanavn
Åkp AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 240 000
Personalkostnader
10 154 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 451 000
Egenkapital
22 288 000
Gjeld
10 929 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 2016 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 15 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 4
Resultatgrad 4 12 8
Kontantstrøm fra drift 1 20 7
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 32 82 47
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27 240 000 25 769 000 19 357 000
Driftsresultat 389 000 1 447 000 611 000
Resultat før skatt 208 000 9 460 000 668 000
Ordinært resultat 208 000 9 460 000 668 000
Årsresultat 208 000 9 460 000 668 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 2 451 000 2 563 000 885 000
Sum omløpsmidler 30 766 000 33 840 000 23 017 000
Sum eiendeler 33 217 000 36 403 000 23 902 000
Sum egenkapital 22 288 000 22 080 000 12 620 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 929 000 14 324 000 11 282 000

Siva Eiendom Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984413807
Firmanavn
Siva Eiendom Holding AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
229 623 000
Personalkostnader
4 377 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 182 620 000
Egenkapital
1 582 927 000
Gjeld
1 036 329 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3 år
Adm. direktør 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 77 78
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 229 623 000 214 489 000 212 983 000
Driftsresultat 58 546 000 72 628 000 61 438 000
Resultat før skatt 109 628 000 103 549 000 158 314 000
Ordinært resultat 109 628 000 103 549 000 158 314 000
Årsresultat 112 061 000 102 502 000 158 314 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 2 182 620 000 2 317 878 000 2 016 677 000
Sum omløpsmidler 436 636 000 315 298 000 780 361 000
Sum eiendeler 2 619 256 000 2 633 176 000 2 797 038 000
Sum egenkapital 1 582 927 000 1 360 705 000 1 668 308 000
Sum langsiktig gjeld 955 556 000 1 206 433 000 1 061 000 000
Sum kortsiktig gjeld 80 773 000 66 038 000 67 730 000

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
998534577
Firmanavn
Nmk Eiendom 2 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2014 2017 3 år

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
991021159
Firmanavn
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 241 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 013 135 000
Egenkapital
176 829 000
Gjeld
874 048 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2013 2016 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 2
Kontantstrøm fra drift 20 0 3
Rentedekningsgrad 4 2 10
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 62 14 15
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52 241 000 27 187 000 8 939 000
Driftsresultat 26 992 000 -158 000 83 000
Resultat før skatt 6 447 000 -8 437 000 158 000
Ordinært resultat 6 447 000 -8 437 000 158 000
Årsresultat 6 447 000 -8 437 000 158 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 1 013 135 000 1 018 293 000 795 539 000
Sum omløpsmidler 37 741 000 27 008 000 10 447 000
Sum eiendeler 1 050 877 000 1 045 300 000 805 986 000
Sum egenkapital 176 829 000 170 382 000 178 819 000
Sum langsiktig gjeld 860 703 000 858 572 000 583 100 000
Sum kortsiktig gjeld 13 345 000 16 346 000 44 067 000

Kjeller Senterbygg AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
992268840
Firmanavn
Kjeller Senterbygg AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 1 år

Siva Kjeller Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
983766145
Firmanavn
Siva Kjeller Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 750 000
Personalkostnader
17 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
151 513 000
Egenkapital
48 447 000
Gjeld
112 121 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 71 65 18
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14 750 000 481 000 0
Driftsresultat 9 780 000 325 000 -88 000
Resultat før skatt 4 142 000 2 406 000 1 297 000
Ordinært resultat 4 142 000 2 406 000 1 297 000
Årsresultat 4 142 000 2 406 000 1 297 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 151 513 000 29 840 000 26 957 000
Sum omløpsmidler 9 054 000 1 221 000 889 000
Sum eiendeler 160 568 000 31 061 000 27 846 000
Sum egenkapital 48 447 000 16 877 000 14 471 000
Sum langsiktig gjeld 111 690 000 13 057 000 12 416 000
Sum kortsiktig gjeld 431 000 1 128 000 959 000

Verdal 1309 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
994171232
Firmanavn
Verdal 1309 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Hamnevegen 7, 7652 Verdal
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 1 år

Siva Verdal Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
885027512
Firmanavn
Siva Verdal Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 705 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 785 000
Egenkapital
39 574 000
Gjeld
5 221 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 2 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 0 2 14
Kontantstrøm fra drift 10 18 20
Rentedekningsgrad 0 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 33 46 78
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8 705 000 9 674 000 9 379 000
Driftsresultat -597 000 90 000 918 000
Resultat før skatt -470 000 96 000 6 950 000
Ordinært resultat -470 000 96 000 6 950 000
Årsresultat -470 000 96 000 6 950 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 34 785 000 35 842 000 36 898 000
Sum omløpsmidler 10 008 000 11 944 000 20 311 000
Sum eiendeler 44 794 000 47 785 000 57 210 000
Sum egenkapital 39 574 000 40 044 000 39 948 000
Sum langsiktig gjeld 4 496 000 4 572 000 7 498 000
Sum kortsiktig gjeld 725 000 3 170 000 9 764 000

Koksa Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990593515
Firmanavn
Koksa Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 748 000
Personalkostnader
3 658 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
269 305 000
Egenkapital
149 075 000
Gjeld
203 397 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2011 2016 4 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 15 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 8 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 82 64 90
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 276 748 000 46 282 000 390 005 000
Driftsresultat 235 253 000 2 289 000 338 361 000
Resultat før skatt 239 808 000 10 076 000 354 380 000
Ordinært resultat 239 808 000 10 076 000 354 380 000
Årsresultat 239 808 000 10 076 000 354 380 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 269 305 000 430 977 000 458 920 000
Sum omløpsmidler 83 167 000 68 367 000 51 662 000
Sum eiendeler 352 472 000 499 344 000 510 582 000
Sum egenkapital 149 075 000 464 603 000 474 528 000
Sum langsiktig gjeld 491 000 2 546 000 2 090 000
Sum kortsiktig gjeld 202 906 000 32 195 000 33 964 000

Sagabygget AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
974483173
Firmanavn
Sagabygget AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Fredrik A. Dahls vei 20, 1433 Ås
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 314 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 718 000
Egenkapital
6 548 000
Gjeld
9 777 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2012 1 år
Varamedlem 2003 2006 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 13 80 78
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4 314 000 3 850 000 3 591 000
Driftsresultat -686 000 1 489 000 1 339 000
Resultat før skatt -762 000 923 000 763 000
Ordinært resultat -762 000 923 000 763 000
Årsresultat -762 000 923 000 763 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 12 718 000 13 015 000 13 570 000
Sum omløpsmidler 3 608 000 2 640 000 2 621 000
Sum eiendeler 16 326 000 15 655 000 16 191 000
Sum egenkapital 6 548 000 7 310 000 6 387 000
Sum langsiktig gjeld 7 987 000 7 940 000 8 450 000
Sum kortsiktig gjeld 1 790 000 404 000 1 354 000

Grøntvedt Næringsbygg AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
980345289
Firmanavn
Grøntvedt Næringsbygg AS
Bransje
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Besøksadresse
Havnegata, 7128 Uthaug
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2011 < 1 år

Siva Tromsø Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463901
Firmanavn
Siva Tromsø Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 252 000
Personalkostnader
768 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
373 942 000
Egenkapital
113 098 000
Gjeld
261 517 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 67 69 60
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 54 252 000 53 346 000 54 699 000
Driftsresultat 29 205 000 29 178 000 30 164 000
Resultat før skatt 17 653 000 17 403 000 15 335 000
Ordinært resultat 17 653 000 17 403 000 15 335 000
Årsresultat 17 653 000 17 403 000 15 335 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 373 942 000 381 990 000 392 111 000
Sum omløpsmidler 672 000 281 000 184 000
Sum eiendeler 374 614 000 382 271 000 392 295 000
Sum egenkapital 113 098 000 108 452 000 105 893 000
Sum langsiktig gjeld 210 041 000 230 770 000 247 904 000
Sum kortsiktig gjeld 51 476 000 43 049 000 38 497 000

Siva Kongsvinger Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463715
Firmanavn
Siva Kongsvinger Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 463 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 201 000
Egenkapital
53 596 000
Gjeld
18 550 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 7 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 82 87 79
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13 463 000 21 698 000 13 569 000
Driftsresultat 5 727 000 14 068 000 6 230 000
Resultat før skatt 4 392 000 10 270 000 3 590 000
Ordinært resultat 4 392 000 10 270 000 3 590 000
Årsresultat 4 392 000 10 270 000 3 590 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 53 201 000 59 888 000 75 472 000
Sum omløpsmidler 18 945 000 15 182 000 16 680 000
Sum eiendeler 72 146 000 75 070 000 92 152 000
Sum egenkapital 53 596 000 52 374 000 45 598 000
Sum langsiktig gjeld 13 905 000 17 495 000 43 990 000
Sum kortsiktig gjeld 4 645 000 5 202 000 2 564 000

Ytterskaget AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463294
Firmanavn
Ytterskaget AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Kverva, 7266 Kverva
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
657 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 872 000
Egenkapital
102 000
Gjeld
9 791 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 56 48 0
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 657 000 862 000 0
Driftsresultat 587 000 755 000 -10 271 000
Resultat før skatt 48 000 -8 000 -5 605 000
Ordinært resultat 48 000 -8 000 -5 605 000
Årsresultat 48 000 -8 000 -5 605 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 7 872 000 8 148 000 8 740 000
Sum omløpsmidler 2 020 000 5 953 000 3 392 000
Sum eiendeler 9 893 000 14 101 000 12 132 000
Sum egenkapital 102 000 4 054 000 4 062 000
Sum langsiktig gjeld 9 344 000 9 669 000 0
Sum kortsiktig gjeld 447 000 378 000 8 070 000

Fakkelgården AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
964927340
Firmanavn
Fakkelgården AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 068 000
Personalkostnader
884 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 872 000
Egenkapital
43 270 000
Gjeld
36 426 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Adm. direktør 2003 2006 2 år
Styremedlem 2002 2006 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 67 71 77
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14 068 000 13 998 000 14 801 000
Driftsresultat 4 921 000 4 776 000 5 284 000
Resultat før skatt 3 252 000 3 058 000 3 221 000
Ordinært resultat 3 252 000 3 058 000 3 221 000
Årsresultat 3 252 000 3 058 000 3 221 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 78 872 000 71 329 000 70 944 000
Sum omløpsmidler 823 000 6 005 000 6 277 000
Sum eiendeler 79 695 000 77 334 000 77 222 000
Sum egenkapital 43 270 000 41 886 000 41 052 000
Sum langsiktig gjeld 27 965 000 30 361 000 32 572 000
Sum kortsiktig gjeld 8 461 000 5 088 000 3 597 000

Siva Melhus Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
947905457
Firmanavn
Siva Melhus Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 564 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 012 000
Egenkapital
8 141 000
Gjeld
22 025 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 8 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 65 71 66
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2 564 000 4 352 000 4 187 000
Driftsresultat 772 000 2 649 000 2 289 000
Resultat før skatt 175 000 1 441 000 1 024 000
Ordinært resultat 175 000 1 441 000 1 024 000
Årsresultat 175 000 1 441 000 1 024 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 28 012 000 29 476 000 30 910 000
Sum omløpsmidler 2 154 000 4 137 000 3 815 000
Sum eiendeler 30 167 000 33 613 000 34 725 000
Sum egenkapital 8 141 000 7 551 000 7 584 000
Sum langsiktig gjeld 21 514 000 23 810 000 25 360 000
Sum kortsiktig gjeld 511 000 2 252 000 1 780 000

Marinehuset AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971176385
Firmanavn
Marinehuset AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Storgata 8, 8370 Leknes
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 330 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 238 000
Egenkapital
4 094 000
Gjeld
201 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 82 84 78
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1 330 000 1 299 000 1 555 000
Driftsresultat 659 000 746 000 675 000
Resultat før skatt 628 000 521 000 497 000
Ordinært resultat 628 000 521 000 497 000
Årsresultat 628 000 521 000 497 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 2 238 000 2 735 000 3 044 000
Sum omløpsmidler 2 056 000 1 898 000 2 271 000
Sum eiendeler 4 294 000 4 633 000 5 315 000
Sum egenkapital 4 094 000 3 018 000 2 496 000
Sum langsiktig gjeld 0 1 381 000 1 381 000
Sum kortsiktig gjeld 201 000 235 000 1 437 000

Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463596
Firmanavn
Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Kloppavegen 13, 6854 Kaupanger
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 2 år

Siva Narvik Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990927103
Firmanavn
Siva Narvik Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
805 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 353 000
Egenkapital
-44 473 000
Gjeld
63 341 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 6 17 12
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 805 000 1 074 000 959 000
Driftsresultat -5 408 000 -4 686 000 -4 680 000
Resultat før skatt -5 407 000 -4 883 000 -4 904 000
Ordinært resultat -5 407 000 -4 883 000 -4 904 000
Årsresultat -5 407 000 -4 883 000 -4 904 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 12 353 000 14 858 000 15 816 000
Sum omløpsmidler 6 515 000 15 210 000 27 177 000
Sum eiendeler 18 868 000 30 067 000 42 993 000
Sum egenkapital -44 473 000 -44 146 000 -39 263 000
Sum langsiktig gjeld 58 774 000 69 531 000 77 497 000
Sum kortsiktig gjeld 4 567 000 4 682 000 4 758 000

Sivafjorden Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463669
Firmanavn
Sivafjorden Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 037 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 160 000
Egenkapital
-66 265 000
Gjeld
154 999 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 10 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 70 61
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16 037 000 14 838 000 11 863 000
Driftsresultat 8 837 000 7 117 000 1 701 000
Resultat før skatt 6 756 000 640 000 -3 931 000
Ordinært resultat 6 756 000 640 000 -3 931 000
Årsresultat 6 756 000 640 000 -3 931 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 63 160 000 71 415 000 77 673 000
Sum omløpsmidler 25 574 000 17 309 000 2 461 000
Sum eiendeler 88 734 000 88 725 000 80 133 000
Sum egenkapital -66 265 000 -125 205 000 -125 845 000
Sum langsiktig gjeld 153 970 000 213 040 000 205 675 000
Sum kortsiktig gjeld 1 029 000 890 000 304 000

Siva Moelv Næringspark AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979849745
Firmanavn
Siva Moelv Næringspark AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 606 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 492 000
Egenkapital
9 550 000
Gjeld
20 812 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 48 27 31
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7 606 000 6 321 000 5 473 000
Driftsresultat 769 000 -1 818 000 -967 000
Resultat før skatt 55 000 -1 795 000 -1 136 000
Ordinært resultat 55 000 -1 795 000 -1 136 000
Årsresultat 55 000 -1 795 000 -1 136 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 27 492 000 26 639 000 22 008 000
Sum omløpsmidler 2 870 000 10 633 000 1 108 000
Sum eiendeler 30 361 000 37 272 000 23 116 000
Sum egenkapital 9 550 000 9 600 000 10 549 000
Sum langsiktig gjeld 4 777 000 6 375 000 7 895 000
Sum kortsiktig gjeld 16 035 000 21 297 000 4 673 000

Siva Lista Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463618
Firmanavn
Siva Lista Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 611 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 623 000
Egenkapital
34 246 000
Gjeld
26 695 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Adm. direktør 2005 2006 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 70 67
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16 611 000 16 450 000 16 254 000
Driftsresultat 6 514 000 8 021 000 7 230 000
Resultat før skatt 4 631 000 5 509 000 4 705 000
Ordinært resultat 4 631 000 5 509 000 4 705 000
Årsresultat 4 631 000 5 509 000 4 705 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 58 623 000 63 320 000 67 984 000
Sum omløpsmidler 2 318 000 1 221 000 5 014 000
Sum eiendeler 60 941 000 64 541 000 72 998 000
Sum egenkapital 34 246 000 29 724 000 30 859 000
Sum langsiktig gjeld 4 970 000 17 378 000 23 986 000
Sum kortsiktig gjeld 21 725 000 17 438 000 18 154 000

Siva Eiendom Utland AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
987223421
Firmanavn
Siva Eiendom Utland AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7010 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 423 000
Egenkapital
17 350 000
Gjeld
8 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -212 000 -425 000 -156 000
Resultat før skatt -4 709 000 -1 635 000 -7 431 000
Ordinært resultat -4 709 000 -1 635 000 -7 431 000
Årsresultat -4 709 000 -1 635 000 -7 431 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 7 423 000 11 478 000 15 636 000
Sum omløpsmidler 9 934 000 10 617 000 7 992 000
Sum eiendeler 17 357 000 22 094 000 23 629 000
Sum egenkapital 17 350 000 21 983 000 23 619 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 000 111 000 10 000

Siva Industrianlegg AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
982941458
Firmanavn
Siva Industrianlegg AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 817 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
321 013 000
Egenkapital
192 360 000
Gjeld
157 008 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 70 73 70
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41 817 000 43 168 000 42 318 000
Driftsresultat 18 572 000 21 721 000 15 517 000
Resultat før skatt 11 399 000 13 223 000 8 983 000
Ordinært resultat 11 399 000 13 223 000 8 983 000
Årsresultat 11 399 000 13 223 000 8 983 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 321 013 000 311 129 000 320 943 000
Sum omløpsmidler 28 354 000 27 873 000 22 283 000
Sum eiendeler 349 367 000 339 002 000 343 226 000
Sum egenkapital 192 360 000 95 478 000 91 131 000
Sum langsiktig gjeld 145 179 000 229 507 000 243 855 000
Sum kortsiktig gjeld 11 829 000 14 017 000 8 239 000

Siva Selbu Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463855
Firmanavn
Siva Selbu Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 237 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 900 000
Egenkapital
3 746 000
Gjeld
6 444 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 0 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 54 70
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1 237 000 2 512 000 2 836 000
Driftsresultat -27 000 204 000 1 151 000
Resultat før skatt -203 000 -262 000 369 000
Ordinært resultat -203 000 -262 000 369 000
Årsresultat -203 000 -262 000 369 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 8 900 000 19 042 000 20 313 000
Sum omløpsmidler 1 291 000 3 408 000 4 344 000
Sum eiendeler 10 190 000 22 450 000 24 656 000
Sum egenkapital 3 746 000 6 335 000 6 597 000
Sum langsiktig gjeld 6 372 000 15 831 000 17 173 000
Sum kortsiktig gjeld 72 000 284 000 886 000

Leietakerforeningen Bk 17b

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
994501038
Firmanavn
Leietakerforeningen Bk 17b
Bransje
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Besøksadresse
Brattørkaia 17b, 7010 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1 år

Tverrforbindelsen AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
994267086
Firmanavn
Tverrforbindelsen AS
Bransje
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Besøksadresse
Brattørkaia 17 B, 7010 Trondheim
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1 år

Norsk Areal AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
991032460
Firmanavn
Norsk Areal AS
Bransje
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Besøksadresse
Fru Kroghs Brygge 8, 0252 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
212 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
147 980 000
Egenkapital
47 112 000
Gjeld
126 544 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2009 2014 5 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 2 6
Totalt 43 31 21
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 212 000 0 0
Driftsresultat -255 000 -4 138 000 -1 872 000
Resultat før skatt 8 027 000 82 583 000 16 634 000
Ordinært resultat 8 027 000 82 583 000 16 634 000
Årsresultat 8 027 000 82 583 000 16 634 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 147 980 000 169 796 000 604 981 000
Sum omløpsmidler 25 676 000 144 708 000 123 853 000
Sum eiendeler 173 656 000 314 504 000 728 833 000
Sum egenkapital 47 112 000 42 085 000 154 276 000
Sum langsiktig gjeld 121 184 000 127 285 000 482 270 000
Sum kortsiktig gjeld 5 360 000 145 135 000 92 287 000

Brattørkaia 17b AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990406782
Firmanavn
Brattørkaia 17b AS
Bransje
Eiendomsforvaltning
Besøksadresse
Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 079 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
319 316 000
Egenkapital
328 872 000
Gjeld
17 537 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2011 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 78 75 73
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30 079 000 29 749 000 29 321 000
Driftsresultat 15 453 000 17 545 000 17 844 000
Resultat før skatt 12 283 000 13 412 000 10 578 000
Ordinært resultat 12 283 000 13 412 000 10 578 000
Årsresultat 12 283 000 13 412 000 10 578 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 319 316 000 330 621 000 326 855 000
Sum omløpsmidler 27 092 000 7 853 000 1 378 000
Sum eiendeler 346 408 000 338 473 000 328 233 000
Sum egenkapital 328 872 000 317 613 000 304 201 000
Sum langsiktig gjeld 11 040 000 7 900 000 16 605 000
Sum kortsiktig gjeld 6 497 000 12 961 000 7 427 000

Brattørkaia AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989440373
Firmanavn
Brattørkaia AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
776 494 000
Egenkapital
755 681 000
Gjeld
41 383 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2011 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 30 12 15
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -603 000 -326 000 -314 000
Resultat før skatt 12 068 000 -6 665 000 -61 809 000
Ordinært resultat 12 068 000 -6 665 000 -61 809 000
Årsresultat 12 068 000 -6 665 000 -61 809 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 776 494 000 782 143 000 768 351 000
Sum omløpsmidler 20 570 000 81 477 000 10 879 000
Sum eiendeler 797 064 000 863 620 000 779 230 000
Sum egenkapital 755 681 000 743 613 000 278 000
Sum langsiktig gjeld 41 304 000 104 897 000 771 451 000
Sum kortsiktig gjeld 79 000 15 110 000 7 501 000

Brattørkaia 14 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989440276
Firmanavn
Brattørkaia 14 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 611 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
172 761 000
Egenkapital
97 835 000
Gjeld
75 253 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2011 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 0 4 4
Totalt 56 64 62
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12 611 000 13 251 000 11 670 000
Driftsresultat 7 097 000 6 971 000 4 903 000
Resultat før skatt 3 136 000 2 242 000 266 000
Ordinært resultat 3 136 000 2 242 000 266 000
Årsresultat 3 136 000 2 242 000 266 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 172 761 000 178 045 000 179 833 000
Sum omløpsmidler 328 000 5 566 000 2 977 000
Sum eiendeler 173 088 000 183 611 000 182 810 000
Sum egenkapital 97 835 000 94 699 000 92 457 000
Sum langsiktig gjeld 73 765 000 83 482 000 87 738 000
Sum kortsiktig gjeld 1 488 000 5 430 000 2 615 000

Brattørkaia 15ab-16 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989440292
Firmanavn
Brattørkaia 15ab-16 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 304 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
396 192 000
Egenkapital
362 018 000
Gjeld
37 349 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2011 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 71 73 75
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36 304 000 33 128 000 34 681 000
Driftsresultat 24 417 000 21 929 000 22 000 000
Resultat før skatt 18 726 000 16 481 000 13 423 000
Ordinært resultat 18 726 000 16 481 000 13 423 000
Årsresultat 18 726 000 16 481 000 13 423 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 396 192 000 373 095 000 369 194 000
Sum omløpsmidler 3 175 000 6 604 000 3 599 000
Sum eiendeler 399 367 000 379 700 000 372 793 000
Sum egenkapital 362 018 000 357 669 000 341 189 000
Sum langsiktig gjeld 12 626 000 7 920 000 27 028 000
Sum kortsiktig gjeld 24 723 000 14 110 000 4 576 000

Brattørkaia 17a AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989440330
Firmanavn
Brattørkaia 17a AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
515 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 012 000
Egenkapital
4 899 000
Gjeld
61 326 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2011 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 4
Totalt 2 8 8
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 515 000 496 000 607 000
Driftsresultat -1 556 000 -4 719 000 -1 085 000
Resultat før skatt -3 018 000 -5 435 000 -2 175 000
Ordinært resultat -3 018 000 -5 435 000 -2 175 000
Årsresultat -3 018 000 -5 435 000 -2 175 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 66 012 000 63 269 000 47 926 000
Sum omløpsmidler 212 000 10 246 000 3 200 000
Sum eiendeler 66 224 000 73 515 000 51 126 000
Sum egenkapital 4 899 000 7 916 000 3 351 000
Sum langsiktig gjeld 59 864 000 58 701 000 44 915 000
Sum kortsiktig gjeld 1 462 000 6 897 000 2 859 000

Sparebank1 Smn Kvartalet AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990283443
Firmanavn
Sparebank1 Smn Kvartalet AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Søndre gate 4, 7011 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 978 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
570 268 000
Egenkapital
672 816 000
Gjeld
92 343 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2007 2008 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 8 4 2
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 75 69 47
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 43 978 000 42 721 000 44 620 000
Driftsresultat 12 467 000 13 600 000 8 112 000
Resultat før skatt 10 146 000 3 939 000 -27 701 000
Ordinært resultat 10 146 000 3 939 000 -27 701 000
Årsresultat 10 146 000 3 939 000 -27 701 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 570 268 000 601 728 000 641 845 000
Sum omløpsmidler 194 891 000 170 577 000 117 721 000
Sum eiendeler 765 160 000 772 305 000 759 566 000
Sum egenkapital 672 816 000 666 609 000 642 732 000
Sum langsiktig gjeld 10 360 000 13 850 000 22 771 000
Sum kortsiktig gjeld 81 983 000 91 847 000 94 063 000

Herøya Næringspark AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
961599466
Firmanavn
Herøya Næringspark AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Tormod Gjestlands veg 16, 3936 Porsgrunn
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 986 000
Personalkostnader
838 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
325 965 000
Egenkapital
153 098 000
Gjeld
226 538 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 7
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 26 43 24
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21 986 000 20 435 000 18 670 000
Driftsresultat -9 497 000 -7 235 000 -9 221 000
Resultat før skatt -14 252 000 -6 419 000 -12 552 000
Ordinært resultat -14 252 000 -6 419 000 -12 552 000
Årsresultat -14 252 000 -6 419 000 -12 552 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 325 965 000 273 620 000 287 789 000
Sum omløpsmidler 53 671 000 28 283 000 25 395 000
Sum eiendeler 379 636 000 301 903 000 313 184 000
Sum egenkapital 153 098 000 53 713 000 60 132 000
Sum langsiktig gjeld 222 300 000 243 800 000 243 800 000
Sum kortsiktig gjeld 4 238 000 4 389 000 9 252 000

Sørlandets Industrisenter AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
985977410
Firmanavn
Sørlandets Industrisenter AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Lundevågen, 4550 Farsund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2006 < 1 år

Siva Risør Eiendom II AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984463782
Firmanavn
Siva Risør Eiendom II AS
Bransje
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2005 < 1 år

Siva Halden Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
983606717
Firmanavn
Siva Halden Eiendom AS
Bransje
Besøksadresse
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2006 1 år

Jaras Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
887552452
Firmanavn
Jaras Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Havnegata 12, 7800 Namsos
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 708 000
Personalkostnader
198 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
398 220 000
Egenkapital
126 014 000
Gjeld
300 385 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2004 2004 < 1 år
Adm. direktør 2004 2004 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 65 62 62
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22 708 000 21 692 000 22 072 000
Driftsresultat 11 139 000 10 287 000 10 445 000
Resultat før skatt 14 695 000 7 885 000 10 307 000
Ordinært resultat 14 695 000 7 885 000 10 307 000
Årsresultat 14 695 000 7 885 000 10 307 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 398 220 000 335 010 000 217 763 000
Sum omløpsmidler 28 179 000 16 293 000 7 112 000
Sum eiendeler 426 399 000 351 302 000 224 875 000
Sum egenkapital 126 014 000 122 630 000 120 745 000
Sum langsiktig gjeld 227 777 000 202 637 000 85 273 000
Sum kortsiktig gjeld 72 608 000 26 035 000 18 857 000

Nøk Energi Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984799608
Firmanavn
Nøk Energi Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Tomtegata 8, 2500 Tynset
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 671 000
Personalkostnader
2 982 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 776 000
Egenkapital
34 340 000
Gjeld
67 995 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 2006 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 16 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 60 69 7
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15 671 000 17 914 000 15 036 000
Driftsresultat 1 861 000 3 437 000 -6 642 000
Resultat før skatt -567 000 183 000 -7 298 000
Ordinært resultat -567 000 183 000 -7 298 000
Årsresultat -567 000 183 000 -7 298 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 97 776 000 95 778 000 109 629 000
Sum omløpsmidler 4 559 000 7 215 000 1 863 000
Sum eiendeler 102 335 000 102 994 000 111 492 000
Sum egenkapital 34 340 000 34 906 000 34 724 000
Sum langsiktig gjeld 65 427 000 66 126 000 68 684 000
Sum kortsiktig gjeld 2 568 000 1 962 000 8 084 000

Sjøbu Borettslag

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
952893378
Firmanavn
Sjøbu Borettslag
Bransje
Borettslag
Besøksadresse
V/eiendomsforvaltning AS Olav Tryggvasons gate 40, 7011 Trondheim
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
384 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 743 000
Egenkapital
1 367 000
Gjeld
1 545 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 61 63 53
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 384 000 369 000 355 000
Driftsresultat 112 000 133 000 114 000
Resultat før skatt 71 000 84 000 53 000
Ordinært resultat 71 000 84 000 53 000
Årsresultat 71 000 84 000 53 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 2 743 000 2 743 000 2 743 000
Sum omløpsmidler 170 000 92 000 83 000
Sum eiendeler 2 912 000 2 835 000 2 826 000
Sum egenkapital 1 367 000 1 296 000 1 213 000
Sum langsiktig gjeld 1 450 000 1 496 000 1 537 000
Sum kortsiktig gjeld 95 000 43 000 77 000