Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arnstein Wee

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 246 364 og med ett samlet driftsresultat på -3 702. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alphatek AS Styrets leder 2022 - Aktiv 170 -80
Ik Group AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 246 194 -1 839
Eppus AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -1 783
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -1 783

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alphatek AS Styre­medlem 2020 - 2022
Einherjar Esport Randaberg Styre­medlem 2020 - 2022
Fau Harestad Skole Styrets leder 2018 - 2022
Mpm Well Services AS Styre­medlem 2008 - 2009
Mpm Technology AS Styre­medlem 2006 - 2009

Alphatek AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alphatek AS - 918859144
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Andreas Harestads vei 30, 4070 Randaberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1,2 år
Styre­medlem 2020 2022 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
170 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
228 000
Egenkapital
726 000
Gjeld
80 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 14 8 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 170 330 232
Driftsresultat -80 -5 -5
Resultat før skatt -80 -7 -5
Ordinært resultat -80 -7 -5
Årsresultat -80 -7 -5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 228 276 0
Sum omløpsmidler 578 171 646
Sum eiendeler 806 447 646
Sum egenkapital 726 407 413
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80 40 232

Ik Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ik Group AS - 989002732
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Christian August Thorings veg 9, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
246 194 000
Personalkostnader
95 801 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 209 000
Egenkapital
37 541 000
Gjeld
125 780 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 12
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 8
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 5 0 18
Rentedekningsgrad 2 0 6
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 27 9 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 246 194 256 045 294 259
Driftsresultat -1 839 -51 695 25 722
Resultat før skatt -9 007 -55 833 17 774
Ordinært resultat -9 007 -55 833 17 774
Årsresultat -9 038 -55 881 17 421
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 59 209 62 920 77 928
Sum omløpsmidler 104 112 98 632 127 035
Sum eiendeler 163 321 161 552 204 963
Sum egenkapital 37 541 45 724 99 422
Sum langsiktig gjeld 22 274 30 090 30 589
Sum kortsiktig gjeld 103 506 85 737 74 952

Eppus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eppus AS - 983563325
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Varen 8, 4070 Randaberg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 14,1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 22,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 165 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 311 000
Egenkapital
134 683 000
Gjeld
6 458 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 37 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 783 -1 808 -1 778
Resultat før skatt 12 294 9 600 15 900
Ordinært resultat 12 294 9 600 15 900
Årsresultat 12 294 9 600 15 900
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 9 311 8 798 8 823
Sum omløpsmidler 131 830 125 070 119 387
Sum eiendeler 141 141 133 868 128 210
Sum egenkapital 134 683 128 389 123 790
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 458 5 479 4 420

Einherjar Esport Randaberg

Foretaksinfo
(Aktiv) Einherjar Esport Randaberg - 925613843
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Harestad Skole Torvmyrveien 7, 4070 Randaberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2022 1,6 år

Fau Harestad Skole

Foretaksinfo
(Aktiv) Fau Harestad Skole - 920566022
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Torvmyrveien 7, 4070 Randaberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2022 4,1 år

Mpm Well Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mpm Well Services AS - 992783389
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Fabrikkveien 21 C, 4066 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,5 år

Mpm Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mpm Technology AS - 990335443
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fabrikkveien 21, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,2 år

Tracid AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tracid AS - 988283592
Utgivelse av annen programvare
Lagerveien 12a, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år
Styrets leder 2005 2005 < 1 år

Multi Phase Meters AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Multi Phase Meters AS - 986085548
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Fabrikkveien 21, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1,2 år
Adm. direktør 2003 2004 1,2 år

Ability Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ability Invest AS - 985272875
Uoppgitt
C/o Rune Dybesland Smalgangen 3, 0188 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2010 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
437 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 16 16
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 20 0 0
Driftsresultat -22 0 0
Resultat før skatt -41 25 27
Ordinært resultat -41 25 27
Årsresultat -41 25 27
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 85 88
Sum omløpsmidler 437 393 319
Sum eiendeler 437 478 406
Sum egenkapital 437 478 406
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Epm - Energy Plant Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epm - Energy Plant Management AS - 983712282
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Gåseholmen Brygge, 4550 Farsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år