Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Edvard Melingen

Rapportdato: 2019-12-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 343 744 og med ett samlet driftsresultat på 47 163. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 13 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 27.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Havkar Drift AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Edvard Melingen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Lighthouse Ship Management AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 7 503 1 757
Lighthouse Chartering AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 215 573
Vest Aqua Base AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 31 314 14 893

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Edvard Melingen Styrets leder 2003 - 2019
Lighthouse Ship Management AS Styrets leder 2011 - 2019
Lighthouse Ship Management AS Vara­medlem 2010 - 2011
Lighthouse Chartering AS Styrets leder 2012 - 2019
Marrbulk Rederi AS Adm. direktør 2017 - 2018
Austevoll Asv AS Styre­medlem 2012 - 2017

Havkar Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havkar Drift AS - 922846421
Eiendomsforvaltning
Torangsvåg, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Edvard Melingen

Foretaksinfo
(Aktiv) Edvard Melingen - 985440395
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Grindastøl Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2003 2019 16,1 år

Lighthouse Ship Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lighthouse Ship Management AS - 992161078
Utenriks sjøfart med gods
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2011 2019 7,4 år
Vara­medlem 2010 2011 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
101
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 503 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 402 000
Egenkapital
4 151 000
Gjeld
6 284 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 79 59 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 503 6 426 7 606
Driftsresultat 1 757 721 2 023
Resultat før skatt 1 354 517 1 453
Ordinært resultat 1 354 517 1 453
Årsresultat 1 354 517 1 453
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 402 466 538
Sum omløpsmidler 9 032 9 033 9 467
Sum eiendeler 10 434 9 500 10 005
Sum egenkapital 4 151 2 797 2 279
Sum langsiktig gjeld 4 11 17
Sum kortsiktig gjeld 6 280 6 692 7 708

Lighthouse Chartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lighthouse Chartering AS - 999289371
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2012 2019 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 215 000
Personalkostnader
747 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 200 000
Egenkapital
1 105 000
Gjeld
2 766 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 20 12 12
Kontantstrøm fra drift 20 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 41 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 215 1 970 2 040
Driftsresultat 573 128 127
Resultat før skatt 467 124 122
Ordinært resultat 467 124 122
Årsresultat 467 124 122
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 200 1 200 1 200
Sum omløpsmidler 2 671 3 427 5 575
Sum eiendeler 3 871 4 627 6 775
Sum egenkapital 1 105 637 514
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 766 3 990 6 261

Vest Aqua Base AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vest Aqua Base AS - 914880378
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Årskog, 5419 Fitjar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 314 000
Personalkostnader
8 183 000
Lederlønn
757 000
Anleggsmidler
31 447 000
Egenkapital
31 789 000
Gjeld
22 268 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 86 80 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 31 314 29 422 14 424
Driftsresultat 14 893 12 981 7 057
Resultat før skatt 11 129 9 454 4 684
Ordinært resultat 11 129 9 454 4 684
Årsresultat 11 129 9 454 4 684
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 447 31 780 23 478
Sum omløpsmidler 22 610 14 014 11 544
Sum eiendeler 54 057 45 795 35 022
Sum egenkapital 31 789 20 661 11 206
Sum langsiktig gjeld 13 538 13 656 15 486
Sum kortsiktig gjeld 8 730 11 478 8 329

Marrbulk Rederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marrbulk Rederi AS - 916284845
Innenriks sjøfart med gods
Troland 32, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 < 1 år
Styre­medlem 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 090 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 984 000
Egenkapital
1 077 000
Gjeld
16 886 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 4 10 0
Totalt 69 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 090 0 0
Driftsresultat 1 629 -18 -6
Resultat før skatt 1 082 -18 -6
Ordinært resultat 1 082 -18 -6
Årsresultat 1 082 -18 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 984 0 0
Sum omløpsmidler 2 979 17 13
Sum eiendeler 17 963 17 13
Sum egenkapital 1 077 -5 13
Sum langsiktig gjeld 14 075 20 0
Sum kortsiktig gjeld 2 811 1 0

Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg AS - 980880036
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Troland 32, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
601 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
373 000
Egenkapital
1 828 000
Gjeld
274 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 91 91 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 601 602 245
Driftsresultat 593 545 207
Resultat før skatt 458 415 154
Ordinært resultat 458 415 154
Årsresultat 458 415 154
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 373 234 234
Sum omløpsmidler 1 729 1 420 840
Sum eiendeler 2 103 1 654 1 074
Sum egenkapital 1 828 1 370 955
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 274 284 119

Havkar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havkar AS - 917716153
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 844 000
Egenkapital
-63 000
Gjeld
4 200 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -181 -169 -13
Resultat før skatt -181 -169 -13
Ordinært resultat -181 -169 -13
Årsresultat -181 -169 -13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 844 3 844 0
Sum omløpsmidler 293 175 311
Sum eiendeler 4 137 4 019 311
Sum egenkapital -63 118 287
Sum langsiktig gjeld 4 200 3 900 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 23

El Invest Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Invest Eigedom AS - 914498872
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
591 000
Personalkostnader
39 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 567 000
Egenkapital
879 000
Gjeld
12 916 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 18 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 52 10 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 591 306 215
Driftsresultat 104 -86 14
Resultat før skatt -91 -161 -97
Ordinært resultat -91 -161 -97
Årsresultat -91 -161 -97
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 567 6 731 4 377
Sum omløpsmidler 227 792 356
Sum eiendeler 13 794 7 524 4 734
Sum egenkapital 879 969 35
Sum langsiktig gjeld 12 784 6 416 4 275
Sum kortsiktig gjeld 132 138 423

Austevoll Terminalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Terminalen AS - 913241371
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,8 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 040 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
15 120 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 10 8 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -403 -51 -273
Resultat før skatt -979 -605 -273
Ordinært resultat -979 -605 -273
Årsresultat -979 -605 -273
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 040 14 040 14 040
Sum omløpsmidler 1 110 648 528
Sum eiendeler 15 150 14 688 14 568
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 15 096 14 400 13 846
Sum kortsiktig gjeld 24 259 692

Vestfrakt Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfrakt Shipping AS - 988100684
Utenriks sjøfart med gods
C/o Lighthouse Ship Management A/S Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 720 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 586 000
Egenkapital
38 586 000
Gjeld
31 010 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 89 94
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 54 720 59 043 55 717
Driftsresultat 10 110 10 859 9 730
Resultat før skatt 9 285 9 977 8 730
Ordinært resultat 9 285 9 977 8 730
Årsresultat 9 285 9 977 8 730
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 53 586 33 797 13 662
Sum omløpsmidler 16 010 16 240 17 775
Sum eiendeler 69 596 50 037 31 437
Sum egenkapital 38 586 29 425 19 448
Sum langsiktig gjeld 27 983 17 871 8 627
Sum kortsiktig gjeld 3 027 2 741 3 362

Bio Feeder AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bio Feeder AS - 992481250
Innenriks sjøfart med gods
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9 år
Styre­medlem 2009 2010 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 399 000
Personalkostnader
3 720 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
173 876 000
Egenkapital
44 411 000
Gjeld
143 627 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 18 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 70 77 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 82 399 78 293 81 530
Driftsresultat 16 138 16 963 14 223
Resultat før skatt 12 622 13 978 10 831
Ordinært resultat 12 622 13 978 10 831
Årsresultat 12 622 13 978 10 831
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 173 876 117 348 117 888
Sum omløpsmidler 14 162 9 564 6 816
Sum eiendeler 188 038 126 912 124 704
Sum egenkapital 44 411 37 790 29 811
Sum langsiktig gjeld 125 212 75 945 79 739
Sum kortsiktig gjeld 18 415 13 177 15 154

Melingen Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melingen Shipping AS - 992652667
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,3 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 945 000
Egenkapital
-1 143 000
Gjeld
15 530 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 24 24 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -17 -16
Resultat før skatt 105 185 89
Ordinært resultat 105 185 89
Årsresultat 105 185 89
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 945 13 791 14 022
Sum omløpsmidler 442 521 26
Sum eiendeler 14 387 14 312 14 048
Sum egenkapital -1 143 -1 248 -1 432
Sum langsiktig gjeld 15 499 15 502 15 451
Sum kortsiktig gjeld 31 58 30

Melingen Gardsbruk ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melingen Gardsbruk ANS - 985842388
Sauehold
V/edvard Melingen Trolandsvegen 21, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2004 Aktiv 15,9 år

El Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Invest AS - 989069608
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 021 000
Egenkapital
15 332 000
Gjeld
58 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 90 90
Driftsresultat -32 24 39
Resultat før skatt 1 936 3 046 4 211
Ordinært resultat 1 936 3 046 4 211
Årsresultat 1 936 3 046 4 211
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 021 9 277 6 485
Sum omløpsmidler 2 368 4 524 5 071
Sum eiendeler 15 389 13 801 11 556
Sum egenkapital 15 332 13 396 10 445
Sum langsiktig gjeld 0 158 828
Sum kortsiktig gjeld 58 247 283

Austvoll Havbruk ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austvoll Havbruk ANS - 982163072
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år

Austevoll Melaks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Melaks AS - 959473706
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
148 288 000
Personalkostnader
8 682 000
Lederlønn
1 279 000
Anleggsmidler
61 269 000
Egenkapital
122 454 000
Gjeld
131 611 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 35 83 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 148 288 187 067 181 739
Driftsresultat 2 000 48 818 56 007
Resultat før skatt 957 36 950 41 548
Ordinært resultat 957 36 950 41 548
Årsresultat 957 36 950 41 548
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 269 62 982 67 446
Sum omløpsmidler 192 796 181 959 119 377
Sum eiendeler 254 065 244 941 186 824
Sum egenkapital 122 454 126 497 89 547
Sum langsiktig gjeld 44 857 52 172 60 203
Sum kortsiktig gjeld 86 754 66 272 37 074

Austevoll Asv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Asv AS - 960229452
Varig tilrettelagt arbeid
Nordre Eidsbøen 20, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
80
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 361 000
Personalkostnader
17 940 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 434 000
Egenkapital
15 242 000
Gjeld
10 118 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 5 3
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 21 22 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 361 21 492 20 013
Driftsresultat -520 -314 -556
Resultat før skatt -606 -414 -725
Ordinært resultat -606 -414 -725
Årsresultat -606 -414 -725
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 434 16 418 17 412
Sum omløpsmidler 9 925 9 811 9 173
Sum eiendeler 25 359 26 230 26 585
Sum egenkapital 15 242 15 848 16 261
Sum langsiktig gjeld 6 143 6 533 6 923
Sum kortsiktig gjeld 3 975 3 850 3 401

Triton Investment AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Triton Investment AS - 995089106
Uoppgitt
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2018 7,9 år

Austevoll Villsau Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austevoll Villsau Sa - 994943626
Sauehold
Eido, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år

Julem AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Julem AS - 992754036
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Liamyrane 8, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år

Melaks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Melaks AS - 992847972
Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2010 1,1 år
Styre­medlem 2008 2010 1,5 år

Vaagebulk II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vaagebulk II AS - 990759669
Utenriks sjøfart med gods
Kanalveien 52c, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2014 7,5 år

Austevoll Næringsråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Næringsråd - 979584253
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Austevoll Utbyggingsselskap, 5397 Bekkjarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år

El Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) El Invest AS - 988976482
Ikke tilgjengelig
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

AS Austevoll Bruselskap

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Austevoll Bruselskap - 932109654
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2004 1,2 år

Norsk Akvakultur AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Akvakultur AS - 828925032
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Torangsvåg, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 1,3 år
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Partrederiet Megutt

Foretaksinfo
(Inaktiv) Partrederiet Megutt - 948836920
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,6 år
Adm. direktør 2000 2010 9,6 år

Akva Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akva Holding AS - 977344425
Hav- og kystfiske
Co Veststae AS, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,1 år
Adm. direktør 2000 2003 2,1 år

Austevoll Båttransport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austevoll Båttransport AS - 959269440
Ikke tilgjengelig
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Torangsvåg Pakkeri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Torangsvåg Pakkeri AS - 982182948
Ikke tilgjengelig
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Melaks ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Melaks ANS - 936825974
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,5 år