Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Edvard Melingen

Rapportdato: 2023-06-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 574 927 og med ett samlet driftsresultat på 33 326. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 17 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 28.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Samlaks AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 0 -522
Havkar Drift AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 45 610 -163
Edvard Melingen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Lighthouse Ship Management AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 10 026 30
Lighthouse Chartering AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 539 164

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Edvard Melingen Styrets leder 2003 - 2019
Lighthouse Ship Management AS Styrets leder 2011 - 2019
Lighthouse Ship Management AS Vara­medlem 2010 - 2011
Lighthouse Chartering AS Styrets leder 2012 - 2019
Marrbulk Rederi AS Adm. direktør 2017 - 2018
Havkar AS Vara­medlem 2016 - 2023

Samlaks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Samlaks AS - 978623859
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Leiro 33, 5640 Eikelandsosen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
205 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 685 000
Egenkapital
42 171 000
Gjeld
88 157 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 18 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -522 -522 -8
Resultat før skatt 652 -630 -7
Ordinært resultat 652 -630 -7
Årsresultat 652 -630 -7
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 110 685 51 012 0
Sum omløpsmidler 19 644 4 129 150
Sum eiendeler 130 329 55 141 150
Sum egenkapital 42 171 41 520 150
Sum langsiktig gjeld 87 116 13 229 0
Sum kortsiktig gjeld 1 041 393 0

Havkar Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havkar Drift AS - 922846421
Eiendomsforvaltning
Møkster 154, 5387 Møkster
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 610 000
Personalkostnader
7 749 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 845 000
Egenkapital
5 679 000
Gjeld
8 708 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 12 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 4
Fordringsomsetningshastighet 0 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 0 12 20
Kontantstrøm fra drift 3 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 17 74 86
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 45 610 39 597 6 722
Driftsresultat -163 2 803 1 347
Resultat før skatt -127 2 214 1 051
Ordinært resultat -127 2 214 1 051
Årsresultat -127 2 214 1 051
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 845 3 385 994
Sum omløpsmidler 2 543 12 421 5 234
Sum eiendeler 14 387 15 806 6 229
Sum egenkapital 5 679 5 806 4 051
Sum langsiktig gjeld 3 127 3 163 37
Sum kortsiktig gjeld 5 581 6 837 2 140

Edvard Melingen

Foretaksinfo
(Aktiv) Edvard Melingen - 985440395
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Grindastøl Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2003 2019 16,1 år

Lighthouse Ship Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lighthouse Ship Management AS - 992161078
Utleie av arbeidskraft
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 4,3 år
Styrets leder 2011 2019 7,4 år
Vara­medlem 2010 2011 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
96
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 026 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 450 000
Egenkapital
5 825 000
Gjeld
14 430 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 2 18 20
Kontantstrøm fra drift 1 18 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 21 67 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 026 9 610 8 686
Driftsresultat 30 1 395 1 934
Resultat før skatt 69 1 020 1 485
Ordinært resultat 69 1 020 1 485
Årsresultat 69 1 020 1 485
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 450 2 518 1 441
Sum omløpsmidler 17 805 13 249 11 115
Sum eiendeler 20 255 15 767 12 556
Sum egenkapital 5 825 5 756 4 736
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 430 10 011 7 821

Lighthouse Chartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lighthouse Chartering AS - 999289371
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 4,3 år
Styrets leder 2012 2019 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 539 000
Personalkostnader
1 676 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 200 000
Egenkapital
1 902 000
Gjeld
3 581 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 12 18 16
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 41 65 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 539 2 974 1 992
Driftsresultat 164 517 240
Resultat før skatt 154 428 215
Ordinært resultat 154 428 215
Årsresultat 154 428 215
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 200 1 200 1 200
Sum omløpsmidler 3 283 4 040 4 086
Sum eiendeler 5 483 5 240 5 286
Sum egenkapital 1 902 1 747 1 319
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 581 3 493 3 967

Vest Aqua Base AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vest Aqua Base AS - 914880378
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Årskog, 5419 Fitjar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 127 000
Personalkostnader
9 090 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 548 000
Egenkapital
30 606 000
Gjeld
58 602 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 7 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 56 17 13
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 24 127 21 834 25 856
Driftsresultat 3 004 -1 153 -4 430
Resultat før skatt 1 197 -1 821 -4 299
Ordinært resultat 1 197 -1 821 -4 299
Årsresultat 1 197 -1 821 -4 299
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 67 548 70 711 63 567
Sum omløpsmidler 21 660 15 463 14 453
Sum eiendeler 89 208 86 174 78 020
Sum egenkapital 30 606 29 409 31 230
Sum langsiktig gjeld 47 318 48 040 41 291
Sum kortsiktig gjeld 11 284 8 725 5 499

Marrbulk Rederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marrbulk Rederi AS - 916284845
Innenriks sjøfart med gods
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 < 1 år
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 988 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 644 000
Egenkapital
9 162 000
Gjeld
9 265 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 10 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 16 16 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 78 77 41
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 20 988 20 114 19 025
Driftsresultat 2 158 2 128 396
Resultat før skatt 1 696 1 638 -216
Ordinært resultat 1 696 1 638 -216
Årsresultat 1 696 1 638 -216
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 644 14 070 16 443
Sum omløpsmidler 3 783 2 474 1 550
Sum eiendeler 18 427 16 544 17 993
Sum egenkapital 9 162 7 467 858
Sum langsiktig gjeld 7 287 5 255 11 875
Sum kortsiktig gjeld 1 978 3 823 5 260

Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg AS - 980880036
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 637 000
Egenkapital
2 108 000
Gjeld
12 968 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 4 10
Likviditetsgrad II 2 10 8
Totalt 64 64 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 120 956 600
Driftsresultat 702 506 501
Resultat før skatt 441 190 353
Ordinært resultat 441 190 353
Årsresultat 441 190 353
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 637 14 579 10 986
Sum omløpsmidler 440 459 3 059
Sum eiendeler 15 077 15 038 14 045
Sum egenkapital 2 108 2 018 1 828
Sum langsiktig gjeld 12 457 12 952 10 481
Sum kortsiktig gjeld 511 67 1 736

El Invest Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Invest Eigedom AS - 914498872
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8,5 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 941 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 298 000
Egenkapital
950 000
Gjeld
25 383 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 66 59 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 941 1 579 874
Driftsresultat 996 619 93
Resultat før skatt 440 -13 -356
Ordinært resultat 440 -13 -356
Årsresultat 440 -13 -356
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 23 298 25 868 26 567
Sum omløpsmidler 3 035 401 425
Sum eiendeler 26 333 26 269 26 993
Sum egenkapital 950 510 523
Sum langsiktig gjeld 24 942 25 448 26 271
Sum kortsiktig gjeld 441 312 199

Austevoll Terminalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Terminalen AS - 913241371
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 9,3 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 162 000
Egenkapital
-398 000
Gjeld
15 904 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 14 2 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -59 -35 -270
Resultat før skatt -215 -624 -422
Ordinært resultat -215 -624 -422
Årsresultat -215 -624 -422
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 162 14 094 14 040
Sum omløpsmidler 1 344 52 541
Sum eiendeler 15 507 14 146 14 581
Sum egenkapital -398 -1 016 -392
Sum langsiktig gjeld 15 845 15 085 14 949
Sum kortsiktig gjeld 59 77 24

Vestfrakt Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfrakt Shipping AS - 988100684
Utenriks sjøfart med gods
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 066 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 567 000
Egenkapital
44 020 000
Gjeld
35 776 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 16 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 64 75 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 36 066 49 812 49 885
Driftsresultat 2 392 5 130 4 200
Resultat før skatt 1 361 3 888 2 797
Ordinært resultat 1 361 3 888 2 797
Årsresultat 1 361 3 888 2 797
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 62 567 59 262 66 871
Sum omløpsmidler 17 229 17 216 19 625
Sum eiendeler 79 796 76 477 86 496
Sum egenkapital 44 020 43 959 40 371
Sum langsiktig gjeld 30 087 30 059 35 910
Sum kortsiktig gjeld 5 689 2 460 10 215

Bio Feeder AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bio Feeder AS - 992481250
Innenriks sjøfart med gods
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 12,5 år
Styre­medlem 2009 2010 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 126 000
Personalkostnader
4 639 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
300 822 000
Egenkapital
63 198 000
Gjeld
265 837 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 60 71 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 90 126 92 380 96 428
Driftsresultat 14 001 12 456 14 967
Resultat før skatt 6 312 6 536 9 949
Ordinært resultat 6 312 6 536 9 949
Årsresultat 6 312 6 536 9 949
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 300 822 194 529 179 023
Sum omløpsmidler 28 213 45 218 14 661
Sum eiendeler 329 035 239 747 193 684
Sum egenkapital 63 198 56 886 50 350
Sum langsiktig gjeld 237 031 155 492 125 479
Sum kortsiktig gjeld 28 806 27 370 17 855

Melingen Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melingen Shipping AS - 992652667
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 13,7 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 068 000
Egenkapital
9 172 000
Gjeld
20 945 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 14 23 38
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -15 -26
Resultat før skatt 494 2 390 2 905
Ordinært resultat 494 2 390 2 905
Årsresultat 494 2 390 2 905
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 30 068 26 542 14 099
Sum omløpsmidler 50 49 2 892
Sum eiendeler 30 117 26 591 16 991
Sum egenkapital 9 172 6 504 1 762
Sum langsiktig gjeld 20 112 19 908 15 183
Sum kortsiktig gjeld 833 179 47

Melingen Gardsbruk ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melingen Gardsbruk ANS - 985842388
Sauehold
V/edvard Melingen Trolandsvegen 21, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 14,3 år
Styrets leder 2004 Aktiv 19,4 år

El Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Invest AS - 989069608
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 17,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 047 000
Egenkapital
18 252 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 33 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 45
Driftsresultat -31 -27 -201
Resultat før skatt 455 696 2 070
Ordinært resultat 455 696 2 070
Årsresultat 455 696 2 070
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 17 047 16 811 16 600
Sum omløpsmidler 1 241 1 258 630
Sum eiendeler 18 288 18 069 17 230
Sum egenkapital 18 252 17 797 17 101
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 272 129

Austevoll Melaks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Melaks AS - 959473706
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,4 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
342 384 000
Personalkostnader
10 504 000
Lederlønn
1 423 000
Anleggsmidler
80 258 000
Egenkapital
116 455 000
Gjeld
221 423 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 3 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 37 11 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 342 384 160 546 202 910
Driftsresultat 10 678 -19 799 3 859
Resultat før skatt 3 059 -6 569 6 367
Ordinært resultat 3 059 -6 569 6 367
Årsresultat 3 059 -6 569 6 367
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 80 258 75 204 62 650
Sum omløpsmidler 257 621 149 612 247 983
Sum eiendeler 337 878 224 816 310 632
Sum egenkapital 116 455 117 105 123 821
Sum langsiktig gjeld 86 499 69 306 44 290
Sum kortsiktig gjeld 134 924 38 404 142 521

Austvoll Havbruk ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austvoll Havbruk ANS - 982163072
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 22,4 år

Havkar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Havkar AS - 917716153
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2023 6,3 år

Austevoll Asv Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Asv Holding AS - 960229452
Varig tilrettelagt arbeid
Nordre Eidsbøen 20, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 558 000
Personalkostnader
20 037 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 747 000
Egenkapital
13 950 000
Gjeld
9 172 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 5 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 18 33 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 25 558 24 613 22 577
Driftsresultat -411 146 -774
Resultat før skatt -469 87 -910
Ordinært resultat -469 87 -910
Årsresultat -469 87 -910
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 747 15 171 15 932
Sum omløpsmidler 8 374 8 913 8 494
Sum eiendeler 23 121 24 084 24 426
Sum egenkapital 13 950 14 419 14 331
Sum langsiktig gjeld 4 973 5 363 5 753
Sum kortsiktig gjeld 4 199 4 303 4 342

Triton Investment AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Triton Investment AS - 995089106
Uoppgitt
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2018 7,9 år

Austevoll Villsau Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austevoll Villsau Sa - 994943626
Sauehold
Eido, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år

Julem AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Julem AS - 992754036
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Liamyrane 8, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år

Melaks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Melaks AS - 992847972
Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2010 1,1 år
Styre­medlem 2008 2010 1,5 år

Vaagebulk II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vaagebulk II AS - 990759669
Utenriks sjøfart med gods
Kanalveien 52c, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2014 7,5 år

Austevoll Næringsråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Næringsråd - 979584253
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Austevoll Utbyggingsselskap, 5397 Bekkjarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år

El Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) El Invest AS - 988976482
Ikke tilgjengelig
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

AS Austevoll Bruselskap

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Austevoll Bruselskap - 932109654
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2004 1,2 år

Norsk Akvakultur AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Akvakultur AS - 828925032
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Torangsvåg, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 1,3 år
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Partrederiet Megutt

Foretaksinfo
(Inaktiv) Partrederiet Megutt - 948836920
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,6 år
Adm. direktør 2000 2010 9,6 år

Melaks ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Melaks ANS - 936825974
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,5 år

Torangsvåg Pakkeri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Torangsvåg Pakkeri AS - 982182948
Ikke tilgjengelig
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Austevoll Båttransport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austevoll Båttransport AS - 959269440
Ikke tilgjengelig
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Akva Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akva Holding AS - 977344425
Hav- og kystfiske
Co Veststae AS, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,1 år
Adm. direktør 2000 2003 2,1 år