Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Ronny Stav

Rapportdato: 2021-07-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 378 984 og med ett samlet driftsresultat på -14 013. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Maksit AS Styrets leder 2021 - Aktiv 18 626 4 699
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 18 626 4 699
Qualisoft AS Styrets leder 2021 - Aktiv 67 716 9 431
Arribatec Norge AS Styrets leder 2021 - Aktiv 73 169 9 467
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 73 169 9 467
Arribatec Hospitality AS Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 -2 641
- Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -2 641
Innit Drift AS Styrets leder 2021 - Aktiv 50 871 2 773

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arribatec Norge AS Styre­medlem 2017 - 2021
Arribatec AS Styrets leder 2019 - 2019
Arribatec Consulting Holding AS Styre­medlem 2017 - 2018
Unit4 Agresso Adm. direktør 2014 - 2016
Accura Consulting Styrets leder 2008 - 2008
Accura Consulting Adm. direktør 2008 - 2008

Maksit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maksit AS - 917537119
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 626 000
Personalkostnader
12 570 000
Lederlønn
1 175 000
Anleggsmidler
324 000
Egenkapital
5 805 000
Gjeld
5 746 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 92 90 93
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 18 626 18 523 17 919
Driftsresultat 4 699 3 602 4 257
Resultat før skatt 3 690 2 834 3 279
Ordinært resultat 3 690 2 834 3 279
Årsresultat 3 690 2 834 3 279
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 324 300 222
Sum omløpsmidler 11 226 8 731 9 028
Sum eiendeler 11 550 9 031 9 250
Sum egenkapital 5 805 2 836 2 502
Sum langsiktig gjeld 1 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 745 6 195 6 748

Qualisoft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Qualisoft AS - 968455265
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Prof. Olav Hansensvei 13 Rogaland Kunnskapspark, 4068 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 716 000
Personalkostnader
39 363 000
Lederlønn
1 335 000
Anleggsmidler
471 000
Egenkapital
6 789 000
Gjeld
15 743 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 18 4
Kontantstrøm fra drift 14 18 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 88 89 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 67 716 61 074 40 071
Driftsresultat 9 431 8 696 511
Resultat før skatt 6 587 7 699 602
Ordinært resultat 6 587 7 699 602
Årsresultat 6 587 7 699 602
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 471 0 214
Sum omløpsmidler 22 061 18 048 10 850
Sum eiendeler 22 532 18 048 11 064
Sum egenkapital 6 789 202 2 681
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 743 17 846 8 382

Arribatec Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arribatec Norge AS - 918487328
Programmeringstjenester
(inngang Fra Akersgata) Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,5 år
Styre­medlem 2017 2021 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
73 169 000
Personalkostnader
45 922 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
637 000
Egenkapital
2 000 000
Gjeld
34 917 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 2 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 16 4 2
Kontantstrøm fra drift 14 1 1
Rentedekningsgrad 10 4 6
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 75 27 34
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 73 169 57 694 37 006
Driftsresultat 9 467 601 309
Resultat før skatt 6 823 23 180
Ordinært resultat 6 823 23 180
Årsresultat 6 823 23 180
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 637 963 25
Sum omløpsmidler 36 280 25 996 16 275
Sum eiendeler 36 916 26 959 16 300
Sum egenkapital 2 000 2 506 2 395
Sum langsiktig gjeld 365 661 872
Sum kortsiktig gjeld 34 552 23 792 13 033

Arribatec Hospitality AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arribatec Hospitality AS - 913787803
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 472 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 251 000
Egenkapital
339 000
Gjeld
5 473 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 466
Driftsresultat -2 641 -744 -1 576
Resultat før skatt -2 059 -577 -1 658
Ordinært resultat -2 059 -577 -1 658
Årsresultat -2 059 -577 -1 658
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 251 2 201 2 225
Sum omløpsmidler 3 561 1 442 12
Sum eiendeler 5 812 3 643 2 237
Sum egenkapital 339 251 37
Sum langsiktig gjeld 563 1 278 1 500
Sum kortsiktig gjeld 4 910 2 114 701

Innit Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Innit Drift AS - 818930542
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 871 000
Personalkostnader
17 079 000
Lederlønn
910 000
Anleggsmidler
1 583 000
Egenkapital
2 815 000
Gjeld
8 059 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 8
Resultatgrad 12 2 12
Kontantstrøm fra drift 7 1 7
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 2 4
Totalt 73 35 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 50 871 33 479 25 324
Driftsresultat 2 773 277 1 449
Resultat før skatt 2 109 140 1 017
Ordinært resultat 2 109 140 1 017
Årsresultat 2 109 140 1 017
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 583 1 991 0
Sum omløpsmidler 9 290 3 754 3 121
Sum eiendeler 10 873 5 745 3 121
Sum egenkapital 2 815 706 566
Sum langsiktig gjeld 730 52 11
Sum kortsiktig gjeld 7 329 4 987 2 543

Innit Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Innit Utvikling AS - 918919414
Programmeringstjenester
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 594 000
Personalkostnader
20 125 000
Lederlønn
931 000
Anleggsmidler
884 000
Egenkapital
2 292 000
Gjeld
6 720 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 3 10 14
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 44 70 78
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 28 594 28 406 16 272
Driftsresultat 607 2 232 1 268
Resultat før skatt 159 1 568 848
Ordinært resultat 159 1 568 848
Årsresultat 159 1 568 848
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 884 2 315 1 505
Sum omløpsmidler 8 129 5 244 1 947
Sum eiendeler 9 013 7 559 3 453
Sum egenkapital 2 292 2 134 566
Sum langsiktig gjeld 56 20 7
Sum kortsiktig gjeld 6 664 5 406 2 880

Microsky AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Microsky AS - 996814424
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 454 000
Personalkostnader
5 024 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 000
Egenkapital
1 292 000
Gjeld
4 209 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 51 21 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 17 454 15 073 10 958
Driftsresultat 397 -64 -160
Resultat før skatt 382 -80 -163
Ordinært resultat 382 -80 -163
Årsresultat 382 -80 -163
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 282 354 396
Sum omløpsmidler 5 220 3 890 2 471
Sum eiendeler 5 501 4 244 2 867
Sum egenkapital 1 292 910 165
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 209 3 335 2 702

Innit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Innit AS - 983398308
Drift av web-portaler
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 164 000
Personalkostnader
8 332 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 811 000
Egenkapital
3 236 000
Gjeld
20 859 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 2 4 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 31 28 33
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 78 164 61 205 63 038
Driftsresultat 49 -272 -286
Resultat før skatt -201 15 512
Ordinært resultat -201 15 512
Årsresultat -201 15 512
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 811 3 089 7 262
Sum omløpsmidler 22 283 11 368 12 910
Sum eiendeler 24 094 14 457 20 172
Sum egenkapital 3 236 3 153 3 138
Sum langsiktig gjeld 445 979 5 671
Sum kortsiktig gjeld 20 414 10 325 11 363

Fácil AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fácil AS - 918004653
Programmeringstjenester
Ringveien 7a, 1386 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
376 000
Personalkostnader
27 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 000
Egenkapital
399 000
Gjeld
-47 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 376 836 331
Driftsresultat -306 -649 -1 897
Resultat før skatt -215 -650 -1 896
Ordinært resultat -215 -650 -1 896
Årsresultat -215 -650 -1 896
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 53 18 34
Sum omløpsmidler 300 513 552
Sum eiendeler 352 531 587
Sum egenkapital 399 503 475
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -47 28 112

Arribatec Group ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Arribatec Group ASA - 979867654
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 660 000
Personalkostnader
7 091 000
Lederlønn
2 025 000
Anleggsmidler
200 000
Egenkapital
-2 027 000
Gjeld
8 141 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 8 4 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 660 22 464 17 635
Driftsresultat -32 665 -40 887 -47 048
Resultat før skatt -33 386 -42 297 -47 977
Ordinært resultat -33 386 -42 297 -47 977
Årsresultat -33 386 -42 297 -47 977
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 200 11 662 12 375
Sum omløpsmidler 5 914 13 812 29 049
Sum eiendeler 6 114 25 474 41 424
Sum egenkapital -2 027 2 838 16 539
Sum langsiktig gjeld 0 0 900
Sum kortsiktig gjeld 8 141 22 636 23 985

Arribatec AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arribatec AS - 914794277
Programmeringstjenester
Inngang Fra Akersgata Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 714 000
Personalkostnader
1 555 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
137 130 000
Egenkapital
97 055 000
Gjeld
71 951 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 6
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 18 7
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 7 55 47
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 32 714 29 956 36 225
Driftsresultat -7 669 1 176 1 562
Resultat før skatt -4 462 1 493 962
Ordinært resultat -4 462 1 493 962
Årsresultat -4 462 1 493 962
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 137 130 21 453 18 803
Sum omløpsmidler 31 877 13 461 8 793
Sum eiendeler 169 006 34 914 27 597
Sum egenkapital 97 055 17 122 12 808
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 332
Sum kortsiktig gjeld 71 951 17 792 13 457

Arriba Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arriba Consulting AS - 918087265
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 442 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 515 000
Egenkapital
3 134 000
Gjeld
2 670 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 2
Totalt 77 81 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 442 2 256 1 675
Driftsresultat 2 647 790 339
Resultat før skatt 2 057 608 258
Ordinært resultat 2 057 608 258
Årsresultat 2 057 608 258
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 515 0 480
Sum omløpsmidler 289 3 075 1 213
Sum eiendeler 5 804 3 075 1 693
Sum egenkapital 3 134 896 288
Sum langsiktig gjeld 1 0 1
Sum kortsiktig gjeld 2 669 2 179 1 405

Arriba Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arriba Invest AS - 915671055
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Norittveien 12, 1555 Son
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-802 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 000
Egenkapital
27 000
Gjeld
5 232 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 50 8 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter -802 0 239
Driftsresultat -802 -76 103
Resultat før skatt -802 -76 78
Ordinært resultat -802 -76 78
Årsresultat -802 -76 78
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 49 1 584 1 358
Sum omløpsmidler 5 210 2 345 2 346
Sum eiendeler 5 259 3 929 3 704
Sum egenkapital 27 829 906
Sum langsiktig gjeld 4 048 1 876 1 006
Sum kortsiktig gjeld 1 184 1 224 1 791

Arribatec Consulting Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arribatec Consulting Holding AS - 818340982
Programmeringstjenester
(inngang Fra Akersgata) Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1 år

Unit4 Agresso

Foretaksinfo
(Inaktiv) Unit4 Agresso - 995743442
Programmeringstjenester
, 9998 Utlandet
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2016 2,5 år

Accura Consulting

Foretaksinfo
(Inaktiv) Accura Consulting - 992231785
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Norittveien 12, 1555 Son
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Perge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Perge AS - 984301936
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Norittveien 12, 1555 Son
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2011 5,9 år
Adm. direktør 2005 2010 5,4 år

Stafo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stafo AS - 966947101
Ikke tilgjengelig
Engaveien 21 B, 2010 Strømmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Stafo Education AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stafo Education AS - 974984695
Ikke tilgjengelig
Engaveien 21 B, 2010 Strømmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år