Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ida Elisabeth Aall Gram

Rapportdato: 2020-07-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 992 696 og med ett samlet driftsresultat på 478 115. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 13 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 44.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norsk Eiendom Styre­medlem 2020 - Aktiv 9 575 526
AF Håndverk AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Afgn Invest 1 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 38 438 38 390
Afe Boligprosjekt 2020 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Bergerveien 24 AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 199 558 38 888

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Råtræet AS Styrets leder 2020 - 2020
Rolvsrud Idrettspark Holding AS Styrets leder 2019 - 2020
Bergerveien 24 AS Styre­medlem 2018 - 2019
Ladejarlen Utvikling AS Vara­medlem 2019 - 2019
Ladejarlen Utvikling AS Styre­medlem 2017 - 2019
AF Energi og Miljø AS Styre­medlem 2019 - 2019

Norsk Eiendom

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Eiendom - 884097932
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 575 000
Personalkostnader
4 768 000
Lederlønn
1 700 000
Anleggsmidler
24 000
Egenkapital
3 722 000
Gjeld
6 186 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 50 57 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 575 9 134 8 142
Driftsresultat 526 658 350
Resultat før skatt 362 445 -812
Ordinært resultat 362 445 -812
Årsresultat 362 445 -812
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 24 24
Sum omløpsmidler 9 885 8 446 6 939
Sum eiendeler 9 909 8 470 6 963
Sum egenkapital 3 722 3 359 2 915
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 186 5 112 4 048

AF Håndverk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AF Håndverk AS - 922607508
Grunnarbeid
Nils Hansens vei 2b, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Afgn Invest 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Afgn Invest 1 AS - 994917056
Bygging av bruer og tunneler
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 438 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 000 000
Egenkapital
106 402 000
Gjeld
74 347 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 4 10 0
Totalt 79 85 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 438 36 763 0
Driftsresultat 38 390 36 752 0
Resultat før skatt 36 701 35 499 1
Ordinært resultat 36 701 35 499 1
Årsresultat 36 701 35 499 1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 132 000 132 269 0
Sum omløpsmidler 48 748 36 785 102
Sum eiendeler 180 748 169 054 102
Sum egenkapital 106 402 104 700 102
Sum langsiktig gjeld 29 176 53 003 0
Sum kortsiktig gjeld 45 171 11 351 0

Afe Boligprosjekt 2020 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Afe Boligprosjekt 2020 AS - 924554436
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Bergerveien 24 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergerveien 24 AS - 996600270
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Eiendomsplan Management AS Engebrets vei 3, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
199 558 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 543 000
Egenkapital
1 025 000
Gjeld
307 024 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 37 14 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 199 558 0 0
Driftsresultat 38 888 -1 311 -8 480
Resultat før skatt 297 -29 -66
Ordinært resultat 297 -29 -66
Årsresultat 297 -29 -66
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 41 543 52 51 043
Sum omløpsmidler 266 506 151 295 3 246
Sum eiendeler 308 049 151 348 54 289
Sum egenkapital 1 025 728 757
Sum langsiktig gjeld 199 326 147 692 52 160
Sum kortsiktig gjeld 107 698 2 928 1 372

Lab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lab AS - 880376152
Oppføring av bygninger
Kanalveien 105b, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 794 814 000
Personalkostnader
374 355 000
Lederlønn
2 394 000
Anleggsmidler
376 024 000
Egenkapital
120 067 000
Gjeld
1 088 762 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 56 62 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 794 814 2 212 943 1 828 531
Driftsresultat 132 207 133 248 154 564
Resultat før skatt 102 997 111 867 121 919
Ordinært resultat 102 997 111 867 121 919
Årsresultat 84 866 103 282 107 855
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 376 024 384 398 181 650
Sum omløpsmidler 832 806 726 608 747 239
Sum eiendeler 1 208 830 1 111 007 928 889
Sum egenkapital 120 067 131 597 144 816
Sum langsiktig gjeld 122 510 110 019 124 548
Sum kortsiktig gjeld 966 252 869 391 659 526

Afg Invest 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Afg Invest 5 AS - 997320581
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 202 000
Egenkapital
4 316 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 0 45 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -74 2 169 85
Resultat før skatt -97 2 224 -6 279
Ordinært resultat -97 2 224 -6 279
Årsresultat -97 2 224 -6 279
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 202 2 202 2 202
Sum omløpsmidler 2 114 2 269 3 087
Sum eiendeler 4 316 4 471 5 289
Sum egenkapital 4 316 4 412 2 189
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 58 3 100

Construction City Cluster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Construction City Cluster AS - 920039790
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-441 000
Gjeld
1 710 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 8
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -543
Resultat før skatt -541
Ordinært resultat -541
Årsresultat -541
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1 269
Sum eiendeler 1 269
Sum egenkapital -441
Sum langsiktig gjeld 1 000
Sum kortsiktig gjeld 710

Construction City Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Construction City Eiendom AS - 921279108
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
130 716 000
Egenkapital
40 594 000
Gjeld
92 023 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -119
Resultat før skatt -91
Ordinært resultat -91
Årsresultat -91
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 130 716
Sum omløpsmidler 1 901
Sum eiendeler 132 617
Sum egenkapital 40 594
Sum langsiktig gjeld 2 000
Sum kortsiktig gjeld 90 023

Visnes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Visnes Eiendom AS - 987646802
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,2 år
Adm. direktør 2018 2020 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 493 000
Egenkapital
561 000
Gjeld
3 037 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -2 280 -38
Resultat før skatt -82 -1 788 -62
Ordinært resultat -82 -1 788 -62
Årsresultat -82 -1 788 -62
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 493 3 493 5 246
Sum omløpsmidler 106 2 326 0
Sum eiendeler 3 598 5 819 5 246
Sum egenkapital 561 561 51
Sum langsiktig gjeld 3 037 5 257 5 186
Sum kortsiktig gjeld 0 0 9

Lillo Gård KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillo Gård KS - 912366944
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Eiendomsplan Management AS Engebrets vei 3, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
898 849 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
278 265 000
Gjeld
660 491 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 82 75 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 898 849 861 226 519 985
Driftsresultat 252 153 281 788 106 740
Resultat før skatt 213 539 255 915 90 064
Ordinært resultat 213 539 255 915 90 064
Årsresultat 213 539 255 915 90 064
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 22 530 22 530
Sum omløpsmidler 938 755 1 841 206 838 033
Sum eiendeler 938 755 1 863 736 860 563
Sum egenkapital 278 265 392 504 136 589
Sum langsiktig gjeld 422 639 1 146 053 548 632
Sum kortsiktig gjeld 237 852 325 179 175 343

Lillo Gård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillo Gård AS - 912366928
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Eiendomsplan Management AS Engebrets vei 3, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 720 000
Egenkapital
5 214 000
Gjeld
31 503 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 37 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -62 -35 -46
Resultat før skatt 22 255 -27 -35
Ordinært resultat 22 255 -27 -35
Årsresultat 22 255 -27 -35
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 720 14 927 14 920
Sum omløpsmidler 27 996 38 70
Sum eiendeler 36 717 14 965 14 990
Sum egenkapital 5 214 14 958 14 985
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 503 7 4

AS Høyres Hus

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Høyres Hus - 921481608
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stortingsgata 20, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 462 000
Personalkostnader
8 234 000
Lederlønn
1 211 000
Anleggsmidler
361 220 000
Egenkapital
11 066 000
Gjeld
355 753 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 56 61 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 51 462 49 280 47 071
Driftsresultat 16 791 18 433 18 270
Resultat før skatt 1 257 1 820 1 684
Ordinært resultat 1 257 1 820 1 684
Årsresultat 1 257 1 820 1 684
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 361 220 343 568 347 458
Sum omløpsmidler 5 599 7 924 9 395
Sum eiendeler 366 819 351 492 356 852
Sum egenkapital 11 066 14 931 15 980
Sum langsiktig gjeld 337 850 325 100 326 600
Sum kortsiktig gjeld 17 903 11 461 14 272

Råtræet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Råtræet AS - 924553782
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kanalveien 105b, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2020 < 1 år

Rolvsrud Idrettspark Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rolvsrud Idrettspark Holding AS - 921994338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o AF Gruppen Norge AS Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 30
Sum egenkapital 24
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6

Ladejarlen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ladejarlen Utvikling AS - 918056211
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Prosjektpartner Ksu AS Kongens Plass 5, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 2019 < 1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 616 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 705 000
Egenkapital
8 340 000
Gjeld
358 385 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 10 0
Rentedekningsgrad 6 0
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 50 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 37 616 0
Driftsresultat 8 492 -159
Resultat før skatt 2 310 -85
Ordinært resultat 2 310 -85
Årsresultat 2 310 -85
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 8 705 164 786
Sum omløpsmidler 358 020 74 117
Sum eiendeler 366 725 238 903
Sum egenkapital 8 340 -55
Sum langsiktig gjeld 343 966 220 941
Sum kortsiktig gjeld 14 419 18 018

AF Energi og Miljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AF Energi og Miljø AS - 892998132
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
103 487 000
Egenkapital
24 044 000
Gjeld
98 429 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 19 8 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -7 -84
Resultat før skatt 6 097 224 -6 059
Ordinært resultat 6 097 224 -6 059
Årsresultat 6 097 224 -6 059
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 103 487 91 528 83 656
Sum omløpsmidler 18 985 1 518 572
Sum eiendeler 122 473 93 046 84 228
Sum egenkapital 24 044 18 487 18 262
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98 429 74 560 65 965

Strøm Gundersen Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strøm Gundersen Gruppen AS - 996845656
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
136 700 000
Egenkapital
16 086 000
Gjeld
247 361 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 37 33 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -6 -6
Resultat før skatt 125 079 49 723 32 026
Ordinært resultat 125 079 49 723 32 026
Årsresultat 125 079 49 723 32 026
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 136 700 136 256 137 806
Sum omløpsmidler 126 747 50 702 35 808
Sum eiendeler 263 447 186 957 173 614
Sum egenkapital 16 086 16 007 16 284
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 247 361 170 951 157 330

AF Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AF Offshore AS - 993000396
Bygging av bruer og tunneler
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
444 079 000
Egenkapital
172 287 000
Gjeld
472 029 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 33 2 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -6 -6
Resultat før skatt 179 882 -3 520 43 494
Ordinært resultat 179 882 -3 520 43 494
Årsresultat 179 882 -3 520 43 494
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 444 079 459 841 459 188
Sum omløpsmidler 200 237 6 74 456
Sum eiendeler 644 316 459 847 533 643
Sum egenkapital 172 287 192 404 205 924
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 472 029 267 443 327 720

Gamle Lillo Gård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gamle Lillo Gård AS - 921772912
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bærumsveien 375, 1346 Gjettum
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
275 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 053 000
Egenkapital
15 614 000
Gjeld
440 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 275
Driftsresultat -226
Resultat før skatt -256
Ordinært resultat -256
Årsresultat -256
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 16 053
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 16 053
Sum egenkapital 15 614
Sum langsiktig gjeld 440
Sum kortsiktig gjeld 0

Lilleby Triangel Næring Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lilleby Triangel Næring Eiendom AS - 921403070
Oppføring av bygninger
Karenslyst Allé 12, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 000
Egenkapital
286 000
Gjeld
29 145 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -121
Resultat før skatt -17
Ordinært resultat -17
Årsresultat -17
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 104
Sum omløpsmidler 29 328
Sum eiendeler 29 431
Sum egenkapital 286
Sum langsiktig gjeld 23 365
Sum kortsiktig gjeld 5 780

Lilleby Triangel Bolig N2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lilleby Triangel Bolig N2 AS - 921403097
Oppføring av bygninger
C/o Prosjektpartner Ksu AS Kongens Plass 5, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år

Kjmt Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjmt Eiendom AS - 991200738
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Auglendsmyrå 8, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,7 år
Adm. direktør 2018 2019 1,5 år

Lillo Gård Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillo Gård Næring AS - 916505205
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bærumsveien 375, 1346 Gjettum
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2020 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
550 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
143 753 000
Egenkapital
-1 000
Gjeld
150 614 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 550 825 275
Driftsresultat -573 -825 -7 257
Resultat før skatt -442 -705 -5 515
Ordinært resultat -442 -705 -5 515
Årsresultat -442 -705 -5 515
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 143 753 99 202 24 180
Sum omløpsmidler 6 861 7 426 400
Sum eiendeler 150 613 106 627 24 580
Sum egenkapital -1 16 310 17 015
Sum langsiktig gjeld 138 265 80 104 7 108
Sum kortsiktig gjeld 12 349 10 213 457

Kleivveien Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kleivveien Utbygging AS - 915620957
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Profier AS Erteløkka 7, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,5 år
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 819 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
484 151 000
Egenkapital
3 207 000
Gjeld
569 644 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 54 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 819 1 915 1 076
Driftsresultat 2 022 1 676 151
Resultat før skatt 1 625 1 346 159
Ordinært resultat 1 625 1 346 159
Årsresultat 1 625 1 346 159
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 484 151 352 256 0
Sum omløpsmidler 88 700 45 854 374 592
Sum eiendeler 572 851 398 110 374 592
Sum egenkapital 3 207 1 582 235
Sum langsiktig gjeld 527 345 306 831 324 113
Sum kortsiktig gjeld 42 299 89 699 50 244

Kilen Panorama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilen Panorama AS - 911631776
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
133 000
Egenkapital
621 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -48 -93 -84
Resultat før skatt -35 -53 71
Ordinært resultat -35 -53 71
Årsresultat -35 -53 71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 133 123 328
Sum omløpsmidler 488 534 423
Sum eiendeler 621 656 751
Sum egenkapital 621 656 709
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 42

Søreiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søreiendom AS - 911769069
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skippergata 47, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
8 136 000
Gjeld
12 069 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -210 -219 -189
Resultat før skatt -170 -172 -141
Ordinært resultat -170 -172 -141
Årsresultat -170 -172 -141
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 208 169 125
Sum omløpsmidler 19 997 19 361 18 610
Sum eiendeler 20 205 19 530 18 735
Sum egenkapital 8 136 8 306 8 478
Sum langsiktig gjeld 8 346 8 025 7 716
Sum kortsiktig gjeld 3 723 3 199 2 541

Kilen Panorama KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilen Panorama KS - 912890430
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
961 000
Gjeld
28 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 32 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -222 -117 380
Resultat før skatt -210 31 597
Ordinært resultat -210 31 597
Årsresultat -210 31 597
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 120
Sum omløpsmidler 989 1 149 998
Sum eiendeler 989 1 149 1 118
Sum egenkapital 961 1 121 1 091
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 28 28

Tjora Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tjora Eiendom AS - 888816402
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 207 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 608 000
Egenkapital
4 849 000
Gjeld
15 465 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 73 70 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 207 3 208 3 056
Driftsresultat 3 164 3 159 3 000
Resultat før skatt 2 210 2 172 1 992
Ordinært resultat 2 210 2 172 1 992
Årsresultat 2 210 2 172 1 992
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 608 16 608 16 608
Sum omløpsmidler 3 706 2 406 1 820
Sum eiendeler 20 313 19 014 18 428
Sum egenkapital 4 849 4 849 4 849
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 465 14 165 13 579

Kilen Brygge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilen Brygge AS - 977205204
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 148 000
Egenkapital
3 032 000
Gjeld
27 433 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 0 18 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 150 0 0
Driftsresultat -3 568 -69 -249
Resultat før skatt -8 368 297 -659
Ordinært resultat -8 368 297 -659
Årsresultat -8 368 297 -659
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 148 7 386 16 492
Sum omløpsmidler 3 317 10 490 8 289
Sum eiendeler 30 465 17 875 24 780
Sum egenkapital 3 032 8 501 8 227
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 433 9 374 16 553

Kilen Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilen Bygg AS - 987032073
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 499 000
Egenkapital
1 484 000
Gjeld
337 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 28 26 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 57 56 54
Driftsresultat -29 -36 -23
Resultat før skatt -48 -51 -41
Ordinært resultat -48 -51 -41
Årsresultat -48 -51 -41
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 499 1 665 1 846
Sum omløpsmidler 322 621 1 217
Sum eiendeler 1 821 2 286 3 063
Sum egenkapital 1 484 1 286 2 063
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 337 1 000 1 000

Bekkestua Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bekkestua Boligutvikling AS - 912977846
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Profier AS Erteløkka 7, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Spikkestadkvartalene Bolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spikkestadkvartalene Bolig AS - 912219399
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o AF Gruppen ASA Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

E2 Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) E2 Utvikling AS - 997320638
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 737 000
Egenkapital
2 133 000
Gjeld
58 948 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 22 22 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -77 -89 -67
Resultat før skatt 566 610 428
Ordinært resultat 566 610 428
Årsresultat 566 610 428
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 737 37 737 37 737
Sum omløpsmidler 23 343 21 948 20 542
Sum eiendeler 61 081 59 686 58 279
Sum egenkapital 2 133 1 567 958
Sum langsiktig gjeld 58 779 57 926 57 179
Sum kortsiktig gjeld 169 192 142

Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS - 919284587
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o AF Gruppen ASA Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 288 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 350 000
Egenkapital
13 391 000
Gjeld
30 318 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 5
Rentedekningsgrad 8 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 61 14
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 8 288 3 630
Driftsresultat 2 553 -82
Resultat før skatt 1 194 109
Ordinært resultat 1 194 109
Årsresultat 1 194 109
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 2 350 1 048
Sum omløpsmidler 41 359 48 902
Sum eiendeler 43 709 49 951
Sum egenkapital 13 391 12 197
Sum langsiktig gjeld 10 749 10 679
Sum kortsiktig gjeld 19 569 27 074

Kilen Utbygging 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilen Utbygging 2 AS - 895897612
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 362 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 068 000
Gjeld
137 801 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 53 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 362 0 0
Driftsresultat 13 920 -93 -157
Resultat før skatt 7 906 -50 -110
Ordinært resultat 7 906 -50 -110
Årsresultat 7 906 -50 -110
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 71 59
Sum omløpsmidler 147 869 41 162 30 464
Sum eiendeler 147 869 41 234 30 523
Sum egenkapital 10 068 2 162 2 212
Sum langsiktig gjeld 114 248 37 887 27 167
Sum kortsiktig gjeld 23 553 1 184 1 144

Losjeplassen Vest Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Losjeplassen Vest Borettslag - 915865038
Borettslag
Nedre Torggate 5/7, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 546 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
368 002 000
Egenkapital
9 058 000
Gjeld
359 260 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20