Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Olav Steen

Rapportdato: 2019-12-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -57. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aos Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -18
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -18
M.a.s. Invest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -20
Aks Invest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -19

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
M.s. Invest AS Vara­medlem 2006 - 2019
Steen Holding AS Styrets leder 2000** - 2016

Aos Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aos Invest AS - 989241206
Uoppgitt
Strandgata 71, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 763 000
Gjeld
94 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 28 22 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -30 -58
Resultat før skatt 14 2 9 258
Ordinært resultat 14 2 9 258
Årsresultat 14 2 9 258
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 856 10 819 10 787
Sum eiendeler 10 856 10 819 10 787
Sum egenkapital 10 763 10 749 10 746
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94 71 40

M.a.s. Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) M.a.s. Invest AS - 989241230
Uoppgitt
Torggata 41, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 850 000
Gjeld
1 065 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 24 32 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -30 -45
Resultat før skatt 24 21 9 273
Ordinært resultat 24 21 9 273
Årsresultat 24 21 9 273
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 915 8 294 9 709
Sum eiendeler 5 915 8 294 9 709
Sum egenkapital 4 850 8 256 9 635
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 065 38 74

Aks Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aks Invest AS - 989241109
Uoppgitt
Birkebeinervegen 6, 2316 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 056 000
Gjeld
106 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 26 10 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -32 -59
Resultat før skatt 6 -5 9 254
Ordinært resultat 6 -5 9 254
Årsresultat 6 -5 9 254
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 162 8 635 9 814
Sum eiendeler 7 162 8 635 9 814
Sum egenkapital 7 056 7 985 8 840
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106 650 975

M.s. Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) M.s. Invest AS - 989241176
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Torggata 41, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2019 12,8 år

Steen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Steen Holding AS - 938348952
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Torggata 41, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 873 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 339 000
Egenkapital
-4 961 000
Gjeld
17 828 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 7 7 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 873 5 519 4 737
Driftsresultat -8 214 -3 556 1 142
Resultat før skatt -6 674 -2 838 746
Ordinært resultat -6 674 -2 838 746
Årsresultat -6 674 -2 838 746
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 339 8 128 7 883
Sum omløpsmidler 3 528 1 798 1 193
Sum eiendeler 12 868 9 926 9 076
Sum egenkapital -4 961 1 713 4 551
Sum langsiktig gjeld 14 184 5 753 3 192
Sum kortsiktig gjeld 3 644 2 461 1 333