Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ragnhild Hjørnevik

Rapportdato: 2023-01-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 828 409 og med ett samlet driftsresultat på 633 737. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 15 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Wilhelmsen Maritime Services AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 280 080 254 790
Østre Aker vei 17 ANS Kontakt­person 2021 - Aktiv 4 956 1 889
Arcatum AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 10 984 9 718
Aussie Invest AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 323 287
Bino Invest AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 323 287

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Spaalen AS Styre­medlem 2017 - 2020
Blankvann AS Styre­medlem 2017 - 2020
Pimpus Holding AS Styre­medlem 2017 - 2020
Starship Investments AS Styre­medlem 2017 - 2019
Wilhelmsen Accounting Services AS Styre­medlem 2015 - 2021
Wilhelmsen Accounting Services AS Styre­medlem 2015 - 2021
Oddenskogen Barnehage Sa Vara­medlem 2007 - 2009
Oddenskogen Barnehage Sa Styrets leder 2004 - 2007
Oddenskogen Barnehage Sa Styre­medlem 2000** - 2004

Wilhelmsen Maritime Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wilhelmsen Maritime Services AS - 987316144
Utenriks sjøfart med gods
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
280 080 000
Personalkostnader
-472 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 125 707 000
Egenkapital
1 232 219 000
Gjeld
2 853 702 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 2
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 56 70 53
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 280 080 437 287 386 693
Driftsresultat 254 790 414 551 374 003
Resultat før skatt 179 633 375 161 73 060
Ordinært resultat 179 633 375 161 73 060
Årsresultat 179 633 375 161 73 060
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 125 707 3 336 136 3 116 010
Sum omløpsmidler 960 214 1 443 356 987 675
Sum eiendeler 4 085 922 4 779 493 4 103 685
Sum egenkapital 1 232 219 1 527 880 1 080 175
Sum langsiktig gjeld 30 719 1 904 887 1 768 218
Sum kortsiktig gjeld 2 822 983 1 346 725 1 255 292

Østre Aker vei 17 ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østre Aker vei 17 ANS - 980953068
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 956 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 990 000
Egenkapital
14 039 000
Gjeld
26 438 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 61 74 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 956 5 618 5 527
Driftsresultat 1 889 3 771 3 379
Resultat før skatt 438 2 228 1 734
Ordinært resultat 438 2 228 1 734
Årsresultat 438 2 228 1 734
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 31 990 33 077 34 163
Sum omløpsmidler 8 487 7 233 5 239
Sum eiendeler 40 477 40 310 39 402
Sum egenkapital 14 039 13 601 11 673
Sum langsiktig gjeld 25 000 26 014 27 029
Sum kortsiktig gjeld 1 438 695 700

Arcatum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arcatum AS - 872409572
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 984 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 466 000
Egenkapital
61 605 000
Gjeld
22 017 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 67 63 75
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 984 5 065 7 321
Driftsresultat 9 718 4 362 7 058
Resultat før skatt 7 392 4 358 6 839
Ordinært resultat 7 392 4 358 6 839
Årsresultat 7 392 4 358 6 839
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 64 466 59 738 51 674
Sum omløpsmidler 19 157 36 089 14 640
Sum eiendeler 83 622 95 827 66 314
Sum egenkapital 61 605 64 213 59 855
Sum langsiktig gjeld 585 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 432 31 614 6 460

Aussie Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aussie Invest AS - 920369243
Uoppgitt
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
323 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 022 000
Egenkapital
617 000
Gjeld
5 212 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 57 65 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 323 476 26
Driftsresultat 287 369 -13
Resultat før skatt 274 352 -38
Ordinært resultat 274 352 -38
Årsresultat 274 352 -38
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 022 1 027 998
Sum omløpsmidler 1 807 2 482 1 166
Sum eiendeler 5 829 3 509 2 164
Sum egenkapital 617 343 -9
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 212 3 166 2 172

Bino Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bino Invest AS - 920369316
Uoppgitt
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
323 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 022 000
Egenkapital
617 000
Gjeld
5 212 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 57 65 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 323 476 26
Driftsresultat 287 369 -13
Resultat før skatt 274 352 -38
Ordinært resultat 274 352 -38
Årsresultat 274 352 -38
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 022 1 027 998
Sum omløpsmidler 1 807 2 482 1 166
Sum eiendeler 5 829 3 509 2 164
Sum egenkapital 617 343 -9
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 212 3 166 2 172

Zalto Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zalto Invest AS - 920369332
Uoppgitt
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
323 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 022 000
Egenkapital
617 000
Gjeld
5 212 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 57 65 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 323 476 26
Driftsresultat 287 369 -13
Resultat før skatt 274 352 -38
Ordinært resultat 274 352 -38
Årsresultat 274 352 -38
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 022 1 027 998
Sum omløpsmidler 1 807 2 482 1 166
Sum eiendeler 5 829 3 509 2 164
Sum egenkapital 617 343 -9
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 212 3 166 2 172

Phila AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Phila AS - 819486522
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 199 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 934 000
Egenkapital
1 132 000
Gjeld
8 396 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 22 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 199 212 279
Driftsresultat 1 164 32 239
Resultat før skatt 1 130 -29 145
Ordinært resultat 1 130 -29 145
Årsresultat 1 130 -29 145
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 934 7 123 7 024
Sum omløpsmidler 3 594 1 301 1 461
Sum eiendeler 9 528 8 424 8 485
Sum egenkapital 1 132 1 31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 396 8 423 8 454

Hergu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hergu AS - 919486546
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 199 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 934 000
Egenkapital
1 132 000
Gjeld
8 395 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 22 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 199 212 279
Driftsresultat 1 163 32 239
Resultat før skatt 1 130 -29 145
Ordinært resultat 1 130 -29 145
Årsresultat 1 130 -29 145
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 934 7 123 7 024
Sum omløpsmidler 3 593 1 301 1 461
Sum eiendeler 9 526 8 424 8 485
Sum egenkapital 1 132 1 31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 395 8 423 8 454

Milou AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Milou AS - 919486562
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 199 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 934 000
Egenkapital
1 132 000
Gjeld
8 395 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 22 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 199 212 279
Driftsresultat 1 163 32 239
Resultat før skatt 1 130 -29 145
Ordinært resultat 1 130 -29 145
Årsresultat 1 130 -29 145
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 934 7 123 7 024
Sum omløpsmidler 3 593 1 301 1 461
Sum eiendeler 9 526 8 424 8 485
Sum egenkapital 1 132 1 31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 395 8 423 8 454

AS Bigorange Xviii

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Bigorange Xviii - 928990419
Utenriks sjøfart med gods
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
332 000
Egenkapital
5 560 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 72 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 104 105 106
Driftsresultat 69 71 68
Resultat før skatt 64 68 61
Ordinært resultat 64 68 61
Årsresultat 64 68 61
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 332 228 123
Sum omløpsmidler 5 233 5 272 5 312
Sum eiendeler 5 566 5 500 5 435
Sum egenkapital 5 560 5 497 5 429
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 3 6

Toluma Kreditt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toluma Kreditt AS - 998229782
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 772 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 348 000
Egenkapital
242 921 000
Gjeld
22 568 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 10 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 66 772 58 216 36 540
Driftsresultat 28 361 -11 412 20 226
Resultat før skatt 24 438 -9 354 17 953
Ordinært resultat 24 438 -9 354 17 953
Årsresultat 24 438 -9 354 17 953
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 82 348 65 224 65 135
Sum omløpsmidler 183 142 193 261 214 814
Sum eiendeler 265 490 258 485 279 949
Sum egenkapital 242 921 238 483 267 838
Sum langsiktig gjeld 1 193 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 375 20 002 12 111

Toluma Global AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toluma Global AS - 881160552
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
162 720 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 512 000
Egenkapital
735 371 000
Gjeld
20 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 6 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 76 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 162 720 141 128 161 514
Driftsresultat 132 759 43 553 131 827
Resultat før skatt 134 349 45 522 133 912
Ordinært resultat 134 349 45 522 133 912
Årsresultat 134 349 45 522 133 912
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 512 3 883 1 949
Sum omløpsmidler 749 860 657 139 633 613
Sum eiendeler 755 371 661 022 635 563
Sum egenkapital 735 371 636 022 615 500
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 000 25 000 20 063

Toluma Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toluma Invest AS - 982513022
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
93 822 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
324 200 000
Egenkapital
361 442 000
Gjeld
20 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 2 10
Totalt 75 2 54
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 93 822 71 112 78 724
Driftsresultat 42 892 -15 925 4 052
Resultat før skatt 43 976 -15 506 5 358
Ordinært resultat 43 976 -15 506 5 358
Årsresultat 43 976 -15 506 5 358
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 324 200 345 086 326 207
Sum omløpsmidler 57 242 27 175 51 964
Sum eiendeler 381 442 372 261 378 170
Sum egenkapital 361 442 337 470 367 976
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 000 34 791 10 194

Toluma Norden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toluma Norden AS - 983414176
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
197 488 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 663 000
Egenkapital
750 026 000
Gjeld
30 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 77 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 197 488 196 721 248 575
Driftsresultat 158 375 66 059 107 774
Resultat før skatt 158 630 75 414 104 885
Ordinært resultat 158 630 75 414 104 885
Årsresultat 158 630 75 414 104 885
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 16 663 14 498 5 591
Sum omløpsmidler 763 363 651 898 607 837
Sum eiendeler 780 026 666 396 613 428
Sum egenkapital 750 026 636 396 590 982
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 000 30 000 22 446

Toluma Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toluma Regnskap AS - 984048866
Regnskap og bokføring
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 917 000
Personalkostnader
4 120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
248 000
Egenkapital
11 310 000
Gjeld
1 118 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 80 94
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 917 7 244 9 985
Driftsresultat 533 1 156 3 890
Resultat før skatt 580 1 002 3 222
Ordinært resultat 580 1 002 3 222
Årsresultat 580 1 002 3 222
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 248 198 115
Sum omløpsmidler 12 179 11 729 10 973
Sum eiendeler 12 427 11 928 11 088
Sum egenkapital 11 310 10 729 9 727
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 118 1 198 1 360

Spaalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spaalen AS - 919662085
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
944 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 404 000
Egenkapital
980 000
Gjeld
9 845 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 63 54 54
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 944 305 290
Driftsresultat 898 181 250
Resultat før skatt 859 110 175
Ordinært resultat 859 110 175
Årsresultat 859 110 175
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 404 4 839 4 284
Sum omløpsmidler 6 421 5 159 5 608
Sum eiendeler 10 825 9 998 9 892
Sum egenkapital 980 120 11
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 845 9 877 9 881

Blankvann AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blankvann AS - 919662018
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
914 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 392 000
Egenkapital
962 000
Gjeld
9 845 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 63 54 54
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 914 305 290
Driftsresultat 879 183 250
Resultat før skatt 840 111 175
Ordinært resultat 840 111 175
Årsresultat 840 111 175
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 392 4 820 4 284
Sum omløpsmidler 6 415 5 180 5 608
Sum eiendeler 10 807 10 000 9 892
Sum egenkapital 962 122 11
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 845 9 877 9 881

Pimpus Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pimpus Holding AS - 986398228
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Axera Business Management AS Haakon Viis gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 997 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
81 072 000
Egenkapital
272 640 000
Gjeld
1 391 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 10 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 80 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 59 997 42 132 45 087
Driftsresultat 54 162 30 494 41 620
Resultat før skatt 53 926 31 694 41 948
Ordinært resultat 53 926 31 694 41 948
Årsresultat 53 926 31 694 41 948
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 81 072 64 764 59 424
Sum omløpsmidler 192 960 155 568 127 991
Sum eiendeler 274 032 220 332 187 415
Sum egenkapital 272 640 218 715 187 021
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 391 1 617 394

Starship Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Starship Investments AS - 886508212
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Axera Business Management AS Haakon Viis gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
65 263 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 487 000
Egenkapital
295 640 000
Gjeld
2 429 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 83 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 65 263 61 436 36 522
Driftsresultat 61 000 56 616 32 360
Resultat før skatt 61 250 57 690 32 591
Ordinært resultat 61 250 57 690 32 591
Årsresultat 61 250 57 690 32 591
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 42 487 55 657 59 156
Sum omløpsmidler 255 582 180 376 118 129
Sum eiendeler 298 069 236 033 177 285
Sum egenkapital 295 640 234 390 176 700
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 429 1 643 585

Wilhelmsen Accounting Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wilhelmsen Accounting Services AS - 812185152
Regnskap og bokføring
Strandveien 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2021 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 961 000
Personalkostnader
3 871 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
330 000
Egenkapital
697 000
Gjeld
1 965 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 8 8 30
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 961 10 406 10 920
Driftsresultat -332 -1 182 114
Resultat før skatt -262 -912 138
Ordinært resultat -262 -912 138
Årsresultat -262 -912 138
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 330 292 0
Sum omløpsmidler 2 332 4 921 5 475
Sum eiendeler 2 663 5 213 5 475
Sum egenkapital 697 2 659 3 572
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 965 2 554 1 904

Stanor Invest i DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stanor Invest i DA - 959390029
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o AS Toluma Strandv 20, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 2,1 år

Oddenskogen Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Oddenskogen Barnehage Sa - 976116658
Barnehager
Sonja Henies vei 14, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,8 år
Styrets leder 2004 2007 3,3 år
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 455 000
Personalkostnader
14 185 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 502 000
Egenkapital
2 546 000
Gjeld
4 167 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 7
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 4
Totalt 42 49
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 16 455 15 954
Driftsresultat 357 714
Resultat før skatt 336 679
Ordinært resultat 336 679
Årsresultat 336 679
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 3 502 3 692
Sum omløpsmidler 3 210 2 891
Sum eiendeler 6 713 6 583
Sum egenkapital 2 546 2 206
Sum langsiktig gjeld 1 277 1 555
Sum kortsiktig gjeld 2 890 2 822