Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Theo Martel Lillealtern

Rapportdato: 2023-01-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 44 506 og med ett samlet driftsresultat på 3 438. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Pro-vent AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 38 655 2 990
Vinboma AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 0
Stiftelsen Blikkenslagermestrenes Opplæringskontor Styre­medlem 2021 - Aktiv 5 851 448
Vbl Bergen Nestleder styre 2021 - Aktiv 0 0
Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug Nestleder styre 2021 - Aktiv 0 0
AS Martel Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Pro-vent AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pro-vent AS - 985037906
Ventilasjonsarbeid
Espehaugen 51, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 655 000
Personalkostnader
16 154 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
915 000
Egenkapital
2 180 000
Gjeld
10 179 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 7 13
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 8
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 10 0 14
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 68 30 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 38 655 39 415 37 839
Driftsresultat 2 990 1 252 1 802
Resultat før skatt 2 216 -1 744 3 454
Ordinært resultat 2 216 -1 744 3 454
Årsresultat 2 216 -1 744 3 454
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 915 1 150 3 712
Sum omløpsmidler 11 444 11 383 13 186
Sum eiendeler 12 359 12 534 16 898
Sum egenkapital 2 180 1 193 5 436
Sum langsiktig gjeld 403 540 716
Sum kortsiktig gjeld 9 776 10 800 10 746

Vinboma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinboma AS - 928654192
Engroshandel med vin og brennevin
Nils Klims gate 9, 5031 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1 år

Stiftelsen Blikkenslagermestrenes Opplæringskontor

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Blikkenslagermestrenes Opplæringskontor - 976924320
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Storbotn 114, 5106 Øvre Ervik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 851 000
Personalkostnader
1 948 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
756 000
Egenkapital
7 121 000
Gjeld
787 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 12 0 4
Kontantstrøm fra drift 18 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 17 51
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 851 4 109 3 742
Driftsresultat 448 -959 80
Resultat før skatt 457 -931 125
Ordinært resultat 457 -931 125
Årsresultat 457 -931 125
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 756 409 687
Sum omløpsmidler 7 152 7 046 7 945
Sum eiendeler 7 908 7 455 8 632
Sum egenkapital 7 121 6 664 7 596
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 787 791 1 036

Vbl Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Vbl Bergen - 981626990
Yrkessammenslutninger
Storbotn 114, 5106 Øvre Ervik
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2021 Aktiv 1,1 år

Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug - 890524362
Yrkessammenslutninger
Storbotn 114, 5106 Øvre Ervik
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2021 Aktiv 1,1 år

AS Martel

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Martel - 921957963
Uoppgitt
Nattlandsåsen 18a, 5231 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
350 000
Egenkapital
270 000
Gjeld
204 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 246
Ordinært resultat 0 0 246
Årsresultat 0 0 246
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 350 350 350
Sum omløpsmidler 124 124 124
Sum eiendeler 474 474 474
Sum egenkapital 270 270 270
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204 204 204