Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Endre Arild Stakkerud

Rapportdato: 2020-06-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 114 547 og med ett samlet driftsresultat på 19 248. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 33.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norges Jeger- og Fiskerforbund- Akershus Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Renholdseksperten AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 866 1 071
Endre A Stakkerud Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Kløfta Rotary Klubb Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Endre A Stakkerud Styrets leder 2000** - 2019
Kløfta Rotary Klubb Styrets leder 2018 - 2019
Kløfta Rotary Klubb Nestleder styre 2017 - 2018
Norifish AS Adm. direktør 2017 - 2019
AS Trondheim Kornsilo Adm. direktør 2016 - 2017
AS Trondheim Kornsilo Styre­medlem 2011 - 2017
Norichick AS Adm. direktør 2016 - 2019

Norges Jeger- og Fiskerforbund- Akershus

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Jeger- og Fiskerforbund- Akershus - 989995669
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Renholdseksperten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Renholdseksperten AS - 918752676
Rengjøring av bygninger
Industriveien 14, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 866 000
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
4 000
Anleggsmidler
373 000
Egenkapital
31 000
Gjeld
1 340 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 90 4
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 3 866 130
Driftsresultat 1 071 -49
Resultat før skatt 809 -49
Ordinært resultat 809 -49
Årsresultat 809 -49
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 373 69
Sum omløpsmidler 997 30
Sum eiendeler 1 370 99
Sum egenkapital 31 -19
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 340 118

Endre A Stakkerud

Foretaksinfo
(Aktiv) Endre A Stakkerud - 980656225
Melkeproduksjon på storfe
Norum, 1923 Sørum
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus

Foretaksinfo
(Aktiv) Forum for Natur og Friluftsliv Akershus - 918940359
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Oslo og Omland Friluftsråd Storgata 28a, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år

Kløfta Rotary Klubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Kløfta Rotary Klubb - 982720346
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Kristin Granli Smedalsvegen 10b, 2067 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,1 år
Nestleder styre 2017 2018 1,3 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,7 år

Oslo-områdets Elghundklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo-områdets Elghundklubb - 993935131
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Endre A. Stakkerud Norumveien 23, 1923 Sørum
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år

Tiurlia Hytteeierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Tiurlia Hytteeierforening - 990735360
Eiendomsforvaltning
Tiurlia, 2646 Gålå
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,2 år

Inn på Tunet Norge Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Inn på Tunet Norge Sa - 917078084
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Verrastrandvegen 1539, 7796 Follafoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år

Blaker Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Blaker Sparebank - 837886252
Bankvirksomhet ellers
Fru Natvigs vei 2, 1920 Sørumsand
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 889 000
Personalkostnader
20 010 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
123 133 000
Egenkapital
247 503 000
Gjeld
2 277 973 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 61 889 56 474 61 719
Driftsresultat 16 913 16 111 19 942
Resultat før skatt 16 218 12 662 27 616
Ordinært resultat 16 218 12 662 27 616
Årsresultat 16 218 12 662 27 616
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 123 133 131 490 184 227
Sum omløpsmidler 2 402 343 2 332 527 2 269 436
Sum eiendeler 2 525 476 2 464 017 2 453 663
Sum egenkapital 247 503 231 785 220 480
Sum langsiktig gjeld 64 204 64 521 94 617
Sum kortsiktig gjeld 2 213 769 2 167 711 2 138 566

Stall, Levende Opptatt Av Det Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Stall, Levende Opptatt Av Det Sa - 917362726
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
160 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 89 88 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 110 80 0
Driftsresultat 47 28 -9
Resultat før skatt 36 22 -5
Ordinært resultat 36 22 -5
Årsresultat 36 22 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 34 3
Sum omløpsmidler 172 94 99
Sum eiendeler 172 128 102
Sum egenkapital 160 124 102
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 5 0

Anker Renhold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anker Renhold AS - 915727603
Rengjøring av bygninger
Industriveien 14, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
136
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 503 000
Personalkostnader
32 664 000
Lederlønn
926 000
Anleggsmidler
1 817 000
Egenkapital
1 570 000
Gjeld
11 438 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 51 59 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 47 503 55 801 55 810
Driftsresultat 1 286 2 402 3 488
Resultat før skatt 987 1 793 2 625
Ordinært resultat 987 1 793 2 625
Årsresultat 987 1 793 2 625
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 817 1 163 1 343
Sum omløpsmidler 11 191 14 804 16 692
Sum eiendeler 13 008 15 967 18 036
Sum egenkapital 1 570 1 083 1 790
Sum langsiktig gjeld 1 619 1 263 2 589
Sum kortsiktig gjeld 9 819 13 621 13 657

Trøndersk Landbruk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trøndersk Landbruk AS - 883558502
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Værnesgata 9, 7503 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 000
Personalkostnader
147 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 093 000
Egenkapital
479 000
Gjeld
1 716 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 7 13 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 10 903 30
Driftsresultat -164 -853 -261
Resultat før skatt -233 -870 -258
Ordinært resultat -233 -870 -258
Årsresultat -233 -870 -258
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 093 3 089 274
Sum omløpsmidler 101 1 152 3 335
Sum eiendeler 2 195 4 242 3 608
Sum egenkapital 479 711 1 582
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 716 3 530 2 027

Sørum Jegerforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørum Jegerforening - 915094104
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Jon Trygve Bæraas Valsringen 27, 1920 Sørumsand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,2 år

Grønt Fagsenter Hvam AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønt Fagsenter Hvam AS - 998647452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,5 år
Styre­medlem 2012 2014 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 155 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 030 000
Egenkapital
-117 000
Gjeld
8 282 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 40 49 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 155 1 148 999
Driftsresultat 141 143 136
Resultat før skatt -96 4 24
Ordinært resultat -96 4 24
Årsresultat -96 4 24
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 030 8 249 3 706
Sum omløpsmidler 135 164 533
Sum eiendeler 8 164 8 413 4 239
Sum egenkapital -117 -21 -26
Sum langsiktig gjeld 6 460 6 800 2 427
Sum kortsiktig gjeld 1 822 1 634 1 837

Labb AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Labb AS - 913715586
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Bromstadveien 57 Co Felleskjøpet, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,7 år
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
245 000
Egenkapital
20 174 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 12 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -46 -48 -45
Resultat før skatt 106 79 108
Ordinært resultat 106 79 108
Årsresultat 106 79 108
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 245 292 333
Sum omløpsmidler 19 929 19 776 19 655
Sum eiendeler 20 174 20 068 19 988
Sum egenkapital 20 174 20 068 19 988
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Norifish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norifish AS - 919928247
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
C/o Jan Ove Morlandstø Stavlandsvegen 5, 5430 Bremnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2019 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
580 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
613 000
Egenkapital
591 000
Gjeld
280 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1 492
Resultat før skatt -1 491
Ordinært resultat -1 491
Årsresultat -1 491
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 613
Sum omløpsmidler 258
Sum eiendeler 871
Sum egenkapital 591
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 280

AS Trondheim Kornsilo

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Trondheim Kornsilo - 929674871
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 1,1 år
Styre­medlem 2011 2017 6,1 år

Norichick AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norichick AS - 917246211
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
C/o Felleskjøpet Agri Sa Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2019 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
571 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 561 000
Egenkapital
-2 983 000
Gjeld
9 410 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 335
Driftsresultat -1 921 -1 929 -1 155
Resultat før skatt -1 918 -1 926 -1 154
Ordinært resultat -1 918 -1 926 -1 154
Årsresultat -1 918 -1 926 -1 154
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 561 3 122 0
Sum omløpsmidler 3 866 2 286 1 120
Sum eiendeler 6 427 5 409 1 120
Sum egenkapital -2 983 -1 064 862
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 410 6 473 258

Norimun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norimun AS - 914136830
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
C/o Felleskjøpet Agri Sa Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2019 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
600 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 794 000
Gjeld
869 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 85 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 600 3 122 241
Driftsresultat -238 1 810 -617
Resultat før skatt -243 1 661 -617
Ordinært resultat -243 1 661 -617
Årsresultat -243 1 661 -617
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 664 4 554 2 527
Sum eiendeler 4 664 4 554 2 527
Sum egenkapital 3 794 4 037 2 375
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 869 517 152

Møre og Romsdal Kornsilo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Møre og Romsdal Kornsilo AS - 916901887
Produksjon av forvarer til husdyrhold
Skorgenes, 6390 Vestnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2016 < 1 år

Studieforbundet Næring og Samfunn

Foretaksinfo
(Aktiv) Studieforbundet Næring og Samfunn - 971463902
Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs
Hollendergata 5, 0190 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4 år

Norsvin International Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsvin International Holding AS - 913691571
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
169 610 000
Egenkapital
98 464 000
Gjeld
71 576 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 10 9 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -61 -507
Resultat før skatt -2 147 -1 023 -623
Ordinært resultat -2 147 -1 023 -623
Årsresultat -2 147 -1 023 -623
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 169 610 167 457 163 251
Sum omløpsmidler 431 2 453 2 106
Sum eiendeler 170 041 169 910 165 356
Sum egenkapital 98 464 100 611 95 806
Sum langsiktig gjeld 71 048 67 032 67 749
Sum kortsiktig gjeld 528 2 267 1 801

Dtech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dtech AS - 981085647
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Flyporten, 2060 Gardermoen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,2 år

Melhus Kornsilo og Mølle BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Melhus Kornsilo og Mølle BA - 848429112
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kuhaugen, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 2,1 år

Agro Nord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agro Nord AS - 964344221
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Flyporten, 2060 Gardermoen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 2,7 år
Adm. direktør 2010 2012 1,8 år

T & B Hansen Installasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) T & B Hansen Installasjon AS - 986044272
Elektrisk installasjonsarbeid
Haldenveien 321, 1923 Sørum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2012 2,1 år
Styre­medlem 2003 2010 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 204 000
Personalkostnader
6 673 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
309 000
Egenkapital
2 818 000
Gjeld
2 162 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 2
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 1
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 20 72 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 204 15 527 17 448
Driftsresultat -1 040 1 437 -124
Resultat før skatt -1 118 1 093 -96
Ordinært resultat -1 118 1 093 -96
Årsresultat -1 118 1 093 -96
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 309 429 825
Sum omløpsmidler 4 671 6 996 5 676
Sum eiendeler 4 980 7 425 6 501
Sum egenkapital 2 818 3 936 2 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 162 3 489 3 588

Gartnersenteret AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gartnersenteret AS - 982929210
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Flyporten C/o Felleskjøpet Agri BA, 2060 Gardermoen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år

Hollenderg 2-4-6 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hollenderg 2-4-6 AS - 933726592
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Schweigaardsgate 34 E, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2015 6,5 år
Adm. direktør 2007 2015 7,3 år

Bondelagets Servicekontor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bondelagets Servicekontor AS - 985063001
Yrkessammenslutninger
Hollendergata 5, 0190 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2008 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
107
Styremedlemmer
0
Omsetning
116 002 000
Personalkostnader
76 829 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 791 000
Egenkapital
21 166 000
Gjeld
23 773 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 10 10
Kapitalomsetningshastighet 6 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 2 8 12
Kontantstrøm fra drift 3 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 56 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 116 002 114 502 114 173
Driftsresultat 597 4 865 5 910
Resultat før skatt 1 396 4 439 5 215
Ordinært resultat 1 396 4 439 5 215
Årsresultat 1 396 4 439 5 215
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 791 6 820 8 282
Sum omløpsmidler 39 148 38 548 39 944
Sum eiendeler 44 939 45 368 48 226
Sum egenkapital 21 166 19 770 15 331
Sum langsiktig gjeld 4 938 6 658 7 830
Sum kortsiktig gjeld 18 835 18 940 25 065

Stiftelsen Opplysningskontoret for Frukt og Grønt - Frukt.no

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Opplysningskontoret for Frukt og Grønt - Frukt.no - 983084915
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Håndverksveien 31, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 770 000
Personalkostnader
9 241 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
200 000
Gjeld
22 900 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 21 26 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 59 770 60 876 57 949
Driftsresultat 251 199 69
Resultat før skatt 283 233 106
Ordinært resultat 283 233 106
Årsresultat 283 233 106
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 23 100 27 153 28 123
Sum eiendeler 23 100 27 153 28 123
Sum egenkapital 200 200 200
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 900 26 953 27 923

Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning - 948057379
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Osloveien 1, 1433 Ås
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
101 833 000
Egenkapital
104 876 000
Gjeld
45 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -290 -162 -203
Resultat før skatt -288 -158 -200
Ordinært resultat -288 -158 -200
Årsresultat -288 -158 -200
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 101 833 101 833 101 833
Sum omløpsmidler 3 089 3 368 3 512
Sum eiendeler 104 922 105 201 105 345
Sum egenkapital 104 876 105 164 105 323
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45 36 22

Norges Bondelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Bondelag - 939678670
Yrkessammenslutninger
Hollendergata 5, 0190 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2008 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
225 894 000
Personalkostnader
96 590 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
199 246 000
Egenkapital
222 514 000
Gjeld
152 808 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 54 54 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 225 894 221 168 220 089
Driftsresultat 5 441 5 521 9 720
Resultat før skatt 9 909 9 190 11 522
Ordinært resultat 9 909 9 190 11 522
Årsresultat 9 367 8 803 11 216
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 199 246 206 865 214 136
Sum omløpsmidler 176 076 164 522 150 953
Sum eiendeler 375 322 371 387 365 089
Sum egenkapital 222 514 212 605 203 415
Sum langsiktig gjeld 100 658 105 799 111 498
Sum kortsiktig gjeld 52 150 52 983 50 176

Aurskog Regnskapskontor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aurskog Regnskapskontor AS - 836020642
Regnskap og bokføring
Aurveien 64, 1930 Aurskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2009 2,5 år
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 551 000
Personalkostnader
5 227 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 631 000
Egenkapital
3 112 000
Gjeld
4 967 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 60 56 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 551 7 292 7 403
Driftsresultat 569 513 396
Resultat før skatt 445 395 305
Ordinært resultat 445 395 305
Årsresultat 445 395 305
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 631 3 830 3 693
Sum omløpsmidler 4 449 4 368 4 795
Sum eiendeler 8 079 8 198 8 487
Sum egenkapital 3 112 3 176 3 248
Sum langsiktig gjeld 1 492 1 610 1 724
Sum kortsiktig gjeld 3 475 3 412 3 515

ANS Møre og Romsdal Kornsilo

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Møre og Romsdal Kornsilo - 929956273
Produksjon av forvarer til husdyrhold
Skorgenes, 6390 Vestnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2007 3,1 år

Felleskjøpet Agri Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Felleskjøpet Agri Sa - 911608103
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer
Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2006 2 år
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2283
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 019 129 000
Personalkostnader
2 379 124 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 366 838 000
Egenkapital
3 376 429 000
Gjeld
5 996 184 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 42 46 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 019 129 15 544 154 14 282 354
Driftsresultat 387 645 601 262 512 646
Resultat før skatt 349 171 430 245 364 416
Ordinært resultat 349 171 430 245 364 416
Årsresultat 326 070 430 245 341 071
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 366 838 4 168 684 3 989 307
Sum omløpsmidler 5 005 775 5 127 818 5 105 603
Sum eiendeler 9 372 613 9 296 502 9 094 910
Sum egenkapital 3 376 429 3 165 734 2 841 642
Sum langsiktig gjeld 2 250 364 2 627 931 2 749 785
Sum kortsiktig gjeld 3 745 820 3 502 837 3 503 483

Norske Felleskjøp Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Norske Felleskjøp Sa - 946685461
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Schweigaards g 34, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 522 000
Personalkostnader
7 938 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 423 000
Egenkapital
14 784 000
Gjeld
4 675 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 3
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 69 56 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 522 16 492 15 808
Driftsresultat -1 056 -638 -2 149
Resultat før skatt 3 541 1 324 243
Ordinært resultat 3 541 1 324 243
Årsresultat 3 541 1 324 243
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 423 4 385 4 350
Sum omløpsmidler 15 036 11 742 11 261
Sum eiendeler 19 459 16 126 15 611
Sum egenkapital 14 784 11 243 11 129
Sum langsiktig gjeld 1 889 1 545 0
Sum kortsiktig gjeld 2 786 3 338 4 482