Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kirsti Tønnessen

Rapportdato: 2020-07-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 691 610 og med ett samlet driftsresultat på 255 237. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 21 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 22 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 29.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agri-e AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 2 501 47
Gamle Forus Holding AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 4 794 2 057
Aip Yard AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -17
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -17
Averøy Industripark AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 41 841 2 278
Skvadronvegen 29 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 11 316 7 634

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kolos Management AS Styrets leder 2019 - 2019
Averøy Biowood AS Adm. direktør 2017 - 2018
Averøy Biowood AS Styre­medlem 2013 - 2018
Ib Stavanger AS Styrets leder 2017 - 2018
Ib Stavanger AS Adm. direktør 2017 - 2018
Mjåtveitflaten 23 AS Styre­medlem 2016 - 2019
Kota II AS Styre­medlem 2016 - 2016

Agri-e AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agri-e AS - 917902585
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Nikkelveien 10, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 501 000
Personalkostnader
1 802 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 000
Egenkapital
83 000
Gjeld
811 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 42 17 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 501 1 671 275
Driftsresultat 47 -84 -234
Resultat før skatt 35 -70 -180
Ordinært resultat 35 -70 -180
Årsresultat 35 -70 -180
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 99 106 76
Sum omløpsmidler 796 414 73
Sum eiendeler 895 520 149
Sum egenkapital 83 49 118
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 811 472 31

Gamle Forus Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gamle Forus Holding AS - 993079405
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gamle Forusveien 12c, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 794 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 141 000
Egenkapital
17 762 000
Gjeld
28 188 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 4 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 68 64 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 794 4 400 0
Driftsresultat 2 057 2 042 -158
Resultat før skatt 842 452 0
Ordinært resultat 842 452 0
Årsresultat 842 452 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 141 43 890 42 656
Sum omløpsmidler 3 809 1 876 3 244
Sum eiendeler 45 950 45 766 45 901
Sum egenkapital 17 762 18 420 20 489
Sum langsiktig gjeld 25 829 26 537 24 935
Sum kortsiktig gjeld 2 359 810 477

Aip Yard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aip Yard AS - 919822163
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Klubbveien 10, 6530 Averøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 000
Gjeld
20 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 8
Totalt 2 8
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -17 -14
Resultat før skatt -17 -14
Ordinært resultat -17 -14
Årsresultat -17 -14
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 20 30
Sum eiendeler 20 30
Sum egenkapital -1 16
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 14

Averøy Industripark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Averøy Industripark AS - 912381420
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 841 000
Personalkostnader
4 041 000
Lederlønn
979 000
Anleggsmidler
61 858 000
Egenkapital
-2 318 000
Gjeld
68 458 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 50 41 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 841 97 576 34 685
Driftsresultat 2 278 3 637 2 636
Resultat før skatt 823 1 523 346
Ordinært resultat 823 1 523 346
Årsresultat 823 1 523 346
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 858 62 794 63 310
Sum omløpsmidler 4 282 11 758 10 127
Sum eiendeler 66 140 74 553 73 437
Sum egenkapital -2 318 -3 140 -4 664
Sum langsiktig gjeld 64 294 66 926 69 576
Sum kortsiktig gjeld 4 164 10 767 8 525

Skvadronvegen 29 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skvadronvegen 29 AS - 988984930
Eiendomsforvaltning
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 316 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
107 114 000
Egenkapital
19 831 000
Gjeld
92 364 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 63 60 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 316 9 082 9 955
Driftsresultat 7 634 5 391 6 305
Resultat før skatt 6 535 4 137 4 585
Ordinært resultat 6 535 4 137 4 585
Årsresultat 6 535 4 137 4 585
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 107 114 109 811 113 115
Sum omløpsmidler 5 081 3 054 3 314
Sum eiendeler 112 195 112 866 116 429
Sum egenkapital 19 831 31 295 30 158
Sum langsiktig gjeld 70 275 75 850 80 675
Sum kortsiktig gjeld 22 089 5 720 5 596

Westco Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Westco Holding AS - 921638213
Uoppgitt
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
611 135 000
Personalkostnader
142 123 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 564 334 000
Egenkapital
1 376 116 000
Gjeld
738 309 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6
Resultatgrad 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 79 75
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 611 135 602 676
Driftsresultat 127 761 101 882
Resultat før skatt 98 866 77 768
Ordinært resultat 98 866 77 768
Årsresultat 78 869 75 460
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 564 334 1 652 136
Sum omløpsmidler 550 090 501 808
Sum eiendeler 2 114 424 2 153 945
Sum egenkapital 1 376 116 1 273 993
Sum langsiktig gjeld 649 027 723 422
Sum kortsiktig gjeld 89 282 156 529

Westco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Westco AS - 921638248
Innsamling av ikke-farlig avfall
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 160 000
Personalkostnader
8 535 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
871 497 000
Egenkapital
1 067 947 000
Gjeld
235 359 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10
Resultatgrad 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 62 59
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 24 160 21 883
Driftsresultat 713 -256
Resultat før skatt 65 444 53 394
Ordinært resultat 65 444 53 394
Årsresultat 65 444 53 394
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 871 497 881 175
Sum omløpsmidler 431 810 285 128
Sum eiendeler 1 303 306 1 166 303
Sum egenkapital 1 067 947 1 032 503
Sum langsiktig gjeld 66 801 87 464
Sum kortsiktig gjeld 168 558 46 335

Gapit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gapit AS - 917567204
Programmeringstjenester
Elektroveien 8, 3300 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 966 000
Personalkostnader
4 722 000
Lederlønn
793 000
Anleggsmidler
587 000
Egenkapital
-1 912 000
Gjeld
3 796 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 13 10 5
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 966 3 905 867
Driftsresultat -316 -284 -4 532
Resultat før skatt -422 -372 -4 539
Ordinært resultat -422 -372 -4 539
Årsresultat -422 -372 -4 539
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 587 853 1 173
Sum omløpsmidler 1 297 1 560 710
Sum eiendeler 1 883 2 413 1 883
Sum egenkapital -1 912 -1 491 -1 119
Sum langsiktig gjeld 2 394 2 305 2 232
Sum kortsiktig gjeld 1 402 1 598 769

Wahlberg Industrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wahlberg Industrier AS - 919154802
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
136 285 000
Gjeld
30 409 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 34 42
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 56
Driftsresultat -269 -391
Resultat før skatt 44 492 13 327
Ordinært resultat 44 492 13 327
Årsresultat 44 492 13 327
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 94 885
Sum omløpsmidler 166 694 1 702
Sum eiendeler 166 694 96 587
Sum egenkapital 136 285 92 247
Sum langsiktig gjeld 25 546 4 291
Sum kortsiktig gjeld 4 863 49

Westco Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Westco Property AS - 918285296
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 348 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
568 847 000
Egenkapital
578 076 000
Gjeld
130 415 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 76 73 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 78 348 78 555 83 343
Driftsresultat 40 693 40 954 28 719
Resultat før skatt 32 822 32 761 20 697
Ordinært resultat 32 822 32 761 20 697
Årsresultat 32 822 32 761 20 697
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 568 847 598 305 645 562
Sum omløpsmidler 139 644 97 146 68 453
Sum eiendeler 708 491 695 451 714 015
Sum egenkapital 578 076 577 871 570 546
Sum langsiktig gjeld 41 664 47 846 86 397
Sum kortsiktig gjeld 88 751 69 734 57 072

Westco Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Westco Investering AS - 918285318
Innsamling av ikke-farlig avfall
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 040 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
95 948 000
Egenkapital
149 293 000
Gjeld
19 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 77 35 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 040 0 0
Driftsresultat 753 -49 -6
Resultat før skatt 19 299 18 546 27 138
Ordinært resultat 19 299 18 546 27 138
Årsresultat 19 299 18 546 27 138
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 95 948 116 933 116 926
Sum omløpsmidler 72 345 54 683 61 990
Sum eiendeler 168 293 171 616 178 916
Sum egenkapital 149 293 143 081 143 070
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 000 28 535 35 847

Flow Industrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flow Industrier AS - 915184863
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,2 år
Styre­medlem 2015 2016 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 547 000
Egenkapital
21 725 000
Gjeld
6 987 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 20 16 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -20 -18
Resultat før skatt 158 347 0
Ordinært resultat 158 347 0
Årsresultat 158 347 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 547 28 121 25 643
Sum omløpsmidler 166 50 64
Sum eiendeler 28 712 28 170 25 707
Sum egenkapital 21 725 21 567 21 219
Sum langsiktig gjeld 6 940 6 494 4 488
Sum kortsiktig gjeld 47 110 0

Kota Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kota Holding AS - 995391171
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Gamle Forusveien 12, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
98 732 000
Egenkapital
66 028 000
Gjeld
50 384 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 30 25 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 98 -37 -1 434
Resultat før skatt 17 074 39 252 23 641
Ordinært resultat 17 074 39 252 23 641
Årsresultat 17 074 39 252 23 641
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 98 732 76 450 40 000
Sum omløpsmidler 17 679 3 311 43
Sum eiendeler 116 411 79 761 40 043
Sum egenkapital 66 028 48 953 9 701
Sum langsiktig gjeld 12 188 7 185 13 920
Sum kortsiktig gjeld 38 196 23 623 16 421

Averøy Industripark Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Averøy Industripark Holding AS - 911711613
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 201 000
Egenkapital
18 157 000
Gjeld
46 034 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 4 4 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -99 -31 -291
Resultat før skatt -482 -560 -202
Ordinært resultat -482 -560 -202
Årsresultat -482 -560 -202
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 63 201 61 452 64 447
Sum omløpsmidler 990 984 1 913
Sum eiendeler 64 191 62 436 66 361
Sum egenkapital 18 157 13 322 13 882
Sum langsiktig gjeld 41 172 43 780 48 780
Sum kortsiktig gjeld 4 862 5 334 3 699

Elcor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elcor AS - 957382800
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Gamle Forusveien 12c, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
189
Styremedlemmer
0
Omsetning
328 405 000
Personalkostnader
102 460 000
Lederlønn
2 190 000
Anleggsmidler
3 561 000
Egenkapital
27 337 000
Gjeld
79 302 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 68 68 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 328 405 250 819 234 320
Driftsresultat 25 557 16 995 8 173
Resultat før skatt 18 663 13 339 6 736
Ordinært resultat 18 663 13 339 6 736
Årsresultat 18 663 13 339 6 736
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 561 4 099 4 486
Sum omløpsmidler 103 078 81 407 59 528
Sum eiendeler 106 639 85 506 64 014
Sum egenkapital 27 337 24 581 13 758
Sum langsiktig gjeld 795 417 0
Sum kortsiktig gjeld 78 507 60 509 50 256

Kolos Inspection AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kolos Inspection AS - 997670531
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Skvadronvegen 29, 4050 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 833 000
Personalkostnader
19 629 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 811 000
Egenkapital
69 000
Gjeld
11 589 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 15 16 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 42 833 51 043 53 096
Driftsresultat -3 707 -4 247 -7 246
Resultat før skatt -5 033 -5 576 -8 594
Ordinært resultat -5 033 -5 576 -8 594
Årsresultat -5 033 -5 576 -8 594
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 811 1 394 1 802
Sum omløpsmidler 9 847 10 481 15 383
Sum eiendeler 11 658 11 876 17 185
Sum egenkapital 69 -5 258 318
Sum langsiktig gjeld 3 3 461 3 384
Sum kortsiktig gjeld 11 586 13 673 13 483

Kolos Lifting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kolos Lifting AS - 814056872
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
Skvadronvegen 29, 4050 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
92 046 000
Personalkostnader
33 091 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 437 000
Egenkapital
5 557 000
Gjeld
62 376 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 16 2 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 26 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 92 046 85 492 64 361
Driftsresultat 9 831 567 -7 812
Resultat før skatt 5 234 -2 521 -8 456
Ordinært resultat 5 234 -2 521 -8 456
Årsresultat 5 234 -2 521 -8 456
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 31 437 32 108 34 034
Sum omløpsmidler 36 496 33 046 34 282
Sum eiendeler 67 932 65 154 68 316
Sum egenkapital 5 557 322 2 843
Sum langsiktig gjeld 35 353 35 044 37 085
Sum kortsiktig gjeld 27 023 29 787 28 388

Kolos Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kolos Group AS - 916214871
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
Skvadronvegen 29, 4050 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
122 971 000
Personalkostnader
50 732 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 147 000
Egenkapital
1 029 000
Gjeld
116 495 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 28 8 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 122 971 126 735 109 565
Driftsresultat 674 -11 932 -18 940
Resultat før skatt -5 357 -16 272 -21 039
Ordinært resultat -5 357 -16 272 -21 039
Årsresultat -5 357 -16 272 -21 039
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 73 147 78 737 90 020
Sum omløpsmidler 44 377 61 837 50 858
Sum eiendeler 117 524 140 574 140 878
Sum egenkapital 1 029 6 774 -5 427
Sum langsiktig gjeld 90 709 91 979 109 436
Sum kortsiktig gjeld 25 786 41 822 36 869

Aarbakke Innovation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarbakke Innovation AS - 912235831
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Forum Jæren 15 Etasje Hetlandsgata 9, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 292 000
Personalkostnader
14 972 000
Lederlønn
1 357 000
Anleggsmidler
17 549 000
Egenkapital
27 558 000
Gjeld
6 649 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 4
Totalt 14 69 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 292 11 614 12 423
Driftsresultat -3 462 -7 450 -8 317
Resultat før skatt -3 430 19 402 -8 580
Ordinært resultat -3 430 19 402 -8 580
Årsresultat -3 430 19 402 -8 580
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 549 14 573 11 475
Sum omløpsmidler 16 659 21 047 6 704
Sum eiendeler 34 207 35 620 18 179
Sum egenkapital 27 558 30 988 11 587
Sum langsiktig gjeld 0 62 488
Sum kortsiktig gjeld 6 649 4 569 6 104

Westco Miljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Westco Miljø AS - 950632097
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
108
Styremedlemmer
0
Omsetning
225 044 000
Personalkostnader
60 400 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 022 000
Egenkapital
61 787 000
Gjeld
43 215 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 67 76 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 225 044 219 270 208 548
Driftsresultat 10 667 11 865 13 112
Resultat før skatt 8 405 9 066 9 982
Ordinært resultat 8 405 9 066 9 982
Årsresultat 8 405 9 066 9 982
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 44 022 43 347 36 456
Sum omløpsmidler 60 980 56 025 71 284
Sum eiendeler 105 002 99 373 107 740
Sum egenkapital 61 787 63 382 64 316
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43 215 35 991 43 423

Kverneland Miljøbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kverneland Miljøbygg AS - 911754614
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 025 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 342 000
Egenkapital
1 445 000
Gjeld
43 885 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 33 39 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 025 1 517 2 184
Driftsresultat -577 -671 -30
Resultat før skatt -1 467 -1 333 -878
Ordinært resultat -1 467 -1 333 -878
Årsresultat -1 467 -1 333 -878
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 40 342 40 158 42 213
Sum omløpsmidler 4 989 2 847 441
Sum eiendeler 45 331 43 005 42 654
Sum egenkapital 1 445 1 770 2 401
Sum langsiktig gjeld 40 820 40 613 40 244
Sum kortsiktig gjeld 3 065 622 9

Aksdal Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aksdal Næringspark AS - 995775190
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 5570 Aksdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 882 000
Personalkostnader
1 493 000
Lederlønn
1 277 000
Anleggsmidler
2 126 000
Egenkapital
26 999 000
Gjeld
15 355 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 3 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 84 55 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 882 15 151 24 435
Driftsresultat 10 483 1 243 8 612
Resultat før skatt 8 108 884 6 293
Ordinært resultat 8 108 884 6 293
Årsresultat 8 108 884 6 293
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 126 61 45
Sum omløpsmidler 40 228 32 016 37 553
Sum eiendeler 42 354 32 077 37 599
Sum egenkapital 26 999 28 891 28 007
Sum langsiktig gjeld 238 302 5 206
Sum kortsiktig gjeld 15 117 2 884 4 385

Bekkefaret Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkefaret Holding AS - 990590710
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,3 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 346 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 683 000
Egenkapital
33 409 000
Gjeld
13 613 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 71 71 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 346 8 095 8 104
Driftsresultat 4 789 5 207 5 138
Resultat før skatt 3 222 3 393 3 200
Ordinært resultat 3 222 3 393 3 200
Årsresultat 3 222 3 393 3 200
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 683 45 738 47 168
Sum omløpsmidler 3 339 3 174 3 001
Sum eiendeler 47 022 48 912 50 169
Sum egenkapital 33 409 30 187 26 794
Sum langsiktig gjeld 10 045 14 679 19 661
Sum kortsiktig gjeld 3 568 4 046 3 714

Sødalsveien 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sødalsveien 6 AS - 999172563
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 794 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 273 000
Egenkapital
2 944 000
Gjeld
15 444 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 18 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 6
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 55 55 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 794 1 597 1 936
Driftsresultat 340 169 702
Resultat før skatt -20 -154 223
Ordinært resultat -20 -154 223
Årsresultat -20 -154 223
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 273 18 245 19 213
Sum omløpsmidler 1 115 861 982
Sum eiendeler 18 388 19 107 20 195
Sum egenkapital 2 944 2 964 3 118
Sum langsiktig gjeld 14 801 15 566 16 559
Sum kortsiktig gjeld 643 576 518

Drill Cuttings Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Drill Cuttings Solutions AS - 996343081
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Skvadronvegen 22, 4050 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 659 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 000
Egenkapital
-101 000
Gjeld
2 680 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 12 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 659 519 294
Driftsresultat 501 -732 -1 260
Resultat før skatt 426 -809 -1 334
Ordinært resultat 426 -809 -1 334
Årsresultat 426 -809 -1 334
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 99 139 255
Sum omløpsmidler 2 480 2 047 2 639
Sum eiendeler 2 579 2 185 2 894
Sum egenkapital -101 -526 283
Sum langsiktig gjeld 2 500 2 500 2 500
Sum kortsiktig gjeld 180 212 112

Sar Eiendomsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sar Eiendomsforvaltning AS - 993297666
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 665 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
170 503 000
Egenkapital
48 479 000
Gjeld
143 505 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 4
Totalt 65 75 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 665 21 402 20 779
Driftsresultat 14 464 26 049 -12 860
Resultat før skatt 8 665 20 183 -19 366
Ordinært resultat 8 665 20 183 -19 366
Årsresultat 8 665 20 183 -19 366
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 170 503 177 133 183 413
Sum omløpsmidler 21 482 19 747 11 469
Sum eiendeler 191 984 196 880 194 882
Sum egenkapital 48 479 49 772 38 700
Sum langsiktig gjeld 121 066 139 507 146 510
Sum kortsiktig gjeld 22 439 7 601 9 672

Capwell Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Capwell Holding AS - 998316626
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 016 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 347 000
Egenkapital
41 623 000
Gjeld
30 724 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 10 6 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 016 1 374 2 680
Driftsresultat 57 -100 63
Resultat før skatt -41 -8 69
Ordinært resultat -41 -8 69
Årsresultat -41 -8 69
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 72 347 56 540 48 782
Sum omløpsmidler 0 0 79
Sum eiendeler 72 347 56 540 48 861
Sum egenkapital 41 623 41 664 41 672
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 724 14 877 7 189

Madlaveien 238 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Madlaveien 238 AS - 979626754
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,6 år
Styre­medlem 2011 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 354 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 434 000
Egenkapital
15 648 000
Gjeld
5 001 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 77 74 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 354 6 060 5 937
Driftsresultat 4 143 4 091 3 139
Resultat før skatt 3 118 2 952 2 147
Ordinært resultat 3 118 2 952 2 147
Årsresultat 3 118 2 952 2 147
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 434 19 026 19 540
Sum omløpsmidler 2 215 2 485 1 768
Sum eiendeler 20 649 21 510 21 308
Sum egenkapital 15 648 12 530 9 578
Sum langsiktig gjeld 2 332 6 230 9 244
Sum kortsiktig gjeld 2 669 2 750 2 486

Radiocentralen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Radiocentralen Eiendom AS - 915269400
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leilighet H1001 Lervigbrygga 128, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 12,2 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,2 år
Styre­medlem 2003 2008 4,7 år
Vara­medlem 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
177 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 166 000
Egenkapital
2 096 000
Gjeld
2 610 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 76 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 177 175 141
Driftsresultat 168 167 134
Resultat før skatt 189 319 -59
Ordinært resultat 189 319 -59
Årsresultat 189 319 -59
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 166 2 160 1 522
Sum omløpsmidler 2 540 2 411 2 098
Sum eiendeler 4 706 4 570 3 620
Sum egenkapital 2 096 2 407 2 388
Sum langsiktig gjeld 2 025 1 771 1 157
Sum kortsiktig gjeld 585 392 74