Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ola Snøve

Rapportdato: 2021-07-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 124 692 og med ett samlet driftsresultat på -68 605. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 12 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 32 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 31.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Storbrea HS AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Storbrea Ds AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Seetee Topco AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Seetee Warpgate AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Seetee AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Cognite AS Styre­medlem 2017 - 2021
Sameiet Trosterudveien 10 Styrets leder 2017 - 2021
Trygg Pharma AS Styre­medlem 2010 - 2013
Trygg Pharma AS Vara­medlem 2009 - 2010
Trygg Pharma Holding II AS Styre­medlem 2012 - 2013
Trygg Pharma Group AS Styre­medlem 2012 - 2013

Storbrea HS AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storbrea HS AS - 826921412
Uoppgitt
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Storbrea Ds AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storbrea Ds AS - 926906496
Uoppgitt
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Seetee Topco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seetee Topco AS - 926665200
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Seetee Warpgate AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seetee Warpgate AS - 826629142
Programmeringstjenester
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Seetee AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seetee AS - 926629131
Programmeringstjenester
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Seetee Assets AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seetee Assets AS - 926325299
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Storskaret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storskaret AS - 926585851
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Aize Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aize Holding AS - 925200611
Uoppgitt
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Ellie Orchid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ellie Orchid AS - 919049499
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-10 000
Gjeld
50 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 2 6 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -5 -13
Resultat før skatt -12 -5 -13
Ordinært resultat -12 -5 -13
Årsresultat -12 -5 -13
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 40 16 8
Sum eiendeler 40 16 8
Sum egenkapital -10 2 8
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50 13 0

Delpen Seafood AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delpen Seafood AS - 923269711
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
156 150 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 457 000
Gjeld
58 247 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 4 4
Totalt 13 66
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 156 150 4 320
Driftsresultat -9 254 3 493
Resultat før skatt -8 077 2 675
Ordinært resultat -8 077 2 675
Årsresultat -8 077 2 675
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 60 705 52 300
Sum eiendeler 60 705 52 300
Sum egenkapital 2 457 2 235
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58 247 50 064

Storkinn II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storkinn II AS - 923269770
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 000
Egenkapital
16 249 000
Gjeld
207 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 2
Totalt 45 2
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -47 -17
Resultat før skatt 16 183 -17
Ordinært resultat 16 183 -17
Årsresultat 16 183 -17
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 65 61
Sum omløpsmidler 16 390 440
Sum eiendeler 16 456 492
Sum egenkapital 16 249 26
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207 466

Hoven Trading AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hoven Trading AS - 923269789
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
332 597 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 816 000
Egenkapital
94 000
Gjeld
29 222 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 14 0
Kontantstrøm fra drift 10 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 0 4
Totalt 74 9
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 332 597 624
Driftsresultat 29 994 -598
Resultat før skatt 24 459 -466
Ordinært resultat 24 459 -466
Årsresultat 24 459 -466
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 15 816 0
Sum omløpsmidler 13 500 6 327
Sum eiendeler 29 316 6 327
Sum egenkapital 94 26
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 222 6 301

Storkinn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storkinn AS - 923958754
Uoppgitt
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
94 000
Egenkapital
9 000
Gjeld
103 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 94
Sum omløpsmidler 18
Sum eiendeler 112
Sum egenkapital 9
Sum langsiktig gjeld 103
Sum kortsiktig gjeld 0

Aker Biomarine Antarctic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Biomarine Antarctic AS - 988354139
Hav- og kystfiske
J.m. Johansensvei 99, 8340 Stamsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
91
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 498 347 000
Personalkostnader
133 773 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 495 804 000
Egenkapital
993 501 000
Gjeld
3 403 208 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 4 8 0
Kontantstrøm fra drift 7 18 1
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 23 43 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 498 347 1 207 672 941 000
Driftsresultat 27 025 57 572 -56 062
Resultat før skatt -139 810 8 010 -91 794
Ordinært resultat -139 810 8 010 -91 794
Årsresultat -139 810 8 010 -91 794
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 495 804 2 314 700 1 938 675
Sum omløpsmidler 900 904 602 408 555 669
Sum eiendeler 4 396 709 2 917 109 2 494 345
Sum egenkapital 993 501 1 047 341 1 056 996
Sum langsiktig gjeld 2 665 233 1 429 675 987 791
Sum kortsiktig gjeld 737 975 440 093 449 541

Just Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Just Technologies AS - 918907661
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Escalon Services Norway Business Village Aker Brygge, 3. Et Grundingen 6, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 263 000
Personalkostnader
6 229 000
Lederlønn
810 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 020 000
Gjeld
7 053 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 3 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 11 14 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 263 707 893
Driftsresultat -7 995 -10 902 -10 615
Resultat før skatt -8 051 -10 897 -10 622
Ordinært resultat -8 051 -10 897 -10 622
Årsresultat -8 051 -10 897 -10 622
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 36 0
Sum omløpsmidler 6 033 9 316 20 301
Sum eiendeler 6 033 9 351 20 301
Sum egenkapital -1 020 7 031 17 928
Sum langsiktig gjeld 2 400 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 653 2 320 2 373

Abelee AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abelee AS - 919604662
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Haakon Viis gate 2, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
390 000
Personalkostnader
22 665 000
Lederlønn
1 835 000
Anleggsmidler
2 520 000
Egenkapital
119 357 000
Gjeld
11 946 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 11 13 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 390 1 190 2 148
Driftsresultat -54 580 -38 054 -13 504
Resultat før skatt -54 872 -38 614 -13 169
Ordinært resultat -54 872 -38 614 -13 169
Årsresultat -54 872 -38 614 -13 169
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 520 9 183 8 252
Sum omløpsmidler 128 783 134 078 104 988
Sum eiendeler 131 303 143 260 113 240
Sum egenkapital 119 357 137 242 108 714
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 946 6 019 4 526

Sameiet Trosterudveien 10

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Trosterudveien 10 - 999028519
Ikke tilgjengelig
C/o Admento AS Nyvegen 33, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2021 4,2 år
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,7 år

Exabel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Exabel AS - 917448043
Programmeringstjenester
Peder Claussøns gate 2, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 000
Personalkostnader
14 213 000
Lederlønn
1 652 000
Anleggsmidler
298 000
Egenkapital
25 677 000
Gjeld
4 568 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 0 0
Driftsresultat -19 227 -17 744 -8 883
Resultat før skatt -18 835 -17 458 -8 557
Ordinært resultat -18 835 -17 458 -8 557
Årsresultat -18 835 -17 458 -8 557
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 298 610 127
Sum omløpsmidler 29 947 47 342 23 576
Sum eiendeler 30 245 47 952 23 704
Sum egenkapital 25 677 44 445 21 882
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 568 3 506 1 822

Kermes & Saffron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kermes & Saffron AS - 817758142
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Trosterudveien 10d, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 991 000
Egenkapital
6 485 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 45 39
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -24 -15
Resultat før skatt -2 035 11 779 2 881
Ordinært resultat -2 035 11 779 2 881
Årsresultat -2 035 11 779 2 881
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 991 0 6 000
Sum omløpsmidler 1 495 8 521 7 162
Sum eiendeler 6 486 8 521 13 162
Sum egenkapital 6 485 8 520 -3 259
Sum langsiktig gjeld 0 0 16 420
Sum kortsiktig gjeld 1 2 1

Trygg Pharma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygg Pharma AS - 994555405
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 9,4 år
Styre­medlem 2010 2013 2,9 år
Vara­medlem 2009 2010 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
29 933 000
Gjeld
1 287 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 45 38 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -90 2 590 -48 707
Resultat før skatt 10 746 2 167 -49 804
Ordinært resultat 10 746 2 167 -49 804
Årsresultat 10 746 2 167 -49 804
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 513 513
Sum omløpsmidler 31 220 20 556 33 466
Sum eiendeler 31 220 21 069 33 979
Sum egenkapital 29 933 19 188 17 021
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 287 1 882 16 959

Trygg Pharma Holding II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygg Pharma Holding II AS - 998734401
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,5 år
Styre­medlem 2012 2013 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 000 000
Egenkapital
16 975 000
Gjeld
34 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -22 15
Resultat før skatt 0 -22 -49 810
Ordinært resultat 0 -22 -49 810
Årsresultat 0 -22 -49 810
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 000 17 000 17 000
Sum omløpsmidler 8 8 4
Sum eiendeler 17 008 17 008 17 004
Sum egenkapital 16 975 16 975 16 997
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 34 7

Trygg Pharma Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygg Pharma Group AS - 998290511
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,5 år
Styre­medlem 2012 2013 1,5 år
Styrets leder 2012 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 600 000
Egenkapital
8 638 000
Gjeld
11 077 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 2 0 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -120 -626 -2 244
Resultat før skatt -103 -473 29 745
Ordinært resultat -103 -473 29 745
Årsresultat -103 -473 29 745
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 600 18 600 18 600
Sum omløpsmidler 1 115 1 218 11 466
Sum eiendeler 19 715 19 818 30 066
Sum egenkapital 8 638 8 741 9 214
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 077 11 077 20 852

Trygg Pharma Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygg Pharma Holding AS - 995729261
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 9,4 år
Styre­medlem 2010 2013 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 282 000
Egenkapital
18 618 000
Gjeld
251 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -38 136
Resultat før skatt -15 -38 -49 670
Ordinært resultat -15 -38 -49 670
Årsresultat -15 -38 -49 670
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 282 17 000 17 000
Sum omløpsmidler 588 1 831 1 681
Sum eiendeler 18 870 18 831 18 681
Sum egenkapital 18 618 18 633 18 671
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251 197 10

Trygg Pharma Europe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygg Pharma Europe AS - 912838803
Produksjon av farmasøytiske preparater
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-23 000
Gjeld
28 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -12 -1
Resultat før skatt 0 -12 -1
Ordinært resultat 0 -12 -1
Årsresultat 0 -12 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 5 2
Sum eiendeler 5 5 2
Sum egenkapital -23 -23 -11
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 28 13

Trygg Pharma Krill AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygg Pharma Krill AS - 912838811
Produksjon av farmasøytiske preparater
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,5 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-8 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 2 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -12 -11
Resultat før skatt 0 -12 -11
Ordinært resultat 0 -12 -11
Årsresultat 0 -12 -11
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 7 4
Sum eiendeler 7 7 4
Sum egenkapital -8 -8 4
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 14 0

Aker Biomarine ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Biomarine ASA - 913915062
Hav- og kystfiske
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
101 405 000
Personalkostnader
66 222 000
Lederlønn
3 924 000
Anleggsmidler
4 441 889 000
Egenkapital
2 544 993 000
Gjeld
2 087 730 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 9 9 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 101 405 93 316 67 245
Driftsresultat -35 702 -6 083 -12 787
Resultat før skatt -42 435 -36 516 -92 480
Ordinært resultat -42 435 -36 516 -92 480
Årsresultat -42 435 -36 516 -92 480
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 441 889 3 824 468 3 409 547
Sum omløpsmidler 190 825 146 025 154 862
Sum eiendeler 4 632 715 3 970 493 3 564 409
Sum egenkapital 2 544 993 2 380 113 1 460 599
Sum langsiktig gjeld 1 701 512 1 273 915 1 823 474
Sum kortsiktig gjeld 386 218 316 473 280 336

Snøve Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøve Eiendom AS - 998579945
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industriveien 22, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
372 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 442 000
Egenkapital
1 575 000
Gjeld
1 869 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 8 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 35 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 372 401 461
Driftsresultat 16 -47 285
Resultat før skatt 4 -41 212
Ordinært resultat 4 -41 212
Årsresultat 4 -41 212
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 442 1 525 1 607
Sum omløpsmidler 2 003 1 902 1 925
Sum eiendeler 3 445 3 427 3 532
Sum egenkapital 1 575 1 571 1 612
Sum langsiktig gjeld 1 800 1 800 1 800
Sum kortsiktig gjeld 69 56 120

Storbrea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storbrea AS - 995985462
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Trosterudveien 10 D, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2010 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 768 000
Personalkostnader
1 518 000
Lederlønn
636 000
Anleggsmidler
62 505 000
Egenkapital
55 198 000
Gjeld
26 352 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 15 87 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 768 26 583 15 062
Driftsresultat -555 18 545 10 764
Resultat før skatt -448 18 618 11 287
Ordinært resultat -448 18 618 11 287
Årsresultat -448 18 618 11 287
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 62 505 30 272 12 140
Sum omløpsmidler 19 045 27 935 26 434
Sum eiendeler 81 550 58 208 38 574
Sum egenkapital 55 198 55 646 37 028
Sum langsiktig gjeld 16 093 1 022 1 011
Sum kortsiktig gjeld 10 259 1 540 535

AS Kanalmontasje

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Kanalmontasje - 933653692
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Industriområdet Nord, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 15,5 år
Vara­medlem 2000 2006 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
400 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 511 000
Egenkapital
32 016 000
Gjeld
1 868 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 70 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 400 323 26
Driftsresultat 66 164 -131
Resultat før skatt 5 232 547 8 151
Ordinært resultat 5 232 547 8 151
Årsresultat 5 232 547 8 151
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 511 8 564 6 181
Sum omløpsmidler 24 373 20 878 23 380
Sum eiendeler 33 884 29 442 29 561
Sum egenkapital 32 016 27 585 27 837
Sum langsiktig gjeld 96 110 39
Sum kortsiktig gjeld 1 772 1 747 1 685

Urd Klima Oppdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Urd Klima Oppdal AS - 980520560
Ventilasjonsarbeid
Nordre Industrivegen 60, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,7 år
Vara­medlem 2000 2004 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 977 000
Personalkostnader
8 677 000
Lederlønn
747 000
Anleggsmidler
634 000
Egenkapital
3 018 000
Gjeld
15 790 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 15
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 74 66 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 977 17 672 20 529
Driftsresultat 1 907 2 416 4 343
Resultat før skatt 3 276 1 221 1 593
Ordinært resultat 3 276 1 221 1 593
Årsresultat 3 276 1 221 1 593
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 634 733 852
Sum omløpsmidler 18 174 21 939 20 967
Sum eiendeler 18 808 22 672 21 819
Sum egenkapital 3 018 9 742 16 521
Sum langsiktig gjeld 378 834 1 003
Sum kortsiktig gjeld 15 412 12 096 4 295

Cognite AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cognite AS - 918274758
Programmeringstjenester
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2021 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
414
Styremedlemmer
0
Omsetning
340 260 000
Personalkostnader
201 103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 034 000
Egenkapital
50 241 000
Gjeld
83 513 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 14 62 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 340 260 163 815 29 686
Driftsresultat -4 836 8 819 -769
Resultat før skatt -5 753 8 838 -10 513
Ordinært resultat -5 753 8 838 -10 513
Årsresultat -5 753 8 838 -10 513
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 45 034 2 693 931
Sum omløpsmidler 88 720 92 687 53 604
Sum eiendeler 133 754 95 379 54 535
Sum egenkapital 50 241 52 986 42 070
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83 513 42 393 12 465

Fornebuporten Soft Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebuporten Soft Services AS - 813905582
Eiendomsforvaltning
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 189 000
Personalkostnader
8 362 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 365 000
Egenkapital
3 305 000
Gjeld
3 107 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 6
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 14 4
Kontantstrøm fra drift 0 14 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 19 84 61
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 22 189 41 161 35 777
Driftsresultat -2 558 3 709 1 007
Resultat før skatt -1 986 2 941 2 965
Ordinært resultat -1 986 2 941 2 965
Årsresultat -1 986 2 941 2 965
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 365 2 272 3 335
Sum omløpsmidler 4 047 9 521 11 379
Sum eiendeler 6 412 11 793 14 713
Sum egenkapital 3 305 5 291 4 350
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 107 6 501 10 363

Aker Pharma Holdco AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Pharma Holdco AS - 913905628
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,9 år

Lerøy Havfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Havfisk AS - 986392858
Hav- og kystfiske
Keiser Wilhelms gate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 521 569 000
Personalkostnader
508 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 087 623 000
Egenkapital
860 342 000
Gjeld
1 845 404 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 70 81 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 521 569 1 564 752 1 410 893
Driftsresultat 294 386 489 347 459 074
Resultat før skatt 203 026 353 544 324 710
Ordinært resultat 203 026 353 544 324 710
Årsresultat 200 026 349 843 321 646
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 087 623 2 083 824 1 798 996
Sum omløpsmidler 618 123 512 405 734 197
Sum eiendeler 2 705 746 2 596 229 2 533 193
Sum egenkapital 860 342 853 946 1 003 803
Sum langsiktig gjeld 1 300 004 1 336 873 1 168 268
Sum kortsiktig gjeld 545 400 405 410 361 121

Aker Biopharma AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Biopharma AS - 911613085
Engroshandel med drivstoff og brensel
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 < 1 år
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Old Aker Biomarine AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Old Aker Biomarine AS - 971593148
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 3,5 år

Epax Nutra Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epax Nutra Holding AS - 999120989
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Industriveien 33, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,3 år

Epax Uk Holding Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epax Uk Holding Iii AS - 999121098
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,3 år

Epax Nutra Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epax Nutra Holding II AS - 999120830
Uoppgitt
Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,2 år

Epax Uk Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epax Uk Holding II AS - 999120946
Uoppgitt
Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,2 år

Epax Nutra Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epax Nutra Holding AS - 990464189
Produksjon av raffinerte oljer og fett
Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2014 1,8 år
Styre­medlem 2010 2014 3,2 år

Epax Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Epax Norway AS - 989100106
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Aarsæthervegen 17, 6006 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2014 2 år
Styre­medlem 2010 2014 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
78
Styremedlemmer
0
Omsetning
417 797 000
Personalkostnader
62 572 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 904 000
Egenkapital
184 995 000
Gjeld
444 570 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 18 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 54 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 417 797 311 533 219 011
Driftsresultat 71 149 36 437 -468 018
Resultat før skatt 47 838 16 945 -374 187
Ordinært resultat 47 838 16 945 -374 187
Årsresultat 47 838 16 945 -374 187
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 138 904 99 034 88 380
Sum omløpsmidler 490 660 472 621 402 423
Sum eiendeler 629 564 571 655 490 803
Sum egenkapital 184 995 137 157 77 768
Sum langsiktig gjeld 417 460 405 301 393 948
Sum kortsiktig gjeld 27 110 29 198 19 087

Epax Lipro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epax Lipro AS - 992754494
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Aarsæthervegen 17, 6006 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2014 1,9 år
Styre­medlem 2010 2014 3,2 år

Epax Hovdebygda AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epax Hovdebygda AS - 950292709
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Industrivegen 42, 6155 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2014 1,9 år
Styre­medlem 2010 2014 3,3 år
Styrets leder 2009 2010 1,7 år

Recyield AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Recyield AS - 988300055
Aktive eierfond
C/o Andenæsgruppen Stortingsgata 28, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Axia Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axia Utvikling AS - 984174675
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Statsminister Torps vei 30, 1738 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2008 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 564 000
Personalkostnader
8 009 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 245 000
Gjeld
12 889 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 74 81 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 564 14 297 14 882
Driftsresultat 1 993 4 017 4 602
Resultat før skatt 2 763 4 018 4 602
Ordinært resultat 2 763 4 018 4 602
Årsresultat 2 763 4 018 4 602
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 16 134 13 644 18 165
Sum eiendeler 16 134 13 644 18 165
Sum egenkapital 3 245 3 252 3 224
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 889 10 393 14 941

Ola Snøve Jr

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ola Snøve Jr - 974479796
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Niels Juels gate 4 A, 0272 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
</