Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Hommelhaug

Rapportdato: 2021-05-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 269 og med ett samlet driftsresultat på 280. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Paintbox Pro AS Styrets leder 2009 - Aktiv 4 241 260
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 4 241 260
Lykkestien Veilag Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 0
Lsm Invest Limited Styrets leder 2006 - Aktiv 28 20
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 28 20

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Varmeklima AS Styre­medlem 2012 - 2017
Paintbox Pro AS Styre­medlem 2008 - 2009
Teknosystem Styrets leder 2009 - 2015
Teknosystem Styre­medlem 2007 - 2009
Teknosystem Adm. direktør 2007 - 2015
Commconsult Hommelhaug Adm. direktør 2005 - 2018
Commconsult Hommelhaug Styrets leder 2005 - 2018
Bionor Brensel ANS Styrets leder 2004 - 2015
Bionor Brensel ANS Styre­medlem 2000** - 2004
Bionor Brensel ANS Styre­medlem 2000** - 2004
Nidarvoll Bil AS Styre­medlem 2002 - 2003
Nidarvoll Bil AS Styrets leder 2000** - 2005
Nidarvoll Bil AS Adm. direktør 2000** - 2005

Varmeklima AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Varmeklima AS - 897957752
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Ratesvingen 29, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 4,9 år

Teknosystem

Foretaksinfo
(Inaktiv) Teknosystem - 991207376
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Fossegrenda 24, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2015 5,2 år
Styre­medlem 2007 2009 2,6 år
Adm. direktør 2007 2015 7,8 år

Commconsult Hommelhaug

Foretaksinfo
(Inaktiv) Commconsult Hommelhaug - 987760478
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Lykkestien 2 A, 7053 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2018 13 år
Styrets leder 2005 2018 13 år

Bionor Brensel ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bionor Brensel ANS - 982563216
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Lykkestien 2 A, 7053 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2015 10,3 år
Styre­medlem 2000 2004 3,7 år
Adm. direktør 2000 2004 3,7 år

Nidarvoll Bil AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nidarvoll Bil AS - 971221836
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
Magnus Lagabøters veg 4, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år
Styrets leder 2000 2005 4,3 år
Adm. direktør 2000 2005 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 332 000
Personalkostnader
1 033 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 981 000
Egenkapital
2 831 000
Gjeld
1 579 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 81 85 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 332 3 745 3 359
Driftsresultat 722 516 412
Resultat før skatt 506 371 292
Ordinært resultat 506 371 292
Årsresultat 506 371 292
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 981 2 749 2 954
Sum omløpsmidler 430 640 312
Sum eiendeler 4 411 3 389 3 265
Sum egenkapital 2 831 2 325 1 954
Sum langsiktig gjeld 924 614 660
Sum kortsiktig gjeld 655 450 651

Paintbox Pro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Paintbox Pro AS - 992837233
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Fossegrenda 7b, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,4 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,9 år
Styre­medlem 2008 2009 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 241 000
Personalkostnader
641 000
Lederlønn
570 000
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
801 000
Gjeld
1 103 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 7 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 58 88 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 241 3 220 2 436
Driftsresultat 260 522 -432
Resultat før skatt 173 381 -388
Ordinært resultat 173 381 -388
Årsresultat 173 381 -388
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 160 201 398
Sum omløpsmidler 1 745 1 015 711
Sum eiendeler 1 904 1 217 1 110
Sum egenkapital 801 629 247
Sum langsiktig gjeld 0 0 31
Sum kortsiktig gjeld 1 103 588 831

Lykkestien Veilag

Foretaksinfo
(Aktiv) Lykkestien Veilag - 990112649
Eiendomsforvaltning
Lykkestien 2a, 7053 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,2 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,7 år

Lsm Invest Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Lsm Invest Limited - 989297880
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Lykkestien 2a, 7053 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,3 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
313 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 0 0
Driftsresultat 20 -20 -3
Resultat før skatt 20 -20 -3
Ordinært resultat 20 -20 -3
Årsresultat 20 -20 -3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 100 100 100
Sum omløpsmidler 219 197 216
Sum eiendeler 319 297 316
Sum egenkapital 313 293 313
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 3 3