Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Renè C Skaflestad

Rapportdato: 2021-07-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 895 og med ett samlet driftsresultat på -10 027. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
14z International AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -3 285
14z Holdings AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -57
14z Technologies AS Styrets leder 2016 - Aktiv 895 -6 685
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 895 -6 685
Liber Finance AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fidor Prosjekt AS Styrets leder 2017 - 2020
Fidor Prosjekt AS Adm. direktør 2017 - 2019
14z International AS Adm. direktør 2017 - 2021
N26 Invest AS Styrets leder 2017 - 2020
N26 Invest AS Adm. direktør 2017 - 2019
14z Holdings AS Adm. direktør 2017 - 2021
2pay4 AS Styrets leder 2016 - 2020
2pay4 AS Adm. direktør 2016 - 2019
2pay4 AS Adm. direktør 2016 - 2019

Fidor Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fidor Prosjekt AS - 918487182
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,7 år
Adm. direktør 2017 2019 2 år

N26 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) N26 Invest AS - 918358943
Uoppgitt
Strandgaten 209, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,8 år
Adm. direktør 2017 2019 2 år

2pay4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 2pay4 AS - 916571038
Forsikringsformidling
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 4,7 år
Adm. direktør 2016 2019 3 år

Nordic Ventures Skaflestad

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Ventures Skaflestad - 912647412
Programmeringstjenester
Krohnåsvegen 27, 5239 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,3 år

14z International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 14z International AS - 918480315
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2017 2021 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
15 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
182 000
Egenkapital
-2 212 000
Gjeld
2 394 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 35 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 285 -59 -2
Resultat før skatt -3 548 1 315 -2
Ordinært resultat -3 548 1 315 -2
Årsresultat -3 548 1 315 -2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 182 3 843 30
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 182 3 843 30
Sum egenkapital -2 212 1 337 22
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 394 2 507 8

14z Holdings AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 14z Holdings AS - 918351973
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2017 2021 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
-68 000
Gjeld
98 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -57 -35 0
Resultat før skatt -57 -35 0
Ordinært resultat -57 -35 0
Årsresultat -57 -35 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 30 30
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 30 30 30
Sum egenkapital -68 -11 24
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98 41 6

14z Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 14z Technologies AS - 916498306
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,6 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
895 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
-17 368 000
Gjeld
17 411 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 2 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 895 1 728 174
Driftsresultat -6 685 -14 029 -3 519
Resultat før skatt -12 790 -19 660 -3 516
Ordinært resultat -12 790 -19 660 -3 516
Årsresultat -12 790 -19 660 -3 516
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 4 559 13 241
Sum omløpsmidler 13 9 2 779
Sum eiendeler 43 4 568 16 020
Sum egenkapital -17 368 -4 578 15 082
Sum langsiktig gjeld 1 547 2 102 0
Sum kortsiktig gjeld 15 864 7 044 938

Liber Finance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Liber Finance AS - 913062922
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,5 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,5 år