Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Tangen

Rapportdato: 2022-01-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -11 878. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aquacon AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 -11 849
- Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -11 849
Aquacon Us AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Nordic Active Value Partners AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 -12
- Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -12
Waljo AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Heta Holding AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -17
- Styrets leder 2005 - Aktiv 0 -17

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
North Atlantic Seafood Forum AS Styre­medlem 2019 - 2021
Ascender AS Styre­medlem 2014 - 2018
Global Rig Active 5 AS Styrets leder 2009 - 2016
Global Rig Active 6 AS Styrets leder 2009 - 2016
Global Rig Active 4 AS Styrets leder 2009 - 2016

Aquacon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquacon AS - 923366830
Uoppgitt
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,2 år
Styrets leder 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
7 281 000
Lederlønn
2 994 000
Anleggsmidler
25 764 000
Egenkapital
-7 829 000
Gjeld
49 146 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -11 849
Resultat før skatt -12 247
Ordinært resultat -12 247
Årsresultat -12 247
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 25 764
Sum omløpsmidler 15 552
Sum eiendeler 41 317
Sum egenkapital -7 829
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 49 146

Aquacon Us AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquacon Us AS - 925812048
Uoppgitt
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år

Nordic Active Value Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Active Value Partners AS - 918952918
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Eckersbergs gate 22, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,9 år
Styrets leder 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 000
Gjeld
27 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 0
Totalt 4 8 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -15 0
Resultat før skatt -12 -15 0
Ordinært resultat -12 -15 0
Årsresultat -12 -15 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 31 31 30
Sum eiendeler 31 31 30
Sum egenkapital 4 16 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 15 0

Waljo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Waljo AS - 919926546
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Odins gate 29, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
967 000
Egenkapital
824 000
Gjeld
755 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 800 -1 0
Ordinært resultat 800 -1 0
Årsresultat 800 -1 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 967 588 329
Sum omløpsmidler 612 29 30
Sum eiendeler 1 579 617 359
Sum egenkapital 824 24 24
Sum langsiktig gjeld 751 593 334
Sum kortsiktig gjeld 4 0 0

Heta Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heta Holding AS - 988827258
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Henrik Tangen Eckersbergs gate 22, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,9 år
Styrets leder 2005 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
-135 000
Gjeld
156 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -14 -9
Resultat før skatt -64 -14 -9
Ordinært resultat -64 -14 -9
Årsresultat -64 -14 -9
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 50 30
Sum omløpsmidler 17 17 16
Sum eiendeler 20 66 46
Sum egenkapital -135 -71 -58
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 156 137 104

North Atlantic Seafood Forum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) North Atlantic Seafood Forum AS - 996942589
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
C/o Pareto Securities Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 103 000
Personalkostnader
3 508 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
375 000
Egenkapital
1 218 000
Gjeld
1 329 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 7 13
Kapitalomsetningshastighet 4 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 16 18
Kontantstrøm fra drift 0 14 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 17 64 81
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 103 6 236 7 622
Driftsresultat -1 951 690 1 007
Resultat før skatt -1 490 522 731
Ordinært resultat -1 490 522 731
Årsresultat -1 490 522 731
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 375 0 0
Sum omløpsmidler 2 172 6 357 5 051
Sum eiendeler 2 547 6 357 5 051
Sum egenkapital 1 218 2 708 2 186
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 329 3 649 2 865

Ascender AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ascender AS - 914087406
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 130 000
Personalkostnader
17 762 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
721 000
Egenkapital
114 000
Gjeld
11 669 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 73 79 81
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 130 30 401 28 128
Driftsresultat 2 856 3 588 4 156
Resultat før skatt 2 156 2 772 3 159
Ordinært resultat 2 156 2 772 3 159
Årsresultat 2 156 2 772 3 159
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 721 748 265
Sum omløpsmidler 11 062 12 470 16 461
Sum eiendeler 11 783 13 218 16 726
Sum egenkapital 114 3 123 334
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 669 10 095 16 392

Global Rig Active 5 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Global Rig Active 5 AS - 993643408
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Global Rig Company ASA Bankplassen 1 A, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7,8 år

Global Rig Active 6 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Global Rig Active 6 AS - 993644080
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Global Rig Company ASA Bankplassen 1a, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7,8 år

Global Rig Active 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Global Rig Active 4 AS - 993645745
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Global Rig Company ASA Bankplassen 1 A, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7,8 år

Global Rig Active 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Global Rig Active 3 AS - 993645761
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Global Rig Company ASA Bankplassen 1 A, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7,8 år

Global Rig Active 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Global Rig Active 2 AS - 992895551
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Global Rig Company ASA Bankplassen 1 A, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2016 8 år

Global Rig Active AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Global Rig Active AS - 991351302
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Global Ric Company ASA Bankplassen 1a, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2016 8,1 år

Noram Drilling Company AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noram Drilling Company AS - 990947619
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2018 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
514 590 000
Personalkostnader
176 598 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 101 683 000
Egenkapital
424 239 000
Gjeld
884 093 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 14 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 33 58 64
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 514 590 724 986 648 912
Driftsresultat -77 114 60 607 67 169
Resultat før skatt -127 830 -8 492 -34 963
Ordinært resultat -127 830 -8 492 -34 963
Årsresultat -127 830 -8 492 -34 963
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 101 683 1 166 919 1 108 842
Sum omløpsmidler 206 659 207 255 214 113
Sum eiendeler 1 308 342 1 374 175 1 322 955
Sum egenkapital 424 239 516 058 495 795
Sum langsiktig gjeld 831 956 752 927 767 685
Sum kortsiktig gjeld 52 137 105 181 59 459