Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjarne Egill Skeie

Rapportdato: 2022-01-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 328 230 og med ett samlet driftsresultat på -24 422. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 60.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Nedre Holbergsgate Vara­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Effera AS Observatør 2021 - Aktiv 27 532 -11 119
Skeie Technology AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 11 653 -25 701
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 11 653 -25 701
Norsupply AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -1 901
Lumber AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 13 062 1 405

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Skeie Technology AS Styrets leder 2000** - 2017
Norsupply AS Vara­medlem 2006 - 2009
Norsupply AS Styrets leder 2000** - 2006
Sco 2 AS Styrets leder 2014 - 2015
Sco 3 AS Styrets leder 2014 - 2015
Sco 1 AS Styrets leder 2014 - 2015

Sameiet Nedre Holbergsgate

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Nedre Holbergsgate - 921191375
Lønnet arbeid i private husholdninger
Holbergs gate 2, 4608 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Effera AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Effera AS - 914614856
Trådløs telekommunikasjon
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 532 000
Personalkostnader
14 567 000
Lederlønn
1 169 000
Anleggsmidler
32 259 000
Egenkapital
16 468 000
Gjeld
22 302 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 8 14 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 532 33 944 27 583
Driftsresultat -11 119 -3 657 -5 760
Resultat før skatt -12 127 -4 668 -6 752
Ordinært resultat -12 127 -4 668 -6 752
Årsresultat -12 127 -4 668 -6 752
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 32 259 28 433 20 184
Sum omløpsmidler 6 509 12 909 13 996
Sum eiendeler 38 769 41 342 34 181
Sum egenkapital 16 468 22 595 24 263
Sum langsiktig gjeld 15 261 11 500 3 500
Sum kortsiktig gjeld 7 041 7 247 6 418

Skeie Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skeie Technology AS - 954525635
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,6 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,2 år
Styrets leder 2000 2017 16,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 653 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
2 077 000
Anleggsmidler
231 728 000
Egenkapital
485 682 000
Gjeld
18 531 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 12 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 11 653 6 494 1 074
Driftsresultat -25 701 -23 916 -26 525
Resultat før skatt 49 429 -22 690 -36 638
Ordinært resultat 49 429 -22 690 -36 638
Årsresultat 49 429 -22 690 -36 638
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 231 728 219 584 300 204
Sum omløpsmidler 272 485 261 217 220 548
Sum eiendeler 504 212 480 801 520 752
Sum egenkapital 485 682 465 653 488 343
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 531 15 148 32 409

Norsupply AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsupply AS - 935480140
Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,8 år
Vara­medlem 2006 2009 2,9 år
Styrets leder 2000 2006 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 799 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 388 000
Gjeld
346 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 901 -1 933 -3 756
Resultat før skatt -5 824 -1 498 -2 992
Ordinært resultat -5 824 -1 498 -2 992
Årsresultat -5 824 -1 498 -2 992
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 4 364 4 241
Sum omløpsmidler 10 733 10 817 12 690
Sum eiendeler 10 733 15 181 16 931
Sum egenkapital 10 388 14 730 15 217
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 346 451 1 714

Lumber AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lumber AS - 960799976
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 062 000
Personalkostnader
143 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 050 000
Egenkapital
1 487 000
Gjeld
126 663 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 64 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 13 062 13 475 15 423
Driftsresultat 1 405 3 904 5 722
Resultat før skatt 3 070 2 846 3 753
Ordinært resultat 3 070 2 846 3 753
Årsresultat 3 070 2 846 3 753
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 32 050 31 477 30 523
Sum omløpsmidler 96 100 82 263 85 510
Sum eiendeler 128 150 113 739 116 032
Sum egenkapital 1 487 4 416 1 571
Sum langsiktig gjeld 110 329 99 410 104 483
Sum kortsiktig gjeld 16 334 9 914 9 979

Sigma Drilling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sigma Drilling AS - 991951458
Bygging av oljeplattformer og moduler
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 338 000
Gjeld
12 434 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 431 -808 -673
Resultat før skatt 70 -808 -1 066
Ordinært resultat 70 -808 -1 066
Årsresultat 70 -808 -1 066
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 37 465
Sum omløpsmidler 36 772 38 192 1 341
Sum eiendeler 36 772 38 192 38 806
Sum egenkapital 24 338 24 268 25 076
Sum langsiktig gjeld 12 418 13 753 13 728
Sum kortsiktig gjeld 16 172 2

Skeie Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skeie Eiendom AS - 939099727
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 14,2 år
Styrets leder 2000 2007 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 482 000
Personalkostnader
7 256 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
490 616 000
Egenkapital
403 375 000
Gjeld
411 974 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 8 8
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 12 72 69
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 118 482 191 904 265 371
Driftsresultat -42 417 59 609 47 838
Resultat før skatt -37 230 48 861 40 027
Ordinært resultat -37 230 48 861 40 027
Årsresultat -37 230 47 894 40 453
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 490 616 475 974 561 739
Sum omløpsmidler 324 733 468 381 386 924
Sum eiendeler 815 349 944 355 948 662
Sum egenkapital 403 375 443 112 389 075
Sum langsiktig gjeld 378 586 328 030 456 355
Sum kortsiktig gjeld 33 388 173 212 103 233

Skeie Capital Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skeie Capital Investment AS - 990992282
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
157 501 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
2 047 000
Anleggsmidler
65 168 000
Egenkapital
1 139 839 000
Gjeld
1 070 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 70 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 157 501 54 490 102 246
Driftsresultat 56 068 7 184 -35 176
Resultat før skatt 64 283 15 110 -38 995
Ordinært resultat 64 283 15 110 -38 995
Årsresultat 64 283 15 110 -38 995
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 65 168 27 282 40 735
Sum omløpsmidler 1 075 741 1 086 782 1 096 337
Sum eiendeler 1 140 908 1 114 064 1 137 073
Sum egenkapital 1 139 839 1 106 555 1 091 445
Sum langsiktig gjeld 0 4 910 2 610
Sum kortsiktig gjeld 1 070 2 598 43 017

Ahs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ahs AS - 989110268
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Holbergs gate 2, 4608 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 449 000
Egenkapital
116 707 000
Gjeld
23 279 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 34 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -503 -378 -739
Resultat før skatt 7 054 7 653 10 679
Ordinært resultat 7 054 7 653 10 679
Årsresultat 7 054 7 653 10 679
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 449 13 137 13 137
Sum omløpsmidler 125 538 130 417 118 182
Sum eiendeler 139 987 143 554 131 319
Sum egenkapital 116 707 114 653 111 000
Sum langsiktig gjeld 0 4 590 6 604
Sum kortsiktig gjeld 23 279 24 311 13 715

Skeie Consultants Bjarne Skeie

Foretaksinfo
(Aktiv) Skeie Consultants Bjarne Skeie - 978644120
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Dvergsnes, 4695 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 18 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Skeie Consultants AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skeie Consultants AS - 984935072
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 19,3 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 306 000
Egenkapital
224 193 000
Gjeld
897 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 37 36
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -685 -711 -713
Resultat før skatt 12 927 15 255 13 367
Ordinært resultat 12 927 15 255 13 367
Årsresultat 12 927 15 255 13 367
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 42 306 39 408 41 830
Sum omløpsmidler 182 784 176 475 163 000
Sum eiendeler 225 090 215 883 204 830
Sum egenkapital 224 193 211 267 196 012
Sum langsiktig gjeld 0 2 537 2 903
Sum kortsiktig gjeld 897 2 079 5 915

Sco 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sco 2 AS - 914607876
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 < 1 år

Sco 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sco 3 AS - 914607892
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Grønnehaven 4, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 < 1 år

Sco 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sco 1 AS - 814607852
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Jonsrudveien 9, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 < 1 år

Amalienborg Aveny AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amalienborg Aveny AS - 997324668
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Skeie Eiendom AS Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 548 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 109 000
Egenkapital
115 000
Gjeld
27 291 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 68 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 37 548 72 303 123 526
Driftsresultat 4 513 10 950 24 092
Resultat før skatt 2 749 8 042 17 931
Ordinært resultat 2 749 8 042 17 931
Årsresultat 2 749 8 042 17 931
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 109 2 231 2 242
Sum omløpsmidler 24 297 86 959 131 370
Sum eiendeler 27 406 89 190 133 612
Sum egenkapital 115 115 3 620
Sum langsiktig gjeld 0 2 194 5 746
Sum kortsiktig gjeld 27 291 86 880 124 245

Stina Skeie AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stina Skeie AS - 999511597
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4 år

Skeie Regnskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skeie Regnskap AS - 997978684
Regnskap og bokføring
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 7,4 år

Production Energy Company AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Production Energy Company AS - 990809712
Uoppgitt
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
171 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-306 284 000
Gjeld
426 760 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 8 0 18
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 002 -422 521 -14 664
Resultat før skatt -9 244 -332 490 8 869
Ordinært resultat -9 244 -332 490 8 869
Årsresultat -9 244 -332 490 8 869
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 44 578
Sum omløpsmidler 120 476 134 874 91 579
Sum eiendeler 120 476 134 874 136 157
Sum egenkapital -306 284 -297 040 35 450
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 426 760 431 914 100 707

Op Designstudio AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Op Designstudio AS - 996293963
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2020 9 år
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år

Cameron Sense AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cameron Sense AS - 981919971
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Andøyfaret 3, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
244
Styremedlemmer
0
Omsetning
836 314 000
Personalkostnader
365 880 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 504 000
Egenkapital
4 001 000
Gjeld
1 002 953 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 5 42 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 836 314 1 259 267 970 193
Driftsresultat -339 455 17 614 -216 589
Resultat før skatt -276 778 38 009 -188 857
Ordinært resultat -276 778 38 009 -188 857
Årsresultat -276 778 38 009 -188 857
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 71 504 57 797 51 130
Sum omløpsmidler 935 450 1 299 379 1 404 826
Sum eiendeler 1 006 954 1 357 175 1 455 956
Sum egenkapital 4 001 695 667 763 655
Sum langsiktig gjeld 21 985 387 9 395
Sum kortsiktig gjeld 980 968 661 121 682 906

Mandals Papirindustri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mandals Papirindustri AS - 914157811
Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
Grønviksveien 2, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,6 år
Vara­medlem 2007 2009 1,7 år
Styre­medlem 2006 2007 1 år

Buråsen 29 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Buråsen 29 AS - 993906875
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 697 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
80 402 000
Egenkapital
20 400 000
Gjeld
62 003 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 62 62 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 697 7 586 7 402
Driftsresultat 5 004 5 020 4 844
Resultat før skatt 2 523 2 630 2 437
Ordinært resultat 2 523 2 630 2 437
Årsresultat 2 523 2 630 2 437
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 80 402 82 856 85 836
Sum omløpsmidler 2 001 486 347
Sum eiendeler 82 403 83 342 86 183
Sum egenkapital 20 400 22 277 25 147
Sum langsiktig gjeld 58 428 60 402 60 300
Sum kortsiktig gjeld 3 575 662 736

Skdp Charter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skdp Charter AS - 893410732
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Rowan (gibraltar) Limited Strandsvingen 1, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 1,9 år

Nekkar ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Nekkar ASA - 932142104
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2017 9,1 år
Styrets leder 2002 2003 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
359 467 000
Personalkostnader
57 966 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
89 987 000
Egenkapital
203 477 000
Gjeld
354 607 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 20 16 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 81 73 41
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 359 467 266 614 220 310
Driftsresultat 74 626 33 075 15 114
Resultat før skatt 70 820 48 976 11 815
Ordinært resultat 70 820 48 976 11 815
Årsresultat 68 991 47 717 11 815
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 89 987 75 755 38 631
Sum omløpsmidler 468 097 340 286 2 377 405
Sum eiendeler 558 084 416 041 2 416 036
Sum egenkapital 203 477 233 545 514 231
Sum langsiktig gjeld 5 149 675 0
Sum kortsiktig gjeld 349 458 181 822 1 901 805

Skeie Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skeie Group AS - 991616179
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2018 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 779 000
Personalkostnader
20 928 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 592 000
Egenkapital
5 402 000
Gjeld
8 182 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 3 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 12 12 2
Kontantstrøm fra drift 7 7 1
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 62 63 35
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 779 25 969 37 977
Driftsresultat 1 962 1 579 370
Resultat før skatt 1 466 940 8
Ordinært resultat 1 466 940 8
Årsresultat 1 466 940 8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 592 2 092 2 298
Sum omløpsmidler 11 992 8 975 7 080
Sum eiendeler 13 584 11 067 9 378
Sum egenkapital 5 402 5 418 5 489
Sum langsiktig gjeld 47 41 30
Sum kortsiktig gjeld 8 135 5 607 3 860

E&p Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) E&p Holding AS - 991531556
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-957 469 000
Gjeld
965 760 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 37 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 7 500 0
Driftsresultat 84 995 8 274 1 641
Resultat før skatt 67 774 -28 359 -43 263
Ordinært resultat 67 774 -28 359 -43 263
Årsresultat 67 774 -28 359 -43 263
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8 291 8 289 6
Sum eiendeler 8 291 8 289 6
Sum egenkapital -957 469 -1 025 243 -996 884
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 965 760 1 033 532 996 890

Rowan Drilling Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rowan Drilling Norway AS - 989395718
Bygging av oljeplattformer og moduler
C/o Rowan Norway Limited Koppholen 20, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 4,6 år

Beta Drilling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Beta Drilling AS - 989283812
Ikke tilgjengelig
Gyldenløvesgate 2 B, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Venture Drilling 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venture Drilling 1 AS - 989371525
Ikke tilgjengelig
Gyldenløvsgate 2 B, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2006 < 1 år

Pd Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pd Holding AS - 989099779
Ikke tilgjengelig
Gyldenløvesgate 2 B, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1 år

Venture Drilling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Venture Drilling AS - 988786748
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
107 100 000
Egenkapital
66 758 000
Gjeld
41 254 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 41 34 26
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 97
Driftsresultat -753 -431 -349
Resultat før skatt 47 091 3 599 -3 350
Ordinært resultat 47 091 3 599 -3 350
Årsresultat 47 091 3 599 -3 350
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 107 100 55 908 47 699
Sum omløpsmidler 903 2 261 1 781
Sum eiendeler 108 003 58 169 49 480
Sum egenkapital 66 758 17 274 19 144
Sum langsiktig gjeld 40 577 40 630 30 319
Sum kortsiktig gjeld 677 264 16

Ddi Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ddi Holding AS - 988689068
Spesielle holdingselskaper
Gyldenløvesgate 2 B, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1 år

Eikås Sagbruk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eikås Sagbruk AS - 979894503
Saging, høvling og impregnering av tre
Eikenveien 710, 4596 Eiken
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
105 558 000
Personalkostnader
21 802 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 366 000
Egenkapital
52 887 000
Gjeld
44 373 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 70 61 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 105 558 96 928 89 191
Driftsresultat 8 463 5 604 4 602
Resultat før skatt 6 088 3 811 3 456
Ordinært resultat 6 088 3 811 3 456
Årsresultat 6 088 3 811 3 456
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 32 366 35 494 33 110
Sum omløpsmidler 64 895 56 114 45 349
Sum eiendeler 97 261 91 608 78 459
Sum egenkapital 52 887 46 799 42 987
Sum langsiktig gjeld 30 815 34 066 25 209
Sum kortsiktig gjeld 13 558 10 743 10 263

Mandal Veveri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mandal Veveri AS - 911176610
Veving av tekstiler
Langgata 1, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2020 16,5 år

Baltic Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Baltic Holding AS - 974981084
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,8 år
Styre­medlem 2000 2008 7,5 år

Ocean Rig ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocean Rig ASA - 976769643
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Vestre Svanholmen Nr. 6 Forus, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 3,4 år
Styrets leder 2000 2002 1,3 år

Skeie Bb Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skeie Bb Invest AS - 984054009
Ikke tilgjengelig
Dvergsnes Co Skeie Group AS, 4604 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,2 år

Pure E&p AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pure E&p AS - 940376645
Utvinning av råolje
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 069 386 000
Egenkapital
2 072 705 000
Gjeld
62 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 12 45 39
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -129 -121 288
Resultat før skatt -729 474 761 1 903 731
Ordinært resultat -729 474 761 1 903 731
Årsresultat -729 474 761 1 903 731
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 069 386 2 069 916 2 068 166
Sum omløpsmidler 3 382 4 156 1 906 302
Sum eiendeler 2 072 767 2 074 073 3 974 469
Sum egenkapital 2 072 705 2 073 434 2 070 474
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62 639 1 903 995

Hydralift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hydralift AS - 958839014
Ikke tilgjengelig
Korsvik/dvergsnes, 4604 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,2 år

Hydralift Procon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hydralift Procon AS - 934741285
Ikke tilgjengelig
Blakstadmarka 26, 1386 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,4 år

Ocean Engineering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocean Engineering AS - 878676262
Ikke tilgjengelig
Barstølv 26, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Slottsquartalet Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Slottsquartalet Drift AS - 964920516
Ikke tilgjengelig
Tordenskjoldsg 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6 år

Hydralift Marine AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hydralift Marine AS - 979942621
Ikke tilgjengelig
Barstølv 26, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,3 år

Marine-invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Marine-invest AS - 939684360
Ikke tilgjengelig
Barstølv 26, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

ANS Dvergsnes Eiendom

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Dvergsnes Eiendom - 946016527
Ikke tilgjengelig
Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Skeie Vekst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skeie Vekst AS - 974490137
Ikke tilgjengelig
Barstølv 26, 4604 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

KS Slottsquartalet

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Slottsquartalet - 962242588
Ikke tilgjengelig
Tordenskjolds g 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Markens Butikkdrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Markens Butikkdrift AS - 974478110
Ikke tilgjengelig
Tordenskjoldsg 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Baltic Newco AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Baltic Newco AS - 978703399
Ikke tilgjengelig
Vestre Strandg 24 A, 4665 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Skeie Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skeie Management AS - 958590261
Ikke tilgjengelig
Dversnes, 4604 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Slottsquartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Slottsquartalet AS - 941990746
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 540 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
95 408 000
Egenkapital
-8 566 000
Gjeld
105 414 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 7 45 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 16 540 8 388 8 837
Driftsresultat -28 110 362 -2 630
Resultat før skatt -25 909 -645 -5 959
Ordinært resultat -25 909 -645 -5 959
Årsresultat -25 909 -645 -5 959
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 95 408 92 680 102 359
Sum omløpsmidler 1 441 19 675 6 876
Sum eiendeler 96 848 112 354 109 235
Sum egenkapital -8 566 17 343 17 988
Sum langsiktig gjeld 99 678 90 145 87 798
Sum kortsiktig gjeld 5 736 4 866 3 449

Gyldenløvesgt 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gyldenløvesgt 2 AS - 964514143
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 46, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,5 år

KS Randesund Eiendom

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Randesund Eiendom - 846191712
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Sinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sinvest AS - 983238769
Spesielle holdingselskaper
Gyldenløves gate 2 B, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,5 år

Fabs AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fabs AS - 980285820
Ikke tilgjengelig
Gyldenløvesgate 2 B, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Baltic Invest ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Baltic Invest ASA - 879117992
Ikke tilgjengelig
Vestre Strandg 24 A, 4665 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Bjarne Skeie

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjarne Skeie - 982187958
Ikke tilgjengelig
Dvergsnes, 4604 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,2 år

Baltic Realty & Hotel Invest ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Baltic Realty & Hotel Invest ASA - 979118023
Ikke tilgjengelig
Vestre Strandg 24 A, 4665 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Hydralift Restrukturering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hydralift Restrukturering AS - 979942605
Ikke tilgjengelig
Dvergsnes, 4604 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år