Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Åse Klepsvik

Rapportdato: 2020-07-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 50 og med ett samlet driftsresultat på -2 001. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Atla Lasers AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 50 -1 978
Jk Vision AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 0 -23

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Atla Lasers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atla Lasers AS - 998515300
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
Richard Birkelands vei 2b, 7034 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
1 516 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 000
Egenkapital
-3 304 000
Gjeld
4 271 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 2 13 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 4 464 1 420
Driftsresultat -1 978 -1 545 109
Resultat før skatt -1 978 -1 993 156
Ordinært resultat -1 978 -1 993 156
Årsresultat -1 978 -1 993 156
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 65 547
Sum omløpsmidler 942 1 715 778
Sum eiendeler 967 1 780 1 325
Sum egenkapital -3 304 -1 327 666
Sum langsiktig gjeld 2 990 1 894 186
Sum kortsiktig gjeld 1 281 1 213 473

Jk Vision AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jk Vision AS - 989035053
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Flatåstoppen 59, 7079 Flatåsen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 660 000
Egenkapital
8 109 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 40 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -20 -19
Resultat før skatt -565 1 104 -265
Ordinært resultat -565 1 104 -265
Årsresultat -665 1 104 -265
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 660 8 075 7 149
Sum omløpsmidler 549 707 530
Sum eiendeler 8 209 8 783 7 679
Sum egenkapital 8 109 8 774 7 670
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 9 9